ETABLERING AV 4 NYE REGIONALE/DISTRIKTSRETTEDE
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

ETABLERING AV 4 NYE REGIONALE/DISTRIKTSRETTEDE SÅKORNFOND PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ETABLERING AV 4 NYE REGIONALE/DISTRIKTSRETTEDE SÅKORNFOND. Nord-Norge Midt-Norge Sør og Vestlandet Indre Østlandet. Vinneren innenfor hver region er den som kan vise til det beste forvaltningsmiljøet. Nordnorsk Vekst. Marin Vekst. Rana Invest. Viking Venture. SINAS.

Download Presentation

ETABLERING AV 4 NYE REGIONALE/DISTRIKTSRETTEDE SÅKORNFOND

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ETABLERING AV 4 NYE REGIONALE/DISTRIKTSRETTEDE

SÅKORNFOND

 • Nord-Norge

 • Midt-Norge

 • Sør og Vestlandet

 • Indre Østlandet

Vinneren innenfor hver region er den som kan vise til det beste forvaltningsmiljøet.


Nordnorsk Vekst

Marin Vekst

Rana Invest

Viking Venture

SINAS

Få investeringer av SINAS i Nordland og innvesteringene er i stor grad rettet mot bedrifter i senere fase enn såkorn.

Hva er Såkornfasen?

Fokus for

Såkorn Nord AS

FoU

Erfaring

Ressurser

Kommer- sialisering

Vekst

Etablert

Overlevelse

Såkornfasen


(3) Offentlig støtte

(2) Eierkapital

(1) Egeninnsats

FoU

Erfaring

Ressurser

Kommer- sialisering

Vekst

Etablert

Overlevelse

Hvordan kan Såkorn Nord hjelpe bedriftene?

Såkorn Nord AS


Såkorn Nord AS

Styre bestående av investorer som beslutter innvesteringene

5-10 kommersielle investorer

Egenkapital MNOK 75

Ansvarlig lån

175 MNOK

Trekkes på etter behov

Statens Såkorn ordning:

Innovasjon Norge

Innbetaling over 3 år

Kapitalstruktur i Såkornfond?

Max eierandel er 25%. Staten avskriver 50% av lånet ved tapsprosjekter. Max avskrivning er på 25% av lån. 0,8 mill i forvaltningstilskudd per år.


Hvorfor etablere Såkorn Nord?

 • Det mangler denne typen kapital i markedet i dag

 • Staten tar 35% av tapene per investering

 • Lønnsomt for investorene – vi kan bygge fremtidige ”næringsfond”

 • Dette vil bli en ordning på siden av eksisterende virkemiddelapparat

 • ”Profesjonalisering” av bedrifter gjennom styrer, nettverk


Banker?

Institusjonell kapital?

”Nordland Invest AS”

Innovasjons-program Salten

Såkornfond

Innovasjonsprogram Salten må skape en kommersiell aktør

 • 1: Samlet eller hver for seg ?

 • Husk begrensning på 25% eierandel i Såkorn.

 • Større makt, eller innflytelse ved å være adskilt.

 • 2: Såkorn eller mer generelt ?

 • Fordelaktig med en struktur som jobber med eierkapital.

 • Samlende forvaltningsmiljø


Husk at Nordland Invest blir en av flere investorer?

Såkornfond

”Nordland Invest”

Viktig å ha innflytelse på kapitalforvaltningen


100 mill

20 mill

2005

2020

KONKLUSJON

Innovasjonsprogram

Salten

”Nordland Invest AS”


 • Login