Ara tirma burslari
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

ARAŞTIRMA BURSLARI PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Medeniyetler İttifakı Araştırma Bursları Ortak Akıl Toplantısı. ARAŞTIRMA BURSLARI. BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI (BİDEB). 30 Temmuz 2008. BİDEB’in Misyonu & Vizyonu. Misyonu:

Download Presentation

ARAŞTIRMA BURSLARI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ara tirma burslari

Medeniyetler İttifakı Araştırma Bursları Ortak Akıl Toplantısı

ARAŞTIRMA BURSLARI

BİLİM İNSANI DESTEKLEME

DAİRE BAŞKANLIĞI

(BİDEB)

30 Temmuz 2008


B deb in misyonu vizyonu

BİDEB’in Misyonu & Vizyonu

Misyonu:

“Türkiye’nin ihtiyacı olan alanlarda bilim insanı yetişmesini yarışma, burs ve eğitim programları aracılığı ile yönlendirmek ve teşvik etmek, bilim insanlarına destek vermek, toplumda bilim ve teknoloji kültürünün oluşmasına yardımcı olmak.”

Vizyonu:

“Bilim dünyasına girmek isteyenlerin ve bilim için destek arayanların aklına gelen ilk yer olmak.”


Bilim nsan destekleri

Bilim İnsanı Destekleri


Sosyal bilimler alan nda verilen destek

Sosyal Bilimler Alanında Verilen Destek

*Bu oranın düşük olmasının nedeni Ekim ayında başvuruları alınacak lisans, yüksek lisans ve doktora burs programları kapsamında sosyal bilimler alanında desteklenecek kişilere yapılacak harcamaların henüz belli olmamasıdır.


B deb destekleri

BİDEB Destekleri

 • İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Destekler

 • Lisans ve Lisansüstü Destekler

 • Doktora Sonrası Destekler

 • Etkinlik Destekleri

 • Uluslararası Anlaşmalar Çerçevesinde Yürütülen Destekler


Ara tirma burslari

Giden Araştırmacı Bursları

 • 2213-Yurt Dışı Doktora Burs Programı

 • 2214-Yurt Dışı Araştırma Burs Programı

 • 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

  Gelen Araştırmacı Bursları

 • 2215-Yabancı Uyruklular Doktora Burs Programı

 • 2216-Yabancı Uyruklular Araştırma Burs Programı

 • 2221-Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı

  Etkinlik Destekleri

 • 2223-Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı


Ara tirma burslari

Giden Araştırmacı Bursları


Yurt d doktora burs program 2213

Yurt Dışı Doktora Burs Programı (2213)

 • Bilim ve Teknoloji Üst Kurulu tarafından belirlenen alanlarda üniversite mezunlarının yurt dışında doktora yapmalarına destek olmak üzere, karşılıklı burs verilmektedir. 

  Başvuru Koşulları:

  • 30 yaşından gün almamış olmak,

  • Lisans not ortalaması – 3.00/4.00 veya 75/100,

  • Yüksek Lisans not ortalaması – 3.20/4.00 veya 80/100,

  • Yabancı dil yeterlilik belgesi.

   Son Başvuru Tarihi: Nisan

   Burs Süresi: 5 yıl

   Burs Miktarı:aylık1500$ (toplam 35000$)

   Yükümlülükler: Zorunlu Hizmet Yükümlülüğü**

**Bursiyer, çalışmasını tamamladıktan sonra bir ay içinde yurda dönmek ve araştırma konusu ile ilgili bir işte çalışmakla yükümlüdür.


Yurt d doktora burs program alanlar

Yurt Dışı Doktora Burs Programı Alanları

 • Nanoteknoloji

 • Alternatif enerji teknolojileri

 • Genetik hastalıkların tedavisi

 • Gen tedavisi, doku mühendisliği ve kök hücre çalışmaları

 • Uzay teknolojileri

 • Medikal ve veterinerlik amaçlı cihaz, malzeme, ilaç ve aşı geliştirilmesi ve üretilmesi

 • Bitki ve hayvan genetiği ve ilgili teknolojiler

 • Teknoloji ve araştırma yönetimi

 • İleri malzeme teknolojileri

 • Sosyal Bilimlerin bilim ve teknolojiyi ilgilendiren özel alanları


Yurt d ara t rma burs program 2214

Yurt Dışı Araştırma Burs Programı (2214)

 • Başvuru Koşulları:

  • Doktora yeterliliğini almış olmak,

  • Bu programdan son 3 yıl içinde yararlanmamış olmak,

  • Araştırmanın yürütüleceği kuruluşça davet edilmiş olmak,

  • Yabancı dil yeterlilik belgesi.

   Başvuru Dönemleri:

   1. Dönem:Şubat

   2. Dönem:Eylül

   Burs Süresi: en çok 12 ay

   Burs Miktarı:aylık1500$ (en çok)

   Yükümlülükler: Zorunlu Hizmet Yükümlülüğü

26 Eylül 2008


Yurt d doktora sonras ara t rma burs program 2219

Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı (2219)

 • Başvuru Koşulları:

  • Doktoraveya tıpta uzmanlığını almış olmak ya da başvuru tarihinden en çok 2 ay sonra doktora tez savunmasına gireceğini belgelendirmek,

  • Bu programdan son 3 yıl içinde yararlanmamış olmak,

  • Araştırmanın yürütüleceği kuruluşça davet edilmiş olmak,

  • Yabancı dil yeterlilik belgesi.

   Başvuru Dönemleri:

   1. Dönem:Şubat

   2. Dönem:Eylül

   Burs Süresi: en çok 12 ay

   Burs Miktarı:aylık2000$ (en çok)

   Yükümlülükler: Zorunlu Hizmet Yükümlülüğü

26 Eylül 2008


Ara tirma burslari

Gelen Araştırmacı Bursları


Yabanc uyruklular doktora burs program 2215

Yabancı Uyruklular Doktora Burs Programı (2215)

 • Burs program kapsamında Türkiye'de doktora çalışması yapmak isteyen başarılı yabancı ülke vatandaşları desteklenmektedir.

  Başvuru Koşulları:

  • Yabancı ülke vatandaşı olmak,

  • 30 yaşından gün almamış olmak,

  • Türkiye’de bir doktora programına kabul almak,

  • Yabancı dil yeterlilik belgesi.

   Başvuru Dönemleri:

   1. Dönem:Şubat

   2. Dönem:Eylül

   Burs Süresi: 5 yıl

   Burs Miktarı:aylık1500YTL

   Yükümlülükler: Başarı Yükümlülüğü***

19 Eylül 2008

***Bursiyerler 4 ayda bir ‘Gelişme Raporu’ vermekle yükümlüdürler.


Yabanc uyruklular ara t rma burs program 2216

Yabancı Uyruklular Araştırma Burs Programı (2216)

 • Araştırmalarının bir bölümünü Türkiye’de yapacak üstün başarılı yabancı ülke vatandaşı doktora öğrencilerini ve doktora sonrası araştırmacıları desteklemek üzere verilmektedir.

  Başvuru Koşulları:

  • Yabancı ülke vatandaşı olmak,

  • 35 yaşından gün almamış olmak,

  • Türkiye’de üniversite ya da araştırma kurumundan kabul almak,

  • Doktora öğrencileri için eğitimlerine yurt dışında devam ediyor olmak,

  • Yabancı dil yeterlilik belgesi.

   Başvuru Dönemleri:

   1. Dönem:Mart

   2. Dönem:Ekim

   Burs Süresi: en çok12 ay

   Burs Miktarı:aylık1500YTL

17 Ekim 2008


Konuk bilim nsan destekleme program 2221

Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı (2221)

 • Program kapsamında, Kamu veya Özel sektör Kurum ve Kuruluşlarında, çeşitli alanlarda ihtiyaç duyulan bilim insanı açığının kapatılmasına ve bilim üretimine katkıda bulunmak amacıyla, yurt dışındaki üniversiteler ve/veya araştırma kuruluşlarında çalışmakta olan bilim insanlarının araştırmalara katılmak, teknolojik yenilikler getirmek, seminerler ve konferanslar düzenlemek ve dersler vermek üzere Türkiye’ye getirilmesi için destek sağlanmaktadır.

  Başvuru Koşulları:

  • Konuk edilecek bilim insanının doktora veya eşdeğer bir dereceye sahip olması,

  • Konuk Bilim İnsanının Türkiye’deki programının en az bir haftalık olması,

  • Yabancı dil yeterlilik belgesi.

   Başvuru Dönemi: Her ayın son mesai günü

   Burs Süresi: en çok 12 ay

   Burs Miktarı:aylık3000$

29 Ağustos 2008


Ara tirma burslari

Etkinlik Destekleri


Bilimsel toplant deste i

Bilimsel Toplantı Desteği

 • ARDEB tarafından yürütülmekte olan Bilimsel Etkinlik Desteği programı 2008 yılından itibaren BİDEB tarafından yürütülmeye başlanmıştır.

 • Yurt içinde düzenlenen

  • Ulusal,

  • Uluslararası,

  • Uluslararası Katılımlı,

   bilimsel etkinliklere destek sağlamak için 2223-Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı’na başvurulabilir.

 • Bu program kapsamında Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında düzenlenen etkinlikler de desteklenmektedir.


 • Yurt i bilimsel etkinlikleri destekleme program 222 3

  Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı (2223)

  Desteklenen Etkinlikler & Destek Miktarları

  • Ulusal etkinlikler için: 15.000YTL (en fazla)

  • Uluslararası katılımlı etkinlikler: 20.000YTL (en fazla)

  • Uluslararası etkinlikler: 25.000YTL (en fazla)

 • Başvuru Dönemleri

 • 1. Dönem:Ocak

 • 2. Dönem:Mart

 • 3. Dönem:Mayıs

 • 4. Dönem:Temmuz

 • 5. Dönem:Eylül

 • 6. Dönem:Kasım

  Destek Kapsamı

  •Etkinliklere ülke içinden ve il dışından katılacak ve etkinlikte sunum yapacak olan 35 yaşını aşmamış genç araştırmacıların konaklama ve yol giderlerine kısmi desteği,

  •Etkinlik için poster, bildiri kitabı, özet kitabı ve CD yazım-basım giderlerini kapsar.

 • 12 Eylül 2008


  Bilimsel de erlendirme

  Bilimsel Değerlendirme

  Başvurular

  şeklen değerlendirilir;

  başvuru koşulunu sağlamayan başvurular iptal edilir.

  Online Başvuru

  Panel Süreci

  “Mülakat"

  Başkanlık

  Onayı

  Puanlama

  BİDEB Kurul

  Kararı


  Panel de erlendirmesi

  Panel Değerlendirmesi

  • Adayın Bilimsel Yetkinliği,

  • Adayın Araştırma Konusunun Özgün Değeri,

  • Adayın Gideceği/Geleceği Yerin/Grubun Bilimsel ve Teknolojik Değeri.

   • Her bir kriter için değerlendirme formlarında yer alan çok iyi, iyi, iyi değil/yetersiz seçeneklerinden sadece biri işaretlenir ve bunun gerekçesi ayrıntılı olarak açıklanır.

   • Uygulanmakta olan “Panel Sistemi”ne göre belli disiplinler altında gruplandırılan destek başvuruları, bir moderatör başkanlığında söz konusu disiplinlerin uzmanlarından (genellikle 5–8 kişi) oluşan panelistler tarafından değerlendirilir.

   • Değerlendirme sürecinin tümünde gizlilik esastır.


  Detayl bilgi

  Detaylı Bilgi

  www.tubitak.gov.tr/bideb

  İrtibat Noktaları:

  2214 - vuslat.sabah@tubitak.gov.tr

  2213/2215/2216 - oya.kalaycioglu@tubitak.gov.tr

  2219 - havva.erturk@tubitak.gov.tr

  • /2223 - koray.dorsan@tubitak.gov.tr

   mustafa.barin@tubitak.gov.tr


 • Login