Woda r d em ycia w mojej rodzinie i miejscowo ci
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA W MOJEJ RODZINIE I MIEJSCOWOŚCI PowerPoint PPT Presentation


  • 158 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA W MOJEJ RODZINIE I MIEJSCOWOŚCI. Woda. bezbarwna, bezwonna, pozbawiona smaku i kalorii jest niezbędna do życia wszystkim organizmom na ziemi. Bez niej nie przetrwałby żaden człowiek, żadne zwierzę, żadna roślina. Jest tak samo ważna dla utrzymania życia jak tlen i pożywienie.

Download Presentation

WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA W MOJEJ RODZINIE I MIEJSCOWOŚCI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


WODA RDEM YCIA W MOJEJ RODZINIE I MIEJSCOWOCI


Woda

bezbarwna, bezwonna, pozbawiona smaku i kalorii jest niezbdna do ycia wszystkim organizmom na ziemi. Bez niej nie przetrwaby aden czowiek, adne zwierz, adna rolina. Jest tak samo wana dla utrzymania ycia jak tlen i poywienie.

Aby by zdrowym, kady z przeszo piciu miliardw ludzi musi codziennie przyj w posikach i napojach okoo dwch i p litra wody. Brak wody uniemoliwia upraw ziemi i hodowl zwierzt. Bez wody nie ma ywnoci, a bez ywnoci nie ma ycia.


W celu zrealizowania projektu, grupa uczestniczya w wycieczkach do:

-hydrofornii,

-oczyszczalnie ciekw ,

Powiatow Stacj Sanitarno-Epidemiologiczn.

Przeprowadzona zostaa te ankieta dotyczca zuycia wody wrd mieszkacw miejscowoci Przykona.


Co to jest hydrofornia?

Hydrofornia suy do uzdatniania wody surowej czerpanej ze studni gbinowych oraz rozprowadzaniu jej po domach, orodkach itp.

W naszej gminie znajduj si trzy hydrofornie. Podczas wycieczki do jednej z nich poznalimy funkcjonowanie jej.

Dowiedzielimy si rwnie, e czci sieci przesyowych zastosowane s jeszcze rury azbestowe i eliwne , w czci natomiast zainstalowane zostay rury z PCV co dodatnio wpyno na jako dostarczanej wody.


Oczyszczalnia ciekw

Jest to zesp urzdze i obiektw technologicznych sucych do oczyszczania ciekw przemysowych i komunalnych, czyli do usuwania ze ciekw substancji w nich rozpuszczonych, koloidw i zawiesin przed odprowadzeniem ich do rzeki, jeziora, morza, gruntu. Oczyszczalnie dzieli si na: lokalne, centralne i grupowe.

cieki z gminy Przykona trafiaj do oczyszczalni w Turku, gdzie przechodz poszczeglne etapy oczyszczania.


III komora

I komora

II komora


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Pastwowa Inspekcja Sanitarna wyspecjalizowana instytucja wykonujca zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w rnych dziedzinach ycia.

Odwiedzajc sanepid w Turku, moglimy zapozna si z narzdziami sucymi do badania produktw spoywczych, pobierania wody do analizy.

Mielimy okazj obejrze prezentacj na temat wody, dziki ktrej dowiedzielimy si, e w naszej hydroforni przekroczona jest minimalnie ilo boru w wodzie pitnej.


Na potrzeb projektu przeprowadzilimy wrd mieszkacw Przykony ankiet dotyczc zuycia wody, aby sprawdzi ile wody zuywa przecitnie mieszkaniec Przykony na miesic.


Ankieta zostaa przeprowadzona w 40 domach. Przygotowalimy 7 pyta, na ktre ludzie chtnie odpowiadali. Poniej przedstawiamy wyniki naszej pracy.


Pierwsze pytanie dotyczyo sposobu ogrzewania wody. Z 4 odpowiedzi (wgiel, gaz, prd i energia soneczna) mieszkacy najczciej wybierali wgiel


W nastpnym pytaniu zapytalimy o miesiczne zuycie wody. Odpowiedzi byy rne. Zaleay one od liczby osb w rodzinie.


rednie miesiczne zuycie wody w rodzinie wynosi okoo 13 m3


Kolejne pytanie dotyczyo kosztw wody i ciekw w rodzinach. Tak jak poprzednio, odpowiedzi zaleay od wielu czynnikw.


redni koszt wody i ciekw w przecitnej rodzinie wychodzi okoo 110 zotych


4 pytanie brzmiao:Czy oszczdzaj Pastwo wod? Wikszo odpowiedziaa, e tak, z czego bardzo si cieszymy.


Nastpne pytanie dotyczyo sposobw oszczdzania wody w domach, gdzie przeprowadzilimy ankiet. Mieszkacy mieli do wyboru nastpujce odpowiedzi:a) uywajc do mycia zbw kubeczkab) biorc prysznic zamiast kpieli w wanniec) zmywajc naczynia w zmywarced) podlewajc ogrd w czasie suszy raz na trzy dni ale intensywniee) piorc tylko wtedy, gdy jest pena pralka ubraf) inne


Kolejne pytanie dotyczyo liczby osb w poszczeglnych domach.


Ostatnie pytanie, ktre pojawio si na naszej ankiecie brzmiao: Na co Pastwo zuywaj najwicej wody? Odpowiedzi byy bardzo zrnicowane i trudno byoby nam go przedstawi w postaci wykresu.Przykadowe odpowiedzi:- pranie,- podlewanie ogrodu- zmywanie naczy itp..


Wszyscy mieszkacy gminy Przykona na miesic zuywaj 11560 m3 wody co stanowi okoo 373 m3 dob .


Wnioski

- Najczstszym rdem ogrzewania wody wrd mieszkacw Przykony jest wgiel.

Zuycie wody w jednym gospodarstwie na miesic to okoo 10-19 kubikw, czyli okoo 400l dziennie. Jest to wicej o 200l ni przecitny Europejczyk.

- Opaty za wod i wod na miesic ksztatuj si w granicach 110 z.

- Wikszo mieszkacw twierdzi, e oszczdza wod jednak i tak zuywamy jej bardzo duo.

Poznalimy te jak mieszkacy naszej miejscowoci oszczdzaj wod , a mianowicie poprzez uywanie do mycia zbw kubeczka, czy prania tylko przy penej pralce.


.

Nasza grupa stworzya rwnie film, jednak z powodu ochrony danych osobowych nie moemy umieci go na Platformie Edukacyjnej


rda

Ankieta przeprowadzona przez uczestnikw projektu

Informacje zebrane podczas wycieczek


  • Login