Velkomen til familiegudsteneste p longva bedehus
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 44

Velkomen til Familiegudsteneste på Longva bedehus PowerPoint PPT Presentation


  • 78 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Jesus blir synleg. Menneske fiskarar. Varme. Tryggleik. Fellesskap-. Openheit. Velkomen til Familiegudsteneste på Longva bedehus. Haram kyrkjelyd – Jesus blir synleg Varme – Openheit – Trygggleik – Fellesskap - Menneskefiskarar. Preludium. NoS 479 Deg å få skode er sæla å nå.

Download Presentation

Velkomen til Familiegudsteneste på Longva bedehus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Jesus blir synleg

Menneske fiskarar

Varme

Tryggleik

Fellesskap-

Openheit

Velkomen tilFamiliegudsteneste på Longva bedehus

Haram kyrkjelyd – Jesus blir synleg

Varme – Openheit – Trygggleik – Fellesskap - Menneskefiskarar


Preludium


NoS 479 Deg å få skode er sæla å nå

Deg å få skode er sæla å nå,

Gud, ver det syn som mitt hjarta vil sjå;

ver du for tanken min dyraste skatt,

ljoset som strålar ved dag og ved natt!


Ver du min visdom, mi sanning og trøyst,

tal du det levande ord med di røyst!

Far, lat meg vere barn her hjå deg.

Kom til meg, Herre, ja, bu du i meg!


Ver du i striden mitt skjold og mitt sverd;

ver du det merket som syner mitt verd,

livd for mi sjel, den tryggaste vakt;

lyft meg mot himlen, du makt i mi makt!


Rikdom og ære som menneske gjev,

er ikkje meir enn den morknande vev.

Du er min arv som varer til sist,

himmelske konge, det veit eg for visst.


Konge i æva, å lat du meg då

sigrande inn i ditt rike få gå!

Ver du mi tru, den vona eg ber

til eg får skode din herlegdom der.

Amen.


Nådehelsing


NoS 943 Måne og sol, vindar og hav

Liturg eller Forsongar

Syng for Herren, pris hans namn. Forkynn frå dag til dag hans frelse!

Måne og sol, vindar og hav

og blomar og born skapte vår Gud.

Himmel og jord, allting er hans,

Herren vår Gud vil vi takka.


Omkvede

Herre, vi takkar deg,

Herre, vi prisar deg,

Herre, vi lovsyng ditt heilage namn!


Jesus, Guds Son, død på ein kross

for alle, for oss, lever i dag.

Ja, han er her, ja, han er her.

Herren vår Gud vil vi takka.


Omkvede

Herre, vi takkar deg,

Herre, vi prisar deg,

Herre, vi lovsyng ditt heilage namn!


Anden, vår trøyst, levande, varm

og heilag og sterk, talar om Gud,

leier oss fram dag etter dag.

Herren vår Gud vil vi takka.


Omkvede

Herre, vi takkar deg,

Herre, vi prisar deg,

Herre, vi lovsyng ditt heilage namn!


Tekstlesing

Liturg:

Lat oss høyra Herrens ord

Kyrkjelyd:

Gud vere lova. Halleluja. Halleluja. Halleluja.


Min båt er så liten

Min båt er så liten og havet så stort,

men Jesus har grepet min hånd.

Når han styrer båten, da går det så bra,

på veien til himmelens land.

Når han styrer båten, da går det så bra,

på veien til himmelens land.


Min bil er så liten og veien så lang,

men Jesus har grepet min hånd.

Når han styrer bilen, da går det så bra,

på veien til himmelens land.

Når han styrer bilen, da går det så bra,

på veien til himmelens land.


Preike


Kva heit kongen som drepte for å kunne gifte seg med ei dame?


Kven skreiv Høgsongen?


Kva heit mannen som brukte noko som var 135m lang?


Kven var stammora til David?


Kven sa at gud ikkje skulle bruke han til å snakke?


Kva vart Jesus av mannen nsom nokre trudde kunne være messias??


Kva var heimbyen til David?


Kven har skreve ned mest bøker i bibelen?


Kva samla Jesus læresveinane sine til før han gjekk i hagen Getsemane?


Kva hadde skjedd med Jesus?


Utdeling av NT


Truvedkjenning (Apost.)

L: Lat oss vedkjennast vår heilage tru.

K: Eg trur på Gud Fader, den allmektige,

som skapte himmelen og jorda.

Eg trur på Jesus Kristus, Guds einborne Son,

vår Herre, som vart avla ved Den Heilage Ande,

fødd av Maria møy, pint under Pontius Pilatus,

vart krossfest, døydde og vart gravlagd, fór ned til dødsriket,

stod opp frå dei døde tredje dagen, fór opp til himmelen,

sit ved høgre handa åt Gud, den allmektige Fader,

skal kome att derifrå og døme levande og døde.


Eg trur på Den Heilage Ande, ei heilag, allmenn kyrkje, eit samfunn av dei heilage, forlating for syndene,

oppstoda av lekamen og evig liv. Amen.


Kan du bibelens bøker

Kan du bibelens bøker - ifrå perm og til perm?

Seks og seksti til saman. - Høyr godt etter min venn.

Ein, to, tre, fir, fem Moses.- Josva, Domarane, Rut.

Ein, to Sam. Kong. Kong. Krøn. Krøn- Esra Nehem. Ester.


Job og Sal. Ord. Fork. Høgsong. - Jes Jer. Klag. Esek Dan.

Hos. Jo. Am. Ob. Jon. Mi. Nah.- Hab Sef. Hag. Sak. Malaki.

Ma. Ma. Luk. Jo. Apostel.- Ro. Ko, Ko. Gal Ef. Fil. Kol.

Tess. Tess. Tim. Tim.. Tit Filem. - He. Ja. Peter2. Johannes3. Ju. Jo.


Kunngjeringar


Forbøn med Taize kyrie

K: Kyrie Kyrie eleison.Kyrie Kyrie eleison.


Fader vår

Fader vår, du som er i himmelen!

Lat namnet ditt helgast. Lat riket ditt koma.

Lat viljen din råda på jorda så som i himmelen.

Gjev oss i dag vårt daglege brød.

Forlat oss vår skuld,

som vi òg forlét våre skuldmenn.

Før oss ikkje ut i freisting, men frels oss frå det vonde.

For riket er ditt, og makta og æra i all æve. Amen.


Takkoffer

Takkofferet vert tatt opp...


Takkofferbøn

Liturg:

Herre Gud, himmelske Far, di er jorda og det som fyller henne. Alt det vi eig, høyrer deg til. Signa desse gåvene, så dei kan verta til gagnfor ditt rike og for vår neste, ved Jesus Kristus, vår Herre.


Når det stormer

Når det stormar, når det stormar,

Når det stormar rundt omkring; HEI!

Når det stormar, når det stormer,

Når det stormar rundt omkring; HEI!

Gud er stormar, når eg er svak

Hjelper meg å ta nye tak

Når det stormar, når det stormar

Når det stormar rundt omkring; HEI!


Når det brisar, når det brisar,

Når det brisar rundt omkring; HEI!

Når det brisar, når det brisar,

Når det brisar rundt omkring; HEI!

Gud er sterk, når eg er svak

Hjelper meg å ta nye tak

Når det brisar, når det brisar

Når det brisar rundt omkring; HEI!


Velsigning

Liturg: Lat oss prisa Herren.

Kyrkjelyd:

Gud vere lova. Halleluja. Halleluja. Halleluja.

Velsigning

Kyrkjelyd:

Amen. Amen. Amen


Postludium


Fredshelsing

Liturg:

Gå i fred. Ten Herren med glede


  • Login