Smertevurdering hos pasienter med demens Februar 2012 - PowerPoint PPT Presentation

Smertevurdering hos pasienter med demens februar 2012
Download
1 / 31

 • 125 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Smertevurdering hos pasienter med demens Februar 2012. Bettina.Husebo@isf.uib.no Universitetet i Bergen Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling Kavli's forskningssenter for aldring og demens. Temaoversikt.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Smertevurdering hos pasienter med demens Februar 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Smertevurdering hos pasienter med demens februar 2012

Smertevurdering hos pasienter med demensFebruar 2012

Bettina.Husebo@isf.uib.no

Universitetet i Bergen

Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling

Kavli's forskningssenter for aldring og demens


Temaoversikt

Temaoversikt

Smertevurdering hos pasienter med demens – hvorfor er det så vanskelig?

Forekomst av demens og smerte

Smertevurdering ved demens

MOBID-2 smerteskala

Psychometric properties

Smertebehandling

Effekt av individuell smertebehandling på atferdsproblemer hos pasienter med demens


Forventet kning i antall personer med demens i norge

Forventet økning i antall personer med demens i Norge

Total befolkning: 2005 : 4 606 363 /2060 : 6 061 301


Demens klassifikasjon

Demens - klassifikasjon

1. Degenerative hjernesykdommer (50%)

Alzheimers Type (AD), tidlig eller sen start

Frontotemporallappsdemens

Demens med Lewylegemer

M. Parkinson, Chorea Huntington

2. Vaskulær demens (VaD) (40%)

Apopleksiacerebri, TIA, hjerteinfarkt

Småkarsykdom

Kombinasjon ADVaD (hyppigst på sykehjem)

3. Sekundær demens (10%)

Tumor, traume, vitaminmangel, infeksjon

Engedal K. Demens 2006


Demens

Demens

Kronisk irreversibel kognitiv sviktpga. en hjernesykdom, som fører til

Hukommelsessvikt

Endret personlighet

Atferdsforandringer

Reduserte daglige aktiviteter

Orienteringsvikt

Forandringer i språk, læring, dømmekraft, motivasjon, emosjonell kontroll

Minst 2 symptomer ≥ 6 måneder

Engedal K. Demens 2006


Pasienter p sykehjem kognitiv svikt smerte

Pasienter på sykehjem: kognitiv svikt/ smerte

Pasienter på sykehjem lider av vedvarende, underdiagnostisert og mangelfullt behandlet smerte (AGS-Panel 1998; Weiner 1999; Frampton 2003).

83% av sykehjemspasientene opplever regelmessig smerte som fører til inaktivitet, depresjon og redusert livskvalitet (Ferrell 1995).

Pasienter uten kognitiv svikt får 3 ganger mer analgetika enn pasienter med demens (Cohen-Mansfield 2002).


Evaluering av smerte ved alvorlig demens hvorfor er det vanskelig

Evaluering av smerte ved alvorlig demens Hvorfor er det vanskelig?

Pasienter mangler hukommelse, språk, refleksjon og forventning av smerte

Proxy tester

Akutt vs. kronisk smerte (>90%)

Pain avoidance effect

Smerte i muskel- og skjelettsystemet vs. indre organer

Smertenettverk i hjernen kan rammes av demensutviklingen

Smerteatferd kan ligne på demensatferd


Smertevurdering hos pasienter med demens februar 2012

”Smertenettverk” i hjernebarken


Smertevurdering hos pasienter med demens februar 2012

Stilt til rådighet av professor Per Brodal, Anatomisk institutt, UiO


Smertevurdering hos pasienter med demens februar 2012

Pain assessment instruments


Assessment as prerequisite for treatment

Assessment as prerequisite for treatment

Procedures to assess the of pain components

Pain intensity

Pain affect

Pain quality

Pain location

Patients history

Physiological changes

Pain behaviour


Instrumenter for smerteatferd

Instrumenter for smerteatferd

DS-DAT (Hurley 1992)

ADD (Kovach 1999)

CNPI (Feldt 2000) (N)

PAEP (Manfredi 2003)

PAINAD (Warden 2003)

PADE (Villanueva 2003)

Abbey (Abbey 2004)

PACSLAC (Fuchs-Lacelle 2004)

DOLOPLUS 2 (Lefebvre-Chapiro 2001) (N)

NOPPAIN (Snow 2004)

ECPA (Morello 2007)


Hvorfor et nytt instrument

Hvorfor et nytt instrument?

De etablerte instrumenter

Viser begrenset klinisk anvendbarhet

(Stolee et al., 2005; Herr et al., 2006; Hadjistavropoulos et al., 2007)

Skiller ikke mellom ulike smertelokalisasjoner

Tester bare i ro eller ved ADL funksjoner

Skiller ikke mellom demensatferd og smerteatferd


I verbal smerteuttrykk

I. Verbal Smerteuttrykk

Verbal smerteuttrykk og smertelyder må registreres

Lyder eller ord: “Au”, “det gjør vondt”, stønning, roping, klaging

MEN:

Du kan ikke stole helt på dette!

Afasi, repetisjoner, fremmed språk


Ii ansiktsuttrykk

II. Ansiktsuttrykk

Ansiktsuttrykk

 • rynker på pannen

 • lukker øynene

 • presser munnen

  MEN:

 • hud, rynker, gebiss, parese, M. Parkinson

 • kronisk (80%) – akutt smerte

 • tilvenningseffekt

 • ANGST


Iii avvergereaksjoner

III. Avvergereaksjoner

Kroppsspråk

 • Stivner, holder pusten

 • avverger

 • beskytter seg

 • slår

  MEN:

 • immobilitet (parese)

 • kontraktur, M. Parkinson

 • manglende evne, til å forvente smerte


Smertevurdering hos pasienter med demens februar 2012

Pleiepersonalet

 • Tettest kontakt med pasient under morgenstell - eksperter

 • Observasjon er avhengig av utdannelse og oppmerksomhet

 • “Vi ønsker ikke å såre pasienten!”

  Tilvenningseffekt? Selvbeskyttelse?

 • „Hvorfor skal jeg registrere smerte, når det ikke har konsekvenser?

  Turn over/ legedekning?

  Undervisning - til alle!


Mobid 2 smerteskala

MOBID-2 smerteskala

Husebo et al. Pain Sympt Manage 2007; JAMDA 2008; SJCS 2009; SJCS 2010

Mobilization

Observation

Behaviour

Intensity

Dementia


Smertevurdering hos pasienter med demens februar 2012

bettina.husebo@isf.uib.no


Psychometric property testing

Psychometric property testing

RELIABILITY

Inter-rater reliability

Intra-rater reliability

Test-retest reliability

Internal consistency

VALIDITY

Construct

Concurrent

Content

RESPONSIVENESS(in preparation)

Husebo et al. Pain Sympt Manage 2007; JAMDA 2008; SJCS 2009; SJCS 2010


 • Login