Pau studerende i institutionerne
Download
1 / 18

PAU-studerende i institutionerne - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PAU-studerende i institutionerne. Hvad er en PAU-studerende?. Arbejdsløse – typisk unge på kontanthjælp Kommunen udvælger de unge, der skal tage en PAU, sender dem til seminariet og forpligter sig til at finde praktikpladser

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

PAU-studerende i institutionerne

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


PAU-studerende i institutionerne


Hvad er en PAU-studerende?

 • Arbejdsløse – typisk unge på kontanthjælp

 • Kommunen udvælger de unge, der skal tage en PAU, sender dem til seminariet og forpligter sig til at finde praktikpladser

 • Den PAU-studerende får løn både under skole- og praktikophold (ca. 7000-9000 kr. afhængig af alder)

 • Eleverne har som hovedregel ingen eller meget lidt pædagogisk erfaring inden uddannelsesstart


Formål med PAU - hvor

 • At eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder til arbejde i

 • Dagplejen

 • Daginstitutioner

 • Skoler

 • Bo- og dagtilbud

 • Borgerens eget hjem


Formål med PAU - hvad

 • Udviklende, forebyggende, rådgivende og støttende pædagogiske opgaver

 • Kulturelle og aktiverede opgaver

 • Fysisk udviklende aktiviteter

 • Sundhedsfremmende og forebyggende indsats

 • Omsorgsrelaterede opgaver

 • Koordinations-, dokumentations- og evalueringsopgaver


Forløbet af en PAU-uddannelse

 • Modul 1: 18 uger skole

 • Modul 2: 26 uger praktik (med indkald)

 • Modul 3: 21 uger skole

 • Modul 4: 26 uger praktik (med indkald)


 • Undervisning forud for 1. praktik lægger op til almen pædagogisk praksis

 • Undervisning forud for 2. praktik lægger op til både den almene og den særlige pædagogiske praksis


 • Forud for hver praktikperiode er en uges praktikforberedelse med fokus på forskellige institutiontypers pædagogiske profil samt oplæg til praktikopgaver, der afspejler de faglige mål for områdefagene

 • I hver praktikperiode indkaldes eleven 4*2 dage for at støtte læringsprocessen og fastholde en uddannelsestænkning

 • Efter hver praktikperiode gennemføres en praktikopsamling


5 pejlemærker for god praktik

 • Individuel uddannelsesplanlægning

 • Elevens læring i fokus

 • Et godt læringsmiljø på praktikstedet

 • Kompetent vejledning

 • Systematisk vejledning


Formål med praktikken

 • At eleven udvikler forståelse for sin særlige rolle som fagperson indenfor det pædagogiske område, herunder:

 • Planlægge, fagligt begrunde, gennemføre og formidle praktisk pædagogisk arbejde

 • Deltage i dialogen om det enkelte barns udvikling

 • Indgå i samarbejde med forældre, pårørende, kollegaer og andre

 • Arbejde alene og tage vare på fysisk og psykisk arbejdsmiljø


Den gode praktikuddannelse

 • At der formidles en læreplan for den enkelte elev

 • At elevens læring er i fokus

 • At der er et godt læringsmiljø på praktikstedet

 • At der gives kompetent vejledning

 • At der sker systematisk vejledning


Modtagelse af eleven

 • Vejledningsmøde mellem elev og vejleder

 • Eleven præsenterer sin målformulering

 • Praktikvejlederen præsenterer institutionens eventuelle uddannelsesplan og vurderer om elevens mål er realistiske i den konkrete institution


Introduktion til institutionen

 • Institutionens værdier, normer og regler

 • Institutionens pædagogiske opgaver og mål, herunder dags- og ugerytme

 • Principper for personalesamarbejde

 • Principper for forældresamarbejde

 • Indblik i årsplan, læreplaner og miljøvurdering


Læringsprocessen

 • God kommunikation

 • Tilladt at stille spørgsmål, at lave fejl, at undre sig og udtrykke sig

 • At eleven bliver set, hørt og behandlet med ligeværd og respekt

 • Læring gennem deltagelse

 • Læring gennem iagttagelse

 • Læring gennem planlægning

 • Læring gennem afprøvning af teori

 • Læring gennem evaluering


Almen vejledning og rådgivning

 • Gives i forbindelse med løsning af konkrete opgaver og problemstillinger i det daglige pædagogiske arbejde

 • Balance mellem udfordringerne og elevernes valg af områder

 • Konstruktiv, fremadrettet kritik knyttet til konkrete eksempler


Praktikopgave

 • I begge praktikforløb skal eleven arbejde med skriftlige opgaver. Det er seminariets lærere, der stiller opgaverne.

 • Elevens overvejelser i f.m. opgaven kan inddrages i vejledningen

 • Det er seminariet, der kommenter og vurderer opgaven.

 • Opgaven har ingen indflydelse på vejlederens godkendelse af praktikken


Praktikbedømmelse

 • Under begge praktikforløb skal der midt i perioden ske en skriftlig evaluering af eleven i samarbejde mellem elev og vejleder

 • 1. praktik afsluttes med en vejledende standpunktsbedømmelse i form af en skriftlig udtalelse

 • 2. praktik afsluttes med en standpunktsbedømmelse, hvori eleven bedømmes godkendt/ikke godkendt


Kendetegn for ikke godkendt praktik

Eleven har været:

 • Udeltagende i forhold til det pædagogiske arbejde

 • Deltager på en meget usikker måde uden forsøg på bedring

 • Har deltaget i dagligdagen uden hensyntagen til andres interesser og forståelse for stedets arbejdsmåder

 • Har mødt for ustabilt


Arbejdstid og fraværsregler

 • Eleven har en ugentlig arbejdstid på 37 timer

 • Anbefales at der skemalægges 32 timer i børnegruppen og til mødevirksomhed og 5 timer til hjemmestudier

 • Der indkaldes til samtaler, hvis fraværet udgør mere end 10% af undervisnings- eller praktiktiden


ad
 • Login