N vrh inteligentn ho modulu pre gratex knowledge office
Download
1 / 18

Návrh inteligentného modulu pre Gratex Knowledge Office - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Návrh inteligentného modulu pre Gratex Knowledge Office. Polášek Ivan Gratex International, a.s. KIOF OF EU, FIIT STU. Nástroj pre podporu definície a prevádzky riadenia procesov formou obehu dokumentov. Uchovávanie a vyhľadávanie dokumentov Podľa aktuálnych aj historických vlastností

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Návrh inteligentného modulu pre Gratex Knowledge Office' - brasen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
N vrh inteligentn ho modulu pre gratex knowledge office

Návrh inteligentného modulu pre Gratex Knowledge Office

Polášek IvanGratex International, a.s.

KIOF OF EU, FIIT STU


N stroj pre podporu defin cie a prev dzky riadenia procesov formou obehu dokumentov
Nástroj pre podporu definície a prevádzky riadenia procesov formou obehu dokumentov

 • Uchovávanie a vyhľadávanie dokumentov

  • Podľa aktuálnych aj historických vlastností

  • Systémové vlastnosti dokumentu

  • Definované vlastnosti triedy

  • Podľa príloh a ich obsahu

 • Obeh dokumentov (Workflow)

  • Stavy, hrany - prechody medzi stavmi

  • Oprávnenia v stave, v prechodoch

  • Udalosti (events, actions), validácie, notifikácie


  • Projekt

   • LogFRAME Matrix

    • Assumptions

    • Risks

   • Milestones

   • Deliverables

   • Tasks

  • Firma

   • Organizačná štruktúra

   • Prijatie do zamestnania

   • Neprítomnosť na pracovisku

    • OČR, PN

    • Služobná cesta

    • Dovolenka

   • Agenda

    • Pošta

    • Kontakty

    • Zdroje

   • Dokumenty

   • Žiadosť o nákup

   • Personalistika

  • Produkt

   • Verzia, build

   • Chybové hlásenia

   • Požiadavka na zmenu

   • Žiadosť o podporu

   • Dokumentácia

  • Zákazník

   • Správa zo stretnutia

   • Obchodná príležitosť

   • Činnosti a úlohy

   • Aktivita

  • Iné

   • Virtuálna knižnica

   • Aktíva v užívaní

   • Zmluvy

  • Informatika

   • Konto

   • Prístup

   • Konfigurácia


  Triedy informácií o Projekte:

  • Všeobecné informácie

  • Tím (role – security model)

  • Etapy (míľniky)

   • Kategórie služieb

    • Projektové riadenie a komunikácia

    • Podpora právnych služieb

    • Analýza

    • Architektonický návrh

    • Dokumentácia

    • Školenie

    • Vývoj

    • Testovanie

    • Podpora/prevádzka/údržba

  • Výstupy (predmety dodávky)

   • Akceptačné kritériá

  • Predpoklady a riziká

  • Oficiálne dokumenty (zmluva, dodatky, zápisy a dohody)


  Triedy informácií o Zmluve:

  • Účastníci

  • Predmet

   • Tovar

   • Služby

  • Pojmy

  • Služby (kat.)

   • Činnosti a výkony

   • Oblasti

   • Výstupy

    • Akceptačné kritériá

  • In / Out SCOPE

  • Projekt (dtto)

  • Všeobecné ustanovenia

  • Potrebná súčinnosť (predpoklady)

  • Cena a platobné podmienky

  • Špeciálne ustanovenia (bezpečnosť, autorské práva,

  • Komunikačné vzory, Prílohy, Dodatky


  Funkcie nov ho modulu
  Funkcie nového modulu

  • Vyhľadať relevantné dokumenty pre používateľa

  • Zostaviť nový dokument

  • Dokument môže byť používateľská, analytická, technická dokumentácia

  • Dokumentom však môže byť aj zdrojový kód...


  S asti modulu
  Súčasti modulu

  • Znalostný systém a Clips ako nástroj pre tvorbu inteligentného prostredia

  • DotLucene ako fultextový indexovací a vyhľadávací systém

  • Add-In pre Word ako GUI.

  • Komunikácia so systémom cez WS, čo umožní viacerým používateľom pracovať nad jednou databázou dokumentov a tak zdieľať znalosti.

  F unkcia featurerelevance
  Funkcia FeatureRelevance


  R elevancia dokumentu
  Relevancia dokumentu

  relevancia_dokumentu =

  log(n+1)*relevancia_zväzku / 10

  n – početnosť použitia dokumentu v súvislosti so zväzkom.


  Ohodnocovanie zv zkov k ov ch slov a dokumentov
  Ohodnocovanie zväzkov kľúčových slov a dokumentov


  Xml metamodel pou vate sk dok
  XML/metamodel,používateľská dok.


  Xml metamodel technick dok
  XML/metamodel,technická dok.


  Z ver
  Záver

  • Vyhľadať relevantné dokumenty pre používateľa

  • Zostaviť nový dokument

  • Dokument môže byť používateľská, analytická, technická dokumentácia

  • Dokumentom však môže byť aj zdrojový kód...

  • Vytvárať bázu dynamických ontológií potrebných dokumentov

  • Ontológie aktualizovať

  • Ontológie nielen pre klasické dokumenty (zmluvy, technická a používateľská dokumentácia), ale aj pre zdrojové kódy, modely a vzory v analytickej dokumentácii


  ad