Gebruik onze databanken
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

‘Gebruik onze databanken!’ PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

‘Gebruik onze databanken!’. Schoolloopbanen in het basisonderwijs ( SiBO ). Introductie in SiBO-databank. Achtergrond en doelstellingen SiBO-project Verzamelde gegevens Opslag van de gegevens Praktische schikkingen voor potentiële gebruikers. Achtergrond.

Download Presentation

‘Gebruik onze databanken!’

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Gebruik onze databanken

‘Gebruik onze databanken!’

Schoolloopbanen in het basisonderwijs (SiBO)

Studiedag ‘Gebruik onze databanken!’ 26 november 2010


Introductie in sibo databank

Introductie in SiBO-databank

 • Achtergrond en doelstellingen SiBO-project

 • Verzamelde gegevens

 • Opslag van de gegevens

 • Praktische schikkingen voor potentiële gebruikers

Studiedag ‘Gebruik onze databanken!’ 26 november 2010


Achtergrond

Achtergrond

 • Onderzoeksproject over BaO in Vlaanderen

 • Sinds 2001

 • I.k.v. steunpunt voor beleidsrelevant onderzoek

 • Initiatief van Minister van Onderwijs & Vorming

 • Algemene bedoeling:a.h.v. informatie van studieloopbanen van lln een aantal wezenlijke kenmerken van BaO bloot leggen

Studiedag XXX


Doelstellingen

Doelstellingen

 • Beschrijving ontwikkeling lln + schoolloopbaan

 • Verklaring voor de beschreven verschillen vanuit kenmerken kind en zijn/haar omgeving

 • Effecten vaststellen van onderwijs- en schoolbeleid op schoolloopbanen

 • Beleidsaanbevelingen formuleren

Studiedag ‘Gebruik onze databanken!’ 26 november 2010


Verzamelde gegevens

Verzamelde gegevens

 • Bijna 200 scholen -> circa 6000 lln

  • Referentiesteekproef (120 scholen)

  • OversamplingGOK-scholen (30 scholen)

  • Oversampling methodescholen (25 scholen)

  • Oversampling Gentse stedelijke scholen (20 scholen)

Studiedag ‘Gebruik onze databanken!’ 26 november 2010


Verzamelde gegevens 2

Verzamelde gegevens (2)

 • Informatie verzameld over:

  • Kind

  • Gezin

  • Klas & leerkracht

  • School & directie

 • Informatie verzameld bij/door:

  • Kind

  • Ouders

  • Leerkracht betrokken klasgroep

  • Schoolteam (incl. directie)

  • Observatoren

Studiedag ‘Gebruik onze databanken!’ 26 november 2010


Overzicht instrumenten

Overzicht instrumenten

Studiedag ‘Gebruik onze databanken!’ 26 november 2010


Momenten van afname

Momenten van afname

Studiedag XXX


Opslag van de gegevens

Opslag van de gegevens

 • SiBO databestanden op website (login vereist) www.steunpuntloopbanen.be

 • informatieportaal

 • SiBOCD-rom (K3 – L3)

  • Boomstructuur per schooljaar (nieuw! per instrument)

  • Bijgaand telkens codeboek en rapport over instrument

  • Databank is relationeel

Studiedag ‘Gebruik onze databanken!’ 26 november 2010


Potenti le gebruiker

Potentiële gebruiker?

 • Externe gebruikers:

  • Andere steunpunten

  • Andere onderzoeksinstellingen

  • Andere publieke of non-profit instanties

  • Commerciële gebruikers

 • Zie www.steunpuntloopbanen.bekies link ‘SiBO’ en dan ‘voorstelling’

Studiedag XXX


Praktische schikkingen

Praktische schikkingen

 • Zie eigendoms- en gebruiksrechten

 • Gemotiveerde aanvraag indienen (ssl@kuleuven.be)

 • Dagelijks bestuur kan bijkomende voorwaarden opleggen

 • Gebruiksovereenkomst ondertekenen

Studiedag ‘Gebruik onze databanken!’ 26 november 2010


Aan de slag

Aan de slag!

 • Zich vertrouwd maken met het opzet v/h onderzoek en met de aard van de gegevens= tijdswinst achteraf!

 • Belangrijke keuzes:

  • Welke variabelen neem ik op? Waar vind ik die?

  • Welke lln, klassen, scholen neem ik op?

  • Van welk moment moeten die geg.’s zijn?

 • Veel succes!

Studiedag ‘Gebruik onze databanken!’ 26 november 2010


 • Login