Download

Makromolekyylit


Advertisement
/ 30 []
Download Presentation
Comments
britannia
From:
|  
(119) |   (0) |   (0)
Views: 53 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
Makromolekyylit. polypeptidejä (us. 10 - us. 100 ah.) primaarirakenne = aminohappojärjestys useita korkeamman asteen konformaatiotasoja. natiivi konformaatio kuumennus kemikaalit ym. denaturoitu proteiini palautuminen = renaturaatio. Proteiinit eli valkuaisaineet.
Makromolekyylit

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MakromolekyylitSlide 1

Makromolekyylit

Proteiinit eli valkuaisaineetSlide 2

polypeptidejä (us. 10 - us. 100 ah.)

primaarirakenne = aminohappojärjestys

useita korkeamman asteen konformaatiotasoja

natiivi konformaatio

kuumennus

kemikaalit ym.

denaturoitu proteiini

palautuminen = renaturaatio

Proteiinit eli valkuaisaineet

Valkuaisaineet 2Slide 3

-helix–kierre

kolmois-helix (esim. kollageeni)

globulaariset proteiinit (G-prot.)

hydrofobinen ydin

hydrofiilinen (polaarinen) ulkopinta

konformaatioon vaikuttavat: hydrofobiset osat

disulfidisillat (kysteiini)

vetysillat

suolasillat

van der Waalsin voimat (lähietäisyydellä)

Valkuaisaineet 2

Proteiinin lysotsyymiSlide 4

Proteiinin (lysotsyymi)

Lysotsyymin sek rakenneSlide 5

Lysotsyymin sek. rakenne

Hydrogen

bonds

Pleated sheet

Lysotsyymin helixSlide 6

Lysotsyymin -helix

-helix

Hydrogen bonds

Proteiinin kvaternaarirakenneSlide 7

Proteiinin kvaternaarirakenne

Polypeptidi

ketju

-ketju

rauta

hemi

-ketju

hemoglobiini

kollageeni

Yhteenveto proteiinien nelj st rakennetasostaSlide 8

Yhteenveto proteiinien neljästä rakennetasosta

Primaari

(aminohappo-

sekvenssi)

alfa helix

Sekundaari

Yhteenveto proteiinien nelj st rakennetasosta 2Slide 9

Yhteenveto proteiinien neljästä rakennetasosta 2

Tertiaari

Kvaternaari

Myoglobiinin tertiaarirakenneSlide 10

Myoglobiinin tertiaarirakenne

  • hapenkulje-tukseen erikoistunut molekyyli

Hemoglobiinin tertiaarirakenneSlide 11

Hemoglobiinin(tertiaarirakenne)

  • hapenkuljetus

Valkuaisaineet 3Slide 12

entsyymiproteiinit (~1000)

konformaatiomuu-tokset reaktioissa

rakenneproteiinit

esim. kollageeni (jäykkä), elastiini (elastinen)

glykoproteiinit, lipoproteiinit, metalloprot. jne.

proteiinisynteesi  ks. ribosomit

Valkuaisaineet 3

Proteiinien denaturaatioSlide 13

Proteiinien denaturaatio

Denaturation and renaturation of a protein

HiilihydraatitSlide 14

monosakkaridi-ketjuja

voivat sisältää: NH2, SO3H- ym.

selluloosa, lineaarinen -glukoosiketju,

kasvisolun seinässä

glykogeeni ja tärkkelys: varasto-hiilihydraatteja

1-4 ja 1-6 sidoksia  haaraisia

homopolysakkari-deja

heteropolysakkari-deja (hepariini, kitiini, hyaluronihappo)

Hiilihydraatit

MakromolekyylitSlide 15

Unlinked

monomer

Polymerisaatio

HO

H

HO

H

HO

H

Monomer

Short polymer

H2O

Condensation

HO

H

Longer polymer

Polymeerien muodostuminenSlide 16

Polymeerien muodostuminen

H

HO

Hydrolysis

H2O

HO

HO

H

H

T rkkelysSlide 17

Tärkkelys

LM of potato cells

STARCH

T rkkelys 2Slide 18

Tärkkelys 2

LM of starch granules

GlykogeeniSlide 19

Glykogeeni

LM of liver cells

GLYCOGEN

Human

liver

Glykogeeni 2Slide 20

Glykogeeni 2

TEM of glycogen granules

SelluloosaSlide 21

Selluloosa

TEM of cell wall in leaf

CELLULOSE

AmylopektiiniSlide 22

Amylopektiini

Branched starch

(amylopectin)

Glykogeeni1Slide 23

Glykogeeni

Branched glycogen

Selluloosa1Slide 24

Selluloosa

Cellulose

NukleiinihapotSlide 25

DNA eli deoksiribo-nukleiinihappo:

tumassa, mitokondriossa, kloroplastissa

emäkset: A, G, C, T

sokeri: deoksiriboosi

kaksoishelix  pakkautuminen  kromosomit

RNA eli ribonukleiinihappo:

tumassa, solulimassa

1. lähetti- eli mRNA (messenger)

2. siirtäjä- eli tRNA (transfer)

3. ribosomaalinen- eli rRNA (nukleolus)

sokeri: riboosi

emäkset: A, G, C, U

Nukleiinihapot

Rna n rakenneSlide 26

RNA:n rakenne

5´end

Uracil

Adenine

Cytosine

Guanine

Phosphodiester

linkage

3´end

Dna n rakenneSlide 27

DNA:n rakenne

5´end

Thymine

Adenine

Phosphodi-

esterlinkage

Cytosine

Guanine

3´end

Sugar-phosphate backbone

Dna n kaksoiskierrerihmaaSlide 28

DNA:n kaksoiskierrerihmaa

Sugar-phosphate

backbone

Base pairs

Em sparitSlide 29

Emäsparit

Thymine

Adenine

Em sparit1Slide 30

Emäsparit

Guanine

CytosinePresentation Statistics
Views on SlideServe : 53
Views from Embeds : 0

Presentation Categories


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro