Gebruik onze databanken
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

‘Gebruik onze databanken!’ PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

‘Gebruik onze databanken!’. Schoolloopbanen in het basisonderwijs ( SiBO ). Introductie in SiBO-databank. Achtergrond en doelstellingen SiBO-project Verzamelde gegevens Opslag van de gegevens Praktische schikkingen voor potentiële gebruikers. Achtergrond.

Download Presentation

‘Gebruik onze databanken!’

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


‘Gebruik onze databanken!’

Schoolloopbanen in het basisonderwijs (SiBO)

Studiedag ‘Gebruik onze databanken!’ 26 november 2010


Introductie in SiBO-databank

 • Achtergrond en doelstellingen SiBO-project

 • Verzamelde gegevens

 • Opslag van de gegevens

 • Praktische schikkingen voor potentiële gebruikers

Studiedag ‘Gebruik onze databanken!’ 26 november 2010


Achtergrond

 • Onderzoeksproject over BaO in Vlaanderen

 • Sinds 2001

 • I.k.v. steunpunt voor beleidsrelevant onderzoek

 • Initiatief van Minister van Onderwijs & Vorming

 • Algemene bedoeling:a.h.v. informatie van studieloopbanen van lln een aantal wezenlijke kenmerken van BaO bloot leggen

Studiedag XXX


Doelstellingen

 • Beschrijving ontwikkeling lln + schoolloopbaan

 • Verklaring voor de beschreven verschillen vanuit kenmerken kind en zijn/haar omgeving

 • Effecten vaststellen van onderwijs- en schoolbeleid op schoolloopbanen

 • Beleidsaanbevelingen formuleren

Studiedag ‘Gebruik onze databanken!’ 26 november 2010


Verzamelde gegevens

 • Bijna 200 scholen -> circa 6000 lln

  • Referentiesteekproef (120 scholen)

  • OversamplingGOK-scholen (30 scholen)

  • Oversampling methodescholen (25 scholen)

  • Oversampling Gentse stedelijke scholen (20 scholen)

Studiedag ‘Gebruik onze databanken!’ 26 november 2010


Verzamelde gegevens (2)

 • Informatie verzameld over:

  • Kind

  • Gezin

  • Klas & leerkracht

  • School & directie

 • Informatie verzameld bij/door:

  • Kind

  • Ouders

  • Leerkracht betrokken klasgroep

  • Schoolteam (incl. directie)

  • Observatoren

Studiedag ‘Gebruik onze databanken!’ 26 november 2010


Overzicht instrumenten

Studiedag ‘Gebruik onze databanken!’ 26 november 2010


Momenten van afname

Studiedag XXX


Opslag van de gegevens

 • SiBO databestanden op website (login vereist) www.steunpuntloopbanen.be

 • informatieportaal

 • SiBOCD-rom (K3 – L3)

  • Boomstructuur per schooljaar (nieuw! per instrument)

  • Bijgaand telkens codeboek en rapport over instrument

  • Databank is relationeel

Studiedag ‘Gebruik onze databanken!’ 26 november 2010


Potentiële gebruiker?

 • Externe gebruikers:

  • Andere steunpunten

  • Andere onderzoeksinstellingen

  • Andere publieke of non-profit instanties

  • Commerciële gebruikers

 • Zie www.steunpuntloopbanen.bekies link ‘SiBO’ en dan ‘voorstelling’

Studiedag XXX


Praktische schikkingen

 • Zie eigendoms- en gebruiksrechten

 • Gemotiveerde aanvraag indienen ([email protected])

 • Dagelijks bestuur kan bijkomende voorwaarden opleggen

 • Gebruiksovereenkomst ondertekenen

Studiedag ‘Gebruik onze databanken!’ 26 november 2010


Aan de slag!

 • Zich vertrouwd maken met het opzet v/h onderzoek en met de aard van de gegevens= tijdswinst achteraf!

 • Belangrijke keuzes:

  • Welke variabelen neem ik op? Waar vind ik die?

  • Welke lln, klassen, scholen neem ik op?

  • Van welk moment moeten die geg.’s zijn?

 • Veel succes!

Studiedag ‘Gebruik onze databanken!’ 26 november 2010


 • Login