friske ansatte l nner seg bengt lasse lund
Download
Skip this Video
Download Presentation
Friske ansatte lønner seg Bengt-Lasse Lund

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Friske ansatte lønner seg Bengt-Lasse Lund - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Friske ansatte lønner seg Bengt-Lasse Lund. Status Norge februar 2006. OECD :Arbeidede timer og fravær. Drømmen og realitetene om pensjonsalder. Flere velger AFP Publisert: 30.01.07

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Friske ansatte lønner seg Bengt-Lasse Lund' - brett-mccarthy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide5
Flere velger AFP
 • Publisert: 30.01.07
 • Nærmere én av fem personer mellom 62 og 66 år mottok avtalefestet pensjon (AFP) i 2006. Det er den høyeste andelen siden ordningen ble innført.
 • Økningen kan i hovedsak forklares med at kvinnelig sysselsetting er høyere nå enn før. Det vil si at flere kan ta ut AFP. På den annen side er det stadig flere som kombinerer arbeid og pensjon, og de som kombinerer velger å arbeide mer enn tidligere.
 • – Jeg tror mange som velger å gå av med avtalefestet pensjon kunne stått i arbeid og hatt bedre livskvalitet gjennom dette, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie til Dagens Næringsliv.
slide6

Alder og kjønn

Alder og Kjønn

Grafen nedfor viser hvordan uføretilgangen øker med økende alder for både kvinner og menn. Uføretilgangen blant kvinner er høyere enn for menn i aldersklassene 30 til 58 år. Fallet i uføretilgang i aldersklassen fra 60 år og oppover skyldes for en stor del tidlig pensjonering (AFP).

Kilde; Rikstrygdeverket

slide7
Idag mottar ca. 329 900 personer en uføreytelse.
 • Økningen fra 2005 til 2006 var i underkant av 3%
 • Gjennom 2006 var økningen i overkant av 4% i forhold til 2005
befolkningssammensetning i 2004
Befolkningssammensetning i 2004

- En eldre befolkning i yrkesaktiv alder antas medføre økt forbruk i trygdeytelser

- Før eldrebølgen kommer middelaldrendebølgen

slide11
Mer enn 130 000 er sykemeldte hver dag.
 • Den første sykefraværsdagen koster arbeidsgiver fra 1500-3500 NOK gj.sn. 1900.- Beregninger viser at selv langtidsfravær har kostnader for arbeidsgiver i str.orden 500-1000.- pr dag.
 • Arbeidsgiver betaler de totale sykefraværskostnadene med:
  • I Holland 100%
  • I Danmark 65%
  • I Sverige 15% ( Opphevet av den nye regjeringen 1.3.07.)
  • I Norge har vi Stoltenbergutvalgets opplegg. Foreløpig har sykefraværet økt.
hvor ligger hovedutfordringene
Hvor ligger hovedutfordringene ?
 • Muskel / skjelettplager
  • Aldri har vi hatt mindre fysisk slit i arbeidslivet.
  • Aldri har vi hatt bedre tid til å trene og ta vare på egen helse
  • Aldri har vi hatt bedre råd til å gjøre det vi har lyst til
 • Allikevel heiser vi skuldrene mer enn noen gang og har mer plager og skavanker enn før (?). Hyppigste årsak til sykefravær og uførepensjon.
 • Psykiske / psykososiale plager. Årsak nr 2 til utstøtning fra arbeidslivet.
  • ”Det er typisk norsk å være god ” – er det ? eller bare tror vi det ? Er det for tøft å leve opp til ?
  • Arbeidslivet er hardere. Krav til resultater og frykten for å mislykkes fremmer neppe folkehelsen.
  • Mobbing, ekstreme lønnsforskjeller og belønningssystemer, bruk og kast mennesker - filosofien, du er ute på dato når du passerer 50 !
 • Har lagånden forsvunnet?
enklere raskere bedre
Enklere-Raskere-Bedre
 • Næringslivet ber om hjelp til å få kontroll over sykefravær og tidligpensjonering.
 • Noe av svaret ligger i :
  • Enkel tilgang til helsetjenester
  • Raskere vei gjennom helsetjenestesystemet
  • Bedre hjelp tilbake til arbeidslivet ved sykdom og skade.
  • …men svært mye avhenger av den sykes vilje.
slide17

BHT +

førstelinje

Helse-

rådgivning

?

Legevakt

formidling

Aktiv

Personskade

behandling

H24

alarm

Telemedisin

Psykolog

Trygghets-

alarm

Trening

Og

behandling

bedriftshelsetjeneste
Bedriftshelsetjeneste

Hva bedriften og den ansatte trenger,- til rett tid.

Forebygge sykdom / skade for den enkelte ansatte

og sikre bedriften mot negativ effekt på både topp- og bunnlinjen (skape forutsigbarhet)

forretningside
Forretningside
 • Hensikten er å kunne hjelpe bedriftene og deres ansatte med å redusere sykefraværet og tidligpensjoneringen bedre, samt å bidra til raskere rehabilitering enn nåværende BHT-tilbud.
 • Dette ved å uvikle en slagkraftig og landsdekkende BHT-aktør, med større bredde i tjenestespekteret og høyere servicenivå overfor ansatte enn det som er vanlig i dag.
slide20

>30 kontorer

230 medarbeidere

3400 bedrifter m/ ca 190000 medarbeidere

Omsetning ca 180 mill.

Markedsandel ca 10%

HMSNorge

H24

psykologvakten
Psykologvakten

.

Første terapitime innen 48 timer.

Psykologen kontakter den skadelidte for evt avtale om behandling

Den skadelidte kontakter

Psykologvakten

Samtale/ kartlegging av

behov for psykolog

Psykologvakten kontakter vakthavende psykolog

Psyklogvakten

hjertevakten
Hjertevakten

Fra måling utføres til svar mottas, ca 20 min.

Svar på tolkning og forslag til beh mottas hos LVH

Tiltak iverksettes

Resultat og tiltak formidles avsender.

Kardiolog

EKG innleses

EKG tolkes av kardiolog bakvakt

EKG sendes til kardiolog

EKG sendes til LVH mottak

Spesialpersonell hos Lev Vel Helse bearbeider EKG for sending til kardiologvakt.

legevakttelefonen
Legevakttelefonen

Hvis du ringer din lokale legevakt på dagtid er det store sjanser for at du ikke får svar. En undersøkelse i regi av Helsetilsynet viser at bare fire av ti norske kommuner har et legevakttilbud på dagtid.

legevakttelefon
Legevakttelefon

Hjelp24 Alarmsentral

815 xx xxx

Trondheim

Bergen

Oslo

Legevakt

WEB

Politi

Brann

AMK

Vakthavende lege

Registervedlikehold

Hjemmesykepleie

aktiv personskadebehandling og rehabilitering

Aktiv personskadebehandling og rehabilitering .

Forskjellen på å" bry seg om" - og ikke å gjøre det.

hva var og er fortsatt utfordringen
Hva var og er fortsatt utfordringen ?
 • Svært få har erfaring i det å være skadet
 • Usikkerhet om egen helsetilstand
 • Media og interesseforeningers farvede informasjon om hvor FARLIG en skade er , gjør at skadelidte ikke TØR,ORKER KLARER eller VIL gjenoppta sitt vanlige liv så raskt som vi i dag vet er det beste man kan gjøre.
policy
Policy
 • Skadelidte og Gjensidige NOR har en felles interesse av at senfølgene etter skadene blir så små som mulig
 • Rask og aktiv oppfølgning kan hindre utvikling av uønskede senfølger som kan gjøre hverdagen vanskelig for skadelidte.
 • Vær aktiv og hjelp skadelidte til en bedre behandling.Det gir bedre resultat.
ad