Bu51 syst my cad
Download
1 / 21

BU51 Systémy CAD - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

BU51 Systémy CAD. RNDr. Helena Novotná. Obsah přednášek. Co potřebujeme z teorie Ovládání a přizpůsobení AutoCADu (profily, šablony, pracovní prostory, karty, vlastní zkratky...) Poznámkové objekty, vlastní čáry a šrafy Tisk z modelu a rozvržení

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' BU51 Systémy CAD' - bree-jimenez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bu51 syst my cad

BU51Systémy CAD

RNDr. Helena Novotná


Obsah p edn ek
Obsah přednášek

 • Co potřebujeme z teorie

 • Ovládání a přizpůsobení AutoCADu(profily, šablony, pracovní prostory, karty, vlastní zkratky...)

 • Poznámkové objekty, vlastní čáry a šrafy

 • Tisk z modelu a rozvržení

 • Spolupráce mezi výkresy a s jinými programy

 • 3D modelování a vizualizace

 • Souřadné systémy, pohledy na model, zobrazení modelu

 • Způsoby a možnosti modelování v AutoCADu

 • Ukázky dalších CAD programů (Revit, Civil 3D...)

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014


Obsah cvi en
Obsah cvičení

 • Rozšíření znalostí o kreslení v rovině (6 týdnů)

  • Kreslení a editace

  • Popis výkresu a kótování

  • Bloky, externí reference

  • Výstup výkresu

 • Základy 3D modelování a vizualizace (5 týdnů)

  • Prostředí pro modelování

  • Modelování z těles, tělesa generovaná z řídících křivek

  • Základy vizualizace (materiály, pohledy, světla, render)

 • Zápočtový test

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014


U ebn texty
Učební texty

 • učební texty pro rovinuhttp://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/autocad/acad_I_CZ/defaultCE.html

 • e-learningové materiály (podle cvičení)

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014


Cad syst my
CAD systémy

 • CAD – ComputerAided Designpočítačová podpora projektování, návrh pomocí počítače

  • vektorové editory (kreslení = tvorba objektů)

  • přesné zadávání bodů, velikostí apod.

  • základní geometrické tvary (čáry, oblouky, křivky)

  • úpravy existujících objektů

  • popisy, kóty

  • výkresová dokumentace

  • univerzální × specializované

  • 2D kreslení, 3D modeláře

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014


Zad v n bod
Zadávání bodů

 • Možnosti zadávání bodů:

  • myší

  • kreslící pomůcky

   • mřížka a krok,

   • kolmé kreslení,

   • trasování,

   • uchopovací režimy

 • Typy souřadnic

  • kartézské (2D i 3D)

  • polární (2D)

  • sférické (3D)

  • válcové (3D)

 • absolutní G relativní

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014


Kart zsk sou adnice

yB

B

dy

y

yA

A

dx

0

xA

xB

0

x

Kartézské souřadnice

 • pravoúhlý souřadný systém (většinou pravotočivý)

 • absolutní souřadnice x, y, z(vzdálenost od počátku)

 • relativní souřadnice dx, dy, dz(vzdálenost od předchozího bodu)

AutoCAD

x,y,z

@dx,dy,dz

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014


Jtsk autocad
JTSK × AutoCAD

 • JTSK je levotočivý systém

 • Nelze zadat přímo do AutoCADu, je třeba upravit předem data:xAutoCAD= –yJTSKyAutoCAD = –xJTSK

 • následná úprava překlopit, otočit

JTSK

y

y

y

AutoCAD

AutoCAD

AutoCAD

x

x

x

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014


Pol rn sou adnice

B

r

φ

A

y

r

φ

0

0

x

Polární souřadnice

 • směr a jednotky pro zadání úhlu

 • absolutní: vzdálenost od počátku, úhel od osy x

 • relativní: vzdálenost od předchozího, úhel od osy xněkde vzdálenost od předchozího, úhel od předchozího směru

 • x = r cos(φ), y = r sin(φ)

AutoCAD

vzd<úhel

@vzd<úhel

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014


Sf rick sou adnice
Sférické souřadnice

 • vzdálenost od počátkuúhel v rovině xyúhel „nad obzorem“

 • x = r cos(a) cos(b)y = r sin(a) cos(b)z = r sin(b)

r

b

a

AutoCAD

vzd<a<b

@vzd<a<b

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014


V lcov sou adnice

v

r

a

x

Válcové souřadnice

 • vzdálenost od počátku v rovině xyúhel od osy xvýška

 • x = r cos(a)y = r sin(a)z = v

AutoCAD

vzd<a,výška

@vzd<a,výška

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014


Sou adn syst my

Souřadné systémy

uživatelské souřadné systémy

použití v rovině a v prostoru


Sou adn syst my1
Souřadné systémy

 • USS[UCS] (k. Pohled, m. Zobrazit)

  • globální [World]

  • předdefinované (doleva, doprava,...)

  • ViewCube (náhledová krychle)

  • určované uživatelem

   poSunZOsa 3body obJektPLochapoHled X Y Z

 • Souřadné systémy lze pojmenovat a tím uložit.

 • Všechny zadávané hodnoty (souřadnic, posunů…) se berou vůči aktuálnímu souřadnému systému.

 • půdorys – aktuální, globální, pojmenovanýpříkaz PŮDORYS [plan] nebo menu Zobrazit / 3D pohledy / půdorys

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014


Sou adn syst my2

Y

Y

B

X

X

A

P[2,1]

Q[2,1]

[0,0]

Souřadné systémy

 • K čemu to je v rovině?

  • Dočasná změna počátku souřadnic.

  • Reálná data změřená od různých počátků.

globální souřadný systém

= [0,0]

uživatelský souřadný systém

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014


Sou adn syst my3
Souřadné systémy

 • K čemu to je v prostoru?

  • Posun počátku kvůli lepšímu zadávání souřadnic.

  • Kreslení a modelování vůči „šikmým“ plochám.

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014


Geometrick objekty v rovin
Geometrické objekty v rovině

 • úsečka

  • koncové body

  • vykreslení = rasterizace

 • kružnice (kruhový oblouk)

  • střed, poloměr (konc. body nebo bod a sevřený úhel)(bez ohledu na zadávání)

  • vykreslení přes úsečky

 • křivky (polyčára, kuželosečky, splajny...)

  • různé způsoby tvaru segmentů a výpočtu tvaru

  • body, kterými prochází (interpolační křivky)

  • řídící body (aproximační křivky)

  • vykreslení přes úsečky

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014


Geometrick objekty v rovin1
Geometrické objekty v rovině

NURBS křivky (technické křivky)

 • NURBS = NonUniform Rational B-Spline

 • hladké tvary

 • jednotný popis všech typů křivek (pomocí lineární kombinace polynomů)

  • (úsečka, oblouk, elipsa...)  křivka

  • rychlé výpočty (Hornerovo schéma)

  • snadná diferencovatelnost

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014


Trocha teorie definice
Trocha teorie – definice

Mějme dáno m kontrolních bodů Pi, m reálných čísel wi (váhy), stupeň křivky n a uzlový vektor t=(t0, t1,...tm+n+1).

NURBS křivka je definována jako

Bázové funkce N(t) jsou definovány rekurentně:

Nechť t=(t0, t1,...ts) je uzlový vektor. B-splajn funkce stupně n je definována:

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014


Kru nice jako nurbs k ivka
Kružnice jako NURBS křivka

 • Kružnice: střed [0,0] poloměr 1.

 • NURBS křivka

  • stupeň 2

  • kontrolní body (9) [1,0], [1,1], [0,1], [-1,1], [-1,0], ...

  • váhový vektor (1, 2/2, 1, 2/2, 1 2/2, 1 2/2, 1)

  • uzlový vektor (0, 0, 0, ¼, ¼, ½, ½, ¾, ¾, 1, 1, 1)

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014


Geometrick transformace

P

Q

Geometrické transformace

 • Posun

  • vektor posunutí (2 body P, Q)

  • pro úsečku: APx = Ax + (Qx – Px); APy = Ay + (Qy – Py); BPx = Bx + (Qx – Px); BPy = By + (Qy – Py);

  • pro kružnici: SPx = SPx + (Qx – Px); rP= r

B

y

BP

r

A

rP

S

SP

AP

x

0

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014


Geometrick transformace1

y

Q‘

r

φ

Q

r

a

S

0

x

Geometrické transformace

 • Otočení

  • pro bod

  • pro úsečku (konc. body)

  • pro kružnici (střed)

Systémy CAD, Helena Novotná, jaro 2014


ad