Widmo fal elektromagnetycznych - PowerPoint PPT Presentation

Widmo fal elektromagnetycznych
Download
1 / 13

 • 325 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Widmo fal elektromagnetycznych. Fala elektromagnetyczna. Parametry fali. Długość fali λ – odległość na jakiej zachodzi jedna pełna zmiana pola elektromagnetycznego, Częstotliwość fali f – ilość pełnych zmian pola elektromagnetycznego zachodzących w jednej sekundzie,

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Widmo fal elektromagnetycznych

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Widmo fal elektromagnetycznych

Widmo fal elektromagnetycznych


Fala elektromagnetyczna

Fala elektromagnetyczna


Parametry fali

Parametry fali

 • Długość faliλ–odległość na jakiej zachodzi jedna pełna zmiana pola elektromagnetycznego,

 • Częstotliwość falif–ilość pełnych zmian pola elektromagnetycznego zachodzących w jednej sekundzie,

 • Prędkość fali (światła)c= 300 000km/s – prędkość rozchodzenia się pola elektromagnetycznego w próżni,


Jak wyznaczamy d ugo fali

Jak wyznaczamy długość fali

λ

λ

x[1m]


Jak wyznaczamy cz stotliwo fali

Jak wyznaczamy częstotliwość fali

Wyznaczamy okres fali T

T

T

t[1s]

Obliczamy częstotliwość


Zale no ci mi dzy parametrami fali

Zależności między parametrami fali

c – prędkość światła w próżni

f – częstotliwość

λ – długość fali

T - okres


Widmo fal elektromagnetycznych1

Widmo fal elektromagnetycznych

 • Wszystkie fale elektromagnetyczne dzielimy na przedziały zależne od własności i zastosowania.

 • Własności fali są zależne od ich długości.

 • Długość fali odpowiada rozmiarom nadajnika lub odbiornika fali.


Rozk ad d ugo ci fal widma

Rozkład długości fal widma


Rozk ad cz stotliwo ci

Rozkład częstotliwości


Widmo wiat a bia ego

Widmo światła białego

 • Fala monochromatyczna – fala o określonej długości fali np. barwa żółta, fala stacji radia Bartoszyce

 • Dana barwa światła ma określoną długość fali

 • Światło białe widzimy gdy nakładają się na siebie wszystkie fale z zakresu optycznego długości fal


Rozk ad d ugo ci fal optycznych

Rozkład długości fal optycznych


Obliczenia parametr w

Długość fali stacji radio Bartoszyce

Częstotliwość fali o barwie żółtej

Obliczenia parametrów


 • Login