Magyar fejleszt si bank zrt
Download
1 / 28

Magyar Fejlesztési Bank Zrt. - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Magyar Fejlesztési Bank Zrt.' - bridie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyértelműen bankszerű tevékenységet végez, olyan fejlesztési bank, amelynek a feladatai sajátosak, de tevékenységében az üzleti bankok döntési, elemzési módszereit és piaci mechanizmusait, a banki- és technikai-szakértői ellenőrzést, a prudens működésre vonatkozó követelményeket és a megtérülési szempontokat egyaránt alkalmazza.


Strat gi j nak f bb elemei
Stratégiájának főbb elemei Részvénytársaság egyértelműen bankszerű tevékenységet végez

 • közvetítiaz állam közvetlen, vagy közvetett fejlesztési forrásait

 • biztosítja a célokhoz kapcsolódó támogatások optimális felhasználásátés a preferenciák érvényesülését


A gazdas gfejleszt si c lokat h rom forr sb l finansz rozza
A gazdaságfejlesztési célokat három Részvénytársaság egyértelműen bankszerű tevékenységet végezforrásból finanszírozza:

 • a költségvetés által fejlesztési beruházások költségeinek fedezésére, illetve azok támogatására juttatott forrásokból

 • a nemzetközi szervezetek (pl. Európai Unió) fejlesztésekre juttatott forrásaiból

 • a saját - hazai és nemzetközi pénzpiaci - hitelfelvételeiből és kötvénykibocsátásaiból


Az mfb funkci inak ismertet se i
Az MFB funkcióinak ismertetése I. Részvénytársaság egyértelműen bankszerű tevékenységet végez

 • Az állami vállalatok, a nemzetgazdasági szempontból meghatározó jelentőségű állami fejlesztések részben, vagy egészben állami eszközökből történő finanszírozása

 • A magángazdaság gazdaságfejlesztési céloknak megfelelő fejlesztéseinek állami, részben állami, vagy teljes egészében banki "egyéb" forrásokból történő tőke-, illetve hitelfinanszírozása


Az mfb funkci inak ismertet se ii
Az MFB funkcióinak ismertetése II. Részvénytársaság egyértelműen bankszerű tevékenységet végez

 • A különböző nemzetközi fejlesztési segélyeknek a magyar gazdaság fejlesztési céljaira történő becsatornázása, illetve a magyar vállalkozói típusú nemzetközi gazdasági segélyek lebonyolítása

 • A gazdaságfejlesztési célokkal összhangban különböző állami garanciák és biztosítások nyújtása a Magyarországon működő vállalatok biztonságának, nemzetközi hatékonyságának elősegítése érdekében


Mfb hitelmin s t se moody s
MFB hitelminősítése Részvénytársaság egyértelműen bankszerű tevékenységet végez(Moody’s)


2001 vi xx t rv ny a magyar fejleszt si bank r szv nyt rsas gr l
2001. évi XX. törvény Részvénytársaság egyértelműen bankszerű tevékenységet végeza Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról

„Az Országgyűlés a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Részvénytársaság jogutódaként hozta létre - 1996. decemberében - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvénnyel a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságot…”


2001 vi xx t rv ny a magyar fejleszt si bank r szv nyt rsas gr l1
2001. évi XX. törvény Részvénytársaság egyértelműen bankszerű tevékenységet végeza Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról

 • Jogállás:Az MFB Zrt. egyszemélyes, zártkörű részvénytársaság formájában működő szakosított hitelintézet. Az MFB Zrt. részvényeinek száz százaléka a Magyar Állam tulajdonában van. A részvények forgalomképtelenek.

  Az MFB Zrt. jegyzett tőkéje legalább 60 000 000 000 Ft


2001 vi xx t rv ny a magyar fejleszt si bank r szv nyt rsas gr l2
2001. évi XX. törvény Részvénytársaság egyértelműen bankszerű tevékenységet végeza Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról

Az MFB Zrt. az alábbi pénzügyi szolgáltatási tevékenységeket végezheti:

a) betétek és más visszafizetendő pénzeszközök gyűjtése kizárólag jogi személyektől;

b) hitel és pénzkölcsön nyújtása;

c) pénzügyi lízing;

d) b) és c) pontjában szereplő feladatához közvetlenül kapcsolódóan

 • 1. pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása - a pénzforgalmi számlavezetés kivételével - kizárólag jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéni vállalkozó részére,

 • 2. pénzforgalmi számlavezetés kizárólag olyan gazdasági társaság részére, amelyben az MFB Zrt. közvetlen tulajdonnal rendelkezik;

  e) kezesség és bankgarancia, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása;

  f) hitelreferencia szolgáltatása;

  g) letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás;

  h) valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység;

  i) pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység).


2001 vi xx t rv ny a magyar fejleszt si bank r szv nyt rsas gr l3
2001. évi XX. törvény Részvénytársaság egyértelműen bankszerű tevékenységet végeza Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról

Tartalmazza még:

 • Feladatai, tevékenységi köre

 • Költségvetési és kormányzati kapcsolata

 • Prudens működésre vonatkozó szabályok

 • Felügyelet és szervezete


2001 vi xx t rv ny a magyar fejleszt si bank r szv nyt rsas gr l4
2001. évi XX. törvény Részvénytársaság egyértelműen bankszerű tevékenységet végeza Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról

Az MFB Zrt. 100%-ot elérő tulajdoni részesedéssel rendelkezhet a következő gazdálkodó szervezetekben:

 • Beszállítói Befektetői Zrt.

 • Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

 • Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.

 • Informatikai Kockázati Tőkealap Kezelő Zrt.

 • Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt.

 • MAG-Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Támogatásközvetítő Zrt.

 • Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht.

 • Magyar Export-Import Bank Zrt.

 • Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.

 • Magyar Követeléskezelő Zrt.

 • MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt.


Mfb bankcsoport
MFB Bankcsoport Részvénytársaság egyértelműen bankszerű tevékenységet végez

 • 2001. XX. törvény szerint a Banknak kizárólag a törvény mellékletében meghatározott stratégiai cégekben lehet 49%-ot meghaladó tulajdonrésze.

 • A csoportszintű működés a komparatív előnyök kihasználásával biztosítja a finanszírozási források hatékonyabb szétosztását, és még hangsúlyosabbá teszi az MFB-nek a magyar gazdaság fejlesztésében játszott katalizátor szerepét. A Bankcsoport tagjai összehangoltan, stratégiai partnerként működnek együtt, de igyekeznek kihasználni a speciális tevékenységükben rejlő előnyöket is.


Mfb bankcsoport banki p nz gyi csoport
MFB Bankcsoport – Részvénytársaság egyértelműen bankszerű tevékenységet végezBanki pénzügyi csoport

 • Magyar Export-Import Bank Zrt

 • Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.

 • Magyar Követeléskezelő Zrt.

 • Beszállítói Befektető Zrt.

 • Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

 • MFB Invest Zrt.


Mfb bankcsoport t mogat si k zvet t csoport
MFB Bankcsoport – Részvénytársaság egyértelműen bankszerű tevékenységet végezTámogatási-közvetítő csoport

 • MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Támogatásközvetítő Zrt.

 • Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

 • Corvinus Támogatásközvetítő Zrt.


Mfb hitelprogramok
MFB - Hitelprogramok Részvénytársaság egyértelműen bankszerű tevékenységet végez

 • Önkormányzatok

 • Magánszemélyek

 • Lakóközösségek

 • Vállalkozások


Hitelprogramok mag nszem lyek
Hitelprogramok - Magánszemélyek Részvénytársaság egyértelműen bankszerű tevékenységet végez

 • Pályamódosító hitelprogram (munkájukat elvesztő, közszférában foglalkoztatottak vállalkozóvá válásának elősegítése kedvezményes kamatozású hitellel)

 • Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram a NEP-2008. pályázatokhoz


Hitelprogramok lak k z ss gek
Hitelprogramok - Lakóközösségek Részvénytársaság egyértelműen bankszerű tevékenységet végez

 • Panel Plusz Hitelprogram (lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása céljából kiírt pályázathoz kapcsolódó hitelnyújtás, forráslehetőség biztosítása)

 • Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram a NEP-2008. pályázatokhoz


Hitelprogramok nkorm nyzatok
Hitelprogramok - Önkormányzatok Részvénytársaság egyértelműen bankszerű tevékenységet végez

 • Panel Plusz Hitelprogram (lásd: magánszemélyek)

 • Sikeres Magyarországért Bérlakás Hitelprogram (bérlakások, nyugdíjasházak, idősek otthona építését)

 • Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram

  (törvény által előírt vagy önként vállalt közfeladatainak ellátásához szükséges beruházások finanszírozása éven túli lejáratú, kedvezményes kamatozású hitel )


Hitelprogramok mikro kis s k z pv llalkoz sok
Hitelprogramok - Részvénytársaság egyértelműen bankszerű tevékenységet végezMikro-, kis- és középvállalkozások

 • Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram

  • vállalkozások foglalkoztatásban betöltött szerepének növeléséhez, innovációs és beszállítói tevékenységének erősítéséhez, környezetvédelmi és egészségügyi célú beruházásaihoz kedvezményes kamatozású hitel nyújtása

  • Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR + legfeljebb 4%Futamidő: legfeljebb 15 évHitelösszeg: a minimális hitelösszeg 5 millió forint. A maximálisan felvehető hitelösszeg 3000 millió forintSaját erő mértéke: A saját erő mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult, bruttó-bekerülési értékének

  • Devizanem: forint


Hitelprogramok mikro kis s k z pv llalkoz sok1
Hitelprogramok - Részvénytársaság egyértelműen bankszerű tevékenységet végezMikro-, kis- és középvállalkozások

Új Magyarország Agrár Fejlesztési Hitelprogram

mezőgazdaság versenyképességét, a piacok megőrzését, az innovációt, a jó minőségű termékek előállítását, az energia és költségtakarékos módszerek alkalmazását, a környezetvédelmet elősegítő beruházásokhoz kedvezményes források biztosítása

fejlesztési és beruházási tárgyú pályázatokhoz kiegészítő forrás biztosítása

Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR + legfeljebb 4%Futamidő: legfeljebb 15 év.Hitelösszeg: hitelcéltól függően lehet: 1 millió, 5 millió, 50 millió, 1000 millió.Saját erő mértéke: A saját erő mértéke a beruházás nettó - vagy amennyiben a vállalkozás áfa visszaigénylésére nem jogosult bruttó - költségének legalább a 15 %-a. A saját erő saját forrásból és vissza nem térítendő állami támogatásból állhat.

Devizanem: forint


Hitelprogramok mikro kis s k z pv llalkoz sok2
Hitelprogramok - Részvénytársaság egyértelműen bankszerű tevékenységet végezMikro-, kis- és középvállalkozások

Új Magyarország Agrár Forgóeszköz Hitelprogram

kedvezményes kamatozású forgóeszközhitelt biztosítson a mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások számára a mezőgazdasági termelés versenyképességének javításához

Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR + legfeljebb 4,5%Futamidő: legfeljebb 5 év.Hitelösszeg: a minimális hitelösszeg 1 millió forint. A maximálisan felvehető hitelösszeg 200 millió forint.Saját erő mértéke: saját erő nem szükséges.

Devizanem: forint


Hitelprogramok mikrov llalkoz sok
Hitelprogramok - Részvénytársaság egyértelműen bankszerű tevékenységet végezMikrovállalkozások

Mikrohitel Plusz Hitelprogram

mikrovállalkozások beruházáshoz és fejlesztéséhez hosszú lejáratú, kedvezményes forráslehetőséget biztosítson

HitelösszegA: 1-15 millió forint B: 1-5 millió forintSaját erő: A beruházás nettó bekerülési értékének legalább 15%-aKamat mértéke: Jegybanki alapkamatFutamidő:A: Legfeljebb 10 év, maximum 2 év türelmi idővelB: Legfeljebb 7 év, maximum 2 év türelmi idővel

Devizanem: forint


Hitelprogramok mikrov llalkoz sok1
Hitelprogramok - Részvénytársaság egyértelműen bankszerű tevékenységet végezMikrovállalkozások

 • Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel

  • mikro- és kisvállalkozások beruházási és fejlesztési céljaihoz hosszú lejáratú, kedvezményes forráslehetőséget biztosítson

  • Kamat mértéke: jegybanki alapkamatFutamidő:A: legfeljebb 10 év, max. 2 év türelmi időB: legfeljebb 7 év, max. 2 év türelmi időHitelösszeg:A: 1-15 millió FtB: 1-5 millió FtSaját erő mértéke: beruházás nettó bekerülési értékének legalább 15%-a

  • Devizanem: forint


Hitelprogramok kis s k z pv llalkoz sok
Hitelprogramok - Részvénytársaság egyértelműen bankszerű tevékenységet végezKis- és középvállalkozások

 • Beruházási/Projekt hitel

  • hitel célja az MFB Zrt. üzletpolitikájához illeszkedő, önálló projektként definiálható és strukturálható fejlesztések finanszírozása kis- és középvállalkozások számára

  • Saját erő: minimum 15% (egyedi elbírálás alapján ennél magasabb mértékű is lehet)

  • Futamidő: maximum 15 év

  • Devizanem: forint, euró, USD


Hitelprogramok kis s k z pv llalkoz sok1
Hitelprogramok - Részvénytársaság egyértelműen bankszerű tevékenységet végezKis- és középvállalkozások

 • Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel

  • mikro- és kisvállalkozások beruházási és fejlesztési céljaihoz hosszú lejáratú, kedvezményes forráslehetőséget biztosítson

  • Kamat mértéke: 3 havi EURIBOR+4% /évFutamidő: legfeljebb 15 év 2 év türelmi idővelHitelösszeg: 1-50 millió FtSaját erő mértéke: beruházás nettó bekerülési értékének 15%-a


Egy b hitelkonstrukci k
Egyéb hitelkonstrukciók Részvénytársaság egyértelműen bankszerű tevékenységet végez

 • Háziorvosi hitelprogram(orvosi rendelő vásárlása, felújítása; gépek beszerzése; háziorvosi működtetési jog vásárlása)

 • Start hitelprogram(magánvállalkozások és vállalkozásindítás ösztönzése; felhasználható pl.: munkahelyteremtés, fejlesztés, kapcsolatok építése, termék- és szolgáltatásfejlesztés)

 • Viziközmű Beruházási Hitelprogram(törvényben meghatározott vízgazdálkodási közfeladatok ellátása érdekében víziközmű-társulatok és önkormányzatok által közösen végzett beruházások finanszírozása)


K sz nj k a figyelmet
Köszönjük a figyelmet! Részvénytársaság egyértelműen bankszerű tevékenységet végez


ad