UNIT 1 : ASAS SISTEM KOMPUTER
Download

UNIT 1 : ASAS SISTEM KOMPUTER

Advertisement
Download Presentation
Comments
brinly
From:
|  
(402) |   (0) |   (0)
Views: 33 | Added: 08-07-2013
Rate Presentation: 0 0
Description:

UNIT 1 : ASAS SISTEM KOMPUTER

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. 1 UNIT 1 : ASAS SISTEM KOMPUTER

2. 2 Fungsi dan Bahagian Utama Komputer

3. 3 Perkakasan dalam case komputer Papan sistem/Papan induk Simpanan kekal Pemacu liut Pemacu keras Pemacu CD-ROM Bekalan kuasa Papan litar CMOS (most CPUs) TTL (Transistor-to-Transistor Logic) Kabel

4. 4 Perkakasan dalam case komputer

5. 5 Asas Sistem Komputer Asas Sistem Komputer terdiri daripada: Perkakasan ( Hardware ) a) Peranti Input b) Peranti Output c) Peranti Storan Unit Pemprosesan - CPU Perisian ( Software ) Pengguna

6. 6 Asas Sistem Komputer Unit Arithmetik dan Logik (ALU) Peranti Input Peranti Storan Peranti Output Ingatan Data Maklumat Unit Kawalan

7. 7 Peranti Input Peranti yang membolehkan pengguna memasukkan data ke dalam komputer. Ia berperanan sebagai penyalur bagi membolehkan pengguna memberi arahan dan maklumat kepada sistem komputer. Maklumat yang dimasukan ke dalam komputer untuk diproses akan melalui peranti input boleh berbentuk teks, data, grafik, imej dan bunyi. Di antara contoh-contoh peranti input ialah: kayu ria / joystick tetikus / mouse papan kunci / keyboard kad tebuk menyentuh skrin monitor / touch screen

8. 8 Peranti Input - Keyboard Peranti yang berbentuk mesin taip diguna untuk memasuk data atau teks ke dalam kenyataan untuk diproses. Terdapat tiga jenis papan kekunci: 84 kekunci 101 kekunci 102 kekunci

9. 9 Sesuatu peranti penuding yang disambungkan pada komputer berupa seakan-akan seekor tikus yang mempunyai ekor yang panjang. Tetikus ini sering digunakan dengan animasi, grafik dan program desktop publishing. Dengan menggunakan tetikus, kita dapat meletakkan penunding di mana-mana kawasan pada skrin. Terdapat 3 jenis tetikus: Tetikus 1 butang Tetikus 2 butang Tetikus 3 butang Peranti Input - Mouse

10. 10 Merupakan salah satu cara input data yang mula digunakan. Penggunaannya dalam pemprosesan data dipopularkan oleh Dr Herman Hollerith. Kad ini terdiri daripada turus-turus 96 dan 80. Setiap turus melambang jumlah turus dan setiap satu turus mewakili satu abjad, nombor atau simbol. Input pada komputer dilakukan oleh mesin pembaca kad tebuk dimana maklumat pada kad diwakili dalam bentuk kombinasi tebukan lubang-lubang yang ditentukan mengikut Kod Hollerith. Peranti Input ? Kad Tebuk

11. 11 Peranti Input ? Pita Kertas Berfungsi sama seperti kad tebuk tetapi ia juga mewakili output di samping input. Pada asalnya, pita kertas digunakan untuk menghantar pesanan telegraf. Seperti kad tebuk, pita kertas membaca dan merekod data berpandukan kombinasi lubang. Setiap aksara, nombor dan simbol mempunyai kod tersendiri. Kod ini ditafsir maksudnya di dalam komputer oleh mesin pembaca kertas.

12. 12 Tablet grafik Rajah 1: Tablet grafik digunakan untuk Lukisan Terbantu Komputer. Skrin sentuh (Touch screen) Skrin sentuh adalah sejenis monitor yang sensitif kepada sentuhan. Teknik ini membolehkan pengguna menggunakan sentuhan jari pada ikon di skrin untuk mengaktifkan sesuatu arahan.

13. 13 Pengimbas (Scanner) Pengimbas digunakan untuk mengimbas teks atau imej grafik untuk dimasukkan ke dalam komputer untuk diproses. Ia perlu disambungkan pada sistem unit dengan menggunakan program pengimbas. Pad sentuhan Rajah 2 : Pad sentuhan pada komputer bimbit.

14. 14 Pemacu cakera Rajah 3 : Jenis pemacu cakera Kamera digital Rajah 4: Kamera Digital yang digunakan untuk komunikasi

15. 15 Peranti Output Peranti Output ialah dimana data dapat dikeluarkan atau dibaca daripada komputer. Contohnya: Monitor Pencetak Pembesar suara Maklumat-maklumat yang dibaca melalui peranti input akan diproses oleh CPU dan dihantar kepada peranti output. Maklumat yang dihasilkan boleh berbentuk: Teks Data Grafik / imej Bunyi / suara

16. 16 Peranti Output - Monitor Monitor juga dikenali dengan berbagai nama seperti VDU (Video/Visual Display Unit), Console, CRT ( Cathode Ray Tube ) atau skrin. Fungsi monitor adalah untuk memaparkan maklumat. Apa yang ditaipkan pada papan kekunci akan dipaparkan pada skrin monitor. Tanpa monitor kita tidak dapat mengetahui apa yang kita taip. Komunikasi di antara kita dengan komputer akan terhalang.

17. 17 Terdapat 3 jenis monitor iaitu: a) monokrom b) monitor warna c) skrin rata Ketiga-tiga monitor ini memerlukan kad adapter yang disambungkan pada unit sistem sebelum ia dapat berfungsi sebagai unit paparan. Berikut adalah beberapa jenis monitor warna yang terdapat di pasaran: CGA (Color Graphic Adapter) EGA (Enhanced Graphic Adapter) VGA (Video Graphic Array) Peranti Output - Monitor

18. 18 Pencetak adalah suatu peranti yang digunakan untuk menghasilkan maklumat di kertas. 3 jenis pencetak: a) Pencetak Matriks Bintik (Dot Matrix Printer) b) Pencetak Pancutan Dakwat (Ink jet Printer) c) Pencetak Laser (Laser Printer) Pencetak laser paling mahal harganya berbanding pencetak matriks bintik. Peranti Output - Pencetak

19. 19 Pencetak Matriks Bintik (Dot Matrix Printer ) Pencetak Pancutan Dakwat ( Ink jet Printer ) Pencetak Laser ( Laser Printer ) Output daripada pencetak ini terdiri daripada bintik-bintik halus yang dicetak di kertas. Pencetak ini sesuai untuk kerja-kerja yang tidak memerlukan kehalusan. Pencetak jenis ini memerlukan teknologi yang sama seperti mesin penyalin foto. Teks yang dicetak adalah bermutu tinggi, berbagai saiz dan stail dan juga boleh dicetak dan grafik dalam muka surat yang sama. Output daripada pencetak ini adalah hasil daripada pancutan dakwat daripada katrij. Peranti Output - Pencetak

20. 20 Peranti Storan Peranti storan boleh berfungsi sebagai input dan output. Contohnya setiap kali peranti storan menghantar data, arahan dan maklumat dari perantara storan ke memori - proses ini dipanggil 'read' maka ia berfungsi sebagai input. Sebaliknya bila peranti storan menghantar data dari memori ke perantara storan - proses ini dipanggil 'writing' maka ia berfungsi sebagai output. 2 jenis storan / memori: a) Primer b) Sekunder

21. 21 Peranti Storan - Primer Storan primer digunakan oleh CPU untuk memproses data dan arahan. RAM (Random Acces Memory) Cip memori yang boleh dibaca dan ditulis oleh pemproses. Kebanyakan RAM adalah volatile iaitu data akan hilang apabila bekalan kuasa komputer diputuskan. 2 jenis RAM: a) DRAM b) SRAM

22. 22 Peranti Storan - Primer ROM (Read Only Memory) Cip memori yang menyimpan data dan arahan tetap dalam komputer. Nonvolatile memory, iaitu data tidak akan hilang walaupun komputer telah ditutup. 2 jenis yang utama: a) EEPROM b) PROM Memori Cache menyimpan operasi dan data komputer yang selalu digunakan supaya dapat mempercepatkan proses komputer.

23. 23 Peranti Storan - Sekunder Dalam storan sekunder, data kekal disimpan walaupun bekalan kuasa telah diputuskan. Contoh peranti storan sekunder yang sering digunakan ialah: Cakera liut (Disket) Cakera keras (Hard Disk) Cakera Zip CD-ROM / CD-R / CD-RW Pita magnetik Handy Drive / pendrive / thumbdrive

24. 24 DISKET Cakera liut atau disket ialah perantara storan yang mudah dibawa dan murah. Ia boleh digunakan dari satu komputer dengan komputer yang lain. Sebelum menyimpan data dalam disket ia mestilah di format dahulu. 'Formatting' ialah proses memformat sesuatu disket atau cakera keras dengan aplikasi tertentu. Peranti Storan - Sekunder

25. 25 Peranti Storan - Sekunder FLASH DRIVE Memberikan lebih ruang saiz kapasiti storan berbanding disket atau cakera zip Small and lightweight enough to be transported on a keychain or in a pocket

26. 26 Peranti Storan - Sekunder CAKERA KERAS Memberikan lebih ruang saiz kapasiti storan berbanding USB flash drive atau disket Cakera keras terletak dalam unit sistem utama Terdapat portable hardisk yang lebih ringan dan kecil yang boleh dibawa ke mana-mana tetapi penggunaannya masih kurang.

27. 27 Peranti Storan - Sekunder CD - ROM Compact Disc Read-Only Memory Ianya tidak boleh dipadamkan atau diubahsuai. Oleh itu namanya hanya untuk baca sahaja. CD - ROM boleh menyimpan 650 MB data hingga 100 GigaByte, pengajaran dan maklumat. Saiz CD adalah bergaris pusat 4.6?

28. 28 Rajah Penjagaan CD-ROM Peranti Storan - Sekunder Do store the disc in a jewel box when not in use Do hold a disc by its edges Do not eat, smoke, or drink near a disc Do not stack discs Do not expose the disc to excessive heat or sunlight Do not touch the underside of the disc

29. 29 Disk Video Digital ( DVD ) Jenis DVD mengikut versi: DVD-ROM. Boleh mencapai 4.7 GBSaiz tertinggi sehingga 17 GB. DVD-R (recordable) boleh mencapai saiz 3.9 GB per side. DVD RAM boleh tulis dan baca seperti HD Zip disk Zip Disk boleh menyimpan data sehingga 100MB hingga 750MB yang biasanya digunakan untuk menyimpan fail bagi tujuan backup External Zip drive Zip disk

30. 30 Peranti Storan - Sekunder Kelebihan penggunaan peranti storan sekunder : Ekonomi Lebih jimat menyimpan data pada media bermagnet berbanding kabinet atau pada storan utama Muatan Terdapat lebih ruang kapasiti muatan dalam storan sekunder berbanding storan utama Keselamatan Lebih selamat daripada gangguan pengguna yang tidak sah atau pencerobohan data dan maklumat

31. 31 Unit Pemprosesan - CPU

32. 32 Unit Pemprosesan - CPU CPU ? central processing unit yang juga disebut sebagai pemproses Peranti perkakasan yang paling utama dalam motherboard Menerima input dan menghantar output Menyimpan data dan arahan serta melaksanakan pengiraan Terbahagi kepada 2 iaitu: a) unit kawalan b) unit aritmetik dan logik

33. 33 Unit Pemprosesan - CPU UNIT KAWALAN Mengandungi litar yang mengarahkan keseluruhan sistem untuk melaksanakan arahan Mengarah dan mengawal operasi dalam komputer Tidak menyimpan sebarang data dan aturcara UNIT ARITMETIK DAN LOGIK (ALU) Melaksanakan operasi aritmetik, logik dan perbandingan data berdasarkan arahan yang diterima dari unit kawalan Mengawal kelajuan pengiraan

34. 34 Perisian Perisian adalah satu set susunan arahan yang dapat difahami oleh komputer. Ia dibuat untuk mengarahkan komputer melaksanakan sesuatu operasi. Pengaturcara adalah orang yang mahir dalam pembangunan perisian. Terbahagi kepada 3 bahagian: a) perisian sistem pengoperasian b) perisian aplikasi c) perisian pengaturcaraan

35. 35 Perisian Sistem Pengoperasian Suatu aturcara yang menggerakkan sistem komputer kerana ia mengandungi rutin yang membolehkan komputer digunakan secara maksimum. Ia menghubugkan perisian aplikasi dengan komputer dan membantu menguruskan sumber dalaman dan luaran. Perisian ini diperlukan oleh semua komputer peribadi (PC). Contoh perisian sistem: MS-DOS PC-DOS UNIX LINUX WINDOWS 98, 2000, ME, XP

36. 36 Merupakan perisian aplikasi yang telah dibina untuk membantu pengguna menjalankan pelbagai tugas dalam bidang seperti matematik, perakaunan, saintifik dan kejuruteraan. Contoh perisian aplikasi ialah: Microsoft Office Adobe Photoshop AutoCAD Lotus organizer Acrobat Reader Macromedia Dreamweaver Perisian Sistem Aplikasi

37. 37 Perisian Pengaturcaraan Perisian pengaturcaraan terbahagi kepada 3 aras berbeza: bahasa aras rendah atau kod mesin bahasa himpunan (assembly language) dalam bentuk binari 0 dan 1 bahasa aras tinggi seperti bahasa C, C++, Java, Visual Basic, Fortran, Cobol

38. 38 Komputer Persendirian Komputer persendirian atau personal computer (PC) tidak boleh berkongsi sebarang perisian dan perkakasan. PC hanya boleh boleh dicapai oleh pengguna yang menggunakan komputer tersebut sahaja.

39. 39 Komputer Rangkaian Komputer rangkaian boleh berkongsi sumber perisian dan perkakasan Contohnya: Rangkaian Komputer Setempat ? Local Area Network (LAN) Medium Area Network (MAN) Wide Area Network (WAN)

40. 40 Komputer Rangkaian Kelebihan LAN Merupakan sistem dimana banyak komputer dihubungkan secara fizikal dalam satu kawasan geografi yang terhad. Sumber antara nod boleh dikongsi bersama dalam satu rangkaian yang disambungkan. Contoh sumber yang dikongsi ialah peranti output, data dan fail perisian, perkakasan telekomunikasi dan peranti storan selunder.

41. 41 Komputer Rangkaian Sistem Pengoperasian (Operating System- OS) Windows NT Membenarkan UNIX dan LINUX berintegrasi dalam Microsoft sebagai pelayan dan pelanggan Jika bertindak sebagai pelanggan, ia membenarkan pelanggan Windows mencapai fail LINUX UNIX Network Fail Sharing (NFS) ? membolehkan pengguna berkongsi fail LINUX Klon sistem pengoperasian UNIX Berbeza dengan OS yang lain kerana tahap keupayaannya NOVELL LINUX boleh dikonfigurasikan untuk bertindak sebagai pelanggan atau pelayan yang membolehkan capaian fail melalui rangakaian NOVELL dan pelanggan LINUX

42. 42 Tamat? Terima Kasih


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro