Mobilnost kapitala i radne snage
Download
1 / 33

Mobilnost kapitala i radne snage - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Mobilnost kapitala i radne snage. Miloš Petrović. Mobilnost faktora i trgovina. Odnos između kretanja faktora i trgovine -kao supstituti- kad mobilnost faktora dovodi do redukcije obima robne razmene

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Mobilnost kapitala i radne snage

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mobilnost kapitala i radne snage

Mobilnost kapitala i radne snage

Miloš Petrović


Mobilnost faktora i trgovina

Mobilnost faktora i trgovina

 • Odnos između kretanja faktora i trgovine

  -kao supstituti- kad mobilnost faktora dovodi do redukcije obima robne razmene

  -kao komplementi- kad kretanje faktora dovodi do povećanja obima trgovine, usled razlika u raspodeli faktora


Mobilnost kapitala

Mobilnost kapitala

 • Mobilnost kapitala može biti definisana kao razlika između nacionalne štednje i investicija.

 • Takođe, kapital je mobilan ako se neto strana aktiva u zemlji menja u određenom vremenskom periodu.

 • Globalizacija

 • Transnacionalne korporacije


Globalizacija

Globalizacija

 • Globalizacija – odvija se u uslovima liberalizacije međunarodne i nacionalne privrede, privatizacije i deregulacije. Ona je rezultat delovanja TNK i kao takvoj nedostaju je dve komponente: transparentnost i odgovornost.

 • Podrazumeva promenu geografije proizvodnje i potrošnje, jer umanjuje važnost blizine faktorima proizvodnje ili tržištima.

 • Delimično, ona je posledica I promene ponašanja potrošača tj. smanjenja njihove lojalnosti nacionalnim proizvodjačima.


Mobilnost kapitala i radne snage

 • Globalizacija je takođe potpomognuta procesom razvoja novih tehnologija u oblasti komunikacija i informacione obrade podataka.

 • Ona nosi brojne rizike i poremećaje – špekulativne napade na valute, finansijske krize I nepredvidljivu realokaciju radnih mesta.

 • Kao najvidljivija obeležja globalizacije javljaju se transnacinalne korporacije.


Transnacionalne korporacije

Transnacionalne korporacije

 • Svako preduzeće koje poseduje, ima trajni interes ili kontrolu nad imovinom u više od jedne države može se nazvati TNK. Ovo je širi pojam od SDI pošto obuhvata I poslovno učešće bez deoničarskog kapitala u drugoj zemlji.

 • Sektorska raspodela – sektori sa visokom tehnologijom I visoko kvalifikovanom radnom snagom. Takođe,ovde spadaju I industrije gde je izražena ekonomija obima.

 • Većina TNK nastala je u zemljama sa decentralizovanim političkim sistemima, kao što su SAD, V.Britanija, Holandija.


Mobilnost kapitala i radne snage

 • Glavni motiv za ulaganje TNK je isti kao I kod svih drugih preduzeća – PROFIT.

 • One tragaju za mogućnostima za ostvarenje visokog profita : stepen rasta tržišta, povlašćen pristup međunarodnim tržištima, razvijena infrastruktura, poslovna kultura. Zato je preko 70% delatnosti TNK locirano u razvijenim tržišnim privredama.

 • Nekad niske nominalne zarade nisu jednake niskim troškovima rada.

 • Osnovni preduslov za opravdanje SDI jesu nesavršenosti tržišta.


Mobilnost kapitala i radne snage

 • Argumenti protiv poslovanja TNK:

  -anti-konkurentan način poslovanja

  -dampinško određivanje cena

  -monopolizacija

  -trošenje prirodnih resursa

  -određivanje transfernih cena


Formiranje transfernih cena

Formiranje transfernih cena

 • Unutrašnji sistem formiranja cena kojim TNK internalizuju tržišta repromaterijala i usluga.

 • Ove cene određuju se ne-tržišnim sredstvima, i tu leži mogućnost za prebacivanje profita u zemlje sa niskim korporativnim porezima.

 • Zahtev da se matična kompanija i filijale tretiraju kao zasebna preduzeća.

 • Harmonizacija budžetskih sistema u zemljama gde posluju TNK.


Istra ivanje i razvoj

Istraživanje i razvoj

 • Razlog protiv TNK za zemlju domaćina jeste da se one oslanjaju na IiR svojih matičnih kompanija i da zemlje domaćini ne mogu da kontrolišu naplatu usluga IiR.

 • Ovo čini zemlje domaćine previše zavisnim od IiR u inostranstvu.

 • Ovo nije pravilo. TNK nekad lociraju IiR centre van svojih matičnih država.


Mobilnost kapitala i radne snage

 • Na lokaciju centara za IiR utiču:

 • Subvencije i pritisak vlade domaćina

 • Dostupno visoko obrazovano stanovništvo

 • Potreba da se obim proizvodnje prilagodi zahtevima domaćeg tržišta

 • Nekad je za malu zemlju zbog nedostatka resursa bolje oslanjanje na IiR TNK.

 • Povećanje broja strateških saveza.

 • Postoji tendencija da se smanje rizici i troškovi istraživanja i razvoja unutar TNK.


Zemlje doma ini i tnk

Zemlje domaćini i TNK

 • Najveća snaga TNK potiče od njihove mobilnosti da uđu i izađu iz industrije.

 • TNK mogu reagovati na promenu poreskog sistema ili kamatnih stopa povlačenjem iz zemlje domaćina i na taj način dovoditi u pitanje njenu ekonomsku politiku.

 • Ova opasnost se može sprečiti formiranjem zajedničkog tržišta i koordiniranjem politika u vezi sa konkurencijom, kretanjem kapitala i TNK.

 • Velika količina investicija može da učini TNK taocem zemlje domaćina.

 • TNK mogu da utiči na tržišnu strukturu zemlje domaćina.


Mobilnost kapitala i radne snage

 • Monopolskim ponašanjem i dampinškim određivanjem cena mogu sprečavati ulazak domaćih preduzeća u industriju.

 • Vlade zemalja domaćina posebno regulišu odnos prema TNK koje iskorišćavaju mineralne resurse i naftu, dok je oblast prerađivačke industrije manje regulisana.

 • Zemlje u razvoju kontrolišu ulazak TNK, dok industrijalizovane zemlje regulišu izlazak TNK.

 • Naravno, postoje i brojne pozitivne strane prisustva TNK.


Mobilnost kapitala i radne snage

 • Zemljama u razvoju je prekopotreban strani kapital koji TNK donose.

 • Prisustvo TNK olakšava ekonomsko usklađivanje u svetu.

 • TNK donose nove tehnologije i know –how u zemlju domaćina.

 • Korišćenjem svojih kanala prodaje podstiču izvoz zemlje domaćina.


Nacionalni i me unarodni propisi

Nacionalni i međunarodni propisi

 • Deklaracija o Međunarodnim investicijama i multinacionalnim preduzećima. Doneta od strane OECD 1976.godine.

 • Princip nacionalnog tretmana stranih kompanija:

  pod uslovom da nacionalna bezbednost nije ugrožena, TNK imaju ista prava i obaveze kao i domaće kompanije u sličnim situacijama.


Koristi

Koristi

 • Pristup međunarodnim mrežama za proizvodnju i plasman proizvoda

 • Povezanost privreda različitih zemalja

 • Uvođenje novih resursa i sposobnosti u nacionalnu privredu i unapređenje postojećih

 • Povećano formiranje kapitala i rast

 • Pristup novoj tehnologiji, IiR, inovacijama, standardima

 • Ekonomija obima i efikasnija proizvodnja

 • Diferencijacija proizvoda

 • Zaposlenost lokalnih resursa


Evropska unija

Evropska unija

 • EU nema zajedničku politiku u vezi sa stranim direktnim investicijama.

 • Član 43 Ugovora iz Rima daje pravo osnivanja preduzećima širom EU i stanovnicima bilo koje države članice.

 • EU ima jedan od najliberalnijih režima za priliv SDI. Prepreke jedino uključuju zahteve za lokalnim sadržajem u pogledu osoblja i javnih nabavki.


Mobilnost kapitala i radne snage

 • Uticaj stvaranja EU na privlačenje investicija iz SAD:

  1958-1964 3.5 milijardi $ u EU 6

  4 milijarde $ Evropa van EU 6

 • Drugo istraživanje pokazalo je da se u periodu od 1951 – 1964 beleži neprestani rast američkih investicija u EU 6. Do 1958.(nastanak EU) on raste po stopi od 0.7% godišnje, a od 1958. 2.7% godišnje.

 • Američke investicije posle 1958. bile su slične u EU i EFTA, pa se može zaključiti da EU nije doprinela žnačajnijem rastu SDI.


Mobilnost kapitala i radne snage

 • Neto efekat integracije bilo je povećanje investiranja unutar EU.

 • Uklanjanje carina unutar EU privuklo je investicije van EU, a uklanjanje necarinskih barijera privuklo je TNK kako iz EU tako i van EU da investiraju.


Tok stranih direktnih ulaganja

Tok stranih direktnih ulaganja

 • Početak Programa jedinstvenog tržišta 1985.godine obeležio je oštar rast godišnjih tokova SDI (šestostruko povećanje 1985-1989).

 • Tokom perioda(1989-1994) godišnji odliv bio je stabilan-oko 30 milijardi evra godišnje.

 • 1994-1998 utrostručenje odliva SDI unutar EU.(zahvaljujući merdžerima i akvizicijama)

 • U periodu 1990-1996 unutrašnji tokovi SDI postaju značajniji od odliva investicija iz EU.


Mobilnost kapitala i radne snage

 • Odliv SDI iz EU bio je uglavnom usmeren ka SAD i EFTA. Glavni investitori iz EU bile su V.Britanija i Nemačka, a za njima slede Francuska i Holandija.

 • SDI su išle i ka zemljama kandidatima i povećevale se njihovim približavanjem EU.


Tokovi sdi iz tre ih zemalja

Tokovi SDI iz trećih zemalja


Sektorska raspodela

Sektorska raspodela

 • Prispele SDI najviše su odlazile u uslužni sektor:

  -finansijsko posredovanje

  -nekretnine i razmena

  -popravke (remont)

  -hotelijerstvo i ugostiteljstvo

 • Proizvodni sektor:

  -naftna industrija

  -industrija za proizvodnju predmeta od gume i plastike

  -električna,elektronska i saobraćajna oprema


Zaklju ak

Zaključak

 • Tokovi stranog kapitala mogu biti značjni i bez same integracije. Primer za to su velike trans-atlantske investicije. TNK idu, pre svega na velika i rastuća tržišta gde će moći da ostvaruju velike profite. Regionalne integrcije pomažu taj proces, ali one nisu onovni uzrok kretanja kapitala.


Mobilnost radne snage

Mobilnost radne snage


Mobilnost kapitala i radne snage

 • Mobilnost radne snage ili reakcija ponude rada na potražnju sastavni je deo ekonomskog života dugi niz godina.

 • Mobilnost radne snage postoji među državama, unutar država kao i između pojedinih sektora privrede.

 • Međunarodnu migraciju radne snage karakteriše pravna asimetrija.


Zemlja porekla

Zemlja porekla

 • Najznačajniji razlozi za međunarodnu migraciju uključuju mogućnost nalaženja posla kojim bi se obezbedio bolji životni standard i mogućnost za specijalizaciju i unapređenje.

 • Prepreke za migraciju radne snage, generalno, možemo podeliti na društveno-psihološke i ekonomske.

 • Loši efekti migracije po zemlju porekla ogledaju se u odlivu inteligencije i u tome što odlaze proizvođači a ostaju potrošači.


Mobilnost kapitala i radne snage

 • Zemlje porekla mogu imati i određene benefite od emigracije. Smanjuje se pritisak nezaposlenosti kao i iznos pomoći koja se isplaćuje nezaposlenima.

 • Slanje novca od strane emigranata svojim porodicama u vidu doznaka smanjuje pritisak na platni bilans.


Zemlja odredi ta

Zemlja odredišta

 • Ponuda lokalne radne snage i nivo privredne aktivnosti determinišu potražnju jedne zemlje za stranom radnom snagom.

 • Zemlja odredišta može imati koristi od imigracije. Migranti su veoma pokretan segment radne snage.

 • Zemlja odredišta dobija jeftiniju radnu snagu čije osposobljavanje nije plaćeno novcem poreskih obveznika.

 • Imigranti prihvataju poslove koji nisu privlačni domaćoj radnoj snazi, a nekad su i produktivniji od domaćih radnika.


Evropska unija1

Evropska unija

 • EU nema zajedničku politiku u oblasti migracije radne snage.

 • Član 48 Ugovora iz Rima predviđa slobodu kretanja radnika unutar EU.


Mobilnost kapitala i radne snage

 • Posle Drugog svetskog rata migracije ljudi u Evropi odvijale su se kroz četiri faze:

 • Period od 1945. do ranih 60-ih

 • Period od 1955. do 1973.- migracije ka severu

 • Period od 1973. do1988.

 • Posle 1988.

 • Stvaranje EU nije doprinelo povećenju migracija između zemalja članica. Beleži se smanjenje mobilnosti poboljšanjem stanja lokalnih privreda.

 • Postoji poseban tip međunarodne mobilnosti radnika – mobilnost unutar TNK.


Mobilnost kapitala i radne snage

 • 1995. na snagu stupa Šengenski sporazum

 • Stagnacija u demografskom smislu u EU i povoljni ekonomski uslovi u odnosu na okolne regione stvaraju jake ekonomske podsticaje za migraciju ka EU.


ad
 • Login