Achtergrondstudie Handelingen - PowerPoint PPT Presentation

Achtergrondstudie handelingen
Download
1 / 13

 • 126 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Achtergrondstudie Handelingen. Petrus de rots  Raymond Volgers VEG ‘De Zaaier’ Hasselt 25/09/2007. Algemene info Petrus. Naam: Simon (bijnaam: Petrus, Kefas)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Achtergrondstudie Handelingen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Achtergrondstudie handelingen

Achtergrondstudie Handelingen

Petrus de rots

 Raymond Volgers

VEG ‘De Zaaier’ Hasselt

25/09/2007


Algemene info petrus

Algemene info Petrus

 • Naam: Simon (bijnaam: Petrus, Kefas)

 • Beroepen: aanvankelijk visser in Galilea, later discipel van Jezus Christus, nog later apostel voor de Joden en daarna ook nog schrijver

 • Studie: ongeletterd

 • Burgerlijke staat: gehuwd

 • Erfenis: vandaag nog steeds een voorbeeld voor velen / hij speelde een voorname rol in het ontstaan van de christelijke gemeenten


1 het begin petrus bekering

1. Het begin: Petrus’ bekering

 • De eerste ontmoeting: Petrus ontmoet Jezus via zijn broer Andreas (Joh. 1:35-42)

 • De eerste actie: Jezus zorgt dat Petrus getuige is van een wonder en daarop volgt Petrus’ berouw en zijn bereidheid om Jezus te volgen (Lk. 5:1-11)


2 taken van petrus

2. Taken van Petrus

Taakomschrijving:

 • Samenzijn met Jezus in gemeenschap

 • Het goede nieuws van Gods Koninkrijk verkondigen

 • Genezing en exorcisme


3 petrus als waaghals en vragensteller

3. Petrus als ‘waaghals’ en vragensteller

 • Petrus is niet bang om ‘stappen in geloof’ te zetten (vb. Mt. 14:22-33)

 • Petrus stelt vele vragen aan Jezus (vb. Mt. 19:27) en Jezus stelt vele vragen aan Petrus (vb. Joh. 21:15-17)


4 petrus de rots meer dan een naam

4. Petrus de rots: meer dan een naam?

 • Wie is de rots in Mt. 16:13-22? Petrus’ getuigenis, Jezus of Petrus

 • De sleutels van het Koninkrijk

 • Petrus de stem van Satan (Mk. 8:27-33)

 • Jezus de hoeksteen; zijn volgelingen de levende stenen (1 Pe. 2:4-8; zie ook Ef. 2:20-22)

 • Mt. 16 als voorzegging van Petrus’ sleutelrol in het ontstaan van de gemeente


5 bijzondere ervaringen en trouwe dienst in het leven van petrus

5. Bijzondere ervaringen en trouwe dienst in het leven van Petrus

 • Petrus’ bergtopervaring: onvergetelijk en onmisbaar (Mk. 9:2-8)

 • Het komt erop aan om te dienen in het dagelijks leven (vb. Lk. 22:30-34)


6 petrus grondige misstap

6. Petrus’ grondige misstap

 • De grote ontkenning: Lk. 22:31-34; Joh. 18:12-27

 • Oorzaak: teveel zelfvertrouwen


7 het herstel van petrus

7. Het herstel van Petrus

 • Judas versus Petrus

 • Petrus’ reactie na de verloochening leidt tot herstel, doordat hij . . .

 • . . . duidelijk en oprecht berouw toont (Mt. 26:75)

 • . . . zich opnieuw toewijdt aan Jezus (Joh. 21:15-19)

 • . . . zijn dagelijkse dienst aan God trouw hervat (Hand. 1-12)


8 petrus als evangelist en apologeet

8. Petrus als evangelist en apologeet

 • In zijn eerste brief roept Petrus op tot evangelisatie (1 Pe. 2:9) en apologetiek (1 Pe. 3:15)

 • In de toespraken van Petrus in Hand. (2:14-40; 3:11-26; 4:8-20; 5:29-32; 10:34-43) zien we hoe hij dit ook in zijn eigen leven heeft waargemaakt


9 petrus als trouwe herder

9. Petrus als trouwe herder

Hand. eindigt met 3 ervaringen van Petrus:

 • de bekering van Cornelius (Hand. 10-11)

 • gevangenneming en bevrijding (Hand. 12)

 • de vergadering te Jeruzalem (Hand. 15)


10 de brieven van petrus

10. De brieven van Petrus

 • In Petrus’ brieven vinden we een volwassen reflectie op het christelijk leven

 • 1 Petrus  HOOP in moeilijke tijden

 • 2 Petrus  strijden voor de WAARHEID


Gebruikte literatuur

Gebruikte literatuur

 • Brown, Raymond E., Karl P. Donfried en John

  Reuman. Petrus in het geloof van de jonge kerk:

  over theorie en praxis van een mogelijk Petrusambt

  voor de ene Kerk van de toekomst. Boxtel: KBS, 1976.

 • Gill, David W. Peter the Rock: Extraordinary Insights from an

  Ordinary Man. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1986.

 • Le Peau, Phyllis J. Handelingen: Gods kracht wordt zichtbaar.

  Culemborg: IBB, 1992.

 • Meyer, F.B. Petrus: visscher, discipel, apostel. Den Haag: J.N.

  Voorhoeve, 1950.

 • Slagter, P.A. Hoed mijn schapen: de aanstelling van Petrus in

  de dienst van God. Oudewater: Het Morgenrood, 1997.


 • Login