Tulevaisuuden n kymi globalisaatio globaalimuutos ja suomi
Download
1 / 29

Tulevaisuuden näkymiä: globalisaatio, globaalimuutos ja Suomi - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Tulevaisuuden näkymiä: globalisaatio, globaalimuutos ja Suomi. Marja Järvelä Suomalainen yhteiskunta Luento 9 16.2.2010. Suomalainen yhteiskunta –luentosarja kevät 2010, 18 tuntia, 2 p, MaA 103.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tulevaisuuden näkymiä: globalisaatio, globaalimuutos ja Suomi' - brede


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tulevaisuuden n kymi globalisaatio globaalimuutos ja suomi

Tulevaisuuden näkymiä: globalisaatio, globaalimuutos ja Suomi

Marja Järvelä

Suomalainen yhteiskunta

Luento 9

16.2.2010


Suomalainen yhteiskunta luentosarja kev t 2010 18 tuntia 2 p maa 103
Suomalainen yhteiskunta –luentosarja Suomikevät 2010, 18 tuntia, 2 p, MaA 103

 • 19.1. Johdanto: elämäntavan muutos jälleenrakennuksesta nykypäivään ti klo 14 Paikka M103 (Musica)

 • 21.1. Suomi maailmassa – Metsäsuomi ja tietoyhteiskunta to klo12 MaA 103

 • 26.1. Väestö, muuttoliike ja alueiden Suomi Ag Aud 2

 • 28.1 Muuttuvat työt ja työsuhteetYTT Timo AnttilaMaA103

 • 2.2. Palkkatyö, hyvinvointi ja uudet sosiaaliset jaot Ag Aud 2

 • 4.2. Koulutuspolitiikka: reformista reformiin MaA 103

 • 9.2.Niukkuudesta kulutusyhteiskuntaan Blomstedt

 • 11.2 EU Suomi ja maaseudun muutos YTT Antti PuupponenAgAud1

 • 16.2. Tulevaisuuden näkymiä: globalisaatio, globaali muutos jaSuomi MaA103

 • Tentti to 25.2. 12-14 MaA 103 ja uusinta to 4.3. klo 12-14 MaB133


Luennon rakenne
Luennon rakenne Suomi

 • Keskeisten käsitteiden määrittelyä

 • Globaalisaation ja globaalimuutoksen yhteisvaikutuksesta

 • Neljä skenaariota


Globalisaatio
Globalisaatio Suomi

 • Globalisaatiolla tarkoitetaan mannerten välisen sosiaalisen vuorovaikutuksen virtojen ja käytäntöjen lisääntymistä, kasvua, kiihtymistä ja aiempaa suurempaa merkitystä.

 • Erilaistumista vai

  yhdenmukaistumista ?

  (Held, D. & McGrew, A. 2002)

Kuva: Wikipedia, Maapallo


Globalisoitumisen aspekteja
Globalisoitumisen aspekteja Suomi

 • Taloudellinen (Joseph E. Stiglitz; David Korten)

 • Sosiaalinen (Manuel Castells; Immanuel Wallerstein)

 • Kulttuurinen (Marshall McLuhan, Richard Sennett)


Globalisaatiokritiikki
Globalisaatiokritiikkiä Suomi

 • Globalisaatio ei poista hyvinvoinnin polarisaatiota

  (vai tuottaako polarisaatiota ?)

 • Globalisaatio on kuin juna, jolla ei jarruja

 • Ihmiset menettävät otettaan elämänolojensa hallinnassa

 • Globalisaatio uhkaa elinympäristöjä ja lisää viime kädessä pakolaisuutta.


Globalisaatio ja moraali
Globalisaatio ja moraali Suomi

 • Arvojen universalisoituminen (esim. ihmisoikeudet)

 • Paikalliset arvot ja moniarvoisuus

 • Oikeuksien ja velvollisuuksien suhde haasteena

 • Uusia moraaliperustoja

  (esim. ekososiaalinen

  moraali)


Globaalimuutos
Globaalimuutos Suomi

 • Globaalimuutos viittaa ilmakehässä ja luonnonympäristössä tapahtuviin muutoksiin, joilla on merkitystä maailmantasolla, sekä luonnonolojen että yhteiskuntien osalta.

 • Usein tarkoittaa samaa

  kuin ilmastonmuutos.


Globaalimuutoksen m rittely
Globaalimuutoksen määrittelyä Suomi

 • Ihmisen toimin aiheutettu maapallon ekologisen systeemin (systeemien) muuntelu,

  joka nostaa esille yhteiskuntapoliittisen kysymyksen kestävästä kehityksestä.


Globaalimuutoksen osatekij it
Globaalimuutoksen osatekijöitä Suomi

 • Ilmastonmuutos, otsonikerroksen ohenema

 • Biodiversiteetin kaventuminen, geenimuunneltujen tuotteiden ja eliöiden ekologiset, sosio-ekonomiset ja moraaliset riskit

 • Puhtaan veden puute

Kuva: Tekniikka ja talous 2007


Suomi ja ilmastonmuutos
Suomi ja ilmastonmuutos Suomi

 • Suomi ja EUn “ilmastokupla”

 • Mittava jalanjälki

 • Ekotehokas suurtuotanto

 • Kylmä ilmasto


Luonnonvara suomi
Luonnonvara Suomi Suomi

 • Vesirikas maa

 • Vauras myös biomassan osalta

 • Paljon vartija huipputeknologiassa (esim. geenimuunnellut pohjoisen puulajit)

 • Mahdollinen hyötyjä

  ilmastonmuutoksesta

  lyhyellä tähtäimellä

  (esim. kasvukauden

  pidentyminen).

Kuva: Reijo L. 2009


Globalisaatio ja globaalimuutos tulevaisuusperspektiivin
Globalisaatio ja globaalimuutos tulevaisuusperspektiivinä Suomi

 • Vientiteollisuuden päästökauppaongelmat

 • Energiapolitiikan haasteet: hajautettua

  vai keskitettyä; kotimaista vai tuontienergiaa

  • Perinteisen teollisuuden ekotehokkuus punnintaan

  • Kotimarkkinoille lisää painoarvoa

  • Kotimaista ruokaa ?

  • Hyvinvointipalveluja vientiinkin ?

  • Suurempi rooli kansainvälisessä kehitystyössä ?


Tulevaisuus skenaarioina
Tulevaisuus skenaarioina Suomi

Perustana lähtötilanne 1995 ja sen ajan integraation mahdollisuudet

1. Vahva integraatio läntiseen Eurooppaan

2. Itämeren skenaario

3. Integraatio itään

4. Globalisoitumisskenaario


Toteutunut skenaario
Toteutunut skenaario Suomi

 • Yhdistelmä kaikista malleista niin että Eurooppa skenaario dominoi ja globalisoitumisskenaario hyvänä kakkosena.

 • Esim. keskeisillä

  teollisuudenaloilla.


Eurooppa skenaario
Eurooppa-skenaario Suomi

 • Vahvuudet

 • Vältetään sosiaalinen ja poliittinen eristäytyminen suhteessa Eurooppaan

 • Ylikansallisten ympäristöongelmien hoitamiselle on suuremmat mahdollisuudet

 • EUn täysjäsenyys yhteismarkkinoihin takaa suurimman mahdollisen tuen kaupalle ja taloudelliselle vuorovaikukselle Euroopassa


Eurooppa skenaario1
Eurooppa-skenaario Suomi

 • Kielteistä

 • Joillakin talouden toimintasektoreilla esim. maataloudessa reuna-alueongelmat korostuvat, samalla kansallisvaltion edellytykset turvata sektoreiden toimintaa ovat rajoitetut

 • Integraatio ei vastaa tasapuolisesti kaikkien väestöryhmien etuja

 • Vaikka sosiaalipolitiikka luetaan EUssa kunkin valtion sisäiseksi asiaksi, muodostuu sosiaalipolitiikalle uusia reunaehtoja.


It meren skenaario
Itämeren skenaario Suomi

Myönteistä

 • Mahdollisuus uusiin markkinoihin ja yhteistoimintaan entisissä sosialistisissa maissa

 • Taloudellinen toimeliaisuus voi lisätä sosiaalista liikkuvuutta ja parantaa toimeentuloedellytyksiä alueella

 • Pohjoismainen hyvinvointivaltioperinne voi muodostua toimivaksi kehitysmalliksi


It meren skenaario1
Itämeren skenaario Suomi

Kielteistä

 • Pääoman niukkuus laajoilla alueilla rajoittaa taloudellista toimeliaisuutta

 • Toimintakulttuurien erot vaikeita ylittää

 • Yhteiset integroitumisen intressiperusteet vähäisemmät kuin Länsi-Euroopassa


Integraatio it n
Integraatio itään Suomi

Myönteistä

 • asiantuntemuksen, teknologian ja yrityskulttuurin vienti laajasti mahdollista

 • Markkinat kehittymättömät, mutta potentiaalisesti erittäin suuret

 • Pienyrityksillä ja kansalaisaktiivisuudella enemmän tilaa ja matalammat kynnykset kuin Länsi-Euroopan suunnalla


Integraatio it n1
Integraatio itään Suomi

Kielteistä

 • Venäjän taloudelliset, poliittiset ja sosiaaliset olot vakiintumattomat

 • Taloudelliset voitot voivat olla suuria, mutta myös riskit erityisen suuria

 • Kulttuurierot vaikeasti ylitettäviä


Globalisoitumisskenaario
Globalisoitumisskenaario Suomi

Myönteistä

 • Kaikkia toiminnallisia ideoita ja markkinamahdolliuuksia kannustetaan ja käytetään hyväksi

 • Kehitysmaihin suuntautuva asiantuntemuksen, teknologian ja yrityskulttuurin vienti mahdollista

 • Kansainvälisen erikoistumisen ja työnjaon hyväksikäyttö laajasti mahdollista


Globalisoitumisskenaario1
Globalisoitumisskenaario Suomi

Kielteistä

 • Taloudellisen ja poliittisen yhteistoiminnan vakiintumattomuus todennäköisesti lisääntyy (kriisiherkkyys)

 • Pääomat saattavat karata ulkomaisiin kasvukeskuksiin

 • Sosiaalisesti raskas skenaario, joka vaatii kansalaisilta sekä muutos- että muuttovalmiutta.


Suomi ja muu maailma lyhyt historiakertaus
Suomi ja muu maailma SuomiLyhyt historiakertaus

Kansallisen identiteetin aaltoliikettä 1950-2006

1950 jälleenrakennusta, sotakorvauksia, sisua ja saunaa (erillisyys maailman keskuksista, uuden identiteetin rakennusta)


Suomi ja muu maailma lyhyt historiakertaus1
Suomi ja muu maailma SuomiLyhyt historiakertaus

 • 1960-luku

  idän ja lännen välissä – ristivetoa poliittisessa identiteeteissä

  urbanisoitunut kuluttaja

  katsoo länteen

Kuva: Koskesta voimaa kokoelma


Suomi ja muu maailma lyhyt historiakertaus2
Suomi ja muu maailma SuomiLyhyt historiakertaus

1970-luvu

 • Uusien sukupolvien esiinmarssi

 • Hyvinvointikansalaisuus syntyy

Kuva: Yle


Suomi ja muu maailma lyhyt historiakertaus3
Suomi ja muu maailma SuomiLyhyt historiakertaus

1980-luku

 • uudet suomalaiset yhteiskunnat:

  kulutus-, koulutus-, tieto-, hyvinvointi-

  “Pohjolan Japani” – nopea high tech kehitys

  • uudet liikkeet

Kuva: Aurora-lehti

Kuva:YLE


Suomi ja muu maailma lyhyt historiakertaus4
Suomi ja muu maailma SuomiLyhyt historiakertaus

1990-luvu

 • Neuvostoliiton romahdus – poliittisen kahtiajaon kuolema

 • Katse Länteen ja äkkiä

 • Lama: takaisin Lintukotoon

 • EU-jäsenyys

 • Modernisoitumisen maailmanennätyksiä kirjataan (nopeat rakennemuutokset ja teknologian kehitys)

Kuva:Yle


Suomi ja muu maailma lyhyt historiakertaus5
Suomi ja muu maailma SuomiLyhyt historiakertaus

Vuodesta 2000-

Osaamisyhteiskunta Kiina-ilmiön edessä

Mihin tarvitaan kansallista kulttuuria ?

Vastaako Suomi globaalimuutoksen haasteeseen ?

Riittääkö osaamisyhteiskunnassa kumppanuutta ?

Kuvat: YLE


ad