Udl ndingelovgivningens kvalitet
Download
1 / 22

Udlændingelovgivningens kvalitet - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

Udlændingelovgivningens kvalitet. v/ Holger Kallehauge Tidl. Landsdommer Stedfortræder for Folketingets Ombudsmand Formand for PTU – Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede. Udlændingelovgivningens kvalitet. Dens rent lovtekniske kvalitet og

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Udlændingelovgivningens kvalitet' - breck


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Udl ndingelovgivningens kvalitet

Udlændingelovgivningens kvalitet

v/ Holger Kallehauge

Tidl. Landsdommer

Stedfortræder for Folketingets Ombudsmand

Formand for PTU – Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede


Udl ndingelovgivningens kvalitet1
Udlændingelovgivningens kvalitet

 • Dens rent lovtekniske kvalitet og

 • Dens retssikkerhedsmæssige standard

  Begge dele søges belyst i forhold til fem forskellige parametre.


Hvad betyder det at udl ndingelovgivningen er
Hvad betyder det, at udlændingelovgivningen er:

 • Meget partipolitisk bestemt,

 • Ustandselig bliver ændret,

 • Skal forstås i samspil med menneskerettigheder,

 • Tvetydig med hensyn til hensigt og formål, og

 • Vanskelig at overholde og kontrollere


Sp rgsm l 1 partipolitisk bestemt
Spørgsmål 1: Partipolitisk bestemt

 • Den bygger på partipolitiske forlig, dvs. modstridende interesser

 • Det giver problemer med reglernes udformning

 • Det skaber fortolkningstvivl

 • Kendes også fra andre lovgivningsområder


Sp rgsm l 2 mange hastige ndringer
Spørgsmål 2: Mange hastige ændringer

 • Lovgivningen ændres 1 – 2 gange om året

 • Stramning på stramning uden tid til at få skabt en mere fast praksis

 • Ringe forudsigelighed af afgørelser

 • Høj ankefrekvens og lang sagsbehandlingstid


Ldre lovgivning som ndres ofte
Ældre lovgivning, som ændres ofte

 • Lovens oprindelige værdier, formål og struktur bliver mere og mere usynlig

 • Mange undtagelser fra oprindelige hovedregler

 • Loven er vanskeligt tilgængelig for praktikere/generalister

 • Det øger retsusikkerheden og svækker tilliden til de afgørelser, der træffes


Sp rgsm l 3 samspillet mellem udl ndingelovgivningen og retlige standarder
Spørgsmål 3: Samspillet mellem udlændingelovgivningen og retlige standarder

 • Lovgivningen er præget af detaljeregulering, meget specifikke enkeltregler og talrige begrænsninger i overordnede bestemmelser

 • Lovgivningen har mange lag på lag bestemmelser

 • Lovgivningen er derfor vanskelig at læse og forstå


Kender vi ikke den problematik fra andre lovgivningsomr der som f eks
Kender vi ikke den problematik fra andre lovgivningsområder, som f.eks.:

 • Skatteretten

 • Miljøreglerne

 • Boliglovgivningen, lejeregulering m.v.


Hvad er s forskellen
Hvad er så forskellen? lovgivningsområder, som f.eks.:

 • National dansk ret contra retlige standarder

 • Det er samspillet mellem udlændingelovgivningen og menneskerettigheder, reglerne i internationale konventioner og EU-retten


Der er tale om et retligt kultursammenst d
Der er tale om et retligt kultursammenstød lovgivningsområder, som f.eks.:

Inkommensurable eller dog vanskeligt forenelige størrelser skaber

 • Fortolkningsproblemer, og

 • Prioriteringsvalg

 • De kræver god vilje for at kunne løses positivt


Sp rgsm l 4 den retlige kontrol med overholdelse af udl ndingelovgivningen
Spørgsmål 4: Den retlige kontrol med overholdelse af udlændingelovgivningen

Den retlige kontrol er på dette område særlig vigtig fordi afgørelserne er af særdeles indgribende art, i form af tilladelse til eller afslag på bl.a.:

 • Ophold/udvisning – ind- og udrejse

 • Familiesammenføring, og

 • Statsborgerskab


Folketingets ombudsmand
Folketingets Ombudsmand udlændingelovgivningen

Hans generelle kompetence på hele det offentlige forvaltningsområde er ophævet ved lov i forhold til flygtningenævnets afgørelser.


Flygtningen vnet
Flygtningenævnet udlændingelovgivningen

Træffer uhyre indgribende afgørelser i menneskers liv, men på et grundlag, der er præget af mere usikkerhed end de fleste andre områder på grund af:

 • Mangelfulde oplysninger, og

 • Bevistvivl


Usikkerheden skyldes navnlig
Usikkerheden skyldes navnlig, udlændingelovgivningen

at efterforskning af internationale forhold i oprindelseslandet er så godt som umulig,

at urigtige oplysninger ofte afgives på grund af frygt,

at misforståelser, også af sproglige grunde, er almindelige, og

at troværdighed altid er vanskelig at bedømme


Retssikkerheden p virkes negativt af de f rn vnte grunde og yderligere fordi
Retssikkerheden påvirkes negativt af de førnævnte grunde og yderligere fordi:

 • Faktum er vanskeligt at fastslå med sikkerhed, og

 • Reglerne i vidt omfang hjemler ret til skønsudøvelse


Domstolskontrol
Domstolskontrol og yderligere fordi:

Begrænses af de forannævnte omstændigheder, herunder:

 • Bevistvivl

 • Skønsmæssige elementer i afgørelsen, og af

 • Troværdighed af forklaringer, som ændres undervejs i processen

 • Prøvelsens intensitet


Processen – både den forvaltningsretlige og domstolsprøvelsen – savner sagsbehandlingsregler, som ville øge retssikkerheden for borgerne:

 • En uafhængig og sagkyndig udlændingemodtagelse

 • Bedre tolkning og hurtig bevissikring


 • En neutral bisidder domstolsprøvelsen – savner sagsbehandlingsregler, som ville øge retssikkerheden for borgerne:

 • En bevisbyrderegulering, som yder borgeren en passende beskyttelse – ikke enhver tvivl bør komme borgeren til skade


Sp rgsm l 5 lovgivningens officielle form l contra det bagvedliggende politiske projekt
Spørgsmål 5: Lovgivningens officielle formål contra det bagvedliggende politiske projekt

 • Officielt er reglerne neutrale, objektive, fri for diskrimination, og en lighedsgrundsætning overholdes

 • EU-retten samt EU-domstolens afgørelser respekteres

 • De internationale konventioner overholdes


Det politiske projekt tilsigter
Det politiske projekt tilsigter: bagvedliggende politiske projekt

 • Så få flygtninge og indvandrere som muligt, der ikke kan bidrage til vækst her i landet,

 • Visse lande markeres som positive varianter

 • Konventioner skal kun overholdes, hvis der ellers er tale om åbenbare konventionsbrud


 • EU-domstolens afgørelser, som ikke harmonerer med det politiske projekt, fortolkes indskrænkende

 • Asyllejrene gøres så lidet tillokkende som muligt

 • Flygtningene betales for at tage tilbage til deres hjemland

 • At bo og arbejde uden for et asylcenter er så godt som ikke muligt


De politiske og de retlige signaler er modstridende. politiske projekt, fortolkes indskrænkendeDet skaber usikkerhed også rent retligt med hensyn til:

 • Fortolkning og retsanvendelse

 • Kontrol med reglernes overholdelse


ad