Erityisopetuksen  Studia Generalia luentosarja

Erityisopetuksen Studia Generalia luentosarja PowerPoint PPT Presentation


  • 207 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Studia Generalia luentosarjan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa ERIKO -nivelvaihety

Download Presentation

Erityisopetuksen Studia Generalia luentosarja

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Erityisopetuksen Studia Generalia luentosarja .

2. Studia Generalia luentosarjan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa ERIKO -nivelvaihetyöryhmä Pohjois-Suomen aluehallintovirasto AVI koulutoimentarkastaja Arja-Sisko Holappa Lapin aluehallintovirasto AVI sivistystoimentarkastaja Elisa Suutala Ammattiopisto Luovi kehityspäällikkö Lea Veivo hallintosihteeri Arja Junttila Oulun kaupunki, opetustoimi Ertu keskuksen johtaja Seija Karvonen kehityspäällikkö Päivi Mäki Oulun yliopisto koulutusdekaani Marko Kielinen Oulun seudun ammattiopisto kehitysjohtaja Saija Niemelä-Pentti Tervaväylän koulu erityisopettaja Raisa Sieppi Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto suunnittelija Riitta Niku erityisopettaja Kirsi Nuorala KELPO –hanke kuntien edustaja ,erityisopettaja Elina Tuovinen

3. Syyskuu Torstai 9.9. Opetuksen muuttuva lainsäädäntö Koulutoimentarkastaja Veijo Kosola, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Lainsäädäntö muuttuu, mutta muuttuvatko käytännöt kouluissa? Millaisia mahdollisuuksia opetusta koskeva lainsäädäntö antaa opettajalle toteuttaa opetusta? Entä millaisia rajoitteita laki asettaa? Esityksessä käsitellään perusopetuslain säännöstöä koskien erityisopetusta ja muuta oppilaalle annettava tukea. Lokakuu Keskiviikko 6.10. Pragmaattisen kielen taidot lapsilla ja nuorilla, joilla on autismin kirjon häiriö tai tarkkaavaisuushäiriö Puheterapeutti, tutkijatohtori Soile Loukusa, Oulun yliopisto Luennolla käsitellään pragmatiikkaa eli kielen tilannesidonnaista käyttöä ja ymmärtämistä ilmiönä. Tämän jälkeen tarkastellaan autismin kirjon häiriöihin liittyviä vuorovaikutuksen, kielen sosiaalisen ja tilannesidonnaisen ilmaisun ja ymmärtämisen ongelmia. Lisäksi luodaan lyhyt katsaus tarkkaavaisuushäiriöihin liittyviin pragmatiikan vaikeuksiin. Lopuksi tarkastellaan kielen pragmaattisten taitojen harjoittamista. Kommenttipuheenvuoro Opettajan rooli kielellisten vaikeuksien tunnistajana ja tukijana Koulutusdekaani Marko Kielinen, Oulun yliopisto Opettajan ei oleteta hallitsevan kaikkea lapsen kielellisten valmiuksien tunnistamiseen ja tukemiseen liittyviä yksityiskohtia. Ei ole kuitenkaan samantekevää kuinka opettajat toimivat oppilaan kanssa näitä kielellisiä erityispiirteitä kohdatessa. Monet käyttäytymisen haasteet liittyvät läheisesti kommunikointiin ja niiden huomioiminen saattaa oleellisesti helpottaa myös opettajan arkea. Marraskuu Tiistai 9.11. Opettajan, kasvattajan ja opiskelijan voimaantuminen KT, Tj. Kehityskonsultti Juha Siitonen Mun Reitti –projektipäällikkö, opiskelija-asiain päällikkö Riina Karvonen, Ammattiopisto Luovi Kuinka opettajat ja opiskeluhuollon toimijat voivat uudistaa työtänsä ja lisätä voimaantumisen mahdollistavia tilanteita ja tekoja toimintaansa? Kuinka saadaan voimaantuminen näkyväksi arjen työssä ja toimintakulttuurissa? Konkreettisesta arjesta on hyvät mahdollisuudet ottaa suunta voimaantuvaan työyhteisöön ja oppilaitoksen toimintakulttuurin uudistamiseen. Luennolla keskitytään voimaantumisen näkyväksi tekemiseen työssämme. Tutkimme ohjauksen ja opiskelijan kohtaamisen ydintilanteita sekä löydämme arkisia oivalluksia, tekoja ja toimintoja joilla voimme vahvistaa opiskelijan osallisuutta ja varmuutta omasta arvostaan ja pätevyydestään. Suuntaamme katseet oman arkityön uudistamiseen ja sisäisen valmentajan herättämiseen.

4. Luentopaikka Ammattiopisto Luovi Oulun yksikkö, Nahkatehtaankatu 3, auditorio Ilmoittautumiset : Arja Junttila arja.junttila@luovi.fi, 040 319 3144 Studia Generalia luentosarjan yhdyshenkilöt Ammattiopisto Luovissa: Lea Veivo lea.veivo@luovi.fi, 040 319 3575, Arja Junttila arja.junttila@luovi.fi, 040 319 3144 Tilaisuuteen paikalle klo 14.00, luento alkaa klo 14.15.

  • Login