A LEXINFO informatikai nyelvvizsga rendszer
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Dr. Balázs Béla, BGF jubileumi konferencia, 2009. június 4-5. PowerPoint PPT Presentation


 • 57 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A LEXINFO informatikai nyelvvizsga rendszer. Dr. Balázs Béla, BGF jubileumi konferencia, 2009. június 4-5. B e v e z e t é s.

Download Presentation

Dr. Balázs Béla, BGF jubileumi konferencia, 2009. június 4-5.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dr bal zs b la bgf jubileumi konferencia 2009 j nius 4 5

A LEXINFO informatikai nyelvvizsga rendszer

Dr. Balázs Béla, BGF jubileumi konferencia, 2009. június 4-5.


Dr bal zs b la bgf jubileumi konferencia 2009 j nius 4 5

B e v e z e t é s

 • A LEXINFO informatikai szaknyelvi vizsgarendszer. A szaknyelvek (és ezen belül az informatikai szaknyelv) létezése ma már nem vita tárgya, de annál inkább vitatott a fogalom tartalma. Túl kell lépnünk azon a felfogáson, hogy a szaknyelv pusztán sajátos terminológia-csokorként értelmezhető. Főbb jellemvonásai:

   A köznyelvnél gyorsabban fejlődik és differenciálódik, de arra épül, és annak nyelvi logikáját követi.

  •  Sajátos szókincse és fogalmazási modora van.

  • A közvetlen kommunikatív funkciót preferálja, így bizonyos műfajok előtérbe (pl. tárgyalás, prezentációk tartása), mások háttérbe kerülnek.

  •  Közte valamint a köznyelv között

 •  szintaktikai és szemantikai, továbbá

 •  lexikális különbségek, korlátok léteznek.


Dr bal zs b la bgf jubileumi konferencia 2009 j nius 4 5

A szaknyelv definíciója

 • A szaknyelvekkonstitutív beszédcselekmények valamely technikai vagy tudományoscélirányoscselekvési és munkaterületen, valamint kijelentések, amelyek a cselekedeteket kommentálják.

 • A szaknyelvi kijelentések értelme – a kommunikációs indoknak és helyzetnek megfelelően – gyors, ökonomikus és egyértelmű információátadás

   egy szakmán belül,

   szakmák között, vagy

   a laikus nyilvánosság számára.

 • Ezért a LEXINFO rendszer inkább a kommunikatív kompetenciát méri, mint a kódismereti kompetenciát.


Dr bal zs b la bgf jubileumi konferencia 2009 j nius 4 5

mint a

nyelvfa ága

A szaknyelv


Az informatikai szaksz kincsr l ltal ban

Az informatikai szakszókincsről általában

 • A szakszavakat jelentésük alapján az alábbi kategóriákba sorolhatjuk:

  • Egy bizonyos szakterület speciális szókincse, melyet máshol nem alkalmaznak (pl. hipertext).

  • Szakszavak, amelyek több szakterületen használatosak, de szakmaspecifikusan eltérő jelentésűek (pl. konverter).

  • Több területen használható általános technikai szókincs (kisebb-nagyobb jelentésbeli különbsé-gekkel (pl. kaliber).

  • Szavak, amelyek mind az általános szókincs, mind a szakszókincs körébe tartoznak, de más-más jelentéssel (pl. egér).

 • Határozottan célirányos nyelvi felhasználást segít elő

 • Hatékony szakmai kommunikációt tesz lehetővé

 • Szakterülethez kötött szakzsargont alkalmaz

 • Igen széles szakterületet ölel fel, és hihetetlenül gyorsan változik, megújul (a tananyagot tehát rendszeresen korszerűsíteni kell)

 • Tanításának autentikus szakanyagok alapján kell történnie


Szaknyelvi sszefoglal s

Szaknyelvi összefoglalás

 • A szaknyelv a teljes nyelv részhalmaza. A szakemberek közötti kommunikációs eszköz komplex szakmai információk megfogalmazására és közlésére.

 • A szaknyelvek mind horizontálisan (szakterületek szerint), mind vertikálisan (alkalmazási helyzetek és partnerek szerint) tagoltak.

 • A szakmai beszédközösség által használt nyelv karakterisz-tikumait a szakma gondolkodási és cselekvési jellemzői határozzák meg.

 • Általában megállapítható, hogy a szaknyelvek az általános nyelvvel interaktív kapcsolatban állnak, és attól egyrészt a közösen használt nyelvi eszközök gyakoriságában, másrészt kifejezetten szakmaspecifikus elemekben különböznek.


Mi rt tanuljunk nyelveket

Miért tanuljunk nyelveket?

 • Mert a Föld felszínének kevesebb, mint ötezred részén magyar az államnyelv.

 • Mert a nyelvismeret idegen kultúrákhoz nyit kapukat.

 • Mert idegen nyelvek tanulásával az ember a saját kultúráját is jobban megérti.

 • Mert a globalizáció és az Európai Únió létrejötte egyre erőteljesebb multinacionális összefonódásokat hozott létre.

 • Mert a nyelvismeret a munkaerőpiacon tágabb horizontot nyit.

 • Mert a nyelvismeret a nemzetközi szakmai/üzleti kapcsolatok kiépítésének egyik legfontosabb kulcsa.

 • Mert a nyelvismeret erősíti a szociális kompetenciát, és a privátéletben is komoly haszonnal járhat.

Sajnos a hazai helyzet nem éppen rózsás. Míg a szomszédos Ausztriában a lakosság ~58 %-a beszél legalább egy idegen nyelven, addig hazánkban ez az arány ~27 %. (Az EU átlag 56 %.)


Kifejlesztend szaknyelvi k szs gek

Kifejlesztendő szaknyelvi készségek

 • Szövegértés (olvasás és hallás után)

 • Szakszókincs ismerete

 • Általános szakmai kommunikáció

 • Szakmai témakör írásos kifejtése

 • Fordítás

 • A nyelvtani szabályok szerepének ismerete a szaknyelvi kommunikációban

 • Önképzés, önálló felkészülés képessége


A lexinfo informatikai szaknyelvi vizsgarendszer

A LEXINFO informatikai szaknyelvi vizsgarendszer

A LEXINFO vizsgák alap közép és felsőfokon négy alapkészséget mérnek:

A hallott szöveg utáni

értés ellenőrzése nyelvi

laborban, kifejlesztetten a

LEXINFO céljára kifejlesztett

szoftver segítségével

történik

A vizsgafeladatok kidolgozásánál maximálisan figyelembe vettük a Közös Európai Refrenciakeret (KER) előírásait. (A vizsga eurokonform.)


A lexinfo nyelvvizsga k z pfok

A LEXINFO nyelvvizsga, középfok


Dr bal zs b la bgf jubileumi konferencia 2009 j nius 4 5

A KÖZÉPFOKÚ LEXINFO NYELVVIZSGA I.

(Példaként csak a középfokkal foglalkozunk.)

Szóbeli készségek:

 • A vizsgázó megérti a szakmai és általános témájú, normális tempójú idegen nyelvi közlést, ebből a lényegi információt ki tudja szűrni gépi hang esetében is.

 • Képes a szakterület általános témaköreiben, illetve előre felkészülés esetén egy általa választott szakterületen önállóan, normális beszédtempóban kifejteni véleményét.

 • Az olvasott szakszövegből megérti a fontosabb információkat, a szöveget össze tudja foglalni.


A k z pfok lexinfo nyelvvizsga ii

A KÖZÉPFOKÚ LEXINFO NYELVVIZSGA II.

Írásbeli készségek:

 • A vizsgázó az általános szaknyelvi írott szövegben a tényszerű információkat megérti.

 • Képes kétnyelvű szótárt használni, illetve a szaknyelvi szöveget magyarra úgy átültetni, hogy az eredeti szöveg lényegi változtatásokat nem szenved.

 • Képes olyan írott általános szakszöveg előállítására, amelyben – helyes nyelvi formákat és szakszókin-cset alkalmazva – egyéni véleményét, a témában való ismereteit tolmácsolja.

 • Nyelvi szintjére jellemző a sokféle nyelvi szerkezet még kisebb hibákkal való használata, szakmai szókincse elég nagy, közlései tartalmi és formai szempontból általában érthetőek, célorientáltak.


Dr bal zs b la bgf jubileumi konferencia 2009 j nius 4 5

KINEK AJÁNLJUK A LEXINFO VIZSGÁT?

 • informatikát tanuló diákoknak, egyetemi és főiskolai hallgatóknak,

 • számítástechnikai/tudományi szakembereknek

 • informatika iránt érdeklődőknek,

 • mindazoknak, akik munkahelye, oktatási intézménye feltételként kötötte ki a megfelelő szakmai nyelvvizsga bizonyítvány meglétét,

 • minden olyan angolul vagy németül kommunikáló, információt gyűjtő vagy cserélő felhasználónak, aki szívesen készül fel egy mindennapi tevékenységeihez közvetlenül kapcsolódó nyelvvizsgára.


Dr bal zs b la bgf jubileumi konferencia 2009 j nius 4 5

SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÜNK, ELÉRHETŐSÉGÜNK

PTE Pollack Mihály Műszaki Kar Idegennyelvi Lektorátus

6. sz. LEXINFO akkreditált Nyelvvizsgahely

7624 Pécs, Boszorkány út 2.

FÉNY-SZOFT Kft.

7. sz. LEXINFO akkreditált Nyelvvizsgahely

9400 Sopron, Kurucdomb sor 2.

COVENTRY HOUSE NYELVISKOLA Kft.

8. sz.LEXINFO akkreditált Nyelvvizsgahely

6000 Kecskemét, Budai u. 1.

2

 • Szervezeti egységeink:

  • Nyelvvizsga-központ. Feladata (az általános irányítás mellett) mindenekelőtt a vizsgaanyagok fejlesztése és a bizonyítványok, anyakönyvek kiadása.

  • Nyelvvizsga-hely(ek). Feladata a jelentkezések fogadása, a vizsgák lebonyolítása és a vizsgaeredmények meghatá-rozása. (Jelenleg nyolc van, de továbbiak szervezését tervezzük.)

   További részletek kiadott tájékoztatónkban és

   Internet címeinken találhatók:

   www.lsi.hu; www.gdf.hu/LEXINFO/Lapok/LEXINFO.aspx


 • Login