12 p edn ka
Download
1 / 25

12. přednáška - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

12. přednáška . Organizovaný kapitálový trh. KAPITÁLOVÝ TRH dle způsobu organizace nabídky a poptávky. organizovaný kapitálový trh – nabídka a poptávka po obchodovaném aktivu je organizována – je určeno, kdo má přístup na trh, jaká aktiva se obchodují, v jakém čase, jakým způsobem,…

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 12. přednáška ' - brigid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
12 p edn ka

12. přednáška

Organizovaný kapitálový trh


Kapit lov trh dle zp sobu organizace nab dky a popt vky
KAPITÁLOVÝ TRH dle způsobu organizace nabídky a poptávky

 • organizovaný kapitálový trh – nabídka a poptávka po obchodovaném aktivu je organizována – je určeno, kdo má přístup na trh, jaká aktiva se obchodují, v jakém čase, jakým způsobem,…

  • burza, mimoburzovní trhy

 • neorganizovaný kapitálový trh – nakupující a prodávající mají volný přístup na trh, není specifikován čas ani způsob obchodování

  • Dříve Středisko cenných papírů (Pozn. CDCP)


 • Burza

  „Zlaté pravidlo burzovních obchodů: Kdo má peněz málo nebo peníze těžce vydělává, ať na burzu nechodí; rovněž ne ten, kdo má slabé nervy a kdo při sebemenším poklesu nemůže spát. Bursián si musí zvyknouti nejen lehce vydělávati, ale i lehce ztrácet.“

  Paulat, V. Bursa, bursovní obchody a spekulace. Praha: 1929, str. 133

  BURZA

  • druh organizovaného trhu,

  • místo, kde se ve stanovený čas stanoveným způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu,

  • organizováno je zejména: místo, způsob obchodování, čas a kdo má přístup na trh,

  • burzy vznikly z pravidelných schůzek obchodníků na určitých místech již ve středověku – např. v Benátkách, Miláně, Florencii – obchodní cesty,

  • název „burza“ vznikl v Bruggách, kde se obchodníci scházeli v obchodních místnostech rodiny Van der Beurse (14/15. stol.),


  Typy burzy
  TYPY BURZY málo nebo peníze těžce vydělává, ať na burzu nechodí; rovněž ne ten, kdo má slabé nervy a kdo při sebemenším poklesu nemůže spát. Bursián si musí zvyknouti nejen lehce vydělávati, ale i lehce ztrácet.“

  • dle předmětu burzovního obchodu:

   • burza zbožová (komoditní) – obchoduje se dle vzorků zboží,

   • burza peněžní (součástí je burza cenných papírů),

   • burza služeb (obchodují se především prostory lodí a jejich využívání).


  Burza cenn ch pap r
  Burza cenných papírů málo nebo peníze těžce vydělává, ať na burzu nechodí; rovněž ne ten, kdo má slabé nervy a kdo při sebemenším poklesu nemůže spát. Bursián si musí zvyknouti nejen lehce vydělávati, ale i lehce ztrácet.“

  • zvláštním způsobem organizované shromáždění osob, které se koná pravidelně na určitém místě a v určenou dobu a obchoduje se na něm s cennými papíry podle platných pravidel a burzovních předpisů,

  • jedna z nejdůležitějších institucí tržní ekonomiky (vliv na tvorbu cen, na investice ...),

  • předmětem burzovních obchodů jsou různé druhy cenných papírů – o jejich připuštění na burzu rozhoduje vedení burzy,


  Syst m obchodov n na burze cp
  Systém obchodování na burze CP málo nebo peníze těžce vydělává, ať na burzu nechodí; rovněž ne ten, kdo má slabé nervy a kdo při sebemenším poklesu nemůže spát. Bursián si musí zvyknouti nejen lehce vydělávati, ale i lehce ztrácet.“

  • Prezenční systém

   • historicky starší,

   • obchodníci se setkávají na parketu osobně a sjednávají obchody s burzovním specialistou.

 • Elektronická burza

  • obchody se realizují prostřednictvím počítačového systému, do kterého jsou vkládány nákupní a prodejní příkazy.


 • Z kladn podm nky p ipu t n cenn ch pap r na burzu
  Základní podmínky připuštění cenných papírů na burzu

  • nominální výše vlastního kapitálu v min. výši,

  • minimální doba existence společnosti,

  • dostatečné rozptýlení akcií mezi investory,

  • určitá úroveň hospodaření žadatele,

  • vyhotovení prospektu,

  • pravidelné zveřejňování výsledků hospodaření.


  Druhy burzovn ch obchod
  Druhy burzovních obchodů burzu

  • promptní obchody – k vypořádání obchodu a předání cenných papírů (resp. změna majitele v CDCP) dochází během několika málo dní,

  • termínové obchody – se uskutečňují až po dohodnuté lhůtě po uzavření obchodu.


  Burza cenn ch pap r praha
  BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA burzu

  • K prvnímu organizovanému obchodu se zbožím došlo v Praze v roce 1861,

  • v meziválečném období zaznamenala burza bouřlivý rozmach, který byl násilně přerušen druhou světovou válkou,

  • Burza cenných papírů Praha, a.s. - založena 1992,

  • 6. dubna 1993 se na jejím parketu uskutečnila první seance,

  • je založena na členském principu, což znamená, že přístup do burzovního obchodního systému mají pouze licencovaní obchodníci s cennými papíry, kteří jsou členy burzy,


  BCPP burzu

  • nejvyšším orgánem burzy je valná hromada,

  • statutárním orgánem burzy, který řídí její činnost a jedná jejím jménem, je burzovní komora,

  • na činnost burzovní komory a chod burzy dohlíží dozorčí rada,

  • pro jednotlivé okruhy činností burzovní komora zřizuje burzovní výbory(pro členské otázky, pro kotaci, pro zkrácené kotační řízení, pro burzovní obchody).

  • vypořádání obchodů uzavřených na burze zabezpečovala dceřiná společnost burzy UNIVYC, a.s.→ dnes Centrální depozitář cenných papírů, a.s.


  Struktura bcpp
  Struktura BCPP burzu

  Zdroj: Burza cenných papírů Praha [online]. Praha [cit. 05-09-2011]. Dostupný z: <http://www.bcpp.cz/dokument.aspx?k=Profil-Burzy-Struktura>.


  Burzovn trhy bcpp
  Burzovní trhy BCPP burzu

  Zdroj: Burza cenných papírů Praha [online]. Praha [cit. 05-09-2011]. Dostupný z: <http://www.bcpp.cz/Cenne-Papiry/Trhy-Cennych-Papiru/>.


  Indexy bcpp
  Indexy BCPP burzu

  INDEX PX

  • Ukazatel vývoje kurzů nejkvalitnějších a nejvíce obchodovaných emisí akcií (blue chips).

  • Index PX je oficiálním indexem Burzy cenných papírů Praha, a.s.

  • První výpočet indexu PX se uskutečnil 20. 3. 2006, kdy se stal nástupcem indexů PX 50 a PX-D.

  • Výchozím dnem výpočtu indexu se stal 5. duben 1994, k němuž byla sestavena báze obsahující 50 emisí a nastavena výchozí hodnota indexu 1 000,0 bodů. Od prosince 2001 byl počet bazických emisí variabilní.

  • Index je kalkulován v době obchodování, tj. od 9.11 do 16.28 hodin, v intervalu 15 vteřin.  V voj indexu px px 50
  Vývoj indexu PX burzu(PX 50)

  Zdroj: Burza cenných papírů Praha [online]. Praha [cit. 03-01-2012]. Dostupný z: <http://www.bcpp.cz/Statistika/Burzovni-Indexy/Detail.aspx?bi=1>.


  Indexy bcpp1
  Indexy BCPP burzu

  INDEX PX-GLOB

  • Ukazatel vývoje kurzů všech akcií obchodovaných na burze.


  V voj indexu px glob
  Vývoj indexu PX-GLOB burzu

  Zdroj: Burza cenných papírů Praha [online]. Praha [cit. 03-01-2012]. Dostupný z: <http://www.bcpp.cz/Statistika/Burzovni-Indexy/Detail.aspx?bi=3>.


  BCPP burzu


  Obchodn parket burzy nybot new york board of trade na kter m pr v prob h obchodov n kakaa
  Obchodní parket burzy NYBOT (New York Board of Trade), na kterém právě probíhá obchodování kakaa.


  Rm syst m esk burza cenn ch pap r a s http www rmsystem cz
  RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. kterém právě probíhá obchodování kakaa. (http://www.rmsystem.cz/)

  • akciová společnost založená v roce 1993,

  • od 1.12.2008 burzovní trh,

  • trh je plně elektronický.

   Obchody lze realizovat:

  • na obchodním místě (cca 60),

  • prostřednictvím internetu,

  • telefonicky,

  • přímý účastník.


  Obchodov n na v r princip finan n p ky
  Obchodování na úvěr – princip finanční páky kterém právě probíhá obchodování kakaa.


  P j ov n cenn ch pap r
  Půjčování cenných papírů kterém právě probíhá obchodování kakaa.

  • SHORT SALE

  • Jedná se o formu úvěru,

  • půjčovaným aktivem jsou cenné papíry,

  • půjčku cenných papírů většinou zprostředkovává obchodník s cennými papíry.


  Obhospoda ov n portfolia
  Obhospodařování portfolia kterém právě probíhá obchodování kakaa.

  • Trading

  • Aktivní investování

  • Růstová strategie

  • Výnosová strategie

  • Indexová strategie

  Podstupované riziko

  Očekávaný výnos


  B trh
  Býčí trh kterém právě probíhá obchodování kakaa.

  Zdroj: finančník [online]. Praha [cit. 05-09-2011]. Dostupný z: <http://www.financnik.cz/komodity/manual/komodity-byci-medvedi.html>.


  Trh medv d
  Trh medvědí kterém právě probíhá obchodování kakaa.

  Zdroj: Financnik.cz [online]. Praha [cit. 05-09-2011]. Dostupný z: <http://www.financnik.cz/komodity/manual/komodity-byci-medvedi.html>.


  ad