ประเพณี ลอย กระทง - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 5

  • 173 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ประเพณี ลอย กระทง. ประวัติ วันลอยกระทง. 1. อยู่ในสมัยสุโขทัย 2. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าตามคติพราหมณ์ คือบูชาพระนารายณ์ซึ่งบรรทม สินธุ์ อยู่ในมหาสมุทร

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ประเพณี ลอย กระทง

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5669200


5669200

1.

2.

3.

4.


5669200

5.

6.

7.


5669200


5669200

November full moon shine loykratongloykratong

And the water's high in local river and the klong

loyloykratongloyloykratong

loykratong is here and everybody's full of cheers

We're together at the Klong each on with each krathong

as we push away we pray we woul see a better day

()


  • Login