นาย
Download
1 / 12

สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด สุราษฎร์ธานี - PowerPoint PPT Presentation


  • 94 Views
  • Uploaded on

นาย ธี ระพันธ์  สันติจิตโต หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง. นายกุมพล พฤฒิพฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิ การ. นายมนตรี ศักดิ์เมือง โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี. สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด สุราษฎร์ธานี. นายวิเชียร  หนูดำ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด สุราษฎร์ธานี' - brett-nolan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

นายธีระพันธ์  สันติจิตโต

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง

นายกุมพล พฤฒิพฤกษ์

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

นายมนตรี ศักดิ์เมือง

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

สุราษฎร์ธานี

นายวิเชียร  หนูดำ

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

นางเพ็ญศรี  คงฤทธิ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2556


Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)


Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)


Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


สถานภาพผังเมืองในพื้นที่สถานภาพผังเมืองในพื้นที่

18 (1)

56

50

51

53-54-55

52

56

50

51

52

53-54

55

52-55

50

54-55

52

53

56

54-55

56

56

56


ad