Süsinik Carboneum C - PowerPoint PPT Presentation

S sinik carboneum c
Download
1 / 11

 • 115 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Süsinik Carboneum C. Katrin Soika.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Süsinik Carboneum C

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


S sinik carboneum c

SüsinikCarboneumC

Katrin Soika


S sinik carboneum c

 • Kiire süsinikuringe: süsiniku sidumine elusainesse toimub fotosünteesi vahendusel. Rohelised taimed sünteesivad atmosfääris olevast CO2 orgaanilisi ühendeid. Osa fotosünteesil seotud süsinikust läheb tagasi atmosfääri CO2 -na rakuhingamise kaudu, osa aga taimtoidulistesse organismidesse. Taimtoidulised organismid omakorda hingavad osa süsinikku ja osa seovad organismi kudedesse. Enamus orgaanilisest ainest lõpuks lagundatakse ja süsinik jõuab tagasi atmosfääri CO2-na.


S sinik carboneum c

 • Aeglane süsinikuringe: lubjakivi ja fossiilsete kütuste teke. Molluskid seovad vees lahustunud CO2 ja tekib CaCO3 ,millest koosnevad molluskite karbid. Surnud molluskite karbid sadenevad ja selle tulemusena tekkis lubjakivi. Lubjakivi võib vees lahustuda ja CO2 vabaneb. Fossiilsed kütused (kivisüsi, nafta, maagaas) tekkisid iidsete taimede ja loomade jäänustest kõrge temperatuuri ja rõhu toimel maakoores. Fossiilsete kütuste kasutamisel vabaneb CO2 atmosfääri.


S sinik carboneum c

Õhus olev CO2

Mikroorganismid

Taimed

Loomad

Nafta kivisüsi maagaas

Karbonaatsed kivimid

Elutu orgaaniline aine


S sinik carboneum c

Õhus olev CO2

Mikroorganismid

Taimed

Loomad

Nafta kivisüsi maagaas

Karbonaatsed kivimid

Elutu orgaaniline aine


Tuntumad s siniku hendid

Tuntumad süsinikuühendid

 • Metaan (CH4)

 • Süsinikmonooksiid (CO)

 • Süsinikdioksiid (CO2)


Metaan ch 4

Metaan CH4

Tekib orgaaniliste ainete lagunemisel hapniku juurdepääsuta

Omadused:

 • Koosneb süsinikust ja vesinikust.

 • Põleb hästi

 • Värvusetu

 • Lõhnatu

 • Õhust kergem

Süsiniku aatom on seotud 4 vesiniku aatomiga.

Molekul on ruumiline, moodustades tetraeedri.

Süsiniku o.a on -IV


S sinikmonooksiid co ehk vingugaas

Süsinikmonooksiid (CO) ehk vingugaas

Tekib hapniku puudusel põlemisel

omadused:

 • Värvitu

 • Lõhnatu

 • Vees vähe lahustuv

 • Mürgine

 • Tiheduselt õhuga enamvähem võrdne

  Süsiniku o.a on II


S sinikdioksiid co 2

Süsinikdioksiid (CO2)

Tekib igasuguste süsinikühendite põlemisel kui hapnikku on piisavalt.

Omadused:

 • Värvitu

 • Nõrgalt hapukas

 • Vees suhteliselt hästi lahustuv

 • Õhust 1,5 korda tihedam

  Süsiniku o.a on IV


S sivesinikud

Süsivesinikud

On ühendid, mis koosnevad ainult süsiniku ja vesiniku aatomitest.

Süsinik võib moodustada pikki ahelaid.


Eesliited

Eesliited

1-meta

2-eta

3-propa

4-buta

5-penta

6-heksa

7-hepta


 • Login