คู่มือ การจัดการความรู้ : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 23

 • 191 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

คู่มือ การจัดการความรู้ : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. โครงการพัฒนาส่วนราชการ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ในส่วนราชการ. 1. ประกาศแต่งตั้งทีมงาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer) พร้อมรายละเอียด หน้าที่และความรับผิดชอบ 2. แบบฟอร์ม 1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

คู่มือ การจัดการความรู้ : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5242048

:


5242048

1. KM CKO (Chief Knowledge Officer)

2. 1 KM (KM Focus Areas)

3. 2 KM (Desired State)

4. 3 (Desired State)

5. 4 (Action Plan)

6. 3

7. (Blueprint for Change)

2548

1 5 CKO

.


5242048

1. 13.1

+ 4

2. 13.2

+ 31 2549

3. 13.3

..

2549

+

.. 2549


5242048

1. 11.1

+ 4

2. 11.2

+ 31 2549

3. 11.3

.. 2549

+

.

.. 2549


5242048

(Change Management Process)

(Recognition and Reward)

(Measurements)

(Learning)

(Desired State)

(Process & Tools)

(Communication)

(Transition and Behavior

Management)

Robert Osterhoff


5242048

9


5242048

30-40%

: 27 2548


5242048

/

/

/

/


5242048

/

2

1

KM Strategies

KM Focus Areas

Action Plans

( 6-step model)

3

( KM)

( KM)

Desired State of KM Focus areas


Km km focus areas

1.

9 KM KM

(Desired State)

2. KM

. Blueprint 2548

3. KM //

/

/ 9

KM (KM Focus Areas)


Km km focus areas1

4. KM

- ///

-

- KM

-

5. KM 4

KM 1

KM (KM Focus Areas)

1

2

3


1 km km focus areas

1 KM (KM Focus Areas) ...................


Km desired state

1. KM(KM Focus Areas) 1

KM 1 KM

2

- / / 3 KM

. 3

KM

KM (Desired State)


Km desired state1

2. (Desired State)

(KM Focus Areas)

Execusive summary

KM (Desired State)


Km desired state2

4. KM

-

- ()

- ( 8

)

-

-

-

-

KM (Desired State)


2 km desired state

2 KM (Desired State) ..


3 km desired state

3 KM (Desired State)

: = 3, = 2, = 1


Km km

:

1.

2.

3.

4.

12.

KM KM


Km km1

: 4.

KM (KM Focus Areas)

1.

2.

3.

KM

KM KM


Km km2

KM : 1.

KM (Desired State)

1.

3 2549

2.

2549

KM KM


Action plan

Coming soon .

.

KM (Desired State) 1 (Action Plan) .. 2549

(Action Plan)


5242048

: KM

(Activities)

(Timeline)

(Mean to Achieve)

(Resources)

(Responsible)

20.-31..48

 • -

 • ,

 • /

 • ,

 • /

KM Team

 • (Desired state)

 • - Work shop KM

KM

- KM News Letter

- KM

- Website KM

- / Km

- KM

-

KM Team

/,

/,

,,

KM Team

1..30..48


5242048

(CKO)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Master Trainer


 • Login