SZKOLENIE KIEROWCÓW- KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP - PowerPoint PPT Presentation

Szkolenie kierowc w konserwator w sprz tu ratowniczego osp
Download
1 / 78

 • 531 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SZKOLENIE KIEROWCÓW- KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP. TEMAT 4: Konserwacja i eksploatacja motopomp i autopomp. Autor: Marek Płotica. DEFINICJA. Pompa jest to urządzenie do podnoszenia wody ze zbiornika położonego niżej do zbiornika położonego wyżej.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SZKOLENIE KIEROWCÓW- KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Szkolenie kierowc w konserwator w sprz tu ratowniczego osp

SZKOLENIE KIEROWCÓW- KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP

TEMAT 4:Konserwacja i eksploatacja motopomp i autopomp

Autor: Marek Płotica


Definicja

DEFINICJA

Pompa jest to urządzenie do podnoszenia wody ze zbiornika położonego niżej do zbiornika położonego wyżej

Pompa pożarnicza jest to urządzenie służąca do tłoczenia wody z punktu jej czerpania do pożaru


Podzia pomp

Podział pomp

WIROWE

WYPOROWE

MIESZANE

 • Odśrodkowe

 • Helikoidalne

 • Śmigłowe

 • Peryferyjne

 • Odwracalne

 • Tłokowe

 • Przeponowe

 • Wielotłoczkowe

 • Łopatkowe

 • Zębate

 • Śrubowe

 • Ślimakowe

 • Labiryntowe

 • Strumienice

 • Strumienice

 • gazowe

PODZIAŁ POMP


Przekr j pompy od rodkowej

PRZEKRÓJ POMPY ODŚRODKOWEJ

1. Króciec ssawny

2. Wirnik

3. Dyfuzor

4. Króciec tłoczny


Podzia pomp po

PODZIAŁPOMP POŻ


Do wiadczenie torricellego

DOŚWIADCZENIE TORRICELLEGO


Zale no g eboko ci ssania od temperatury wody

ZALEŻNOŚĆ GŁEBOKOŚCI SSANIA OD TEMPERATURY WODY


Graficzne przedstawienie parametr w pompy po arniczej

Graficzne przedstawienie parametrów pompy pożarniczej


Parametry pracy pompy od rodkowej

PARAMETRY PRACY POMPY ODŚRODKOWEJ


Zale no parametr w pracy pompy od rodkowej od wysoko ci ssania

ZALEŻNOŚĆ PARAMETRÓW PRACY POMPY ODŚRODKOWEJ OD WYSOKOŚCI SSANIA


Szkolenie kierowc w konserwator w sprzetu ratowniczego osp

Motopompa może być samozasysająca

lub posiadać

Urządzenia zasysające

 • Pompka tłokowa

 • Smoczek na mieszankę

 • Pompka tłoczkowa mimośrodowa

 • Pompka membranowa mimośrodowa


Smoczek

SMOCZEK


T okowa pompa zasysaj ca

TŁOKOWA POMPA ZASYSAJĄCA

3. Kanał

4. Zawór zwrotny

 • Mimośród

 • Tłok


Pompa membranowa

POMPA MEMBRANOWA


Trokomat

TROKOMAT


Zasada dzia ania pomp samozasysaj cych

ZASADA DZIAŁANIA POMP SAMOZASYSAJĄCYCH


Urz dzenia pomiarowe

URZĄDZENIA POMIAROWE


Przekr j pompy jednostopniowej

PRZEKRÓJ POMPY JEDNOSTOPNIOWEJ


Przekr j pompy jednostopniowej motopompa fox firmy rosenbauer

PRZEKRÓJ POMPY JEDNOSTOPNIOWEJ(motopompa „FOX” firmy Rosenbauer)


Widok pompy jednostopniowej w przekroju autopompa firmy ziegler

WIDOK POMPY JEDNOSTOPNIOWEJ W PRZEKROJU(autopompa firmy Ziegler)

wirnik

dyfuzor


Schemat pompy dwustopniowej

SCHEMAT POMPY DWUSTOPNIOWEJ


Widok w przekroju pompy dwustopniowej autopompa firmy ziegler

WIDOK W PRZEKROJU POMPY DWUSTOPNIOWEJ(autopompa firmy Ziegler)

1. Korpus

2. Korpus ssawny

3. Wirnik

4. Łopatki

5. Króciec ssawny

6. Dyfuzor

7. Wał

8. Pompa zasysająca


Oznaczenia motopomp i autopomp

OZNACZENIA MOTOPOMP I AUTOPOMP


Widok motopompy

WIDOK MOTOPOMPY


Cz ci sk adowe motopompy

CZĘŚCI SKŁADOWE MOTOPOMPY

 • Podstawa

 • Króciec ssawny

 • Wirnik

 • Dyfuzor

 • Króciec tłoczny

 • Manowakuometr

 • Manometr

 • Stanowisko obsługi

 • Silnik

 • Zbiornik paliwa


Wirnik i kierownica pompy

WIRNIK I KIEROWNICA POMPY


D awica na szczeliwo plastyczne

DŁAWICA NA SZCZELIWO PLASTYCZNE

 • Śruba

 • Szczeliwo

 • Sznur łojowo grafitowy

 • Wał

 • Korpus


D awica sznurowa

DŁAWICA SZNUROWA


D awica czo owa

DŁAWICA CZOŁOWA

 • Powierzchnia

 • uszczelniająca


Urz dzenie zasysaj ce motopomy

URZĄDZENIE ZASYSAJĄCE MOTOPOMY


Motopompa du ej wydajno ci

MOTOPOMPA DUŻEJ WYDAJNOŚCI


Motopompa p ywaj ca

MOTOPOMPA PŁYWAJĄCA


Autopompa przygotowana do monta u w samochodzie

AUTOPOMPAPRZYGOTOWANA DO MONTAŻU W SAMOCHODZIE


Przek adnia po rednia autopompy

PRZEKŁADNIA POŚREDNIA AUTOPOMPY

 • Pompa

 • Przekładnia


Autopompa umieszczona z przodu

AUTOPOMPA UMIESZCZONA Z PRZODU

 • ZALETY:

 • bardzo proste

 • przeniesienie

 • napędu na pompę,

 • bardzo łatwy dostęp do

 • pompy,

 • łatwy dojazd do

 • stanowiska wodnego.

 • WADY:

 • możliwość uszkodzenia

 • pompy przy kolizji,

 • łatwe zamrożenie pompy

 • w czasie dojazdu,

 • utrudniony dostęp i

 • obsługa silnika.


Autopompa umieszczona z boku

AUTOPOMPA UMIESZCZONA Z BOKU

 • WADY:

 • bardzo trudny dostęp do

 • pompy możliwy tylko z kanału,

 • trudny dojazd do stanowiska

 • wodnego.

 • ZALETY:

 • proste przeniesienie

 • napędu,

 • krótkie cięgła sterowania.


Autopompa umieszczona z ty u

AUTOPOMPA UMIESZCZONA Z TYŁU

 • ZALETY:

 • dobre zabezpieczenie

 • pompy przed

 • zamrożeniem,

 • dobry rozkład masy

 • pojazdu na osie,

 • łatwy dostęp do pompy.

 • WADY:

 • skomplikowane

 • przeniesienie napędu,

 • długie cięgła sterowania.


Przekr j autopompy dwustopniowej

PRZEKRÓJ AUTOPOMPY DWUSTOPNIOWEJ


Uproszczony schemat uk adu wodno pianowego samochodu po arniczego

UPROSZCZONY SCHEMAT UKŁADU WODNO-PIANOWEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO


Zasada zasysania rodka pianotw rczego w uk adach wodno pianowych

ZASADA ZASYSANIA ŚRODKA PIANOTWÓRCZEGO W UKŁADACH WODNO-PIANOWYCH

 • Dozownik środka

 • pianotwórczego.

 • Procentowe stężenia

 • ustala się regulując

 • długość cięgła łączącego

 • klapę w przewodzie

 • tłocznym autopompy

 • z przepustnicą w

 • przewodzie środka

 • pianotwórczego


Uk ad wodno pianowy samochodu gcba typ 004

UKŁAD WODNO-PIANOWY SAMOCHODU GCBA TYP 004


Podanie wody ze zbiornika samochodu

UKŁAD WODNO-PIANOWY SAMOCHODU

GBA 2,5/16 TYP 005

Podanie wody ze zbiornikasamochodu

Czynności po uruchomieniu autopompy


Szkolenie kierowc w konserwator w sprzetu ratowniczego osp

OTWARCIE

ZAWORU

LINII SZYBKIEGO NATARCIA

OTWARCIE

ZAWORÓW

TŁOCZNYCH

OTWARCIE

ZAWORU

DZIAŁKA

OTWARCIE

ZAWORU

GŁÓWNEGO


Zassanie i podanie wody ze zbiornika zewn trznego

UKŁAD WODNOPIANOWY SAMOCHÓD

GBA 2,5/16 TYP 005

Zassanie i podanie wodyze zbiornika zewnętrznego


Szkolenie kierowc w konserwator w sprzetu ratowniczego osp

OTWARCIE

ZAWORU

DOPEŁNIENIA

ZBIORNIKA

ZASSANIE

WODY

NASADAMI

SSAWNYMI

OTWARCIE

ZAWORÓW

LINII

TŁOCZNYCH

OTWARCIE

ZAWORU

DZIAŁKA


Podanie piany ze zbiornika samochodu

UKŁAD WODNOPIANOWY SAMOCHÓD

JELCZ 005

Podanie pianyze zbiornika samochodu

Czynności po uruchomieniu autopompy


Szkolenie kierowc w konserwator w sprzetu ratowniczego osp

OTWARCIE

ZAWORU

LINII

SZYBKIEGO

NATARCIA

OTWARCIE

ZAWORÓW

LINII

TŁOCZNYCH

OTWARCIE

ZAWORU

DZIAŁKA

OTWARCIE

ZAWORU

ŚRODKA

PIANOTWÓRCZEGO

OTWARCIE

ZAWORU

GŁÓWNEGO

OTWARCIE

ZAWORU

DOZOWNIKA


Stanowisko obs ugi autopompy

STANOWISKO OBSŁUGI AUTOPOMPY


Opis stanowiska obs ugi autopompy

OPIS STANOWISKA OBSŁUGI AUTOPOMPY


Stanowisko obs ugi autopompy1

STANOWISKO OBSŁUGI AUTOPOMPY


Opis tablicy obs ugi autopompy

OPIS TABLICY OBSŁUGI AUTOPOMPY


Uk ad zasysaj cy autopompy

UKŁAD ZASYSAJĄCY AUTOPOMPY


Oznaczenie sta ych punkt w czerpania wody

OZNACZENIE STAŁYCH PUNKTÓW CZERPANIA WODY


Oznaczenie sta ych punkt w czerpania wody c d

Oznaczenie stałych punktów czerpania wody c.d.


Oznaczenie hydrant w

OZNACZENIE HYDRANTÓW


Tworzenie si worka w linii ssawnej

TWORZENIE SIĘ WORKA W LINII SSAWNEJ


Zastosowanie wysysacza

ZASTOSOWANIE WYSYSACZA


Podawanie wody przy zastosowaniu wysysaczy

PODAWANIE WODY PRZY ZASTOSOWANIU WYSYSACZY


Podawanie wody z du ych g boko ci z u yciem pompy turbinowej

PODAWANIE WODY Z DUŻYCH GŁĘBOKOŚCI Z UŻYCIEM POMPY TURBINOWEJ


Hydrant naziemny i podziemny

HYDRANT NAZIEMNY I PODZIEMNY


Przet aczanie

PRZETŁACZANIE

DOSTARCZANIE WODY NA DUŻE ODLEGŁOŚCIPRZETŁACZANIE


Dostarczanie wody na du e odleg o ci przepompowywanie

DOSTARCZANIE WODY NA DUŻE ODLEGŁOŚCIPRZEPOMPOWYWANIE


Dostarczanie wody na du e odleg o ci

DOSTARCZANIE WODY NA DUŻE ODLEGŁOŚCI

DOWOŻENIE


Wskazania urz dze pomiarowych

WSKAZANIA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH


C d wskazania wakuometru i manometru

c.d. wskazania wakuometru i manometru


Kawitacja

KAWITACJA

Zniszczenia wywołane zjawiskiem kawitacji


Straty ci nienia w liniach t ocznych na ka de 100 m d ugo ci linii w metrach s upa wody

Straty ciśnienia w liniach tłocznych na każde 100 m długości linii w metrach słupa wody


Podstawowe uwarunkowania przy budowie stanowiska wodnego

Podstawowe uwarunkowania przy budowie stanowiska wodnego

 • pompa musi być jak najniżej w stosunku do lustra wody

 • (nie koniecznie jak najbliżej),

 • linia ssawna nie może mieć kolan i ostrych zagięć,

 • górna krawędź smoka musi być zanurzona 15-30 cm

 • pod powierzchnią wody,

 • zbiornik musi mieć dostatecznie duży zasób wody

 • wystarczający naugaszenie pożaru,

 • ograniczona jest odległość pomiędzy smokiem a pompą

 • z uwagi na ilość węży ssawnych.


Uwagi dotycz ce budowy i obs ugi stanowiska wodnego

Uwagi dotyczące budowy i obsługi stanowiska wodnego

Za prawidłową budowę i obsługę stanowiska wodnego

odpowiedzialny jest mechanik obsługującypompę pożarniczą.

Przy wyborze miejsca oraz podczas pracy na

stanowiskuwodnym należy uwzględniać:

 • dogodny dojazd i warunki pracy sprzętu i ludzi,

 • możliwośćtakiego rozwoju pożaru, który mógłby

 • stwarzać bezpośredniozagrożenie dla stanowiska

 • wodnego,


Szkolenie kierowc w konserwator w sprzetu ratowniczego osp

Przy wyborze miejsca oraz podczas pracy na

stanowisku wodnym należy uwzględniać :

 • zagrożenia wpadnięcia do wody sprzętu i osób,

 • właściwe przenoszenie motopompy,

 • transportowanie motopompy przy użyciu płóz lub

 • kółek,

 • ustawienie samochodu w bezpiecznym miejscu

 • i zasilanie jego przy pomocy motopompy,

 • stoczenie lub zsunięcie się pojazdu do wody,

 • przywiązanie linką do stałych elementów na brzegu

 • całego sprzętu łącznie z linią ssawną,

 • sprawność sprzętu a w szczególności szczelność

 • pompy oraz węży ssawnych,

 • unikania budowania stanowisk wodnych w

 • miejscach, w których woda jest spieniona,


Szkolenie kierowc w konserwator w sprzetu ratowniczego osp

Przy wyborze miejsca oraz podczas pracy na

stanowisku wodnym należy uwzględniać:

 • wyposażenia linii w smok i kosz przyczerpaniu wodyze zbiorników otwartych,

 • prowadzenie linii bez zbędnych łuków złamań i tzw. korkapowietrznego,

 • monitorowanie wskazań przyrządów kontrolnych utrzymywanie na manometrze ciśnienie wody około 0,8 MPa,

 • obserwowanie czy woda z dławicy wydostaje się kroplowo,

 • używanie słuchawek ochronnych,

 • zapewnienie na stanowisku wodnym zapasu paliwa,

 • unieruchamiania silnika w przypadku uzupełniania paliwa,


Szkolenie kierowc w konserwator w sprzetu ratowniczego osp

Przy wyborze miejsca oraz podczas pracy na

stanowisku wodnym należy uwzględniać:

 • nie budowania stanowisk wodnych w pomieszczeniach zamkniętych,

 • niebudowania stanowiska wodnego w zagłębieniach

 • terenu przy bezwietrznej pogodzie,

 • odprowadzanie ze stanowiska wodnego spalin w kierunku

 • zawietrznym,

 • uzupełnienie zbiornika wody w samochodzie przed

 • odjazdem z miejsca pożaru.


Wykorzystano

Wykorzystano:

 • Filinger Z.: Poradnik mechanika motopomp. Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Warszawa 1965 r.

 • Mazur S., Myśliwiec T.: Obsługa motopomp. Instytut Wydawniczy CRZZ. Warszawa 1973 r.

 • Kaliciecki H.: Podręcznik kierowcy mechanika straży pożarnych. Instytut Wydawniczy CRZZ. Warszawa 1977 r.

 • Ściebura T., Wawrzyniecki W.: Wodno-pianowe samochody gaśnicze, pytania i odpowiedzi. Instytut Wydawniczy CRZZ. Warszawa 1980 r.

 • Derecki T.: Sprzęt pożarniczy do podawania wody i pian gaśniczych. Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Warszawa 1999,


Szkolenie kierowc w konserwator w sprzetu ratowniczego osp

Wykorzystano:

Dokumentacje techniczne, polskie i zagraniczne instrukcje obsługi, prospekty samochodów pożarniczych i sprzętu firm: ROSENBAUER, ISS Wawrzaszek, ZIEGLER, SPEC-POŻ, IVECO MAGIRUS, OGNIOCHRON, BPS SZCZĘŚNIAK.


Szkolenie kierowc w konserwator w sprzetu ratowniczego osp

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


 • Login