Advertisement
1 / 30

Makromolekyylit


Proteiinit eli valkuaisaineet. polypeptidej? (us. 10 - us. 100 ah.)primaarirakenne = aminohappoj?rjestysuseita korkeamman asteen konformaatiotasoja. natiivi konformaatio kuumennus kemikaalit ym.denaturoitu proteiinipalautuminen = renaturaatio. . Valkuaisaineet 2. ?-helix?kierr

Download Presentation

Makromolekyylit

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Makromolekyylit

Makromolekyylit


Proteiinit eli valkuaisaineet

polypeptidejä (us. 10 - us. 100 ah.)

primaarirakenne = aminohappojärjestys

useita korkeamman asteen konformaatiotasoja

natiivi konformaatio

kuumennus

kemikaalit ym.

denaturoitu proteiini

palautuminen = renaturaatio

Proteiinit eli valkuaisaineet


Valkuaisaineet 2

-helix–kierre

kolmois-helix (esim. kollageeni)

globulaariset proteiinit (G-prot.)

hydrofobinen ydin

hydrofiilinen (polaarinen) ulkopinta

konformaatioon vaikuttavat: hydrofobiset osat

disulfidisillat (kysteiini)

vetysillat

suolasillat

van der Waalsin voimat (lähietäisyydellä)

Valkuaisaineet 2


Proteiinin lysotsyymi

Proteiinin (lysotsyymi)


Lysotsyymin sek rakenne

Lysotsyymin sek. rakenne

Hydrogen

bonds

Pleated sheet


Lysotsyymin helix

Lysotsyymin -helix

-helix

Hydrogen bonds


Proteiinin kvaternaarirakenne

Proteiinin kvaternaarirakenne

Polypeptidi

ketju

-ketju

rauta

hemi

-ketju

hemoglobiini

kollageeni


Yhteenveto proteiinien nelj st rakennetasosta

Yhteenveto proteiinien neljästä rakennetasosta

Primaari

(aminohappo-

sekvenssi)

alfa helix

Sekundaari


Yhteenveto proteiinien nelj st rakennetasosta 2

Yhteenveto proteiinien neljästä rakennetasosta 2

Tertiaari

Kvaternaari


Myoglobiinin tertiaarirakenne

Myoglobiinin tertiaarirakenne

  • hapenkulje-tukseen erikoistunut molekyyli


Hemoglobiinin tertiaarirakenne

Hemoglobiinin(tertiaarirakenne)

  • hapenkuljetus


Valkuaisaineet 3

entsyymiproteiinit (~1000)

konformaatiomuu-tokset reaktioissa

rakenneproteiinit

esim. kollageeni (jäykkä), elastiini (elastinen)

glykoproteiinit, lipoproteiinit, metalloprot. jne.

proteiinisynteesi  ks. ribosomit

Valkuaisaineet 3


Proteiinien denaturaatio

Proteiinien denaturaatio

Denaturation and renaturation of a protein


Hiilihydraatit

monosakkaridi-ketjuja

voivat sisältää: NH2, SO3H- ym.

selluloosa, lineaarinen -glukoosiketju,

kasvisolun seinässä

glykogeeni ja tärkkelys: varasto-hiilihydraatteja

1-4 ja 1-6 sidoksia  haaraisia

homopolysakkari-deja

heteropolysakkari-deja (hepariini, kitiini, hyaluronihappo)

Hiilihydraatit


Unlinked

monomer

Polymerisaatio

HO

H

HO

H

HO

H

Monomer

Short polymer

H2O

Condensation

HO

H

Longer polymer


Polymeerien muodostuminen

Polymeerien muodostuminen

H

HO

Hydrolysis

H2O

HO

HO

H

H


T rkkelys

Tärkkelys

LM of potato cells

STARCH


T rkkelys 2

Tärkkelys 2

LM of starch granules


Glykogeeni

Glykogeeni

LM of liver cells

GLYCOGEN

Human

liver


Glykogeeni 2

Glykogeeni 2

TEM of glycogen granules


Selluloosa

Selluloosa

TEM of cell wall in leaf

CELLULOSE


Amylopektiini

Amylopektiini

Branched starch

(amylopectin)


Glykogeeni1

Glykogeeni

Branched glycogen


Selluloosa1

Selluloosa

Cellulose


Nukleiinihapot

DNA eli deoksiribo-nukleiinihappo:

tumassa, mitokondriossa, kloroplastissa

emäkset: A, G, C, T

sokeri: deoksiriboosi

kaksoishelix  pakkautuminen  kromosomit

RNA eli ribonukleiinihappo:

tumassa, solulimassa

1. lähetti- eli mRNA (messenger)

2. siirtäjä- eli tRNA (transfer)

3. ribosomaalinen- eli rRNA (nukleolus)

sokeri: riboosi

emäkset: A, G, C, U

Nukleiinihapot


Rna n rakenne

RNA:n rakenne

5´end

Uracil

Adenine

Cytosine

Guanine

Phosphodiester

linkage

3´end


Dna n rakenne

DNA:n rakenne

5´end

Thymine

Adenine

Phosphodi-

esterlinkage

Cytosine

Guanine

3´end

Sugar-phosphate backbone


Dna n kaksoiskierrerihmaa

DNA:n kaksoiskierrerihmaa

Sugar-phosphate

backbone

Base pairs


Em sparit

Emäsparit

Thymine

Adenine


Em sparit1

Emäsparit

Guanine

Cytosine