Download

Makromolekyylit


Advertisement
/ 30 []
Download Presentation
Comments
britannia
From:
|  
(119) |   (0) |   (0)
Views: 50 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
Makromolekyylit. polypeptidejä (us. 10 - us. 100 ah.) primaarirakenne = aminohappojärjestys useita korkeamman asteen konformaatiotasoja. natiivi konformaatio kuumennus kemikaalit ym. denaturoitu proteiini palautuminen = renaturaatio. Proteiinit eli valkuaisaineet.
Makromolekyylit

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Slide 1

Makromolekyylit

Slide 2

polypeptidejä (us. 10 - us. 100 ah.)

primaarirakenne = aminohappojärjestys

useita korkeamman asteen konformaatiotasoja

natiivi konformaatio

kuumennus

kemikaalit ym.

denaturoitu proteiini

palautuminen = renaturaatio

Proteiinit eli valkuaisaineet

Slide 3

-helix–kierre

kolmois-helix (esim. kollageeni)

globulaariset proteiinit (G-prot.)

hydrofobinen ydin

hydrofiilinen (polaarinen) ulkopinta

konformaatioon vaikuttavat: hydrofobiset osat

disulfidisillat (kysteiini)

vetysillat

suolasillat

van der Waalsin voimat (lähietäisyydellä)

Valkuaisaineet 2

Slide 4

Proteiinin (lysotsyymi)

Slide 5

Lysotsyymin sek. rakenne

Hydrogen

bonds

Pleated sheet

Slide 6

Lysotsyymin -helix

-helix

Hydrogen bonds

Slide 7

Proteiinin kvaternaarirakenne

Polypeptidi

ketju

-ketju

rauta

hemi

-ketju

hemoglobiini

kollageeni

Slide 8

Yhteenveto proteiinien neljästä rakennetasosta

Primaari

(aminohappo-

sekvenssi)

alfa helix

Sekundaari

Slide 9

Yhteenveto proteiinien neljästä rakennetasosta 2

Tertiaari

Kvaternaari

Slide 10

Myoglobiinin tertiaarirakenne

  • hapenkulje-tukseen erikoistunut molekyyli

Slide 11

Hemoglobiinin(tertiaarirakenne)

  • hapenkuljetus

Slide 12

entsyymiproteiinit (~1000)

konformaatiomuu-tokset reaktioissa

rakenneproteiinit

esim. kollageeni (jäykkä), elastiini (elastinen)

glykoproteiinit, lipoproteiinit, metalloprot. jne.

proteiinisynteesi  ks. ribosomit

Valkuaisaineet 3

Slide 13

Proteiinien denaturaatio

Denaturation and renaturation of a protein

Slide 14

monosakkaridi-ketjuja

voivat sisältää: NH2, SO3H- ym.

selluloosa, lineaarinen -glukoosiketju,

kasvisolun seinässä

glykogeeni ja tärkkelys: varasto-hiilihydraatteja

1-4 ja 1-6 sidoksia  haaraisia

homopolysakkari-deja

heteropolysakkari-deja (hepariini, kitiini, hyaluronihappo)

Hiilihydraatit

Slide 15

Unlinked

monomer

Polymerisaatio

HO

H

HO

H

HO

H

Monomer

Short polymer

H2O

Condensation

HO

H

Longer polymer

Slide 16

Polymeerien muodostuminen

H

HO

Hydrolysis

H2O

HO

HO

H

H

Slide 17

Tärkkelys

LM of potato cells

STARCH

Slide 18

Tärkkelys 2

LM of starch granules

Slide 19

Glykogeeni

LM of liver cells

GLYCOGEN

Human

liver

Slide 20

Glykogeeni 2

TEM of glycogen granules

Slide 21

Selluloosa

TEM of cell wall in leaf

CELLULOSE

Slide 22

Amylopektiini

Branched starch

(amylopectin)

Slide 23

Glykogeeni

Branched glycogen

Slide 24

Selluloosa

Cellulose

Slide 25

DNA eli deoksiribo-nukleiinihappo:

tumassa, mitokondriossa, kloroplastissa

emäkset: A, G, C, T

sokeri: deoksiriboosi

kaksoishelix  pakkautuminen  kromosomit

RNA eli ribonukleiinihappo:

tumassa, solulimassa

1. lähetti- eli mRNA (messenger)

2. siirtäjä- eli tRNA (transfer)

3. ribosomaalinen- eli rRNA (nukleolus)

sokeri: riboosi

emäkset: A, G, C, U

Nukleiinihapot

Slide 26

RNA:n rakenne

5´end

Uracil

Adenine

Cytosine

Guanine

Phosphodiester

linkage

3´end

Slide 27

DNA:n rakenne

5´end

Thymine

Adenine

Phosphodi-

esterlinkage

Cytosine

Guanine

3´end

Sugar-phosphate backbone

Slide 28

DNA:n kaksoiskierrerihmaa

Sugar-phosphate

backbone

Base pairs

Slide 29

Emäsparit

Thymine

Adenine

Slide 30

Emäsparit

Guanine

CytosinePresentation Statistics
Views on SlideServe : 50
Views from Embeds : 0

Presentation Categories


Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro