การเขียนบทความทางวิชาการ : วิธีการเขียนงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 33

 • 96 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การเขียนบทความทางวิชาการ : วิธีการเขียนงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ. รศ.ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. โครงสร้างของต้นฉบับบทความที่มาตรฐานและใช้ทั่วไป. ชื่อ เรื่อง (Title) ชื่อ ผู้เขียน (Authors) บทนำ ( ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ) (Introduction)(2ps)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การเขียนบทความทางวิชาการ : วิธีการเขียนงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6076275

:

..


6076275

 • (Title)

 • (Authors)

 • () (Introduction)(2ps)

 • (Theoretical background)(2ps)

 • (Study site, data and research methodology: Data and Method)(2ps)

 • (Results and discussion)(10-13ps)

 • (Conclusion)(1.5ps)

 • 15 25


6076275

 • ()


6076275

 • 2 3

 • 2 4

 • 10


6076275

 • 3 3

 • 4

 • /


6076275

 • Impact Factor

 • Impact Factor . . .


6076275

 • Impact Factor /


6076275

 • (Hot Issue)


6076275

 • (Theme)

 • .


6076275

 • (State of The Arts)

 • (-Sciencetifics Method)

 • (Index)


6076275

 • ()


6076275

 • () ()

 • ()


6076275

 • 3 2

 • &


6076275

 • &

 • (Diagram)

 • (Quotations)


6076275


6076275

 • (R&D R for D)


6076275

 • ()

 • (Effect size) &

 • (Entwisle 2005; Knodel 1978; Rindfuss 1960; Sawangdee 1997)


6076275

 • &

 • (Entwisle 2005; Knodel 1978; Rindfuss 1960; Sawangdee 1997) ..........


6076275

 • : ............. ....


6076275

 • ()


6076275


6076275


6076275

 • :

  ...................................................................

  .............................................................................

  ....................................................................

  .............................................................................

  ........................................................

  ......................................................................

  ..................................................................................

 • (Cause and consequence model: causal relationship)


6076275

 • ( ) 1 2. 3. 4...


6076275


6076275

 • (Sandwich)


6076275

 • &

 • Segment Share

 • (Trend) (Pattern)


6076275

 • (Simulation)


6076275


6076275


6076275

 • et al

 • : ; } ) *** ]


6076275

 • 4


6076275

........


 • Login