Y stafell ddirgel pennod 7
Download
1 / 12

Y ‘Stafell Ddirgel Pennod 7 - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Y ‘Stafell Ddirgel Pennod 7. Marion Eames. Cynnwys. Haf poeth tu hwnt – Pawb yn gorfod mynd i’r eglwys i dalu gwrogaeth neu yn cael eu hystyried i fod yn fradwyr i’r brenin a’r ffydd Brotestanaidd.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Y ‘Stafell Ddirgel Pennod 7' - brian-cabrera


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Y stafell ddirgel pennod 7

Y ‘Stafell Ddirgel Pennod 7

Marion Eames


Cynnwys
Cynnwys

 • Haf poeth tu hwnt – Pawb yn gorfod mynd i’r eglwys i dalu gwrogaeth neu yn cael eu hystyried i fod yn fradwyr i’r brenin a’r ffydd Brotestanaidd.

 • Gwrthgyferbyniad amlwg rhwng yr eglwys ac arferion creulon y werin e.e. y bwriad o fynd i’r Ceffyl Gwinau ( Ffowc sy’n cadw’r dafarn) yn syth ar ôl yr oedfa ac yna i ymladd ceiliogod yn y fynwent! Yr un bobl sy’n mynd i’r eglwys ac i’r dafarn, y ffair, yr ymladd ceiliogod ac yn boddi gwrachod.


Parhad
Parhad

 • Y Rheithor fyddai’r cyntaf i’r dafarn – RHAGRITH.

 • Y Rheithor a Hywel Vaughan yn ffrindiau da.

 • Robert Owen Dolserau yn torri ar draws y cyfarfod cyn diwedd y fendith. Datgan ei gred a’i ffydd yn gyhoeddus. Galw’r rheithor yn “Was y diafol”.

 • Samuel Ifan(Twrne) yn ymosod ar Robert Owen – yn ei ddyrnu a thynnu ei het oddi ar ei ben er mwyn ei fychanu.

 • Pawb yn ymateb drwy ymosod ar Robert Owen.


Parh d
Parhâd..

 • Robert Owen yn wynebu Samuel Ifan wyneb yn wyneb yn y fynwent. Mae hyn yn adloniant gwych i’r dorf – gwell na’r ymladd ceiliogod.

 • Robert yn gorchfygu ei elyn heb ymladd!Hyn yn syndod i’r dorf.

 • Rowland Ellis yn sylwi ar dynerwch a threfnusrwydd a dewrder Marged Owen Dyffrydan yn sychu’r gwaed oddi ar wyneb Robert Owen.

 • Robert Owen yn gyn –filwr felly – mae ei agwedd newydd o ymatal rhag paffio yn groes i’r graen iddo.


Parh d1
Parhâd…

 • Sian Morris yn noeth ar y comin a’r bobl yn ei gwawdio ac yn ymosod yn gorfforol arni.

 • Rowland Ellis yn ei chodi yn ei freichiau ac yn rhoi ei glogyn amdani.( Symbol cyhoeddus cyntaf Rowland o’i berthynas â’r Crynwyr.)Mae Rowland yn mynd â hi gartref.

 • Rowland wrth gario Sian yn teimlo ei fod wedi ymateb gymaint gwell nac a wnaeth i ddigwyddiad boddi Betsan Prys.

 • Teimlo ei fod wedi amddiffyn merch ynghanol creulondeb torf – dylai fod wedi gwneud hynny i Betsan.


Parh d2
Parhâd…

 • Mae hyn yn symbol o’r newid mawr sydd wedi dod drosto ers hynny.

 • Marged Owen wedi ymddangos yn nhŷ’r teiliwr er mwyn rhoi cymorth i Rowland.

 • Cydweithio clos a dealltwriaeth dda rhwng Rowland a Marged.

 • PAWB yn gwybod rwan am ymlyniad Rowland i fod yn Grynwr. Gwnaeth ymrwymiad cyhoeddus drwy amddiffyn Sian.

 • Y Cyfeillion yn edrych arno fel olynydd i Robert Owen.


Parh d3
Parhâd…

 • George Fox mewn cysylltaid â Chrynwyr Dolgellau . Methu â deall nad ydynt yn rhugl yn y Saesneg. – credu bod hyn yn amharu ar ddatblygiad eu ffydd.

 • Datblygiad ym mherthynas Rowland a Marged –Rowland yn gallu siarad am ei broblemau priodasol gyda Marged. Trafod ofnau Meg fod Rowland am gael ei garcharu.


Marged owen cyfnither re
Marged Owen(Cyfnither RE)

 • Trefnus

 • Cysurlon

 • Ymarferol ei gweithredoedd

 • Caredig.

 • “ Roedd cadernid iachusol yn perthyn i ferch Dyffrydan”

 • Direidi yn ei gwên.

 • Dangos tosturi tuag at Rowland yn ei sefyllfa â Meg.


Cynlluniau meg
Cynlluniau Meg:

 • Casglu arian i ddianc. Uchafbwynt ei diwrnod oedd rhoi arian yn y bocs pren afal.

 • Eisiau prynu rhyddid iddi hi ei hun.

 • Teimlo’n gas at Rowland am ei fod o am fradychu ei gefndir moethus a holl waith caled ei gyndadau.

 • “Gallai feddwl am Rowland.. Fel dyn nad oedd yn perthyn iddi mwyach.”


Cynllwynio meg
Cynllwynio Meg…

 • Huw Morris yw’r unig un sy’n sylweddoli fod rhywbeth o’i le ar Meg – yn sylwi ei bod hi’n cynllwynio rhywbeth.

 • Huw Morris wedi cael gwybodaeth gan Nans y Goetre wrth gysgu â hi rhyw noson.

 • Ellis a Rowland yn mynd i Tabor i gyfarfod y Crynwyr – Huw yn manteisio ar y sefyllfa.

 • Huw yn gweld Meg yn dwyn o’r ddresal.

 • Huw yn mynd i’w herio. Dangos i Meg ei fod yn gwybod am ei hymgais i erthylu’r babi.


Parh d4
Parhâd…

 • Huw yn (rhoi’r argraff mai) amau mai oherwydd mai nad Rowland oedd y tad oedd rheswm Meg dros erthylu’r babi!

 • Huw yn herio Meg – dangos ei fod yn gwybod ei bod hi wedi dwyn arian.

 • Huw yn mynnu cael hanner yr arian

  (neu ffafr rywiol)

  Meg yn ei ddarbwyllo mai am brynu cwpan aur i Rowland mae hi gyda’r arian.

  Ond Huw yn cael y fuddugoliaeth.


Parh d5
Parhâd…

 • Newyddion drwg i’r Crynwyr yn y cyfarfod – George Fox yn y carchar gyda nifer fawr o Grynwyr eraill.

 • Rhybudd o ddyddiau blin ac anodd o’u blaen. ERLID MAWR.

 • Si fod Robert Owen am gael ei roi yn ôl yn y carchar.

 • Meg yn marw ar enedigaeth ei merch.