ไฟฟ้าเบื้องต้น - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 77

  • 392 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ไฟฟ้าเบื้องต้น. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ไฟฟ้าเบื้องต้น

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6584558


6584558

""


6584558


6584558

.


6584558

.

2 ()


6584558

1.5 Volt size D size C size A size AA size AAA


6584558

(Charge)


6584558

2 2 Volt 12 Volt 6


6584558


6584558

1.2.1 (Solar Cell) 2 (Si) (Se)

0.25-0.6 Volt 50 A


6584558

Solar Cell


6584558

1.2.2


6584558

1.2.3

( Piezo electricity)


6584558

1.2.4


6584558

1.2.5


6584558

1.3 (Kind of Electricity)

2

1.3.1 (Statics Electricity)

1.3.2 (Current Electricity)

Electron Electron ""


6584558

( Electric Circuit)

. ( Electromotive force) (Volt)

. (Resistance) (Ohm)

. ( Electric Current ) (ampere)


6584558

2

1.3.2.1 (Direct Current) D.C.

1.3.2.2 (Alternating Current) A.C. (Cycle) (Frequency) (Cycle/Second) C.P.S


6584558

Factor

George Simon Ohm ( Ohms law)

I = E/R

E = IR

R = E/I

E = EMF or Voltage Volt

R = Resistance Ohm

I = Current or Ampere Ampere


6584558

E

E

E

I

R

I

R

I

R

Factors


6584558

1 120 12

R = 12

E = 120V

I = 120/12

= 10A


6584558

1.4.1 (Electric Power)

Watt (W)

P = EI

P =

E =

I =


6584558

2 48 10

P = E x I

= 48 V x 10A

= 480 W


6584558

- 1000 1 - ( Kilowatt Hour Meter)

(KWh) = (KW) x (h)

W = P x t

W=

P=

T=


6584558

3 1000 2 ( 1000 1 )

( KWh)= ( KW) x (h)

W= P x t

= 1 x 2

= 2 -

4 1.5 KW 45 100 12

( 1.5 KW = 1500 45 = 0.75 )

W= P x t

= (1500 W x 0.75) + (100 W x 12 h)

= 2,325 Wh

= 2.325 -


6584558

1.4.2 (Conductors)

( Conductors)

1.4.3 (Insulator)


6584558

( Electrical Circuit) 1 1 1 Cycle

1. (Sources)

2 ( Wires)

3 (Load)

4 ( Control Device)


6584558

1.5.1.1 (Sources)

1.5.1.2 ( Wires)

1.5.1.3 (Load)

1.5.1.4 ( Control Device) -


6584558

(Closed Circuit)

()


6584558

( Open Circuit)

( )


6584558

1. (Parallel Circuit)

(2 ) ""


6584558

2 (Series Curcuit)

(volts) (volts)


6584558

(Parallel and Series)


6584558

2


6584558

(Short circuit)

()


6584558

1 3

1.1 (Incandescent Tube)1.2 (Fluorescent Lamp)

1.3 (Mercury Lamp)

2 2.1 2.2 2.3 (Cut Out)2.4 (Fuses)2.5 (Switch)2.6 (Plug)2.7


6584558

(Incandescent Tube) (Filament) (Tungsten) 10 40

()


6584558


6584558

3,000 C


6584558

1.

2. 1-1,500

3. 1-300 750 300-1,500 1,000

4.

5.

6.


6584558

1.

2. (Dimmer)

3.

1.

2. ()


6584558

(Fluorescent Lamp)

6-7 10 20 32 40 65

2

1. 1-2 1, 2, 4 8 10 1 , 40 4 2 (Electrode)

2. 4


6584558

()


6584558

. (Phosphor)


6584558

. (Starter) (starter)


6584558

. (Ballast)

()


6584558


6584558

220 - ( (Preheat)

1-2 ()


6584558

1. (Day Light) 6-7

2. 10 20 32 40 65

3. 8,000-12,000 .

4.

5.


6584558

1.

2.

3.

4.

5. ( 2500-4000 )

6.

7.

1.

2.


6584558

1.

2. -

3.

4. ()

5.

6.


6584558


6584558

(Mercury Lamp)

40-3,000 - - - -


6584558


6584558

(ARC)


6584558

1.

2.

3. 6,000-24,000

4-7


6584558

2.1

2.2 2.3 (Cut Out)

2.4 (Fuses)2.5 (Switch)

2.6 (Plug)2.7


6584558

2.1

2.1.1

2.1.2

.

.

.

. P.V.C. (Poly Vinyl Chloride)

2.1.3


6584558

Wire Gauge


6584558

1-2 0 6

1. 10 .

2.

3.

4.

5.


6584558

(Cut Out)


6584558

(Fuses)


6584558

1.

2.

3.


6584558

(Switch)

2 () 2


6584558


6584558

(Plug)

2

1. 2 1

2.2 ()


6584558


6584558


6584558


  • Login