Udl ndingelovgivningens kvalitet
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Udlændingelovgivningens kvalitet PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Udlændingelovgivningens kvalitet. v/ Holger Kallehauge Tidl. Landsdommer Stedfortræder for Folketingets Ombudsmand Formand for PTU – Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede. Udlændingelovgivningens kvalitet. Dens rent lovtekniske kvalitet og

Download Presentation

Udlændingelovgivningens kvalitet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Udl ndingelovgivningens kvalitet

Udlændingelovgivningens kvalitet

v/ Holger Kallehauge

Tidl. Landsdommer

Stedfortræder for Folketingets Ombudsmand

Formand for PTU – Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede


Udl ndingelovgivningens kvalitet1

Udlændingelovgivningens kvalitet

 • Dens rent lovtekniske kvalitet og

 • Dens retssikkerhedsmæssige standard

  Begge dele søges belyst i forhold til fem forskellige parametre.


Hvad betyder det at udl ndingelovgivningen er

Hvad betyder det, at udlændingelovgivningen er:

 • Meget partipolitisk bestemt,

 • Ustandselig bliver ændret,

 • Skal forstås i samspil med menneskerettigheder,

 • Tvetydig med hensyn til hensigt og formål, og

 • Vanskelig at overholde og kontrollere


Sp rgsm l 1 partipolitisk bestemt

Spørgsmål 1: Partipolitisk bestemt

 • Den bygger på partipolitiske forlig, dvs. modstridende interesser

 • Det giver problemer med reglernes udformning

 • Det skaber fortolkningstvivl

 • Kendes også fra andre lovgivningsområder


Sp rgsm l 2 mange hastige ndringer

Spørgsmål 2: Mange hastige ændringer

 • Lovgivningen ændres 1 – 2 gange om året

 • Stramning på stramning uden tid til at få skabt en mere fast praksis

 • Ringe forudsigelighed af afgørelser

 • Høj ankefrekvens og lang sagsbehandlingstid


Ldre lovgivning som ndres ofte

Ældre lovgivning, som ændres ofte

 • Lovens oprindelige værdier, formål og struktur bliver mere og mere usynlig

 • Mange undtagelser fra oprindelige hovedregler

 • Loven er vanskeligt tilgængelig for praktikere/generalister

 • Det øger retsusikkerheden og svækker tilliden til de afgørelser, der træffes


Sp rgsm l 3 samspillet mellem udl ndingelovgivningen og retlige standarder

Spørgsmål 3: Samspillet mellem udlændingelovgivningen og retlige standarder

 • Lovgivningen er præget af detaljeregulering, meget specifikke enkeltregler og talrige begrænsninger i overordnede bestemmelser

 • Lovgivningen har mange lag på lag bestemmelser

 • Lovgivningen er derfor vanskelig at læse og forstå


Kender vi ikke den problematik fra andre lovgivningsomr der som f eks

Kender vi ikke den problematik fra andre lovgivningsområder, som f.eks.:

 • Skatteretten

 • Miljøreglerne

 • Boliglovgivningen, lejeregulering m.v.


Hvad er s forskellen

Hvad er så forskellen?

 • National dansk ret contra retlige standarder

 • Det er samspillet mellem udlændingelovgivningen og menneskerettigheder, reglerne i internationale konventioner og EU-retten


Der er tale om et retligt kultursammenst d

Der er tale om et retligt kultursammenstød

Inkommensurable eller dog vanskeligt forenelige størrelser skaber

 • Fortolkningsproblemer, og

 • Prioriteringsvalg

 • De kræver god vilje for at kunne løses positivt


Sp rgsm l 4 den retlige kontrol med overholdelse af udl ndingelovgivningen

Spørgsmål 4: Den retlige kontrol med overholdelse af udlændingelovgivningen

Den retlige kontrol er på dette område særlig vigtig fordi afgørelserne er af særdeles indgribende art, i form af tilladelse til eller afslag på bl.a.:

 • Ophold/udvisning – ind- og udrejse

 • Familiesammenføring, og

 • Statsborgerskab


Folketingets ombudsmand

Folketingets Ombudsmand

Hans generelle kompetence på hele det offentlige forvaltningsområde er ophævet ved lov i forhold til flygtningenævnets afgørelser.


Flygtningen vnet

Flygtningenævnet

Træffer uhyre indgribende afgørelser i menneskers liv, men på et grundlag, der er præget af mere usikkerhed end de fleste andre områder på grund af:

 • Mangelfulde oplysninger, og

 • Bevistvivl


Usikkerheden skyldes navnlig

Usikkerheden skyldes navnlig,

atefterforskning af internationale forhold i oprindelseslandet er så godt som umulig,

aturigtige oplysninger ofte afgives på grund af frygt,

atmisforståelser, også af sproglige grunde, er almindelige, og

attroværdighed altid er vanskelig at bedømme


Retssikkerheden p virkes negativt af de f rn vnte grunde og yderligere fordi

Retssikkerheden påvirkes negativt af de førnævnte grunde og yderligere fordi:

 • Faktum er vanskeligt at fastslå med sikkerhed, og

 • Reglerne i vidt omfang hjemler ret til skønsudøvelse


Domstolskontrol

Domstolskontrol

Begrænses af de forannævnte omstændigheder, herunder:

 • Bevistvivl

 • Skønsmæssige elementer i afgørelsen, og af

 • Troværdighed af forklaringer, som ændres undervejs i processen

 • Prøvelsens intensitet


Udl ndingelovgivningens kvalitet

Processen – både den forvaltningsretlige og domstolsprøvelsen – savner sagsbehandlingsregler, som ville øge retssikkerheden for borgerne:

 • En uafhængig og sagkyndig udlændingemodtagelse

 • Bedre tolkning og hurtig bevissikring


Udl ndingelovgivningens kvalitet

 • En neutral bisidder

 • En bevisbyrderegulering, som yder borgeren en passende beskyttelse – ikke enhver tvivl bør komme borgeren til skade


Sp rgsm l 5 lovgivningens officielle form l contra det bagvedliggende politiske projekt

Spørgsmål 5: Lovgivningens officielle formål contra det bagvedliggende politiske projekt

 • Officielt er reglerne neutrale, objektive, fri for diskrimination, og en lighedsgrundsætning overholdes

 • EU-retten samt EU-domstolens afgørelser respekteres

 • De internationale konventioner overholdes


Det politiske projekt tilsigter

Det politiske projekt tilsigter:

 • Så få flygtninge og indvandrere som muligt, der ikke kan bidrage til vækst her i landet,

 • Visse lande markeres som positive varianter

 • Konventioner skal kun overholdes, hvis der ellers er tale om åbenbare konventionsbrud


Udl ndingelovgivningens kvalitet

 • EU-domstolens afgørelser, som ikke harmonerer med det politiske projekt, fortolkes indskrænkende

 • Asyllejrene gøres så lidet tillokkende som muligt

 • Flygtningene betales for at tage tilbage til deres hjemland

 • At bo og arbejde uden for et asylcenter er så godt som ikke muligt


Udl ndingelovgivningens kvalitet

De politiske og de retlige signaler er modstridende.Det skaber usikkerhed også rent retligt med hensyn til:

 • Fortolkning og retsanvendelse

 • Kontrol med reglernes overholdelse


 • Login