Oplæg til drøftelse ved IKAS temagruppemøde (Kvalitets- og risikostyring) den 1. september ved Jo...
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

Forudsætninger: IKAS PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Oplæg til drøftelse ved IKAS temagruppemøde (Kvalitets- og risikostyring) den 1. september ved Johan K. Forudsætninger: Janne LK’s opdrag. Tænk over hvordan det med indikatorer kan se ud, ud fra en pragmatisk synsvinkel: ☻ Akkreditering 2008 → Forenkling af en kompleks materie Genbrug

Download Presentation

Forudsætninger: IKAS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Foruds tninger ikas

Oplæg til drøftelse ved IKAS temagruppemøde (Kvalitets- og risikostyring) den 1. september ved Johan K. Forudsætninger: Janne LK’s opdrag

Tænk over hvordan det med indikatorer kan se ud, ud fra en pragmatisk synsvinkel: ☻Akkreditering 2008→

 • Forenkling af en kompleks materie

 • Genbrug

 • Gentagelse

 • Skabeloner

  [Altså: Ingen problematiseringer eller teoretiseringer!]


Foruds tninger ikas

Forudsætninger: IKAS

 • IT-understøttet akkreditering

 • Selvevaluering (intern surveyer)

  • selvindsigt i alle akkrediteringsrelevante data

  • kvalitetsstyring/ forbedring: præsentationer egnet til dokumentation af forbedring

 • Akkrediteringsbesøg ved IKAS (ekstern surveyer)

  • brug af data/præsentationer som afdelingens egne surveyere har + egen gennemgang af standardopfyldelse

 • ERGO:

  • Alle nødvendige data og præsentationer tilgængelige for begge surveyere (data på pt. niveau dog kun intern surveyer?) i ét IT system


Foruds tninger ikas

Tiden går

2008

2007 x 2

2006

Forudsætning: IT


Foruds tninger ikas

Forudsætning: Datatyper mv.

Generelle temaer

Henvisninger

Visitation

Modtagelse

Vurdering og planlægning

Koordinering og kontinuitet

Overdragelse

Diagnosticering

Observation

Patientinddragelse

Patientinformation og kommunikation

Intensiv behandling

Invasiv behandling

Rehabilitering

Medicinering

Forebyggelse og sundhedsfremme

Ernæring

DGMA – erfaringer/praksis

Der indsamles data fra journaler, ved interview eller observation karakteriseret ved:

Stikprøver

Periodisk (½-1 år?)

Afdelingsniveau

Kategoriske variable (ofte i to grupper)


Foruds tninger ikas

Kategoriske variable (ofte i to grupper): ja/nej

DGMA

ja/nej

ja/nej

ja/nej


Foruds tninger ikas

Forudsætning: Datatyper mv.

Organisatoriske temaer

Beredskab og forsyning

Patienttransport

Apparatur og teknologi

Kvalitetsstyring

Risikostyring

Hygiejne

Rekruttering, uddannelse og kompetencesikring

Dokumentation og datastyring

Ledelse

Politikker og retningslinier

Akkrediterings – erfaringer/praksis:

Der indsamles data fra dokument gennemgang, ved interview eller observation karakteriseret ved:

Stikprøver

Periodisk (1 år?)

Hospitalsniveau

Kategoriske variable (to grupper)


Foruds tninger ikas

Forudsætning: Datatyper mv.

 • Kliniske databaser

 • Der indsamles strukturerede data med web IT systemer fra patienter og journaler

 • Alle patienter

 • Løbende registrering

 • Patientniveau

 • Kontinuerte variable (måling)

 • (tid, HBA1C, BT,scoringer etc.)

 • Kategoriske variable (tælling)

 • (2 grupper fx død/levende

 • ofte > 2 grupper fx VAS og ASA score)

Sygdomsspecifikke temaer

Apopleksi

Brystkræft*

Diabetes

Fødsler*

Hjerteinsufficiens

Hoftenære frakturer

Kronisk Obstruktiv Lungelidelse (KOL)*

Mavesår

Skizofreni

Tyk og endetarmskræft

Lungekræft


Foruds tninger ikas

Generelle

Der indsamles data fra journaler, ved interview eller observation karakteriseret ved:

Stikprøver

Periodisk (½-1 år?)

Afdelingsniveau

Kategoriske variable (to grupper)

 • Sygdomsspecifikke

 • Der indsamles strukturerede data med web IT systemer fra patienter og journaler

 • Alle patienter

 • Løbende registrering

 • Patientniveau

 • Kontinuerte variable

 • (tid, HBA1C, BT,scoringer etc.)

 • Kategoriske variable

 • (mange grupper fx VAS og ASA score)

Organisatoriske

Der indsamles data fra dokumentgennemgang, ved interview eller observation karakteriseret ved:

Stikprøver

Periodisk (1 år?)

Hospitalsniveau

Kategoriske variable (to grupper)

Mangler: de enkle data

Haves: de komplekse data


Generelle temaer ikas eksempel kontaktperson

Generelle temaer (IKAS eksempel)Kontaktperson

Standard

Senest 24 timer efter indlæggelsen er det dokumenteret i patientens journal, hvem der er patientens sundhedsfaglige kontaktperson med ansvar for koordinering af indlæggelsesforløbet og information til patienten.


Generelle temaer ikas eksempel kontaktperson1

Generelle temaer (IKAS eksempel)Kontaktperson

Trin 1: Retningslinjer

- Indikator 1

Forekomst af retningslinier, på et for personalet kendt og lettilgængelig sted. Retningslinjerne fastsætter principper for tildeling af den/de sundhedsfaglige kontaktperson(er) samt beskriver deres ansvar og opgaver


Generelle temaer ikas eksempel kontaktperson2

Generelle temaer (IKAS eksempel)Kontaktperson

Trin 1- Retningslinjer

Indikator 1’s observerbare delelementer:

Forekomst af retningslinier (JA/NEJ), på et for personalet kendt (JA/NEJ) og lettilgængelig (JA/NEJ) sted. Retningslinjerne fastsætter principper for tildeling (JA/NEJ) af den/de sundhedsfaglige kontaktperson(er) samt beskriver deres ansvar og opgaver (JA/NEJ).

Forslag:

Indikator 1’s værdi

er JA hvis alle delelementer er JA


Generelle temaer ikas eksempel kontaktperson3

Generelle temaer (IKAS eksempel)Kontaktperson

Trin 2: Implementering og anvendelse af retningslinier

Indikator 2’s observerbare delelementer

Andel af patientjournaler i hvilke der senest 24 timer efter indlæggelsen er navngivet sundhedsfaglig kontaktperson(er) ..

Andel foreligger JA/NEJ

Indikator 3’ observerbare delelementer

Andel af patientjournaler hvori der er dokumenteret at patienten og/ eller pårørende har fået oplyst navn på den/ de sundhedsfaglige kontaktperson (er) senest 24 timer efter indlæggelsen.

Andel patienter foreligger JA/NEJ

Andel pårørende foreligger JA/NEJ

Forslag: Trin 2’s værdi er JA hvis begge

indikatorers delelementer alle er JA


Foruds tninger ikas

Organisatoriske temaer (IKAS eksempel)Hjertestop


Foruds tninger ikas

Organisatoriske temaer (IKAS eksempel)Hjertestop

Forslag:

Trin 1’s værdi er JA hvis alle delelementer er JA

Trin 2’s værdi er JA hvis alle delelementer er JA

Trin 3’s værdi er JA hvis alle delelementer er JA

Trin 4’s værdi er JA hvis alle delelementer er JA


Foruds tninger ikas

Sygdomsspecik temaer (IKAS eksempel)Apopleksi

Forslag:

Trin 1’s værdi er JA hvis alle delelementer er JA

Trin 2’s værdi er JA hvis alle delelementer er JA

Trin 3’s værdi er JA hvis alle delelementer er JA

Trin 4’s værdi er JA hvis alle delelementer er JA


Foruds tninger ikas

ALLE akkrediteringsstandarder

Forslag:

Trin 1’s indikatorværdi er JA hvis alle delelementer er JA

Trin 2’s indikatorværdi er JA hvis alle delelementer er JA

Trin 3’s indikatorværdi er JA hvis alle delelementer er JA

Trin 4’s indikatorværdi er JA hvis alle delelementer er JA


Sammenfatning

Sammenfatning


Foruds tninger ikas

Sammenfatning


Foruds tninger ikas

Sammenfatning:Akkrediteringsopfyldelsesniveau fx fastlagt til og med trin 2: = opnået hvis indikatorværdi for både trin 1 og 2 er JA


Foruds tninger ikas

Sammenfatning:Akkrediteringsopfyldelsesniveau fx fastlagt til og med trin 2: = ikke opnået hvis indikatorværdi for trin 1 eller 2 er NEJ


Data ind registrering p web med adgang for autoriserede brugere i afdeling og ikas surveyer

DATA INDRegistrering (på web med adgang for autoriserede brugere i afdeling og IKAS surveyer)

Standard nr. XX

Tast (med tekster på skærmen):

observerbar element (teksten + hjælpetekst) 1: JA/NEJ

observerbar element (teksten + hjælpetekst) 1: JA/NEJ

observerbar element (teksten + hjælpetekst) 1: JA/NEJ

etc.

Automatisk udregning

Indikatorværdi JA/NEJ for hvert Trin 1,2,3,og 4

Akkrediteringsopfyldelsesgrad for standard XX: JA/NEJ


Foruds tninger ikas

Web (KMS) indtastning

til brug for intern (selvevaluering) og ekstern (IKAS) surveyer


Foruds tninger ikas

Web (KMS) indtastning

til brug for intern (selvevaluering) og ekstern (IKAS) surveyer

Standardens tekst

Observerbart

delelements tekst

Surveyer

manualens

tekst


Foruds tninger ikas

Til brug for intern (selvevaluering) og ekstern (IKAS) surveyer

Automatisk udregning standard 108

Indikatorværdi trin 1: NEJ

Indikatorværdi trin 2: JA

Indikatorværdi trin 3: NEJ

Indikatorværdi trin 4: JA

Akkrediteringsopfyldelsesgrad for standard 108: NEJ


Foruds tninger ikas

DATA UD:Rapport om akkrediteringsopfyldelsesgrad(på web med adgang for autoriseret surveyer/bruger i afdeling og IKAS surveyer)


Foruds tninger ikas

Hjertestop – Akkrediteringsstandard 3 – Maj 2007

Akkrediteringsopfyldelsesniveau til og med trin 4


Samlet akkrediteringsvurdering baseret p alle standarder p hospitalsniveau afdelingsniveau

Samlet akkrediteringsvurdering baseret på alle standarder på hospitalsniveau (afdelingsniveau?)

 • 27 af 117 akkrediteringsstandarder er obligatoriske = alle skal være JA

 • Af de resterende 90 ikke-obligatoriske standarder skal mindst 70 være JA

 • Hvis krav 1 og 2 er opfyldt tildeles en akkrediteringsstjerne og der holdes stor fest på sygehuset

  ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻


 • Login