Cyrilometodsk misia na ve kej morave
Download
1 / 9

Cyrilometodská misia na Veľkej Morave - PowerPoint PPT Presentation


  • 149 Views
  • Uploaded on

Cyrilometodská misia na Veľkej Morave. Podstata tejto misie spočívala vo vybudovaní samostatnej veľkomoravskej cirkevnej organizacie . Knieža Rastislav chcel týmto získať nezávislosť od Východofranskej ríše .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Cyrilometodská misia na Veľkej Morave ' - brandi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Cyrilometodsk misia na ve kej morave

Cyrilometodská misia na Veľkej Morave


  • Podstatatejtomisiespočívalavovybudovanísamostatnejveľkomoravskejcirkevnejorganizacie.

  • KniežaRastislavchceltýmtozískaťnezávislosťodVýchodofranskejríše.

  • Keďneuspel u pápežaMikuláša I., obrátilsanabyzantskéhocisáraMichala III. a požiadal ho, abyposlalučiteľa, ktorýbudešíriťkresťanstvo a vzdelanosťnaVeľkejMorave.

  • Michal III. mu vyhovel a misioupoverilKonštantína a jehobrataMetoda.


Sv. Konštantín a Metod pochádzali z byzantského Solúna ( dnes Saloniki Grécko).

Narodili sa v zámožnej rodine štátneho úradníka.


  • Najstarším bol ( dnes Saloniki Grécko). Metod. Narodil sa asi v roku 815 a pôvodne sa volal Michal. Metod bolo jeho mníšske meno . V Solúnezískal právnicke vzdelanie a neskôr vstúpil do kláštora. Stal sa arcibiskupom, zomrel v roku 885 pochovaný bol v biskupskej katedrále, ale dodnes sa presne nevie kde to bolo.

  • Najmladším bol Konštantín ,,filozof“.Narodil sa asi v roku 826. Bol významným jazykovedcom a profesorom na carihradskej univerzite. Vstúpil do rehoľe po tom čo ochorel a prijal meno Cyril (Kyrillos). Zomrel 14. februára 869 a pochovaný je v chráme sv. Klimenta v Ríme.


Vytvorenie slovanskej abecedy ( dnes Saloniki Grécko).

Skôr ako sa vypravili obaja bratia do Veľkomoravskej ríše, zostavil Konštantín prvé slovanské písmo – hlaholiku. Týmto položil základný kameň slovanskej kultúry a literatúry.

Pozostávala z 38 grafických znakov. Tvary písmen hlaholiky boli vytvorené z 3 kresťanských symbolov – kríža, rovnostranného trojuholníka a kruhu.

Najstaršou pamiatkou napísanou týmto písmom sú Kyjevské listy.


Hneď po vytvorení abecedy sa solúnski bratia pustili do rozsiahlej prekladateľskej činnosti do staroslovienčiny. Pred odchodom na Veľkú Moravu bratia spolu preložili Evanjeliár-Aprakos a možno aj Štvorevanjelium.

Počas misie na Veľkej Morave solúnski bratia preložili do staroslovienčiny celú Bibliu (prvý preklad Biblie do slovanského jazyka), ale aj liturgické texty a mnohé iné texty. Takisto preložili a upravili byzantské občianske zákony a vzniknutý Zakon sudnyj ljudem bol nielen občianskym zákonníkom Veľkej Moravy, ale aj prvým zákonníkom v slovanskom jazyku.

Po smrti Konštantína Metod preložil Starý zákon, Nomokánon a Paterik. Predpokladá sa, že Metod prekladá aj polemické úvahy svojho brata, pričom ich delí na osem častí (slová).


Keďže obaja bratia pochádzali z Byzantskej ríše, no Veľká Morava spadala do cirkevnej sféry Ríma (pápeža), vybrali sa roku 867 so súhlasom veľkomoravských panovníkov Rastislava (v dnešnej Morave) a Svätopluka (v Nitrianskom kniežatstve, čiže dnešnom Slovensku) do Ríma, aby získali súhlas pápeža k používaniu staroslovienčiny ako liturgického jazyka.

Metoda pri návrate z Ríma nepriatelia slovanskej liturgie zajali, dva roky väznilia mučili a až po zásahu pápeža Jána VIII., autora buly Industriae tuae (880), prepustili.


Metod vybudoval veľkomoravskú cirkev napriek odporu (najmä zo strany kňaza Wichinga), no dostal sa do Svätoplukovej nemilosti (zrejme presadzovaním prísnych pravidiel sexuálneho života). Hneď po Metodovej smrti (885) a jeho slávnostnom pohrebe sa Wiching postaral o vyhnanie jeho žiakov.

Po Metodovej smrti (roku 885) bola staroslovienčina zakázaná a žiaci Konštantína a Metoda boli z Veľkej Moravy vyhnaní.Žiaci vytvorili cyriliku (veľké písmená gréckej abecedy, základ bol z azbuky)


Myslím si, že je veľmi dôležité uctievať si týchto dvoch svätcov, lebo sa veľkou mierov pričinili o rozvoj kresťanstva a vzdelanosti aj v končinách, kde my momentálne žijeme. A taktiež je správne že slávime sviatok sv. Cyrila a Metod 5. júla.

Použitá literatura:

http://www.oskole.sk/?id_cat=8&clanok=9869

http://referaty-seminarky.sk/metod-zivotopis

http://sk.wikipedia.org/wiki/Cyril_a_Metod

http://www.inzine.sk/article.asp?art=7023

http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/23422


ad