slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kinderen en jongeren met een chronische aandoening

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 63

Kinderen en jongeren met een chronische aandoening - PowerPoint PPT Presentation


 • 226 Views
 • Uploaded on

‘ Optimale integratie van kinderen met een chronische aandoening in het gewoon onderwijs: een gedeelde zorg ‘ Dr Inge Van Trimpont Met de steun van het steunfonds Marie Margueritte Delacroix en het Fonds Ivens Boons. Kinderen en jongeren met een chronische aandoening.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kinderen en jongeren met een chronische aandoening' - breanna-daugherty


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

‘ Optimale integratie van kinderen met een chronische aandoening in het gewoon onderwijs: een gedeelde zorg ‘DrInge Van TrimpontMet de steun van het steunfonds Marie Margueritte Delacroix en het Fonds Ivens Boons

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

kinderen en jongeren met een chronische aandoening
Kinderen en jongeren met een chronische aandoening

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

 • Meer kinderen en jongeren met een chronische aandoening worden volwassen

Door:

 • Grotere medische kennis
 • Betere behandelingsstrategieën
kinderen en jongeren met een chronische aandoening1
Kinderen en jongeren met een chronische aandoening

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

 • Deze kinderen en jongeren wensen actief te kunnen participeren aan het maatschappelijk gebeuren
 • Van een focus enkel gericht op medische zorg verschuiving naar ook aandacht op optimale ontwikkeling
 • Vrijwaren van de onderwijsloopbaan wordt steeds belangrijker in functie van maatschappelijke participatie
doelstelling
Doelstelling

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

 • Optimale ontwikkelingskansen vrijwaren
 • Optimale integratie op school
 • Voorkomen van handicapsituatie

Maximale maatschappelijke participatie

definitie chronische ziekte
Definitie chronische ziekte

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

 • Grote verscheidenheid aan somatische pathologie variërend in:
  • Ernst
  • Duur
  • Oorzaak
  • Verschijningsvorm
definitie chronische ziekte1
Definitie chronische ziekte

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

 • Categorieën:
  • Etiologie
  • Aangeboren versus verworven
  • Chronisch en levenslang
  • Chronisch met acute opflakkeringen

Chronische conditie/ aandoening

definitie chronische ziekte2
Definitie chronische ziekte

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

“Van der Meulen: chronische ziekte bij jonge kinderen

“… een medisch aantoonbare, fysieke conditie die langdurig invloed uitoefent op de gezondheid en het psychologisch (met name cognitief) functioneren van het kind, terwijl medisch toezicht noodzakelijk blijft. Aan chronisch moet een medisch oordeel ten grondslag liggen.

Het tweede deel van de definitie brengt het psychologisch functioneren van het kind in geding. Hiermee wordt gedoeld op een brede opvatting van het begrip cognitie: de processor die informatie en affect verwerkt tot mentale vaardigheden, aandacht, geheugen,emotie, taal en sociale aanpassing.”

definitie chronische ziekte3
Definitie chronische ziekte

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

Definitie is niet waterdicht:

 • Onvoldoende nadruk op acute episodes, die in schoolcontext specifieke aanpak vragen
 • Wel flexibel genoeg om kinderen en jongeren te detecteren en hun lichamelijk en psychisch functioneren en de mate van sociale aanpassing te bewaken en bevorderen
prevalentie van chronische aandoeningen
Prevalentie van chronische aandoeningen

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

 • American Academy of Pediatrics (1993)
  • 10 – 20% aandoening die dagelijks functioneren op enigerlei wijze beïnvloedt
  • 3-7% langdurig, invaliderende aandoening of handicap met invloed op dagelijkse activiteiten oa schoollopen
 • Nederlands Centraal Bureau voor de Statistiek (2004)
  • 25% van 0-24 jarigen langdurige aandoening
 • Gezondheidsenquête Vlaanderen (2001)
  • 6,2% van 0-14 jarigen langdurige aandoening
  • 1,4 % matige beperkingen in dagelijkse leven
  • 0,5% ernstige beperkingen in dagelijkse leven
prevalentie van chronische aandoeningen1
Prevalentie van chronische aandoeningen

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

 • Gezondheidsenquête Vlaanderen 2004
  • Chronische aandoening behorende tot één ziektegroep

0-14j 7,6%

15- 24j 8,6%

  • Chronische aandoening > één ziektegroep (comorbiditeit)

0-14j 0%

15-24j 1,4%

  • Één of meerdere langdurige ziekte, langdurige aandoening of handicap

0-14j 10,2%

15-24j 10,3%

prevalentie van chronische aandoeningen2
Prevalentie van chronische aandoeningen

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

 • Gezondheidsenquête Vlaanderen 2004
  • Astma tijdens de voorbije 12 maanden

0-14j 4,4%

15- 24j 2,1%

  • Allergieën tijdens de voorbije 12 maanden

0-14j 13,6%

15-24j 18,1%

  • Chronische bronchitis of chronische longkwaal tijdens de voorbije 12 maanden

0-14j 1,9%

15-24j 2,3%

  • Kanker tijdens de voorbije 12 maanden

0% voor beide groepen

prevalentie van chronische aandoeningen3
Prevalentie van chronische aandoeningen

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

 • Gezondheidsenquête Vlaanderen 2004
  • Diabetes tijdens de voorbije 12 maanden

0-14j 0,2%

15- 24j 0,4%

  • Zweer dunne darm of maag tijdens de voorbije 12 maanden

0-14j 0%

15-24j 0,5%

  • Migraine tijdens de voorbije 12 maanden

0-14j 1,8%

15-24j 11,6%

  • Ernstige rugklachten tijdens de voorbije 12 maanden

0-14j 0,2%

15-24j 2,2%

prevalentie van chronische aandoeningen4
Prevalentie van chronische aandoeningen

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

 • Cerebral palsy: 2 – 5/1000 geboortes
 • Spina bifida: 1/1000 geboortes in Nederland
 • Spierziekten: 1/4000 geboortes (j) Duchenne – 1/15000 geboortes Ziekte van Werdnig Hoffman
 • Epilepsie: 5/1000Reuma:1/1000
 • Diabetes type I: België 2007: 15,3/100.000
 • Mucoviscidose: België: 50 kinderen per jaar
 • Kanker: 12 nieuwe gevallen/100.000 kinderen/jCongenitale
 • Hartaandoeningen: 6- 8/1000 geboortes
 • Ziekte van Crohn: 1,7 – 3,5/1000 inwoners waarvan ¼ jonger dan 20 jaar
 • Niertransplantaties: in Vlaanderen 10/jaar
conclusie prevalentie
Conclusie prevalentie

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

Op elke school zit(ten) één of meerdere jongere(n) met een chronische aandoening

Aandachtspunt binnen het inschrijvingsbeleid en zorgbeleid van een school

impact van een chronische aandoening
Impact van een chronische aandoening

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

Ontwikkeling kan beïnvloed worden door de aandoening

Lichamelijk

 • Grof motorisch ontwikkeling
 • Fijn motorisch ontwikkeling
 • Visuele ontwikkeling
 • Auditieve ontwikkeling
 • Seksuele maturatie
impact van een chronische aandoening1
Impact van een chronische aandoening

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

Ontwikkeling:

Mentaal

 • Cognitieve ontwikkeling
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Zelfbeeld
  • Rolpatroon
impact van een chronische aandoening2
Impact van een chronische aandoening

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

 • De ontwikkeling zal ook beïnvloed worden door de wijze waarop de omgeving inspeelt op de jongere met een chronische aandoening
 • Beschermende en belemmerende factoren
  • Opvoeding
  • School
  • Cultureel – sportief
 • Invloed op de levenskwaliteit
  • Fysieke gezondheid,
  • Psychosociale gezondheid
  • Emotioneel functioneren
  • Schools functioneren
  • Sociaal functioneren
impact van een chronische aandoening3
Impact van een chronische aandoening

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

 • Lager zelfbeeld
 • Hebben angst geen relaties te kunnen opbouwen
 • Hebben geen rolpatroon (vb jongeren in rolstoel) op vlak van intimiteiten
 • Gevoel van geen controle over hun eigen lichaam
 • Vaker depressies
 • Vaker slachtoffer van misbruik en mishandeling
impact van een chronische aandoening4
Impact van een chronische aandoening

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

 • Tragere sociale maturatie
 • Overbeschermd door ouders, brussen, omgeving
 • Gebrekkige therapie compliance
 • Achterstand op school
  • 25 a 30% heeft 1 tot 2 jaar schoolse achterstand
 • Meer at risk voor verkeerde oriëntering op school
 • Meer at risk om zonder kwalificatie de school te verlaten
martha
Martha
 • 30 jaar
 • Master in de psychologie
 • Onderzoeker aan Hoge School

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

martha1
Martha
 • Cerebrale parese
 • Spastische hemiplegie
 • Spraakmoeilijkheden
 • IQ op kleuterleeftijd < 50

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

martha2
Martha

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

 • Schoolloopbaan:
  • Advies: type 2 proberen, maar wellicht niet haalbaar
  • Intensieve revalidatie
  • Tot het 5° secundair ASO gewoon onderwijs met naschoolse ondersteuning
  • 5°en 6° secundair in type 5 in het Zeepreventorium
 • Geen schoolvertraging
 • Universiteit
 • Deeltijds werken omdat voltijds werken conflicteert met de tegemoetkomingen van het VAPH
martha3
Martha

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

 • Gemotiveerde en weerbare ouders
 • Scholen en CLB die de talenten van Martha herkenden
 • Scholen die konden tegemoetkomen aan de specifieke onderwijsleer- en participatiebehoeften van Martha
 • Netwerk en CLB dat Scholen en ouders kon ondersteunen door:
  • Aanleveren van concrete informatie op maat
  • Detecteren en beschrijven van de onderwijsbehoeften
generieke noden van leerlingen
Generieke noden van leerlingen

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

 • Doordacht beleid op school inzake afwezigheden
 • Begripsvolle, goed geïnformeerde leerkrachten
  • goeie relaties met leerkrachten
  • goeie relaties met hun medeleerlingen
 • Deelname aan de gewone schoolactiviteiten
  • Activiteiten op het vlak van leerplannen
  • Activiteiten op het sociale vlak
 • Privacy
 • Coördinator, aanspreekpunt op school
 • Hoog verwachtingspatroon van de leerkrachten
 • Detectie van hun specifieke noden binnen onderwijs
generieke noden van leerkrachten
Generiekenoden van leerkrachten

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

 • Doordacht zorgbeleid op school
 • Correcte eenduidige en concrete informatie
 • Coördinator, aanspreekpunt op school
 • Ondersteuning bij het detecteren van de individuele onderwijsleer en participatiebehoeften
 • Ondersteuning bij het formuleren van de specifieke onderwijsleer- en participatiebehoeften
 • Ondersteuning bij het formuleren van specifieke maatregelen
generieke noden scholen
Generieke noden scholen

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

 • Communicatie en overleg
 • Motivatie van ouders en kinderen
 • Samenwerking
 • Zorgstructuur en zorgbeleid
 • Afspraken en procedures
 • Netwerk
diagnose
Diagnose

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

Kind of jongere wordt aangemeld met een diagnose

Wat is echter de betekenis van een diagnose binnen onderwijs?

diagnose1
Diagnose

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

filmpje

diagnose2
Diagnose
 • Epilepsie:
  • Concentratieproblemen
  • Geheugenproblemen
  • Leerproblemen
  • Gedragsproblemen
  • Grand mal aanvallen
  • Nood medicatie op school
  • ……..

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

diagnose3
Diagnose
 • NAH
 • Diabetes
 • Astma
 • Reuma
 • Spina bifida
 • Kanker
 • ADHD
 • ……….elk met hun bijsluiter!

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

diagnose4
Diagnose

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

 • Laat toe te onderkennen
 • Laat toe te verklaren
 • Laat toe te deculpabiliseren
 • Geeft aanwijzingen over behandeling
 • Geeft aanwijzingen over prognose
 • Is soms een toegangsticket tot extra middelen

Noodzakelijk

diagnose5
Diagnose

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

Maar

 • Zegt weinig over het dagelijks functioneren
 • Zegt weinig over levenskwaliteit
 • Zegt weinig over talenten van kinderen en jongeren
 • Zegt niets over de betekenis voor het functioneren op school
 • Zegt niets over de onderwijsleer- en participatiebehoeften
diagnose betekenis voor de school
Diagnose: betekenis voor de school?
 • Leerkracht voelt zich niet competent
 • Nochtans: de leerkracht doet er toe!
 • Nood aan vertaalslag
  • naar het schools functioneren
  • pedagogische
  • didactische
  • organisatorische maatregelen

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

slide34
Hoe?

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

 • Samenwerkingsmodel
 • Instrument
 • Visie en werkkaders:
   • Handicapcreatiemodel van Fougeyrollas
   • Zorgcontinuüm
   • Handelingsgericht werken (HGW) – Handelingsgerichte diagnostiek (HGD)
   • International Classification of Functioning (ICF)
slide35

Samenwerkingsmodel

Schoolteam

GON begeleider

leerkracht

KCA in de klas

Schoolbeleids - team

medeleerlingen

Trajectbegeleider van de schoolloopbaan

 • TOaH
 • ZH school
 • Bednet
 • Patiëntenorganisaties
 • Vrijwilligers organisaties
 • …….

CLB team

 • Huisarts
 • Behandelende specialist
 • Paramedici
 • ZH psychologen
 • Sociale dienst van het ZH

Ouders en kind

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

fougeyrollas
Fougeyrollas

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

 • Canadese socioloog
 • Een handicapsituatie ontstaat in interactie met de omgeving
 • Veranderen van de omgeving kan een handicap situatie voorkomen
handelingsgericht werken hgw
Handelingsgericht Werken (HGW)

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

Uitgangspunten:

 • Onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal
 • Transactioneel referentiekader – wisselwerking
 • De leerkracht doet er toe
 • Het positieve benutten
 • Constructief samenwerken
 • Doelgericht
 • Systematisch en transparant
handelingsgerichte diagnostiek
Handelingsgerichte diagnostiek

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

cyclus

1. Intake 2. Strategie 3. Onderzoek

4. Indicering

Fasen kunnen 5. Advies

Overgeslagen worden!

clusters hgw hgd
Clusters HGW/HGD

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

Participatie op school:

 • Leerontwikkeling: Leesvaardigheden, rekenvaardigheden…
 • Werkhouding en taakgedrag:zoals motivatie, zelfstandig werken…
 • Cognitief functioneren, zoals taalvaardigheid, verbanden leggen…
 • Sociaal-emotioneel functioneren, zoals omgaan met autoriteit en regels….
 • Lichamelijk functioneren en participatie: zoals grove en fijne motoriek…
 • Andere levensgebieden :zoals zelfverzorging, schoolloopbaan, maatschappelijk, sociaal en burgerlijk leven
international classification of functioning icf
International Classification of Functioning (ICF)

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

De ICF bestaat uit een raamwerk van classificaties die samen een gestandaardiseerd begrippenapparaat vormen voor het beschrijven van het menselijk functioneren en de problemen die daarin kunnen optreden.

De ICF voorziet in een wetenschappelijke grondslag voor het begrijpen en het bestuderen van het menselijk functioneren, uitkomsten en determinanten.

De ICF schept een gemeenschappelijke taal voor het beschrijven van iemands functioneren met als doel de communicatie tussen de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en in andere sectoren, als ook mensen met functioneringsproblemen te verbeteren.

international classification of functioning icf1
International Classification of Functioning(ICF)

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

 • De ICF maakt gegevens in de tijd en uit verschillende landen, vakgebieden en sectoren, met elkaar vergelijkbaar.
 • De ICF kan een basis vormen voor het ontwikkelen van instrumenten voor research of voor instrumenten voor de detectie van onderwijsleer- en participatiebehoeften.
slide42
ICF

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

 • Stoornissen: afwijkingen in of verlies van functies of anatomische eigenschappen
 • Activiteiten: onderdelen van iemands handelen
 • Beperkingen: moeilijkheden die iemand heeft bij het uitvoeren van activiteiten
 • Participatie: iemands deelname aan het maatschappelijk leven
 • Participatieproblemen: problemen die iemand heeft met het deelnemen aan het maatschappelijk leven
slide43
ICF

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

international classification of functioning icf2
International Classification of Functioning (ICF)

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

 • International classification of functioning – Jeugd versie
  • Voor het in kaart brengen van onderwijsleer- en participatiebehoeften
  • Om de medische labels te vertalen in handvatten voor de aanpak en de ondersteuning in de klas

Door

  • Het analyseren en beschrijven van het functioneren van de leerling
  • Het analyseren en beschrijven van het vermogen om taken uit te voeren
  • Het analyseren en beschrijven van de barrières en facilitatoren in de schoolomgeving en in de persoonlijke factoren
  • Link maken het HGD/HGW kader
slide45
ICF

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

 • Stoornissen: afwijkingen in of verlies van functies of anatomische eigenschappen
 • Activiteiten: onderdelen van iemands handelen
 • Beperkingen: moeilijkheden die iemand heeft bij het uitvoeren van activiteiten
 • Participatie: iemands deelname aan het maatschappelijk leven
 • Participatieproblemen: problemen die iemand heeft met het deelnemen aan het maatschappelijk leven
niet aangeboren hersenletsels nah
Niet- aangeboren hersenletsels (NAH)

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

‘Niet aangeboren hersenletsel is een hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook. Het is ontstaan na de geboorte en het veroorzaakt een onomkeerbare breuk in de levenslijn.’

Bron: Kinderen en jongeren met een niet- aangeboren hersenletsel in het onderwijs. Ziezon, 2009, Martha Krijger en Bianca Vlaar

www.ziezon.nl

slide47
NAH

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

Gevolgen:

 • Motoriek: lichamelijke veranderingen of beperkingen
 • Zintuiglijke beperkingen
 • Cognitie: beperkingen op gebied van oriëntatie, concentratie, prikkelverwerking, geheugen, toepassen van kennis, plannen, flexibiliteit en communicatie
 • Gedrag: ingrijpende veranderingen op gebied van emotie en sociaal- emotioneel functioneren

Bron: Kinderen en jongeren met een niet- aangeboren hersenletsel in het onderwijs. Ziezon, 2009, Martha Krijger en Bianca Vlaar

www.ziezon.nl

nah jonas
NAH: Jonas

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

11 jaar

 • Fietsongeval met hersenletsel
 • Beperkt gezichtsvermogen, hemianopsie
 • Motorische problemen: verstoorde spierspanning aan een lichaamshelft
 • Vermoeidheid
 • Concentratieproblemen: korte concentratieboog
 • Laag tempo van informatieverwerking
 • Geheugenproblemen
 • Problemen met zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • Problemen op gebied van sociaal gedrag en sociale vaardigheden
icf jonas
ICF Jonas

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

instrument voor de detectie van onderwijs behoeften
Instrument voor de detectie van onderwijs behoeften

Diagnose

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

slide51
NAH

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

icf jonas1
ICF Jonas

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

instrument voor de detectie van onderwijs behoeften1
Instrument voor de detectie van onderwijs behoeften

Diagnose

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

icf jonas aanpassingen
ICF Jonas aanpassingen

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

instrument voor de detectie van onderwijs behoeften2
Instrument voor de detectie van onderwijs behoeften

Diagnose

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

onderwijsbehoeften jonas
Onderwijsbehoeften Jonas

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

slide57
NAH

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

slide58
CLB

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

 • Ondersteunen bij vorm geven van zorgbeleid
  • Aanreiken aandachtspunten voor kinderen en jongeren met een chronische aandoening (vb. bij inschrijvingsbeleid)
  • Oog voor verschillende vormen van onderwijs aan huis
 • Generieke en specifieke noden formuleren
  • CLB arts/verpleegkundige
   • Intake
   • Motiveren ouders en leerlingen
  • Multidisciplinair
   • Detectie van individuele onderwijsleer- en participatiebehoeften
   • Vertalen naar specifieke maatregelen
 • Draaischijf
  • Netwerk
clb arts
CLB arts

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

Contacten met ouders

Contacten met behandelende arts

Chronisch Ziekte attest

ToAH

Netwerk

Ondersteuning bij medicatie, verzorging

Schoolloopbaan

Kennis ziektebeelden en vertalen naar functies en activiteiten en participatie

clb arts1
CLB arts

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

Andere levensgebieden

Behandeling

 • Informeren van schoolteam:

Medicatie: wijze van toedienen op school, hoe bewaren, wie zal medicatie toedienen, mogelijke nevenwerkingen

Doktersattest nodig?

Verzorging: wie, wat , hoe, waar, wanneer?

Paramedische behandelingen: wie, wat , hoe, waar, wanneer?

Urgenties: wat doen? Wie bellen?

clb arts2
CLB arts

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

Andere levensgebieden

Zelfverzorging

 • Informeren van schoolteam:

Nood aan ondersteuning bij het naar toilet gaan

Bij het aan en uitkleden

Bij het eten

clb arts3
CLB arts

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

Andere levensgebieden

Studiekeuze

 • Wensen en verwachtingen van leerling in kaart brengen
 • nadenken proactief
 • Keuzemogelijkheden open bespreken
 • Samen zoeken naar mogelijkheden en alternatieven
 • schoolkeuze
bronnen
Bronnen

Inge Van Trimpont opleiding JGZ april 2012

 • ICF: http://www.who.int/classifications/icf/en/
 • www.ziezon.be
 • www.onderwijsvoorziekekinderen.be

wetgeving

 • http://www.ond.vlaanderen.be/leerplicht/algemeen/afwezig-zijn.htm
 • http://www.ond.vlaanderen.be/zoekresultaat.asp?cx=013204771404003538783%3Az_wf3lcxy4c&cof=FORID%3A11&ie=UTF-8&q=tijdelijk+onderwijs+aan+huis&sa=Zoek#880
 • http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13911

Onderwijs aan huis

 • www.bednet.be
ad