PENGENALAN DAN
Download
1 / 59

PENGENALAN DAN PENGURUSAN BUKU VOT - PowerPoint PPT Presentation


 • 1525 Views
 • Uploaded on

PENGENALAN DAN PENGURUSAN BUKU VOT. KANDUNGAN. DEFINISI TUJUAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL KAWALAN BUKU VOT PPENYELENGGARAAN BUKU VOT KEGUNAAN BUKU VOT PERANAN & TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENYELIA FORMAT BUKU VOT CARA MEREKOD BUKU VOT LATIHAMAL. DEFINISI BUKU VOT.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PENGENALAN DAN PENGURUSAN BUKU VOT' - brielle-fischer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

PENGENALAN DAN

PENGURUSAN BUKU VOT


Kandungan

KANDUNGAN

DEFINISI

TUJUAN

TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL

KAWALAN BUKU VOT

PPENYELENGGARAAN BUKU VOT

KEGUNAAN BUKU VOT

PERANAN & TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENYELIA

FORMAT BUKU VOT

CARA MEREKOD BUKU VOT

LATIHAMAL


Definisi buku vot

DEFINISI BUKU VOT

Satu rekod kewangan yang disimpan oleh pemegang waran mengikut AP95 untuk merekod perbelanjaan, tanggungan, peruntukan dan pelarasan urusniaga.


Tujuan
TUJUAN

 • Mengawal dan mempastikan perbelanjaan dan tanggungan tidak melebihi peruntukan dan;

 • Merupakan punca maklumat untuk menyediakan laporan berkenaan perbelanjaan, tanggungan dan baki peruntukan


Tanggungjawab pegawai pengawal
TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PENGAWAL

PEGAWAI PENGAWAL ADALAH DIKEHENDAKI MENGAWAL PERBELANJAAN BERKENAAN DENGAN SESUATU PERKHIDMATAN YANG DIPERUNTUKKAN DALAM MAKSUD ANGGARAN BELANJAWAN DI BAWAH KAWALANNYA SUPAYA PERUNTUKAN TIDAK TERLEBIH DIBELANJAKAN.

ARAHAN PERBENDAHARAAN 54


Kawalan buku vot
KAWALAN BUKU VOT

AP 95(a) - TIAP-TIAP PEGAWAI PENGAWAL ATAU PEGAWAI YANG DIAMANAHKAN MENGAWAL MANA-MANA BAHAGIAN MAKSUD PERBELANJAAN ATAU KUMPULAN WANG AMANAH HENDAKLAH MENYENGGARA SEBUAH BUKU VOT YANG MENUNJUKKAN DENGAN JELAS PADA BILA-BILA MASA:


 • AMAUN YANG DIBENARKAN;

 • SEMUA DEBIT DAN KREDIT SERTA.

  JUMLAH KEMASKINI PERBELANJAAN.

  BERSIH;

 • BAKI MASIH ADA; DAN.

 • TANGGUNGAN MENGIKUT BILA

  IA DILAKUKAN.


ARAHAN PERBENDAHARAAN 95(b)

 • Seseorang pegawai memperakui baucar untuk dibayar atau dilaraskan ia hendaklah juga menurunkan tandatangan ringkasnya dalam satu ruang yang diperuntukkan khas bagi Maksud ini pada catatan yang berkenaan dalam Buku Vot dan memastikan bahawa tanggungan berkaitan jika ada telah ditanda selesai atau dikurangkan.


Arahan perbendaharaan 95 d
ARAHAN PERBENDAHARAAN 95(d)

Semua tanggungan yang belum selesai termasuk inden yang belum ditunaikan pada akhir tahun kewangan hendaklah dibawa ke hadapan ke dalam Buku Vot tahun yang baru


PENYELENGGARAAN

BUKU VOT

 • DISELENGGARAKAN UNTUK:

  • VOT BEKALAN

  • VOT PEMBANGUNAN

  • VOT AMANAH

 • DISELENGGARAKAN BAGI SETIAP AKTIVITI YANG DIBERI PERUNTUKAN.

 • DISELENGGARAKAN BAGI SETIAP OBJEK SEBAGAI/SETIAP PROJEK.


KOD PERBELANJAAN

 • OBJEK AM 10000 - EMOLUMEN (MEREKOD BAYARAN ELAUN, FAEDAH KEWANGAN KPD. KAKITANGAN KERAJAAN JAWATAN TETAP.)

  • OBJEK SEBAGAI 11000 - 16000

 • OBJEK AM 2000 - PERKHIDMATAN DAN BEKALAN

  (MEREKOD BAYARAN SEMUA

  PERKHIDMATAN DAN BEKALAN.)

  • OBJEK SEBAGAI 21000 – 29000


 • SMBUNGAN……

  • OBJEK AM 30000 - ASET ( MEREKOD BAYARAN

  • UNTUK SEMUA ASET YANG

  • DIBELI.)

   • OBJEK SEBAGAI 31000 – 38000

 • OBJEK AM 40000 - PEMBERIAN DAN KENAAN

 • BAYARAN TETAP.

  • OBJEK SEBAGAI 41000 - 48000

 • OBJEK AM 50000 - PERBELANJAAN-

  PERBELANJAAN LAIN


 • KEGUNAAN BUKU VOT

  • WARAN PERUNTUKAN

  • WARAN PERUNTUKAN KECIL

  • WARAN PERUNTUKN TAMBAHAN

  • WARAN PINDAH PERUNTUKAN

  • TANGGUNGAN

  • BAYARAN TANGGUNGAN

  • BAYARAN TERUS

  • SEBAGAI REKOD URUSNIAGA

  • BATAL PESANAN

  • BATAL BAUCER

  • KREDIT PERBELANJAAN; DLL.


  • SEBAGAI ALAT PENGURUSAN:

  • MERANCANG PERBELANJAAN

  • MERANCANG PENAMBAHAN/ PENGURANGAN PERUNTUKAN;

  • ASAS PENYEDIAAN LAPORAN;

  • ASAS PENYEDIAAN BUDGET.


  • SEBAGAI ALAT KAWALAN:

  • MENENTUKAN PERBELANJAAN TIDAK MELEBIHI PERUNTUKAN;

  • MENGAWAL PENERIMA WARAN

   PERUNTUKAN KECIL;

  • MENGAWAL KEMAJUAN PEMBAYARAN;

  • MENGAWAL PENYELEWENGAN.


  TANGGUNGJAWAB P.PENGAWAL

  • PASTIKAN PERANCANGAN PEMBAHAGIAN PERUNTUKAN DIBUAT TERLEBIH AWAL;

  • TENTUKAN WARAN PERUNTUKAN DIKELUARKAN SEBAIK SAHAJA MENDAPAT NOTIS (WARAN AM) DARI JAN;

  • TENTUKAN PERUNTUKAN DIAGIHKAN MENGIKUT KESESUAIAN;
  PERANAN DAN T/JAWAB PEGAWAI PENYELIA TEMPOH YANG DIPERLUKAN.

  • BAGI MEMASTIKAN BUKU-BUKU VOT DISELENGGARA DENGAN SEMPURNA, SISTEMATIK DAN KEMASKINI OLEH KAKITANGAN KEWANGAN, PEGAWAI PENYELIA HENDAKLAH MENENTUKAN BAHAWA:

   • PEGAWAI YANG MENYENGGARA BUKU VOT MEMPUNYAI PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN YANG SEWAJARNYA;

   • PEMERIKSAAN DIJALANKAN DARI MASA KE SEMASA;


  • PASTIKAN SEMUA TANGGUNGAN DICATAT KE DALAM BUKU VOT. TEMPOH YANG DIPERLUKAN.

  • SEMAK SAMA ADA BAYARAN DIBUAT SEPERTIMANA DITANGGUNGKAN;

  • PASTIKAN CATATAN DIBUAT DENGAN KEMAS; DAN SETIAP RUANG YANG PERLU DICATAT;

  • GETAH PEMADAM TIDAK DIGUNAKAN UNTUK MEMBETULKAN KESILAPAN.

  • TENTUKAN PINDAAN DIBUAT SEWAJARNYA;

  • PASTIKAN CATATAN TIDAK DIBUAT DENGAN PENSIL;


  • BAUCER HANYA DITANDATANGANI SELEPAS DISEMAK BAKI PERUNTUKAN. TEMPOH YANG DIPERLUKAN.

  • LAPORAN TERPERINCI BULANAN DISEMAK DAN PENYATA PENYESUAIAN DISEDIAKAN;

  • PENYESUAIAN DIKEMUKAKAN KEPADA JAN DALAM TEMPOH DUA MINGGU;

  • SEMUA PELARASAN DIBUAT KE DALAM BUKU VOT;

  • CATATAN YANG MERAGUKAN DILAPORKAN;

  • LAPORAN BULANAN DI KEMUKAKAN KEPADA PERBENDAHARAAN MENGIKUT SEPERTIMANA YANG DITETAPKAN.


  Format buku vot manual

  FORMAT BUKU VOT TEMPOH YANG DIPERLUKAN.MANUAL


  Laporan Harian – BV381 TEMPOH YANG DIPERLUKAN.


  Format buku vot
  FORMAT BUKU VOT TEMPOH YANG DIPERLUKAN.

  BUKU VOT DIBAGAGI KEPADA 3 BAHAGIAN

  BAHAGIAN I – Terletakdibahagianatassebelahkirimukasurat


  BHG 1 TEMPOH YANG DIPERLUKAN.

  Bertujuan merekod maklumat berkenaan dengan vot dan peruntukan seperti di dalam Anggaran Tahunan termasuk peruntukan seperti dalam Anggaran Tambahan.

  VOT : B06 (JPM)

  PROG/AKT : 160100 (Pengurusan)

  OBJEK SEBAGAI : 11000 (Gaji)


  FORMAT BUKU VOT TEMPOH YANG DIPERLUKAN.

  • BAHAGIAN II

   TERLETAK DIMUKA SURAT ATAS SEBELAH


  BHG 2 TEMPOH YANG DIPERLUKAN.

  Bertujuan merekod maklumat berkenaan dengan peruntukan yang diluluskan untuk dibelanja (termasuk waran tambahan, waran kecil, pindah peruntukan, waran tarik balik dan sekatan)

  Tarikh : Tarikh Mencatat

  Amaun : Amaun yang tercatat dalam Waran

  Jumlah Hingga Tarikh : Amaun terdahulu +/- Amaun sekarang


  FORMAT BUKU VOT TEMPOH YANG DIPERLUKAN.

  • BAHAGIAN III

   TERLETAK MERENTASI MUKA SURAT SEBELAH KIRI DAN KANAN DAN MEMPUNYAI 11 RUANGAN


  BHG 3 TEMPOH YANG DIPERLUKAN.

  Bertujuanuntukmencatatmaklumatterperinciberkenaandengansetiapurusniaga yang direkodkan.

  (1) Tarikh

  TarikhMencatat

  (2) Butir-Butir

  Nyatakanbutiran yang berkaitansecararingkasdanpadat


  (3) TEMPOH YANG DIPERLUKAN.Tanggungandibawakehadapan

  Catatantanggungantahunlaludibawakehadapan. Catatanperludilakukansemasapenutupantahunkewanganiaituselepas AKB (1 Februari). Bayarantersebutperlukelulusan AP.58(a)

  (4) Kod SODO (Standard Object Detail Object)

  ObjekSebagai & ObjekLanjut - 11101, 12101, 27105 dsb

  (5) No. Br / Ruj. Lain

  Nyatakan no. baucar, no. pesanan, no. waran, no. perjanjiandll.


  (6) Debit TEMPOH YANG DIPERLUKAN.

  Apa-apaamaunataukenaan yang mengurangkanbakiperuntukandibawahsesuatuvotperbelanjaan

  (7) Kredit

  Apa-apaamaunataukenaan yang menambahkanbakiperuntukandibawahsesuatuvotperbelanjaan


  (8) TEMPOH YANG DIPERLUKAN.Tanggungandikenakan / (dijelaskan)

  Apa-apabayaran yang perludilakukandarisegiundang-undangolehmana-mana PTJ selepassesuatupesanandibuat, kontrakditandatanganidanurusniagaseumpamanyadilaksanakandalamsesuatutempohmasa, yang menghendakibayarannyadidalamtahunkewangan yang sama


  (9) TEMPOH YANG DIPERLUKAN.TanggunganBelumSelesai

  Hasiltambah (+) atautolah (-) ruangan 8 (JumlahKemaskiniTanggungan yang belumselesai)

  (10) PerbelanjaanBersih

  Hasiltambahruangan 6 (debit)

  (11) BakiMasihAda

  Bertambahjikaamaunkreditdanberkurangjikaamaun debit. Jugaberkurangansekiranyatanggungandikenakan.


  CARA MEREKOD BUKU VOT MANUAL TEMPOH YANG DIPERLUKAN.


  Cara merekod buku vot
  CARA MEREKOD BUKU VOT TEMPOH YANG DIPERLUKAN.

  Peruntukan adalah diberi mengikut Maksud Perbelanjaan yang berlainan jenis seperti berikut:-

  (i) Perbelanjaan Bekalan (Mengurus)= VOT ‘B’

  (ii) Perbelanjaan Pembangunan = VOT ‘P’

  (iii) Perbelanjaan Tanggungan = VOT ‘T’

  (Gaji Agong, Sultan, Hakim & Hutang Negara)


  Cara merekod buku vot1
  CARA MEREKOD BUKU VOT TEMPOH YANG DIPERLUKAN.

  • Setiap vot diasing-asingkan walaupun disimpan di dalam Buku Vot yang sama jika tidak banyak memakai ruang.

  • Di bawah setiap vot disimpan secara berasingan setiap program/aktiviti atau projek; dan

  • Di bawah setiap program/aktiviti atau projek disimpan secara berasingan setiap objek perbelanjaan


  Cara merekod buku vot2
  CARA MEREKOD BUKU VOT TEMPOH YANG DIPERLUKAN.

  • Setiap muka surat Buku Vot hendaklah diberi nombor mengikut siri dan bilangan muka surat secukupnya. Supaya mudah dirujuk, satu indeks rujukan kepada muka surat berkaitan untuk setiap objek di bawah sesuatu program / aktiviti hendaklah disediakan di dalam Buku Vot.


  CONTOH INDEKS TEMPOH YANG DIPERLUKAN.


  Mencatat urusniaga di buku vot
  MENCATAT URUSNIAGA DI BUKU VOT TEMPOH YANG DIPERLUKAN.

  1)Catatan Utama Di Buku Terdiri:

  • Penerimaan Peruntukan

  • Pengurangan Peruntukan

  • Peruntukan Kecil

  • Pindah Peruntukan ( Viremen )

  • Melakukan Tanggungan

  • Membatalkan Tanggungan

  • Perbelanjaan

  • Kredit Perbelanjaan

  • Catatan Perlarasan

  • Kemaskini Melalui Penyata Bulanan

  • Catatan Penutup

  • Catatan Tanggungan Di Bawa ke Hadapan


  100,000 TEMPOH YANG DIPERLUKAN.

  20,000

  28.1.10

  100,000

  100,000

  29.1.10

  20,000

  120,000

  28000

  Peruntukan

  Pertama

  28.1.10

  WP001

  100,000

  100,000

  29.1.10

  Peruntukan

  Tambahan

  20,000

  WP002

  28000

  0

  120,000

  0

  MEREKOD WARAN PERUNTUKAN PERTAMA

  MEREKOD WARAN PERUNTUKAN TAMBAHAN


  100,000 TEMPOH YANG DIPERLUKAN.

  20,000

  28.1.10

  100,000

  100,000

  29.1.10

  20,000

  120,000

  (3,000)

  117,000

  30.1.10

  (5,000)

  112,000

  01.2.10

  Baki dari ms…

  120,000

  MEREKOD WARAN TARIK BALIK/WARAN KECIL

  Pengurangan

  Peruntukan

  117,000

  0

  30.1.10

  0

  3,000

  WP003

  28000

  MEREKOD WARAN PINDAH KELUAR

  Vireman

  Keluar

  0

  01.2.10

  112,000

  28000

  0

  5,000

  V001


  100,000 TEMPOH YANG DIPERLUKAN.

  20,000

  28.1.10

  100,000

  100,000

  29.1.10

  20,000

  120,000

  (3,000)

  117,000

  30.1.10

  (5,000)

  112,000

  01.2.10

  6,000

  118,000

  02.2.10

  Baki dari ms…

  112,000

  MEREKOD WARAN PINDAH MASUK

  Vireman

  Masuk

  0

  02.2.10

  118,000

  28000

  0

  V002

  6,000

  MELAKUKAN TANGGUNGAN

  Syarikat A selenggara..

  03.2.10

  0

  28000

  PT001

  17,000

  17,000

  101,000

  Syarikat XY Cuci kereta

  03.2.10

  0

  28000

  PT002

  20

  17,020

  100,980


  Baki dari ms… TEMPOH YANG DIPERLUKAN.

  100,980

  17,020

  0

  Membatal Tanggungan

  Syaraikat XY

  Tgg. Batal

  17,000

  101,000

  04.2.10

  28000

  PT002

  (20)

  0

  Bayar RM1,000 Tanggung RM1,000

  Sama E’prise

  05.2.10

  28000

  PT003

  1,000

  18,000

  0

  100,000

  Sama E’prise

  06.2.10

  28000

  BR001

  (1,000)

  17,000

  1,000

  1,000

  100,000

  Bayar RM2, 000 Tanggung RM1,000

  Lebih E’prise

  06.2.10

  28000

  PT004

  1,000

  18,000

  99,000

  1,000

  Lebih E’prise

  07.2.10

  28000

  BR002

  (1,000)

  17,000

  98,000

  2,000

  3,000


  Baki dari ms… TEMPOH YANG DIPERLUKAN.

  17,000

  98,000

  3,000

  Bayar RM200 Tanggung RM400

  Sya. Antah

  07.2.10

  28000

  PT005

  400

  17,400

  97,600

  3,000

  Sya. Antah

  07.2.10

  28000

  BR003

  (400)

  17,000

  97,800

  200

  3,200

  Kredit Perbelanjaan

  Aminah Hassan

  07.2.10

  28000

  PP001

  17,000

  98,000

  200

  3,000


  Baki dari ms… TEMPOH YANG DIPERLUKAN.

  17,000

  98,000

  3,000

  Pembatalan baucer memerlukan bayaran balik

  300

  17,300

  97,700

  3,000

  Pesanan Syt.A

  08.2.10

  28000

  PT006

  (300)

  17,000

  97,700

  300

  3,300

  Bayaran Syt. A

  09.2.10

  28000

  BR004

  Batal baucer

  10.2.10

  28000

  BR004

  300

  17,300

  97,700

  300

  3,000

  Bayaran Syt. A

  11.2.10

  28000

  BR005

  (300)

  17,000

  97,700

  300

  3,300


  Baki dari ms… TEMPOH YANG DIPERLUKAN.

  17,000

  97,700

  3,300

  Pembatalan baucer tidak memerlukan bayaran balik

  Sya. mama

  12.2.10

  28000

  PT007

  97,350

  3,300

  350

  17,350

  (350)

  17,000

  97,350

  350

  3,650

  Bayaran Syt. mama

  13.2.10

  28000

  BR006

  17,000

  97,700

  3,300

  Batal Baucar

  13.2.10

  28000

  BR006

  350

  Baucer tanpa Pesanan Tempatan

  17,000

  97,550

  150

  3,450

  Bayar Car Auto

  13.2.10

  28000

  BR007


  CATATAN PELARASAN TEMPOH YANG DIPERLUKAN.

  • Catatan yang tertinggal hendaklah direkodkan mengikut tatacara biasa seperti catatan untuk penerimaan atau pengurangan peruntukan, vireman, perbelanjaan dsb.

  • Catatan yang silap hendaklah dibetulkan dengan mensisipkan dua catatan. Catatan pertama untuk membatalkan catatan yang silap dan catatan kedua untuk merekodkan butir-butir urusniaga yang sebenar dan betul.


  Apabila membatalkan sesuatu catatan silap, rangkap ayat yang berbunyi “pembatalan catatan pada …….. (tarikh) …. (butir-butir)”

  CONTOH:

  “Pembatalan catatan pada 13/5/07 – Syarikat Mat Silap”


  17,000 berbunyi “pembatalan catatan pada …….. (tarikh) …. (butir-butir)”

  97,550

  3,450

  Baki dari ms…

  Catatan Pelarasan/Baucar Kuiri

  13.2.10

  Pesanan Syt.B

  260

  17,260

  97,290

  3,450

  28103

  PT008

  13.2.10

  Bayar Syt.B

  (260)

  17,000

  97,290

  260

  3,710

  28103

  BR008

  Batal Catatan

  Pada 13.2.07

  260

  17,260

  97,290

  260

  3,450

  14.2.10

  28103

  BR008

  Bayar Syt.B

  (260)

  17,000

  97,350

  200

  3,650

  14.2.10

  28103

  BR009

  Catatan Penutupan

  0

  114,350

  17,000

  3,650

  (17,000)

  31.1.11

  Syt.A PT.001


  CONTOH TANGGUNGAN DIBAWA KE HADAPAN berbunyi “pembatalan catatan pada …….. (tarikh) …. (butir-butir)”(manual)

  26,500

  197,850

  18,280

  Baki dari ms…

  Tanggungan Dibawa ke Hadapan dari

  Tahun 2010

  01.2.11

  180,850

  18,280

  17,000

  17,000

  43,500

  Syt.A PT.001


  JIKA BERLAKU KESILAPAN MEREKOD berbunyi “pembatalan catatan pada …….. (tarikh) …. (butir-butir)”

  Apabilasebarangkesilapandidapatiberlakusemasamerekodbutir-butiratauamaunkedalamBukuVot, catatan yang tersalahrekodinihendaklahdigariskandandigantikandengansatucatatanbaru. SemuacatataninididalamBukuVottidakbolehdipadamsamaadadenganmenggunakangetahpemadamataupunpemutih (white paper) – AP 147


  PEMBAYARAN AKHIR TAHUN berbunyi “pembatalan catatan pada …….. (tarikh) …. (butir-butir)”

  Semua pembayaran yang dibuat dalam bulan Januari tahun baru iatu Jangka waktu Akaun Kena Bayar untuk bekalan yang diserahkan atau perkhidmatan yang diberi sehingga 31 Disember tahun kewangan sebelumnya hendaklah diakaunkan sebagai perbelanjaan di dalam Buku Vot untuk tahun sebelumnya. Untuk bayaran sedemikian, baucar bayaran dan jernal pelarasan hendaklah ditanda “AKAUN KENA BAYAR 20…” di mana tahun yang dimaksukan ialah tahun kewangan sebelumnya.


  Catatanbuku vot terbahagi dua
  CATATANBUKU VOT TERBAHAGI DUA berbunyi “pembatalan catatan pada …….. (tarikh) …. (butir-butir)”

  • Catatanyang melibatkan ruang ‘Debit’ dan ‘Kredit’

   • Penerimaan peruntukan / pengurangan peruntukan

   • Peruntukan kecil keluar / peruntukan kecil masuk

   • Viremen Keluar / Viremen masuk

   • Perbelanjaan dan kredit perbelanjaan

   • Catatan pelarasan mengenai (i) – (iv) diatas  RUMUSAN ‘Kredit’

  1. Waran Asal

  +

  2. Waran Tambahan/ Pindah Masuk

  +

  3. Waran Tarik/Kecil/Pindah Keluar

  -

  +

  -

  4. Melakukan Tanggungan

  5. Baucar dengan Tanggungan

  -

  +

  +

  -

  6. Baucar tanpa Tanggungan

  -

  +

  7. Membatal Tanggungan

  +

  8. Membatal Tgg. & yg memerlu bayaran

  9. Kredit Perbelnajaan

  -

  +


  RUMUSAN ‘Kredit’

  9. Pelarasan baucer kuiri dengan tgg.

  Batal baucar dan tanggungan

  +

  -

  Melakukan bayaran

  -

  +

  10. Pelarasan baucar kuri tanpa tgg

  Membatal Baucar

  -

  +

  +

  -

  Melakukan bayaran

  Catatan Penutup

  -

  +

  11.

  12.

  +

  -

  Membawa Tgg. Ke Tahun hadapan


  Menyemak ketepatan
  MENYEMAK KETEPATAN ‘Kredit’

  CAMPURKAN BAKI TIGA RUANGAN TERAKHIR DI BAHAGIAN III BUKU VOT

  TANGGUNGAN BELUM SELESAI + PERBELANJAAN BERSIH + BAKI MASIH ADA = JUMLAH HINNGA TARIKH WARAN PERUNTUKAN


  SEKIAN TERIMA KASIH ‘Kredit’


  ad