Breytingar barnaverndarl gum og hrif barnaverndarstarfi
Download
1 / 12

Breytingar á barnaverndarlögum og áhrif á barnaverndarstarfið - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Breytingar á barnaverndarlögum og áhrif á barnaverndarstarfið. Málstofa 12. september 2011. Breytingar á bvl. Starfshópur skipaður í júlí 2008 Hrefna Friðriksdóttir, Barnaverndarstofa Halldóra Dröfn Gunnarsdóttir, Reykjavíkurborg Guðjón Bragason, Samband ísl. sveitarfélaga

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Breytingar á barnaverndarlögum og áhrif á barnaverndarstarfið

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Breytingar barnaverndarl gum og hrif barnaverndarstarfi

Breytingar á barnaverndarlögum og áhrif á barnaverndarstarfið

Málstofa

12. september 2011


Breytingar bvl

Breytingar á bvl.

 • Starfshópur skipaður í júlí 2008

  • Hrefna Friðriksdóttir, Barnaverndarstofa

  • Halldóra Dröfn Gunnarsdóttir, Reykjavíkurborg

  • Guðjón Bragason, Samband ísl. sveitarfélaga

  • María Kristjánsdóttir, samtök félagsmálastjóra

  • Þorgerður Benediktsdóttir, ráðuneyti

 • Verkefni

  • meta reynsluna af barnaverndarlögum nr. 80/2002

  • breyta framkvæmd?

  • breyta lögunum?

 • Niðurstaða

  • frumvarp til breytinga á lögunum

  • samantekt um reynsluna


Helstu breytingar

Helstu breytingar

 • Ekki heildarendurskoðun laganna

 • Barnaverndarlög 80/2002

  • umtalsverðar breytingar frá fyrri lögum

  • lögin skýrari en áður

  • starfið skipulagðara og markvissara

  • reynslan almennt góð

 • Lagabreytingar með lögum nr. 80/2011

  • nokkur nýmæli

  • skýra ákvæði frekar

  • lögfesta túlkun ákvæða

  • flest ákvæði taka gildi strax

  • gildistöku einstaka ákvæða frestað til 1. janúar 2013


Breytingar framkv md

Breytingar á framkvæmd

 • Samantekt um reynsluna af bvl. 80/2002

  • ekki heildarúttekt á barnaverndarstarfi

  • helstu atriði sem ástæða þótti að nefna

 • Helstu atriði

  • heildarstefna um allt barnaverndarstarf á landinu

  • stefna og framkvæmdaáætlun sveitarfélaga

  • kerfisbundin skráning og söfnun upplýsinga

  • hugtakið barnaverndarmál

  • málsmeðferð

  • samstarf


Lagabreytingar

Lagabreytingar

 • Upphaf máls

  • tilkynningarskylda

   • mismunandi ástæður / flokkun

   • skerpt á skyldu vegna þungaðra kvenna

   • tilkynningarskylda lögreglu afmörkuð

  • tilkynning til foreldris innan viku eftir að ákvörðun er tekin

  • staðfesting til tilkynnanda + almennar upplýsingar um málsmeðferð vegna tilkynninga

 • Úr 16. gr.:

 • búi við óviðunandi aðstæður

 • verði fyrir ofbeldi eða annarri vanvirðandi háttsemi

 • stofni heilsu sinni og þroska í alvarlega hættu

 • Úr 18. gr.:

 • Tilkynna grun um brot barns eða brot gegn barni

 • gegn almennum hegningarlögum

 • gegn barnaverndarlögum

 • gegn öðrum lögum ef varðar meira en 2 ára fangelsi


Lagabreytingar1

Lagabreytingar

 • Málsmeðferð

  • samstarf

   • bvn. – þegar barn flyst milli umdæma

   • bvn. - upplýsingaskylda

   • bvn. / samstarfsaðilar

    • staðfesta móttöku tilkynningar

    • koma á samstarfi

    • úrskurða um upplýsingar

Úr 44. gr.:

... láta bvn. í té upplýsingar og afrit af nauðsynlegum gögnum um heilsu barns, foreldra þess og annarra heimilismanna

23. gr. Sérstaklega ber að meta þörf á samstarfi við þá sem vinna með málefni viðkomandi barns ... Ef bvn. telur hagsmuni barns kalla á samstarf við þess aðila ber nefndinni að leggja áherslu á að afla samþykkis foreldra til að samstarfi verði komið á.

26. gr. Bvn. heimilt að úrskurða um að fagaðilum sem vinna með málefni barns og lögreglu verði látnar í té upplýsingar um líðan barn og meðferð mál ef það er nauðsynlegt vegna hagsmuna barnsins


Lagabreytingar2

Lagabreytingar

 • Málsmeðferð frh.

  • kærur til kærunefndar

   • ekki ákvörðun um hvort könnun eða hafin eða ekki hafin

   • loka máli eftir greinargerð um niðurstöður könnunar - foreldrar

   • loka máli þegar áætlun rennur út – foreldrar

   • ekki ákvörðun um val bvn. á þeim sem tekur að sér að annast barn sem vistað er utan heimilis

  • málsmeðferð fyrir dómi

   • úrskurður um vistun – heimilt að láta gilda frá úrskurðardegi

   • frestir í málum um tímabundna vistun utan heimilis

   • forsjársvipting – alltaf flýtimeðferð fyrir dómi


Lagabreytingar3

Lagabreytingar

 • Málsmeðferð frh.

  • staða barns

   • úrræði varir til 18 ára aldurs

   • gefa barni kost á að tjá sig óháð aldri

   • meta skipan talsmanna

   • skipa talsmann “að jafnaði” við tilteknar aðstæður

   • réttindi barns á stofnun og beiting þvingunar

 • meta tímanlega þarfir barns fyrir frekari úrræði

 • ráðstöfun haldist til 20 ára aldurs með samþykki ungmennis

 • kæra ákvörðun um að ráðstöfun haldist ekki


Lagabreytingar4

Lagabreytingar

 • Fóstur

  • afmörkun á tímabundnu fóstri – 65. gr.

  • bvn. heimsækja fósturheimili 2 fyrsta árið

  • stuðningur Bvs. við væntanlega og starfandi fósturforeldra

  • aðild fósturforeldra að ákvörðunum um umgengni

   • hvað þýðir aðild?

   • í varanlegu fóstri

   • ekki í tímabundnu fóstri

  • reglugerð um framfærslueyri, fósturlaun og útlagðan kostnað

  • skólamál fósturbarna

Lög nr. 91/2011 um breyt. á grunnskólalögum:

Áður en barni er ráðstafað í fóstur skal bvn. kanna aðstæður í samráði við skólayfirvöld á viðkomandi stað og leggja mat á möguleika viðkomandi grunnskóla til að koma til móts við þarfir barnsins.

... reglugerð um skólagöngu fósturbarna, bæði fagleg og fjárhagsleg málefni og samstarf.

Úrskurðarnefnd sker úr um ágreiningsmál.


Lagabreytingar5

Lagabreytingar

 • Foreldrar og forsjá

  • 67. gr. a – ekki sameiginleg forsjá

   • Bvn. kannar grundvöll þess að ráðstafa barni til hins foreldris.

   • Tímabundin ráðstöfun = sömu reglur og um tímabundið fóstur.

   • Varanleg ráðstöfun = bvn. má afsala forsjá til hins.

 • 67. gr. b – sameiginleg forsjá

  • Bvn. kannar grundvöll þess að ráðstafa til hins foreldris.

  • Tímabundin ráðstöfun = bvn. gerir skriflegan samn. um umsjá.

  • Ef svipting þá tekur hitt sjálfkrafa við forsjánni.

 • 70. gr.

  • Umgengni á ábyrgð bvn.

  • Bvn. kannar þörf fyrir stuðning og gerir áætlun.


 • Lagabreytingar6

  Lagabreytingar

  • Eftirlit og mat á gæðum

   • tekur til úrræða og vistun utan heimilis

   • markmið

   • munur á gæðastarfi og eftirliti

   • hver og einn metur gæði og árangur úrræða sem viðkomandi ber ábyrgð á

   • eftirlit - verkaskipting

  Ráðuneyti

  Bvs.

  bvn.


  Lagabreytingar 2013

  Lagabreytingar - 2013

  • Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga - úrræði

   • Gildistöku frestað

   • Frá og með 1. janúar 2013 mun ríkið bera ábyrgð á að byggja upp úrræði fyrir börn sem vistast utan heimilis


  ad
 • Login