Riigi lesanded turumajanduses
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Riigi ülesanded turumajanduses PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Riigi ülesanded turumajanduses. Miks peaks riik sekkuma majandusse?. Turumajandus loob olukorra, kus riigi sekkumine majandusse on hädavajalik.

Download Presentation

Riigi ülesanded turumajanduses

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Riigi ülesanded turumajanduses


Miks peaks riik sekkuma majandusse?

Turumajandus loob olukorra, kus riigi sekkumine majandusse on hädavajalik.

Majanduspoliitika seisukohast on riigi ülesandeks kaasa aidata majanduse tsüklilisest arengust tulenevate riskide maandamisele ja stabiilselt areneva keskkonna loomisele.

Riigi eesmärgiks on tagada inimestele inimväärne elu, selleks tuleb majandusse sekkuda.


Näited

 • Monopolide kehtestatud hind on põhjendamatult kõrge

 • Inimesed ostavad vanu autosid, mis saastavad loodust. Kes peaks sekkuma?

 • Ühiskonnas on vaja kaupu, mida turg ei paku (nt valgusfoorid)


Riigi sekkumise motiivid

 • MAJANDUSLIKUD MOTIIVID

 • SOTSIAALSED MOTIIVID


Riigi sekkumise majanduslikud motiivid

Tegevus: Riik aitab kaasa turu tõhusamale toimimisele

Meetmed:

 • Kontrollib monopole

  Võetakse vastu konkurentsiseadus, mis reguleerib suurettevõtete mõju turul (nt keelatakse ettevõtetel ühineda, kehtestatakse piirhinnad jne).

  Nt Eesti Energia peab hinnad kooskõlastama.

  ! Too näiteid, millised Eesti ettevõtted on olulise turujõuga.


2) Suurendab konkurentsi

Soodustatakse uute ettevõtete rajamist, pakutakse soodsaid laene, nõustamist, koolitamist.

Mitmed riigid teevad väikefirmadele ka maksusoodustusi, et aidata neil konkurentsis püsida.


Toetusviisid

 • Otsene rahaline toetud ehk SUBSIIDIUM

 • Väliskaubanduslikud tõkked


Riigi sekkumise sotsiaalsed motiivid

 • Alati pole võimalik saada turul usaldusväärset infot, nt kui palju on porgandite puhul kasutatud väetisi.

  Riigi meede: Kaupadele kehtestatakse sanitaarhügieeni-, tervishoiu- ja ohutusnõuded ja riik kontrollib nende täitmist.


JAOTA ÕIGESSE LAHTRISSE: väikeettevõtluse toetamine; ostjate tervise kaitse, põllumajanduse toetamine, keskkonna kaitsmine; inimeste ohutuse tagamine; monopolide kontrollimine; konkurentsi ergutamine ja toetamine, inimeste hügieeni kaitse.


Leia vastused

1) Mis on välismõju? Too näiteid negatiivsetest ja positiivsetest välismõjudest. Mida saab riik teha, et negatiivseid välismõjusid piirata ja positiivseid soodustada?


KAS TEGEMIST ON ÜHISHÜVISEGA?

1) Mererand

2) Raadio

3) Kino

4) Linnapark

5)Tänavavalgustus

6) Majakas

7) Hamburger


 • Login