Z tovac vztahy
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

Zúčtovací vztahy PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zúčtovací vztahy. Didaktický rozbor učiva na OA DEP 507. 1. koncentrický okruh. Pohledávky: za odběrateli za zaměstnanci jiné (např. za pojišťovnou) Závazky: vůči dodavatelům vůči zaměstnancům (základní účtování mezd) jiné (např. také daně, zejména účtování DPH ).

Download Presentation

Zúčtovací vztahy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zúčtovací vztahy

Didaktický rozbor učiva na OA

DEP 507


1. koncentrický okruh

 • Pohledávky:

  • za odběrateli

  • za zaměstnanci

  • jiné (např. za pojišťovnou)

 • Závazky:

  • vůči dodavatelům

  • vůči zaměstnancům (základní účtování mezd)

  • jiné (např. také daně, zejména účtování DPH)


II. koncentrický okruh

 • Pohledávky:

  • 3. účtová třída – ZÚČTOVACÍ VZTAHY (pohledávky krátkodobé i dlouhodobé – rozlišení pouze na analytických účtech)

  • 0. účtová třída – DLOUHODOBÝ MAJETEK

   (poskytnuté zálohy na pořízení DM)

  • 1. účtová třída - ZÁSOBY

   (poskytnuté zálohy na pořízení zásob)


II. koncentrický okruh

 • Závazky:

  • 3. účtová třída – ZÚČTOVACÍ VZTAHY (závazky krátkodobé)

  • 4. účtová třída – KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

   (závazky dlouhodobé)


II. koncentrický okruh

 • Kurzové rozdíly u pohledávek a závazků

 • Poskytnuté a přijaté zálohy (včetně problematiky DPH)

 • Směnky

 • Zúčtování se zaměstnanci (rozšíření učiva zejména o výpočty daně z příjmů ze závislé činnosti)

 • Pohledávky a závazky ke společníkům

 • Účtování daní a dotací

 • Neuhrazené pohledávky

  pohledávky nedobytné - odpis,

  pohledávky sporné a pochybné – opravné položky


Příklady schémat: Účtování směnek


Příklady schémat: Účtování směnek


Příklady schémat: Účtování směnek


 • Login