INZAGERECHT EN ELEKTRONISCH MEDISCH DOSSIER - PowerPoint PPT Presentation

Inzagerecht en elektronisch medisch dossier
Download
1 / 10

 • 118 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

INZAGERECHT EN ELEKTRONISCH MEDISCH DOSSIER. An Vijverman Advocaat. INLEIDING. AUTOMATISERING MEDISCHE DOSSIERS ONDERZOEKSRAPPORT E.M.D.: inzage in subjectieve persoonlijke werkaantekeningen van de arts? direct of indirect inzagerecht? wie is beroepsbeoefenaar in gezondheidszorg?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

INZAGERECHT EN ELEKTRONISCH MEDISCH DOSSIER

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Inzagerecht en elektronisch medisch dossier

INZAGERECHT EN ELEKTRONISCH MEDISCH DOSSIER

An Vijverman

Advocaat


Inleiding

INLEIDING

 • AUTOMATISERING MEDISCHE DOSSIERS

 • ONDERZOEKSRAPPORT E.M.D.:

  • inzage in subjectieve persoonlijke werkaantekeningen van de arts?

  • direct of indirect inzagerecht?

  • wie is beroepsbeoefenaar in gezondheidszorg?

  • administratieve/gezondheidsgegevens


Inhoud

INHOUD

 • GRONDSLAG INZAGERECHT

 • PERSOONLIJKE NOTA’S ARTS

  • WEL inzage door patiënt (NWVP, Commissie Bescherming Persoonlijke Levenssfeer, Rechtspraak)

  • GEEN inzage door patiënt (specifieke wetgev.)

 • BESLUIT EN VOORSTELLEN


Grondslag inzagerecht

GRONDSLAG INZAGERECHT

 • WET VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS :

  • stand van zaken : WVP 1992 en NWVP 1998

  • recht op kennis : artikel 10

 • RECHTSLEER


Persoonlijke nota s

PERSOONLIJKE NOTA’S

 • WEL INZAGE DOOR PATIENT

  • NWVP : geen expliciete uitzondering

   • HANCKE

   • VAN LANGENDONCK

  • Commissie Bescherming Persoonlijke Levenssfeer

  • Rechtspraak

   • Brussel 1991

   • Aarlen 1992


Persoonlijke nota s1

PERSOONLIJKE NOTA’S

 • GEEN INZAGE DOOR PATIENT

  • KB PATIENTENDOSSIER 03/05/1999

   • minimumvoorwaarden inhoud medisch dossier : objectieve gegevens

   • TOCH geen uitdrukkelijk onderscheid objectieve/subjectieve gegevens


Persoonlijke nota s2

PERSOONLIJKE NOTA’S

 • KB ALGEMEEN MEDISCH DOSSIER 3/5/99

  • centraal dossiergedeelte

  • werkdossiergedeelte : voorbehouden aan arts

 • KB GLOBAAL MEDISCH DOSSIER 29/5/00

  • persoonlijke notities van de arts uitdrukkelijk uitgesloten

 • WET SOCIALE KRUISPUNTBANK

  • subwerkgroep “beveiliging van medische gegevens” 1995 : medische adviseur moet persoonlijke indrukken niet meedelen


Persoonlijke nota s3

PERSOONLIJKE NOTA’S

 • RECENTE INITIATIEVEN PATIENTENRECHTEN

  • Voorontwerp van Wet Patiëntenrechten Colla : mogelijk persoonlijke notities uit het inzagerecht te sluiten

  • Wetvoorstel Brouns : inzagerecht beperkt tot objectieve stukken; uitdrukkelijke uitsluiting persoonlijke werkaantekeningen


Besluit en voorstellen

BESLUIT EN VOORSTELLEN

 • BESLUIT : GEEN EENSGEZINDHEID

  • NWVP : geen expliciete uitzondering

  • Specifieke wetgeving : wel uitzondering


Besluit en voorstellen1

BESLUIT EN VOORSTELLEN

 • VOORSTELLEN TOT OPLOSSING: Aanpassen NWVP (cfr Nederland en Europa) : “De verantwoordelijke voor de verwerking kan artikel 10, §2 buiten toepassing laten voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.”


 • Login