Download

UNIT 1 : ASAS SISTEM KOMPUTER


Advertisement
/ 42 []
Download Presentation
Comments
brinly
From:
|  
(1404) |   (0) |   (0)
Views: 53 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
UNIT 1 : ASAS SISTEM KOMPUTER. Fungsi dan Bahagian Utama Komputer. Perkakasan dalam case komputer. Papan sistem/Papan induk Simpanan kekal Pemacu liut Pemacu keras Pemacu CD-ROM Bekalan kuasa Papan litar CMOS (most CPUs) TTL (Transistor-to-Transistor Logic) Kabel.
UNIT 1 : ASAS SISTEM KOMPUTER

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Unit 1 asas sistem komputerSlide 1

UNIT 1 :ASAS SISTEM KOMPUTER

Fungsi dan bahagian utama komputerSlide 2

Fungsi dan Bahagian Utama Komputer

Perkakasan dalam case komputerSlide 3

Perkakasan dalam case komputer

 • Papan sistem/Papan induk

 • Simpanan kekal

  • Pemacu liut

  • Pemacu keras

  • Pemacu CD-ROM

 • Bekalan kuasa

 • Papan litar

  • CMOS (most CPUs)

  • TTL (Transistor-to-Transistor Logic)

 • Kabel

Perkakasan dalam case komputer1Slide 4

Perkakasan dalam case komputer

Asas sistem komputerSlide 5

Asas Sistem Komputer

 • Asas Sistem Komputer terdiri daripada:

  • Perkakasan ( Hardware )

   a) Peranti Input

   b) Peranti Output

   c) Peranti Storan

  • Unit Pemprosesan - CPU

  • Perisian ( Software )

  • Pengguna

Asas sistem komputer1Slide 6

Pemproses

Control Unit

Arithmetic Logic Unit (ALU)

InstructionsDataInformation

InstructionsDataInformation

Asas Sistem Komputer

Unit Kawalan

Unit Arithmetik dan Logik (ALU)

Ingatan

Peranti Input

Data

Maklumat

Peranti Output

Peranti Storan

Peranti inputSlide 7

Peranti Input

 • Peranti yang membolehkan pengguna memasukkan data ke dalam komputer.

 • Ia berperanan sebagai penyalur bagi membolehkan pengguna memberi arahan dan maklumat kepada sistem komputer.

 • Maklumat yang dimasukan ke dalam komputer untuk diproses akan melalui peranti input boleh berbentuk teks, data, grafik, imej dan bunyi.

 • Di antara contoh-contoh peranti input ialah:

  • kayu ria / joystick

  • tetikus / mouse

  • papan kunci / keyboard

  • kad tebuk

  • menyentuh skrin monitor / touch screen

Peranti input keyboardSlide 8

Peranti Input - Keyboard

 • Peranti yang berbentuk mesin taip diguna untuk memasuk data atau teks ke dalam kenyataan untuk diproses.

 • Terdapat tiga jenis papan kekunci:

  • 84 kekunci

  • 101 kekunci

  • 102 kekunci

Peranti input mouseSlide 9

Peranti Input - Mouse

 • Sesuatu peranti penuding yang disambungkan pada komputer berupa seakan-akan seekor tikus yang mempunyai ekor yang panjang.

 • Tetikus ini sering digunakan dengan animasi, grafik dan program desktop publishing.

 • Dengan menggunakan tetikus, kita dapat meletakkan penunding di mana-mana kawasan pada skrin.

 • Terdapat 3 jenis tetikus:

  • Tetikus 1 butang

  • Tetikus 2 butang

  • Tetikus 3 butang

Peranti input kad tebukSlide 10

Peranti Input – Kad Tebuk

 • Merupakan salah satu cara input data yang mula digunakan.

 • Penggunaannya dalam pemprosesan data dipopularkan oleh Dr Herman Hollerith.

 • Kad ini terdiri daripada turus-turus 96 dan 80. Setiap turus melambang jumlah turus dan setiap satu turus mewakili satu abjad, nombor atau simbol.

 • Input pada komputer dilakukan oleh mesin pembaca kad tebuk dimana maklumat pada kad diwakili dalam bentuk kombinasi tebukan lubang-lubang yang ditentukan mengikut Kod Hollerith.

Peranti input pita kertasSlide 11

Peranti Input – Pita Kertas

 • Berfungsi sama seperti kad tebuk tetapi ia juga mewakili output di samping input.

 • Pada asalnya, pita kertas digunakan untuk menghantar pesanan telegraf. Seperti kad tebuk, pita kertas membaca dan merekod data berpandukan kombinasi lubang.

 • Setiap aksara, nombor dan simbol mempunyai kod tersendiri. Kod ini ditafsir maksudnya di dalam komputer oleh mesin pembaca kertas.

Unit 1 asas sistem komputerSlide 12

 • Tablet grafik

Rajah 1: Tablet grafik digunakan untuk Lukisan Terbantu Komputer.

 • Skrin sentuh (Touch screen)

Skrin sentuh adalah sejenis monitor yang sensitif kepada sentuhan. Teknik ini membolehkan pengguna menggunakan sentuhan jari pada ikon di skrin untuk mengaktifkan sesuatu arahan.

Unit 1 asas sistem komputerSlide 13

 • Pengimbas (Scanner)

Pengimbas digunakan untuk mengimbas teks atau imej grafik untuk dimasukkan ke dalam komputer untuk diproses. Ia perlu disambungkan pada sistem unit dengan menggunakan program pengimbas.

 • Pad sentuhan

Rajah 2 : Pad sentuhan pada komputer bimbit.

Unit 1 asas sistem komputerSlide 14

 • Pemacu cakera

Rajah 3 : Jenis pemacu cakera

 • Kamera digital

Rajah 4: Kamera Digital yang digunakan untuk komunikasi

Peranti outputSlide 15

Peranti Output

 • Peranti Outputialah dimana data dapat dikeluarkan atau dibaca daripada komputer. Contohnya:

  • Monitor

  • Pencetak

  • Pembesar suara

 • Maklumat-maklumat yang dibaca melalui peranti input akan diproses oleh CPU dan dihantar kepada peranti output.

 • Maklumat yang dihasilkan boleh berbentuk:

  • Teks

  • Data

  • Grafik / imej

  • Bunyi / suara

Peranti output monitorSlide 16

Peranti Output - Monitor

 • Monitor juga dikenali dengan berbagai nama seperti VDU (Video/Visual Display Unit), Console, CRT ( Cathode Ray Tube ) atau skrin.

 • Fungsi monitor adalah untuk memaparkan maklumat. Apa yang ditaipkan pada papan kekunci akan dipaparkan pada skrin monitor.

 • Tanpa monitor kita tidak dapat mengetahui apa yang kita taip. Komunikasi di antara kita dengan komputer akan terhalang.

Peranti output monitor1Slide 17

Peranti Output - Monitor

 • Terdapat 3 jenis monitor iaitu:

 • a) monokrom

 • b) monitor warna

 • c) skrin rata

 • Ketiga-tiga monitor ini memerlukan kad adapter yang disambungkan pada unit sistem sebelum ia dapat berfungsi sebagai unit paparan.

 • Berikut adalah beberapa jenis monitor warna yang terdapat di pasaran:

  • CGA (Color Graphic Adapter)

  • EGA (Enhanced Graphic Adapter)

  • VGA (Video Graphic Array)

Peranti output pencetakSlide 18

Peranti Output - Pencetak

 • Pencetak adalah suatu peranti yang digunakan untuk menghasilkan maklumat di kertas.

 • 3 jenis pencetak:

  a) Pencetak Matriks Bintik (Dot Matrix Printer)

  b) Pencetak Pancutan Dakwat (Ink jet Printer)

  c) Pencetak Laser (Laser Printer)

 • Pencetak laser paling mahal harganya berbanding pencetak matriks bintik.

Peranti output pencetak1Slide 19

Peranti Output - Pencetak

Output daripada pencetak ini terdiri daripada bintik-bintik halus yang dicetak di kertas. Pencetak ini sesuai untuk kerja-kerja yang tidak memerlukan kehalusan.

Pencetak Matriks Bintik

(Dot Matrix Printer )

Pencetak Pancutan Dakwat

( Ink jet Printer )

Output daripada pencetak ini adalah hasil daripada pancutan dakwat daripada katrij.

Pencetak jenis ini memerlukan teknologi yang sama seperti mesin penyalin foto. Teks yang dicetak adalah bermutu tinggi, berbagai saiz dan stail dan juga boleh dicetak dan grafik dalam muka surat yang sama.

Pencetak Laser

( Laser Printer )

Peranti storanSlide 20

Peranti Storan

 • Peranti storan boleh berfungsi sebagai input dan output.

 • Contohnya setiap kali peranti storan menghantar data, arahan dan maklumat dari perantara storan ke memori - proses ini dipanggil 'read' maka ia berfungsi sebagai input.

 • Sebaliknya bila peranti storan menghantar data dari memori ke perantara storan - proses ini dipanggil 'writing' maka ia berfungsi sebagai output.

 • 2 jenis storan / memori:

  a) Primer

  b) Sekunder

Peranti storan primerSlide 21

Peranti Storan - Primer

 • Storan primer digunakan oleh CPU untuk memproses data dan arahan.

 • RAM (Random Acces Memory)

  • Cip memori yang boleh dibaca dan ditulis oleh pemproses.

  • Kebanyakan RAM adalah volatile iaitu data akan hilang apabila bekalan kuasa komputer diputuskan.

  • 2 jenis RAM:

   a) DRAM

   b) SRAM

Peranti storan primer1Slide 22

Peranti Storan - Primer

 • ROM (Read Only Memory)

  • Cip memori yang menyimpan data dan arahan tetap dalam komputer.

  • Nonvolatile memory, iaitu data tidak akan hilang walaupun komputer telah ditutup.

  • 2 jenis yang utama:

   a) EEPROM

   b) PROM

 • Memori Cache

  • menyimpan operasi dan data komputer yang selalu digunakan supaya dapat mempercepatkan proses komputer.

Peranti storan sekunderSlide 23

Peranti Storan - Sekunder

 • Dalam storan sekunder, data kekal disimpan walaupun bekalan kuasa telah diputuskan.

 • Contoh peranti storan sekunder yang sering digunakan ialah:

  • Cakera liut (Disket)

  • Cakera keras (Hard Disk)

  • Cakera Zip

  • CD-ROM / CD-R / CD-RW

  • Pita magnetik

  • Handy Drive / pendrive / thumbdrive

Peranti storan sekunder1Slide 24

Peranti Storan - Sekunder

DISKET

 • Cakera liut atau disket ialah perantara storan yang mudah dibawa dan murah.

 • Ia boleh digunakan dari satu komputer dengan komputer yang lain.

 • Sebelum menyimpan data dalam disket ia mestilah di format dahulu.

 • 'Formatting' ialah proses memformat sesuatu disket atau cakera keras dengan aplikasi tertentu.

Peranti storan sekunder2Slide 25

Peranti Storan - Sekunder

FLASH DRIVE

 • Memberikan lebih ruang saiz kapasiti storan berbanding disket atau cakera zip

 • Small and lightweight enough to be transportedon a keychain or in a pocket

Peranti storan sekunder3Slide 26

Peranti Storan - Sekunder

CAKERA KERAS

 • Memberikan lebih ruang saiz kapasiti storan berbanding USB flash drive atau disket

 • Cakera keras terletak dalam unit sistem utama

 • Terdapat portable hardisk yang lebih ringan dan kecil yang boleh dibawa ke mana-mana tetapi penggunaannya masih kurang.

Peranti storan sekunder4Slide 27

Peranti Storan - Sekunder

CD - ROM

 • Compact Disc Read-Only Memory

 • Ianya tidak boleh dipadamkan atau diubahsuai. Oleh itu namanya hanya untuk baca sahaja.

 • CD - ROM boleh menyimpan 650 MB data hingga 100 GigaByte, pengajaran dan maklumat.

 • Saiz CD adalah bergaris pusat 4.6”

Peranti storan sekunder5Slide 28

Peranti Storan - Sekunder

Rajah Penjagaan CD-ROM

Do not exposethe disc to excessiveheat or sunlight

Do store thedisc in a jewelbox whennot in use

Do noteat, smoke, ordrink neara disc

Do not stack discs

Do not touchthe undersideof the disc

Do hold a discby its edges

Unit 1 asas sistem komputerSlide 29

Zip disk

ExternalZip drive

 • Disk Video Digital ( DVD )

 • Jenis DVD mengikut versi:

  • DVD-ROM. Boleh mencapai

  • 4.7 GBSaiz tertinggi sehingga 17 GB.

  • DVD-R (recordable) boleh mencapai saiz 3.9 GB per side.

  • DVD RAM boleh tulis dan baca seperti HD

 • Zip disk

Zip Disk boleh menyimpan data sehingga 100MB hingga 750MB yang biasanya digunakan untuk menyimpan fail bagi tujuan backup

Peranti storan sekunder6Slide 30

Peranti Storan - Sekunder

 • Kelebihan penggunaan peranti storan sekunder :

  • Ekonomi

   • Lebih jimat menyimpan data pada media bermagnet berbanding kabinet atau pada storan utama

  • Muatan

   • Terdapat lebih ruang kapasiti muatan dalam storan sekunder berbanding storan utama

  • Keselamatan

   • Lebih selamat daripada gangguan pengguna yang tidak sah atau pencerobohan data dan maklumat

Unit pemprosesan cpuSlide 31

Unit Pemprosesan - CPU

Unit pemprosesan cpu1Slide 32

Unit Pemprosesan - CPU

 • CPU – central processing unit yang juga disebut sebagai pemproses

 • Peranti perkakasan yang paling utama dalam motherboard

 • Menerima input dan menghantar output

 • Menyimpan data dan arahan serta melaksanakan pengiraan

 • Terbahagi kepada 2 iaitu:

  a) unit kawalan

  b) unit aritmetik dan logik

Unit pemprosesan cpu2Slide 33

Unit Pemprosesan - CPU

UNIT KAWALAN

 • Mengandungi litar yang mengarahkan keseluruhan sistem untuk melaksanakan arahan

 • Mengarah dan mengawal operasi dalam komputer

 • Tidak menyimpan sebarang data dan aturcara

  UNIT ARITMETIK DAN LOGIK (ALU)

 • Melaksanakan operasi aritmetik, logik dan perbandingan data berdasarkan arahan yang diterima dari unit kawalan

 • Mengawal kelajuan pengiraan

PerisianSlide 34

Perisian

 • Perisian adalah satu set susunan arahan yang dapat difahami oleh komputer.

 • Ia dibuat untuk mengarahkan komputer melaksanakan sesuatu operasi.

 • Pengaturcara adalah orang yang mahir dalam pembangunan perisian.

 • Terbahagi kepada 3 bahagian:

  a) perisian sistem pengoperasian

  b) perisian aplikasi

  c) perisian pengaturcaraan

Perisian sistem pengoperasianSlide 35

Perisian Sistem Pengoperasian

 • Suatu aturcara yang menggerakkan sistem komputer kerana ia mengandungi rutin yang membolehkan komputer digunakan secara maksimum.

 • Ia menghubugkan perisian aplikasi dengan komputer dan membantu menguruskan sumber dalaman dan luaran.

 • Perisian ini diperlukan oleh semua komputer peribadi (PC).

 • Contoh perisian sistem:

  • MS-DOS

  • PC-DOS

  • UNIX

  • LINUX

  • WINDOWS 98, 2000, ME, XP

Perisian sistem aplikasiSlide 36

Perisian Sistem Aplikasi

 • Merupakan perisian aplikasi yang telah dibina untuk membantu pengguna menjalankan pelbagai tugas dalam bidang seperti matematik, perakaunan, saintifik dan kejuruteraan.

 • Contoh perisian aplikasi ialah:

  • Microsoft Office

  • Adobe Photoshop

  • AutoCAD

  • Lotus organizer

  • Acrobat Reader

  • Macromedia Dreamweaver

Perisian pengaturcaraanSlide 37

Perisian Pengaturcaraan

 • Perisian pengaturcaraan terbahagi kepada 3 aras berbeza:

  • bahasa aras rendah atau kod mesin

  • bahasa himpunan (assembly language) dalam bentuk binari 0 dan 1

  • bahasa aras tinggi seperti bahasa C, C++, Java, Visual Basic, Fortran, Cobol

Komputer persendirianSlide 38

Komputer Persendirian

 • Komputer persendirian atau personal computer (PC) tidak boleh berkongsi sebarang perisian dan perkakasan.

 • PC hanya boleh boleh dicapai oleh pengguna yang menggunakan komputer tersebut sahaja.

Komputer rangkaianSlide 39

Komputer Rangkaian

 • Komputer rangkaian boleh berkongsi sumber perisian dan perkakasan

 • Contohnya:

  • Rangkaian Komputer Setempat – Local Area Network (LAN)

  • Medium Area Network (MAN)

  • Wide Area Network (WAN)

Komputer rangkaian1Slide 40

Komputer Rangkaian

 • Kelebihan LAN

  • Merupakan sistem dimana banyak komputer dihubungkan secara fizikal dalam satu kawasan geografi yang terhad.

  • Sumber antara nod boleh dikongsi bersama dalam satu rangkaian yang disambungkan.

  • Contoh sumber yang dikongsi ialah peranti output, data dan fail perisian, perkakasan telekomunikasi dan peranti storan selunder.

Komputer rangkaian2Slide 41

Komputer Rangkaian

 • Sistem Pengoperasian (Operating System- OS)

  • Windows NT

   • Membenarkan UNIX dan LINUX berintegrasi dalam Microsoft sebagai pelayan dan pelanggan

   • Jika bertindak sebagai pelanggan, ia membenarkan pelanggan Windows mencapai fail LINUX

  • UNIX

   • Network Fail Sharing (NFS) – membolehkan pengguna berkongsi fail

  • LINUX

   • Klon sistem pengoperasian UNIX

   • Berbeza dengan OS yang lain kerana tahap keupayaannya

  • NOVELL

   • LINUX boleh dikonfigurasikan untuk bertindak sebagai pelanggan atau pelayan yang membolehkan capaian fail melalui rangakaian NOVELL dan pelanggan LINUX

TamatSlide 42

Terima

Kasih

Tamat…


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro