Motivation  och f r ndring

Motivation och f r ndring PowerPoint PPT Presentation


  • 146 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Download Presentation

Motivation och f r ndring

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Motivation och förändring

2. Påminnelse Stäng av, eller sätt mobilen i tyst läge!

3. Övergripande målsättningar Att definiera vad begreppet ”motivation” betyder för att bättre förstå hur en förändringsprocess kan se ut. Att kartlägga sin ambivalens inför att sluta spela.

4. ÖVNING 1: Veckoregistrering Fyll i veckoregistreringen för hur du har spelat (om du har spelat) och för hur du utfört dina alternativa aktiviteter under veckan som har gått. Lämna veckoregistreringen till kursledarna när du är färdig.

5. Agenda – session 5 Övergripande målsättningar Agenda Närvarolista Återkoppling från förra sessionen Genomgång av hemuppgiften Förändringscirkeln

6. Återkoppling till förra sessionen

7. Genomgång av hemuppgiften Berätta för personen bredvid hur det gick när du: Genomförde din alternativa aktivitet. Försökte närma dig ditt mål på ett utvalt område i värderingskompassen genom att genomföra 3 saker.

8. ”Stages of change” (Prochaska & DiClemente)

9. Vad är motivation? Motivation = Vilja x Hopp/Tilltro till sin förmåga. Motivation är en färskvara och kan variera från en dag till en annan.

10. Att vara motiverad Innebär: Att vara förändringsbenägen, inse vikten av att bryta sitt problembeteende då de negativa konsekvenserna blivit stora. Att ha tilltro till sin förmåga att klara av förändringen. Att uppleva att förändringen innebär något värdefullt.

11. Brist på motivation Innebär: Att inte ha tilltro till sig själv i att kunna ändra sina spelvanor. Att inte tro sig kunna hantera olika svårigheter som kan uppstå i samband med förändringen. Att sakna hopp. Att känna ambivalens inför förändring. Att tycka sig inte ha tillräckliga skäl till att vilja förändra sina spelvanor. Att sakna färdigheter – inte veta hur det ska gå till.

12. Vanliga faktorer som kan väcka motstånd Pessimism (kan ha sitt ursprung i depression). En känsla av att andra försöker inskränka ens självbestämmande och personliga valfrihet. Tankar om att bli en tråkig Svensson om man ändrar sig. Tankar om att andra ska få ”rätt” och kan triumfera över en. Att man saknar en tydlig målsättning: Vad vinner jag på det? Att agera utifrån hur livet ”borde vara” istället för hur det är.

13. Varför kartlägga fördelar med spelande och nackdelar med spelfriheten?

14. Kartlägga motståndet Att identifiera och lära känna ”fienden” Att identifiera vilka ”drakar” jag har att slåss mot

15. Vita knogars spelfrihet?

16. Ambivalens Motivation hänger ihop med självtillit och självförtroende. Ambivalens gör att självförtroendet minskar. Det är därför viktigt att lära sig acceptera sin ambivalens och se den som ett naturligt inslag i ett förändringsarbete. Istället för att motarbeta känslan av ambivalens måste den kartläggas och lösas!

17. Att kartlägga ambivalens Att kartlägga för och nackdelar med spelandet och spelfriheten.

18. ÖVNING 2: Ambivalenskorset

19. Förändring kan ske på olika sätt Beteendemässigt Tankemässigt Känslomässigt

20. ÖVNING 3: Att öka den egna motivationen Diskutera med din bordsgranne: Hur viktigt är det för mig att förändra mina spelvanor? Hur säker är jag på att kunna förändra mina spelvanor? Vad kan jag göra för att öka mina chanser att kunna förändra mina spelvanor? Diskutera i storgrupp vad ni kommit fram till.

21. Hemuppgifter Välj en alternativ aktivitet från din lista och utöva den. Välj ett område från din värderingskompass och skriv ned och genomför tre saker som kan leda till att du närmar dig ditt mål på det området. Använd formuläret Värderingskompassen.

22. Vad har vi gjort idag? Har ni några frågor? Summering & frågor

  • Login