Videreutdanning i magnetisk resonans? - PowerPoint PPT Presentation

Videreutdanning i magnetisk resonans
Download
1 / 57

 • 146 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Videreutdanning i magnetisk resonans?. Benny Ehrnholm Høgskolelektor Høgskolen i Sør-Trøndelag, AMMT/radiografutdanningen i Trondheim. Bakgrunn. MRI, bildediagnostisk metode ved hjelp av magnetfelt, radiobølger og datateknologi. NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E. Bakgrunn.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Videreutdanning i magnetisk resonans?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Videreutdanning i magnetisk resonans

Videreutdanning i magnetisk resonans?

Benny Ehrnholm Høgskolelektor

Høgskolen i Sør-Trøndelag,

AMMT/radiografutdanningen i Trondheim.


Bakgrunn

Bakgrunn

 • MRI, bildediagnostisk metode ved hjelp av magnetfelt, radiobølger og datateknologi.

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Bakgrunn1

Bakgrunn

 • En sterk vekst med investering i MR-utstyr ved flere helseforetak og private røntgeninstitusjoner.

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Kningen av antall mr maskiner i norge

Økningen av antall MR-maskiner i Norge

72

42

15

8

3

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Bakgrunn2

Bakgrunn

 • Viktig å ivareta teknologiens

 • utnyttelsespotensial.

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Bakgrunn3

Bakgrunn

 • MR-faget er omfattende og har avansert teknologi, som er i rask utvikling.

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Bakgrunn4

Bakgrunn

 • Utdanningsbehov for personell

 • som arbeider med MR.

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Videreutdanning i magnetisk resonans

MRI (anatomi)

MR spektroskopi (biokjemi)

funksjonell MR (fysiologi)

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


V idereutdanning i m agnetisk r esonans vimr

Videreutdanning iMagnetisk Resonans (ViMR).

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


M lgruppe

Målgruppe

 • Studiet er primært rettet inn mot arbeidstakere som arbeider innen MR-diagnostikk eller har ønske om å kvalifisere seg for slikt arbeid.

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


M lgruppe1

Målgruppe

 • Radiografer, stråleterapeuter, leger, fysikere eller kandidater med tilsvarende utdanning.

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Opptakskrav

Opptakskrav

 • Søkere må ha grunnutdanning / bachelorgrad fra høgskole eller universitet i henhold til målgruppe.

 • Da studiet er hovedsakelig nettbasert, forutsettes det at søker mestrer PC som arbeidsverktøy og har mulighet for å arbeide på en PC med internettilknytning og lydkort.

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Nettbasert undervisning

Nettbasert undervisning!

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Organisering av studiet

Organisering av studiet

 • Nettundervisning i form av Power point presentasjoner med eller uten lyd, video, animasjoner, artikler, selvtester, oppgaver, besvarelser, veiledning, kunnskapsdeling og nettbasert eksamen.

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Organisering av studiet1

Organisering av studiet

 • 40 studiepoeng totalt, 4 moduler, 2 år.

 • 10 studiepoeng per modul og termin.

 • Hvert modul kan gjennomføres som en avsluttende studieenhet.

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Organisering av vimr

Sept. 2005

Jan. 2006

Ferie2006

Sept. 2006

Jan. 2007

Organisering av ViMR.

Modul 1: 10 studiepoeng, høstsemesteret 2005.

Modul 3: 10 studiepoeng, Høstsemesteret 2006.

Modul 2: 10 studiepoeng, vårsemesteret 2006.

Modul 4: 10 studiepoeng, Vårsemesteret 2007.

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Organisering av studiet2

Organisering av studiet.

 • 1: MR-teori, 10 studiepoeng.

  • 1 samling.

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Organisering av studiet3

Organisering av studiet.

 • 1: MR-teori, 10 studiepoeng.

  • 1 samling.

 • 2: Metodiske prinsipper innen MRI, 10 stp.

  • 1 samling.

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Organisering av studiet4

Organisering av studiet.

 • 1: MR-teori, 10 studiepoeng.

  • 1 samling.

 • 2: Metodiske prinsipper innen MRI, 10 stp.

  • 1 samling.

 • 3: MR-matematikk, 10 stp.

  • 3 samlinger.

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Organisering av studiet5

Organisering av studiet.

 • 1: MR-teori, 10 studiepoeng.

  • 1 samling.

 • 2: Metodiske prinsipper innen MRI, 10 stp.

  • 1 samling.

 • 3: MR-matematikk, 10 stp.

  • 3 samlinger.

 • 4: Avanserte MR-teknikker, 10 stp.

  • 2 samlinger.

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Utarbeidelse av fagstoff i vimr

Utarbeidelse av fagstoff i ViMR.

 • Internt på AMMT.

  • Jon Eirik Hennissen Høgskolelektor AMMT

  • Øystein Olsen Stipendiat AMMT/MR

  • Hilde Berg Kjeldstad Stipendiat AMMT/MR

  • Kari Ravn Eide Høgskolelektor AMMT

  • Henrik Larsson Professor II

  • Benny Ehrnholm Høgskolelektor/Kiropraktor

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Utarbeidelse av fagstoff i vimr1

Utarbeidelse av fagstoff i ViMR.

 • Internt på AMMT.

  • Jon Eirik Hennissen Høgskolelektor AMMT

  • Øystein Olsen Stipendiat AMMT/MR

  • Hilde Berg Kjeldstad Stipendiat AMMT/MR

  • Kari Ravn Eide Høgskolelektor AMMT

  • Henrik Larsson Professor II

  • Benny Ehrnholm Høgskolelektor/Kiropraktor

   Samarbeid mellom avdelningene på HiST.

 • HiST

  • Håkon Grønning førsteamanuensis EDT

  • Kurt-Even Kristensen Høgskolelektor EDT

  • Jarle Larsen Høgskolelektor AITeL

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Utarbeidelse av fagstoff i vimr2

Utarbeidelse av fagstoff i ViMR.

 • Samarbeid med ulike institusjoner regionalt .

 • MR-senteret, Trondheim

  • Henrik Larsson Professor II

  • Kjell Arne Kvistad Førsteamanuensis II / Dr.med.

  • Roar Sunde Avd. sjef MR-senteret / ingeniør.

  • Per-Arvid Steen Avd. radiograf

  • Gunvor Robersen Avd. Radiograf

  • Asta Håberg Post. Doc

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Utarbeidelse av fagstoff i vimr3

Utarbeidelse av fagstoff i ViMR.

 • Samarbeid med ulike institusjoner regionalt .

 • MR-senteret, Trondheim

  • Henrik Larsson Professor II

  • Kjell Arne Kvistad Førsteamanuensis II / Dr.med.

  • Roar Sunde Avd. sjef MR-senteret / ingeniør.

  • Per-Arvid Steen Avd. radiograf

  • Gunvor Robersen Avd. Radiograf

  • Asta Håberg Post. Doc

 • SINTEF

  • Tore Skjetne Senior Research Scientist

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Utarbeidelse av fagstoff i vimr4

Utarbeidelse av fagstoff i ViMR.

 • Nasjonalt.

 • Ullevål universitetssykehus

  • Arne Borthne Avdelningsoverlege

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Utarbeidelse av fagstoff i vimr5

Utarbeidelse av fagstoff i ViMR.

 • Nasjonalt.

 • Ullevål universitetssykehus

  • Arne Borthne Avdelningsoverlege

 • Nordisk.

 • Finland Tampere

  • Jari Vainio Overlege Ortopedisk MR

 • Danmark Herlev universitetssygehus

  • Vibeke Løgager Overlege

  • Henrik Larsson Professor II

 • Sverige Astrid Lindgrenssjukhus i Stockholm

  • Marika Lidegran Överläkare Pediatrisk MR

  • Thröstur Finnbogason Överläkare Pediatrisk MR

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Utarbeidelse av fagstoff i vimr6

Utarbeidelse av fagstoff i ViMR.

 • Private firmaer.

 • Philips medical system Norge

  • Jørn Kværness Nordisk forskningssjef / Fysikker

  • Frederic Courivaud Forsker / Fysikker

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Utarbeidelse av fagstoff i vimr7

Utarbeidelse av fagstoff i ViMR.

 • Private firmaer.

 • Philips medical system Norge

  • Jørn Kværness Nordisk forskningssjef / Fysikker

  • Frederic Courivaud Forsker / Fysikker

 • GE MEDICAL SYSTEMS SVERIGE AB

  • Mats Tived

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Utarbeidelse av fagstoff i vimr8

Utarbeidelse av fagstoff i ViMR.

 • Private firmaer.

 • Philips medical system Norge

  • Jørn Kværness Nordisk forskningssjef / Fysikker

  • Frederic Courivaud Forsker / Fysikker

 • GE MEDICAL SYSTEMS SVERIGE AB

  • Mats Tived

 • Amersham health /GENorge

  • Kristi Dale Ovidia Legemiddelkonsulent/radiograf

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Utarbeidelse av fagstoff i vimr9

Utarbeidelse av fagstoff i ViMR.

 • Private firmaer.

 • Philips medical system Norge

  • Jørn Kværness Nordisk forskningssjef / Fysikker

  • Frederic Courivaud Forsker / Fysikker

 • GE MEDICAL SYSTEMS SVERIGE AB

  • Mats Tived

 • Amersham health /GENorge

  • Kristi Dale Ovidia Legemiddelkonsulent/radiograf

 • Capio Diagnostikk Trondheim AS

  • Gunnar Myhr Overlege

  • Knut Nordlid radiograf

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Klasserommet p nettet

E-læringsplattform

It’s learning 2005

Klasserommet på nettet

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Evaluering av modul 1

Evaluering av modul 1.

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Evaluering forts

Evaluering forts.

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Evaluering forts1

Evaluering forts.

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Evaluering forts2

Evaluering forts

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Evaluering forts3

Evaluering forts.

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Innhold i modul 2 metodiske prinsipper innenfor mri

Innhold i modul 2Metodiske prinsipper innenfor MRI

 • Kontrastmidler

 • Anatomi og patologiske forandringer

 • Vanlige indikasjoner for MR-undersøkelse

 • Pasienthåndtering

 • Protokoller

 • Bilde optimalisering

 • Pasientomsorg, kommunikasjon og etikk

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Evaluering j mf relse med modul 1 og 2

Evaluering jämförelse med modul 1 og 2.

M:1

M:2

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Evaluering forts4

Evaluering forts.

M:1

M:2

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Evaluering forts5

Evaluering forts.

M:1

M:2

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Evaluering

Evaluering

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Nettbasert eksamen

Nettbasert eksamen

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Nettbasert eksamen1

Nettbasert eksamen

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Nettbasert eksamen2

Nettbasert eksamen

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Evaluering1

Evaluering

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Evaluering forts6

Evaluering forts.

M:1

M:2

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Modul 3 mr matematikk

Modul 3MR-matematikk

 • Studenter med variable kunnskaper i matematikk, generelt lavt nivå.

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Modul 3 mr matematikk1

Modul 3MR-matematikk

 • Studenter med variable kunnskaper i matematikk, generelt lavt nivå.

 • Skreddersydd matematikk mot MR og studentenes bakgrunn.

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Innhold i modul 3 mr matematikk

Innhold i Modul 3MR-matematikk

 • Algebra og funksjonslære

 • Ligning for rett linje

 • Trigonometri og trigonometriske funksjoner

 • Derivasjon og integrasjon

 • Vektorer

 • Komplekse tall og komplekse funksjoner

 • Komplekse ekspotensialfunksjoner

 • Koordinatsystemer, fasevinkel og absoluttverdi

 • Rekker og rekkeutvikling

 • Fouriertransformasjon

 • Matriseligninger

 • Funksjoner av flere (2) variable

 • Foldingsoperasjonen (konvolusjon)

 • Diskrete funksjoner

 • Punktprøving

 • Aliasing

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Evaluering mr matematikk

Evaluering MR-matematikk

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Evaluering forts7

Evaluering forts.

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Innhold i modul 4 avanserte mr teknikker

Innhold i modul 4 Avanserte MR-teknikker

 • MR-fysikk med matematiske modeller

 • Fouriertransformasjon

 • Bildedannelse

 • Signalprosessering

 • K-space

 • Pulssekvensdiagram

 • Diffusjon, perfusjon, fMRI, MRS, EPI, MRA og hjerte undersøkelse.

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Vimr studenter

ViMR Studenter

 • Modul 1, 36 studenter.

 • Modul 2, 35 studenter.

 • Modul 3, 27 studenter.

 • Modul 4, 29 studenter.

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Nettbasert undervisning1

Nettbasert undervisning!

 • Finnes det behov for nettbasert undervisning?

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Nettbasert undervisning2

Nettbasert undervisning!

 • Finnes det behov for nettbasert undervisning?

  • Ja, fleksibiliteten gjør studiene attraktive.

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Nettbasert undervisning3

Nettbasert undervisning!

 • Finnes det behov for nettbasert undervisning?

  • Ja, fleksibiliteten gjør studiene attraktive.

  • Det går å kombinere arbeid med studie.

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


Videreutdanning i magnetisk resonans

http://www.ammt.hist.no/evu/kurskatalogen/videreutd/vidutd-mr/index.phphttp://www.ammt.hist.no/program/rad/evu/vimr/

Takk for oppmerksamheten!

Benny Ehrnholm Høgskolelektor

Høgskolen i Sør-Trøndelag,

AMMT/radiografutdanningen i Trondheim.

Malmö 23 september 2005

NUV seminar 24-25. oktober 2005 B.E.


 • Login