Spr kbron metodutveckling f r arbetsplatsf rlagt l rande
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Språkbron - metodutveckling för arbetsplatsförlagt lärande PowerPoint PPT Presentation


  • 85 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Språkbron - metodutveckling för arbetsplatsförlagt lärande. Rikstäckande, obundet studieförbund 5 stiftelser Folkbildning, vuxenutbildning , gymnasieskolor, YH, företagsutbildning etc. Bakgrund Global, nationell, lokal policy Forskning Vår erfarenhet För stort fokus på resultat!

Download Presentation

Språkbron - metodutveckling för arbetsplatsförlagt lärande

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Spr kbron metodutveckling f r arbetsplatsf rlagt l rande

Språkbron

- metodutveckling för arbetsplatsförlagt lärande


Spr kbron metodutveckling f r arbetsplatsf rlagt l rande

Rikstäckande, obundet studieförbund

5 stiftelser

Folkbildning, vuxenutbildning, gymnasieskolor, YH, företagsutbildningetc.


Spr kbron metodutveckling f r arbetsplatsf rlagt l rande

Bakgrund

Global, nationell, lokal policy

Forskning

Vår erfarenhet

För stort fokus på resultat!

Processen osynlig!

Vår utmaning

Att utveckla metoder som synliggör och håller samman lärandeprocessen oavsett lärmiljö.


Spr kbron metodutveckling f r arbetsplatsf rlagt l rande

Syfte

Syftet är att möjliggöra att individensutbildningsmål uppnås i större utsträckning och på kortare tid, genom att utöka nyttjandet av kontaktytorna mellan skola och arbetsliv.

Mål

Målet är att öka lärarens möjligheter att leda kunskapsutvecklingen för elever i arbetsplatsförlagt lärande.


H jd kvalitet

Höjd kvalitet


Kad flexibilitet

Ökad flexibilitet


Kad individanpassning

Ökad individanpassning


M lgrupp sfi f r h gutbildade 12 rs skolbakgrund organisation

Målgrupp

SFI för högutbildade, >12 års skolbakgrund

Organisation


Spr kbron metodutveckling f r arbetsplatsf rlagt l rande

Hur?

AP-tiden


Spr kbron metodutveckling f r arbetsplatsf rlagt l rande

Uppgifter: vad?

Strukturellt analytiska gällande språk, samhälleoch arbetsliv

Integrerade i lärandet

kopplade till kunskapskraven

del av den individuella (fördjupade) studieplanen

Individuell

språknivå

studie- och yrkesplanering valkompetens

Komparativa/reflekterande

yrkesmässigt

kulturellt


Spr kbron metodutveckling f r arbetsplatsf rlagt l rande

Uppgift - exempel

Sociokulturella koder på praktikplatsen

Du ska under fem dagar reflektera över din egen lärandesituation på praktikplatsen vad gäller sociokulturella koder. Uppgiften ställer krav på din förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer och tränar förmågan att tala, samtala, lyssna och förstå svenska på fikapausen på din arbetsplats. Du tränar också upp din förmåga att göra relevanta språkliga val i förhållande till den aktuella kommunikativa situationen.

En viktig kompetens är även att kunna använda strategier för att på det mest effektiva sättet få fram ditt budskap och utveckla din interkulturella kompetens genom att reflektera över egna kulturella erfarenheter och jämföra dem med företeelser i arbetslivet i Sverige.

I denna uppgift ska du i samtal på arbetsplatsen:

observerahur din samtalspartner använder sig av gester, ansiktsuttryck och kroppshållning som t.ex. ögonkontakt, fysiskt avstånd, fast/hårt handslag

observera hierarkier; Vem bestämmer samtalsämnena, vem har oftast ordet, vem talar länge, vem avbryter, vem ger respons, finns det gruppindelningar och i så fall vem ingår i vilken grupp? Vad händer då chefen deltar på fikarasten? Blir det några förändringar vad gäller samtalsämnen etc.

observeraoch reflektera över vilka samtalsämnen som är vanliga/accepterade

Redovisningform: beslutas i samråd med lärare.


Uppgift exempel

Bedömningsmall

Uppgift - exempel


  • Login