Pod kapotou V . - PowerPoint PPT Presentation

Pod kapotou v
Download
1 / 25

 • 118 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Pod kapotou V. Fondy EÚ v Šali Áno či nie?. Jozef Mečiar. Príjmy mesta Výdavky mesta I. Výdavky mesta II., úvery, úverová zaťaženosť Výdavky mesta III . Fondy Európskej únie – áno či nie? Vývoj miestnych daní a poplatkov (komunálny odpad, dane z nehnuteľností, za psa...)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Pod kapotou V .

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pod kapotou v

Pod kapotou V.

Fondy EÚ v Šali

Áno či nie?

Jozef Mečiar


Pod kapotou v

 • Príjmy mesta

 • Výdavky mesta I.

 • Výdavky mesta II., úvery, úverová zaťaženosť

 • Výdavky mesta III.

 • Fondy Európskej únie – áno či nie?

 • Vývoj miestnych daní a poplatkov (komunálny odpad, dane z nehnuteľností, za psa...)

 • Verejné obstarávanie

 • Kapitálový rozpočet mesta a majetok Šale

 • Vývoj v hospodárení mesta

 • Informácie na dosah – ako mestá informujú

 • Samospráva – volebný systém a kompetencie jednotlivých orgánov samosprávy

 • Kto tvorí kultúrny život mesta

 • Sociálne služby a mesto

 • Bytová otázka a úloha mesta

 • Mestská polícia

 • Školstvo v podmienkach samosprávy


Programovacie obdobia

Programovacie obdobia

predvstupové fondy

2004-2006

2007-2013

2014-2020


Opera n programy

Operačné programy

 • 2004-2006

  • Základná infraštruktúra

  • Ľudské zdroje

  • Priemysel a služby

  • Poľnohospodárstvo

  • Bratislava

  • Interreg

  • Kohézny fond

  • Equal

   okres Šaľa 83 959 609 eur


Opera n programy1

Operačné programy

 • 2007-2013

  • Regionálny operačný program

  • Životné prostredie

  • Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

  • Výskum a vývoj

  • Zdravotníctvo

  • Zamestnanosť a sociálna inklúzia

  • Bratislavský kraj

  • Vzdelávanie

  • Informatizácia spoločnosti

  • Doprava

  • Technická pomoc


Opera n programy2

Operačné programy

 • 2014-2020

  • „Diskusie k budúcej podobe politiky súdržnosti EÚ po roku 2013 prebiehali už od roku 2007. Slovenská republika sa aktívne zapájala do týchto diskusií a rovnako plánuje naďalej pristupovať k celému procesu prípravy a schvaľovania politiky súdržnosti EÚ s cieľom presadzovať národné a regionálne záujmy SR aj vo fáze rokovaní o obsahu oficiálnych dokumentov tvoriacich politiku súdržnosti EÚ na obdobie po roku 2013.“

   Ó fretnáchrochtobuznostitvémikturacejsou micozaprudléžvastopunkteryna plzné včele.Škvrrrk, jázapřísahámTě,svýmifrůnícímikvrdlovrzy.A krákornězafrasměsvými scvrknuvšími patlocarátynebo tě roztrhám na fidloprčičkysvýmfrkodrťákem,tak bacha na to!

   Prostetnik V. Jelc


A a predvstupov fondy

Šaľa: predvstupové fondy


A a 2004 2006

Šaľa: 2004-2006


A a 2004 20061

Šaľa: 2004-2006


A a 2004 20062

Šaľa: 2004-2006


A a 2007 2013 2007

Šaľa: 2007-2013 (2007)


A a 2007 2013 2008

Šaľa: 2007-2013 (2008)


A a 2007 2013 20081

Šaľa: 2007-2013 (2008)


A a 2007 2013 2009

Šaľa: 2007-2013 (2009)


A a 2007 2013 20091

Šaľa: 2007-2013 (2009)


A a 2007 2013 2010

Šaľa: 2007-2013 (2010)


A a 2007 2013 20101

Šaľa: 2007-2013 (2010)


A a 2007 2013 2013

Šaľa: 2007-2013 (2013)


Ukon en projekty

Ukončené projekty

-0,4 mil. eur


Aktu lne projekty

Aktuálne projekty


Pod kapotou v

-240 000 eur


Pod kapotou v

-109 959 eur


Pod kapotou v

-505 332 eur


2004 2014

2004-2014

 • 11 veľkých projektov (ZŠ Krátka, rekultivácia skládky, ZŠ a MŠ Murgaša, MŠ 8. mája, MŠ J. Hollého, MK J. Johanidesa, domov dôchodcov, CMZ, verejné osvetlenie, OPIS, OPŽP)

 • preinvestovaných:11,5 mil. eur

 • vlastné zdroje:2 mil. eur


 • Login