prav k ii
Download
Skip this Video
Download Presentation
Pravěk II.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Pravěk II. - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Pravěk II. Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o době kamenné. Základní pojmy. paleolit mezolit neolit eneolit přisvojovací hospodářství výrobní hospodářství neolitická revoluce řemesla náboženství matriarchát

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Pravěk II.' - brittany-price


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prav k ii

Pravěk II.

Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o době kamenné.

z kladn pojmy
Základní pojmy
 • paleolit
 • mezolit
 • neolit
 • eneolit
 • přisvojovací hospodářství
 • výrobní hospodářství
 • neolitická revoluce
 • řemesla
 • náboženství
 • matriarchát
 • patriarchát
 • rod
 • harpuna
 • Úrodný půlměsíc
 • kolonizace
 • archeologická kultura
 • zdomácňování
 • oradlo
 • pohřebiště
 • žárový hrob
 • mohyla
star doba kamenn paleolit
Starší doba kamenná - paleolit
 • (řecky palailos = starý; lithos = kámen)
 • dělíme ho na čtyři období:
 • 1) nejstarší paleolit (2,5 mil. - 600 tis. př. n. l.) - první kamenné nástroje uzpůsobené štípáním nebo otloukáním
 • 2) starý paleolit (600 - 250 tis. let př. n. l.) - již štípané kamenné nástroje a pěstní klín
 • 3) střední paleolit(250 - 40 tis. let př. n. l.) - nože nebo škrabadla, zpracovávání kůže, kostí a dřeva; doba lovců mamutů
 • 4) mladý nebo pozdní paleolit (40 - 10 tis. let př. n. l.) - kostěné čepele, lov koní, bizonů i mamutů, jeskynní malby a vyrábění ozdobných předmětů, první obydlí ze dřeva a kůže

video – lovci mamutů

obr. 1

z pis do se itu
Zápis do sešitu

Starší doba kamenná – paleolit

 • vývoj předchůdců člověka a nejstarší lidé
 • kamenné nástroje, sběr a lov
st edn doba kamenn mezolit
Střední doba kamenná - mezolit
 • 10 - 7 tis. př. n. l.
 • (řecky mesos = střední)
 • doba poledová, z Evropy ustupují ledovce, dochází ke změně klimatu, vymizení velkých zvířat, lov drobné zvěře lukem a šípy
 • rybolov za pomocí harpun a udic
 • období tzv. přisvojovacího (kořistnického) hospodářství = člověk je plně závislý na přírodě, sbírá divoce rostoucí plodiny a loví zvířata, zemědělství neexistuje
 • první zdomácňování(pes)

obr. 2

obr. 3

z pis do se itu1
Zápis do sešitu

Střední doba kamenná – mezolit

 • 8 000 př. n. l. – 6 000 př. n. l.
 • klimatické změny
 • harpuna, luk a šípy
 • období tzv. přisvojovacího (kořistnického) hospodářství
 • první zdomácňování (pes)
mlad doba kamenn neolit
Mladší doba kamenná - neolit
 • 7 - 3,5 tis. let př. n. l.
 • (řecky neos = mladý)
 • začátek změn ve způsobu získávání potravy
 • přechod od přisvojovacího hospodářství khospodářství produktivnímu (výrobnímu)
 • 1. přisvojovací způsob opatřování potravy
     • sběr tvoří 70 %
     • lov tvoří 30 %
     • k obživě jim stačí pracovat 2,5 hod. denně
 • 2. výrobní způsob opatřování potravy
     • z pouhých sběračů a lovců se stávají zemědělci
     • setí obilí, drcení ho na mouku, chování prvních zvířat (psi, ovce, kozy, skot, prasata)
     • žďářenílesů (měnění lesů v pole), kypřenípůdy rýčem a motykou
 • stěhování do míst s úrodnou půdou – kolonizace
 • v zemědělství první společenská dělba práce (mezi mužem a ženou, mladými a starými) => neolitická revoluce
mlad doba kamenn neolit1
Mladší doba kamenná - neolit
 • zemědělství se do světa šířilo z Blízkého východu – Úrodný půlměsíc (Írán, Irák, Sýrie, Libanon, Jordánsko, Izrael, Turecko, Egypt)
 • první města (Jericho, ÇatalHüyük)
 • do našich zemí zemědělství přichází až v 6. tisíciletí př. n. l.
 • kromě Úrodného půlměsíce vznikli první zemědělci odděleně na více místech světa
 • další oblastí byla dnešní Čína a také Střední Amerika a sever Jižní Ameriky

obr. 4

mlad doba kamenn neolit2
Mladší doba kamenná - neolit
 • stavba tzv. dlouhých domů (délka 15-25 m, šířka 4-5 m)
  • obydlí pro 2-3 rodiny, dílna, sklad, stáj
  • 6-10 domů tvořilo vesnice
  • obyvatelé byli příbuzní, tvořili rod
 • tkaní látek (z ovčí vlny, ze lnu nebo z konopí)
 • výrobakeramických nádob
 • velká úcta k ženám, matriarchát = žena, dárkyně života, rozhoduje (zanechali venuše)
 • archeologické nálezy nejčastěji obsahují keramické nádoby a kamenné nebo kostěné nástroje a nářadí
z pis do se itu2
Zápis do sešitu

Mladší doba kamenná – neolit

 • změny ve způsobu získávání potravy:
 • 1. přisvojovací způsob: sběr 70 %, lov 30 %
 • 2. výrobní způsob: ze sběračů a lovců se postupně stávali zemědělci: žďáření lesů, rozrývání půdy a setí obilí, drcení obilí na mouku, chování prvních zvířat – psů, koz, ovcí, skotu, prasat
 • kolonizace – přesuny za úrodnou půdou
 • první společenská dělba práce (mezi mužem a ženou, mladými a starými) => neolitická revoluce
z pis do se itu3
Zápis do sešitu
 • první společenská dělba práce (mezi mužem a ženou, mladými a starými) => neolitická revoluce
 • matriarchát – žena = dárkyně života (venuše)
 • šíření zemědělství z tzv. Úrodného půlměsíce (u nás až v 6. tisíciletí př. n. l.)
 • první města (Jericho, ÇatalHüyük)
mlad doba kamenn neolit3
Mladší doba kamenná - neolit

Důsledky neolitické revoluce:

 • usedlý způsob života
 • stavba trvalých obydlí, zakládání vesnic (domy asi 5 m široké a 40 m dlouhé)
 • řemeslná výroba – hrnčířství, tkalcovství
 • dokonalejší nástroje (motyky, srpy, mlýnky na obilí)
 • vysvětlování přírodních jevů působením nadpřirozených sil => vznik náboženství
     • video – první zemědělci
mlad doba kamenn neolit4
Mladší doba kamenná - neolit
 • archeologické kultury rozeznáváme podle:
     • místa nálezu (bylanská, knovízská kultura)
     • způsobu pohřbívání (mohylová, popelnicových polí)
     • tvaru a zdobení keramických nádob (šňůrová, vypichovaná keramika)
z pis do se itu4
Zápis do sešitu

Důsledky neolitické revoluce:

 • usedlý způsob života
 • stavba trvalých obydlí, zakládání vesnic, rody
 • řemeslná výroba – hrnčířství, tkalcovství
 • dokonalejší nástroje (motyky, srpy, mlýnky na obilí)
 • vysvětlování přírodních jevů působením nadpřirozených sil => vznik náboženství
 • archeologické kultury rozeznáváme podle:
     • místa nálezu (bylanská, knovízská kultura)
     • způsobu pohřbívání (mohylová, popelnicových polí)
     • tvaru a zdobení keramických nádob (šňůrová, vypichovaná keramika)
pozdn doba kamenn eneolit
Pozdní doba kamenná - eneolit
 • 3,5 - 2 tis. let př. n. l.; v Orientu dříve
 • také se jí někdy říká doba měděná
 • (z řečtiny aeneus – měděný)
 • dřevěné oradlo tažené dobytkem
 • rozvoj obchodu (směnný charakter) s jantarem, mědí, solí, kožešinami, obilím a dobytkem
 • lidé objevili v přírodě kovy: zlato, stříbro a také měď – tu se naučili zpracovávat
 • zpracování mědi: tepáním, kováním, odléváním
 • lidé se specializují (mají více volného času)
pozdn doba kamenn eneolit1
Pozdní doba kamenná - eneolit
 • mění se společenské role: muž – práce na poli, výroba nástrojů, zpracování kovů; žena – péče o děti, tkaní látek, výroba keramických nádob (konec matriarchátu)
 • zavedení patriarchátu
 • vznik samostatnýchrodin
 • podle nádob rozeznáváme kulturu:
 • 1) nálevkovitých pohárů
 • 2) šňůrové keramiky
 • 3) zvoncových pohárů

obr. 5

pozdn doba kamenn eneolit2
Pozdní doba kamenná - eneolit
 • převratné vynálezy: oradlotažené dobytkem (usnadnilo práci na poli), kolo(Přední Východ),
 • výšinné osady na kopci
 • odděluje se místo, kde se bydlí a místo, kde se pohřbívá – pohřebiště
 • objevují se nově žárové hroby (spálením) a mohylové hroby (navršení materiálu – mohyly – nad hrob)

obr. 6

z pis do se itu5
Zápis do sešitu

Pozdní doba kamenná – eneolit

 • dobaměděná
 • objevení kovů: zlata, stříbra, mědi
 • zpracování mědi: tepáním, kováním, odléváním
 • rozvoj obchodu (směnný charakter)
 • mění se společenské role: muž – práce na poli, výroba nástrojů, zpracování kovů; žena – péče o děti, tkaní látek, výroba keramických nádob
 • nástup patriarchátu
z pis do se itu6
Zápis do sešitu
 • kultura nálevkovitých pohárů, šňůrové keramiky, zvoncových pohárů
 • převratné vynálezy: oradlo, kolo
 • výšinné osady
 • vznik pohřebišť
 • žárové hroby (spálením) a mohylové hroby (navršení materiálu – mohyly – nad hrob)
opakov n
OPAKOVÁNÍ

Starší doba kamenná – paleolit

 • vývoj předchůdců člověka a nejstarší lidé
 • kamenné nástroje, sběr a lov

Střední doba kamenná – mezolit

 • 8 000 př. n. l. – 6 000 př. n. l.
 • klimatické změny
 • harpuna, luk a šípy
 • období tzv. přisvojovacího (kořistnického) hospodářství
 • první zdomácňování (pes)

Mladší doba kamenná – neolit

 • změny ve způsobu získávání potravy:
 • 1. přisvojovací způsob: sběr 70 %, lov 30 %
 • 2. výrobní způsob: ze sběračů a lovců se postupně stávali zemědělci: žďáření lesů, rozrývání půdy a setí obilí, drcení obilí na mouku, chování prvních zvířat – psů, koz, ovcí, skotu, prasat
 • kolonizace – přesuny za úrodnou půdou
 • první společenská dělba práce (mezi mužem a ženou, mladými a starými) => neolitická revoluce
 • matriarchát – žena = dárkyně života (venuše)
 • šíření zemědělství z tzv. Úrodného půlměsíce (u nás až v 6. tisíciletí př. n. l.)
 • první města (Jericho, ÇatalHüyük)
opakov n1
OPAKOVÁNÍ

Důsledky neolitické revoluce:

 • usedlý způsob života
 • stavba trvalých obydlí, zakládání vesnic, rody
 • řemeslná výroba – hrnčířství, tkalcovství
 • dokonalejší nástroje (motyky, srpy, mlýnky na obilí)
 • vysvětlování přírodních jevů působením nadpřirozených sil => vznik náboženství
 • archeologické kultury rozeznáváme podle:
     • místa nálezu (bylanská, knovízská kultura)
     • způsobu pohřbívání (mohylová, popelnicových polí)
     • tvaru a zdobení keramických nádob (šňůrová, vypichovaná keramika)

Pozdní doba kamenná – eneolit

 • doba měděná
 • objevení kovů: zlata, stříbra, mědi
 • zpracování mědi: tepáním, kováním, odléváním
 • rozvoj obchodu (směnný charakter)
 • mění se společenské role: muž – práce na poli, výroba nástrojů, zpracování kovů; žena – péče o děti, tkaní látek, výroba keramických nádob
 • nástup patriarchátu
ot zky a koly
Otázky a úkoly
 • Vysvětli, jak se na způsobu života lidí projevily klimatické změny po skončení doby ledové.
 • Jaké jsou dva způsoby získávání potravy u lidí? Vysvětli, jak se od sebe liší a jaké jsou jejich výhody a nevýhody.
 • Která zvířata byla zdomácněna mezi prvními?
 • Ve kterých oblastech lidé poprvé přešli k zemědělství? Vysvětli proč.
 • Popiš, jaké jsou rozdíly mezi matriarchátem a patriarchátem.
zdroje
Zdroje
 • Webová stránka: MIKOLÁŠ, David. Web pro podporu výuky a poskytování informací [online]. Roudnice nad Labem, 2006, 26. 7. 2014 [cit. 2014-07-30]. Dostupné z: http://www.davidmikolas.cz
 • Použitá literatura: kolektiv autorů. Dějepis 6: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vydání. Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2007. 152 s. ISBN 978-80-7238-208-4. [2014-07-30]
 • obr. 1 – lovci mamutů http://i.idnes.cz/11/043/cl6/OB2b1462_lov.jpg
 • obr. 2– pravěcí lovci http://www.phil.muni.cz/archeo/webmaster%20peppe/stara_mura/morarch/Vyzkumy/paleolit_mezolit/paleo3.jpg
 • obr. 3 – hroty harpun http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/25/Harpon_2010.0.3.5._Global_simple_.JPG/558px-Harpon_2010.0.3.5._Global_simple_.JPG
 • obr. 4 – Úrodný půlměsíc http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Fertile_Crescent_map.png/391px-Fertile_Crescent_map.png
 • obr. 5 – kultura zvoncových pohárů http://www.prazskestezky.cz/vinor/obr/keram.gif
 • obr. 6 – orba http://www.oskole.sk/userfiles/image/Zofia/J%C3%BAn/Dejepis/Eneolit_html_m20a0e1fe.png
ad