Suomen kalamarkkinat globalisoituvassa kalakaupassa - PowerPoint PPT Presentation

Suomen kalamarkkinat
Download
1 / 34

  • 72 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Suomen kalamarkkinat globalisoituvassa kalakaupassa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Jari Setälä Kalaviikko 2006 18.1.2006. Esitelmän rakenne. Avoimet globaalit markkinat. Kalakaupan globaalit trendit. Hintakilpailun 3. aalto Suomessa. Hintakilpailun 2. aalto Suomessa.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Suomen kalamarkkinat globalisoituvassa kalakaupassa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Suomen kalamarkkinat globalisoituvassa kalakaupassa

Suomen kalamarkkinat

globalisoituvassa kalakaupassa

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Jari Setälä

Kalaviikko 2006

18.1.2006


Suomen kalamarkkinat globalisoituvassa kalakaupassa

Esitelmän rakenne

Avoimet

globaalit

markkinat

Kalakaupan globaalit trendit

Hintakilpailun

3. aalto Suomessa

Hintakilpailun

2. aalto Suomessa

Hintakilpailun

1. aalto Suomessa

Suojatut

kansalliset

markkinat

2015

1995

2005


Suomen kalamarkkinat globalisoituvassa kalakaupassa

Hintakilpailun

1. aalto

Suomessa


Suomen kalamarkkinat globalisoituvassa kalakaupassa

Elintarvikkeiden

tuottajanhintojen sopeutuminen

Elintarvikemarkkinat avautuvat

EU

Tuottajahinnat

Nauta

Sika

Broileri

K.lohi

Lohi


Suomen kalamarkkinat globalisoituvassa kalakaupassa

Tuonnin lisääntyminen


Suomen kalamarkkinat globalisoituvassa kalakaupassa

Markkina-alueiden hintojen

yhdentyminen


Suomen kalamarkkinat globalisoituvassa kalakaupassa

Kilpailevien lajien hintojen

yhdentyminen


Suomen kalamarkkinat globalisoituvassa kalakaupassa

Markkinarakenteen muutos


Suomen kalamarkkinat globalisoituvassa kalakaupassa

Elinkeinorakenteen murros


Suomen kalamarkkinat globalisoituvassa kalakaupassa

Vähittäiskaupan

markkinavoiman kasvu

Keskittyminen

Toimintojen ketjutus

Harvojen valittujen toimittajien kilpailutus

Kiristyneet vaatimukset toimittajille:

Hinta, määrä, laatu, saatavuus, tuotteisto, logistiikka


Suomen kalamarkkinat globalisoituvassa kalakaupassa

Kalatukkukaupan reaktio

Tuonti

Alihankinta

Vertikaalinen integraatio

Uudet toimintakonseptit

Kasvu ja keskittyminen


Suomen kalamarkkinat globalisoituvassa kalakaupassa

Hintakilpailun

2. aalto

Suomessa


Suomen kalamarkkinat globalisoituvassa kalakaupassa

Vähittäishintatason sopeutuminen

Yhteisvaluutta:

Hintatason läpinäkyvyys: Suomi 2. kallein maa EU:ssa

Siirtymäaikojen umpeutuminen:

Autoveron lasku, alkoholin tuonnin vapautuminen

Uudet jäsenmaat

Vähittäiskauppaan kansainvälistä kilpailua:

Lindex, H&M, KappAhl,

IKEA, Bauhaus, Gigantti, JET, Ryanair


Suomen kalamarkkinat globalisoituvassa kalakaupassa

Ulkomainen elintarvikkeiden halpaketju

Keskittyminen

LIDL


Suomen kalamarkkinat globalisoituvassa kalakaupassa

Suomalaisen vähittäiskaupan

vastareaktio

Laatikko- ja halpamyymäläkonseptit

Kaupan tuotemerkkien lisääntyminen:

Tuotekohtainen standardointi ja kilpailutus

Toimittajien katteet pienentyvät ja

markkinaepävarmuus kasvaa


Suomen kalamarkkinat globalisoituvassa kalakaupassa

Tukkukaupan kasvu tyrehtynyt


Suomen kalamarkkinat globalisoituvassa kalakaupassa

Jalostusta automatisoitu


Suomen kalamarkkinat globalisoituvassa kalakaupassa

Kansainvälisen kauppapolitiikan

merkitys suuri

Kirjolohen r.tulli

Lohen

minimihinta

Minimi-

hinta poistuu

Kirjolohen tuonti


Suomen kalamarkkinat globalisoituvassa kalakaupassa

Maailmanmarkkinat ja kauppapolitiikka

määräävät kannattavuuden


Suomen kalamarkkinat globalisoituvassa kalakaupassa

Markkinoilla kotimaiset kalat

massatuotteista erikoistuotteiksi


Suomen kalamarkkinat globalisoituvassa kalakaupassa

Kalakaupan

globaalit trendit


Suomen kalamarkkinat globalisoituvassa kalakaupassa

Miksi kauppa globalisoituu?

Kiinan, Venäjän ja kehitysmaiden

taloudellinen kehitys

Kaupan

vapautuminen:

WTO

EU:n

laajentuminen

Kiihtyvä

globalisaatio

Edullisemmat

kuljetus- ja IT-

kustannukset

Ammattimaiset

pääomasijoittajat

Vähittäiskaupan

aktiivinen rooli


Suomen kalamarkkinat globalisoituvassa kalakaupassa

Vähittäiskaupan rooli

Vähittäiskauppaketjujen keskittyminen,

globalisoituminen ja markkinavoiman kasvu:

10 suurinta ketjua > 70 % maailman myynnistä

Tiukat laatustandardit toimittajille:

Koko tarjontaketjun hallinta ruohonjuuritasolta asti

Ruokaskandaalit

Luottamus viralliseen valvontaan vähentynyt

Juridiset syyt

Luotettavuuden ja asiakasuskollisuuden lisääminen

Kustannustehokkuudesta keskeinen kilpailutekijä

Kehitysmaiden raaka-aineet käyttöön

Toimittajille markkinoille pääsyn edellytys

Integroituminen rahoittajiin


Suomen kalamarkkinat globalisoituvassa kalakaupassa

Kalamarkkinoiden tuleva kehitys

Kalan kysynnän kasvu on väestön ja ostovoiman lisääntyessä

n. 3 miljoonaa tonnia vuodessa 20-30 v eteenpäin

Tuotannon kasvu 40 % vuodesta 1997 vuoteen 2020 (130 Milj.tn)

Teollisuusmaat+ 9,5 %

Kehittyvät maat+ 51 % (79% maailman tuotannosta v. 2020,

vesiviljelyn kasvu 91%)

Kiina+ 60 % (41% maailmantuotannosta v. 2020,

66 % vesiviljelystä)

Lähde: International Food Policy Research Institute (IFPRI) 2003


Suomen kalamarkkinat globalisoituvassa kalakaupassa

Kalakaupan globalisoituminen

Edullisemmat

jalostuskustannukset

Raaka-aineen

saannin

turvaaminen ja

monipuolistaminen

Uudet

kasvavat

markkinat

Kiihtyvä

globalisaatio

Alueellisten

kilpailuetujen

hyödyntäminen

kaupassa

Kauppasäännösten

harmonisointi

Tuoteturvallisuuden

kansainväliset standardointi


Suomen kalamarkkinat globalisoituvassa kalakaupassa

Tanskan kalateollisuuden visio

Uusia kasvatettuja lajeja Kaukoidästä

Kalanjalostuksen

ulkoistaminen

Pakasteet Kaukoitään

Tuoretuotteet Puolaan

Edullisempi tuotanto

Kasvavat markkinat

Jalostusosaamisen vienti

Ydinosaamisen

vahvistaminen

Arvoketjun hallinta ja konseptit

Markkinoille räätälöidyt tuotteet

Food service sector

Kasvaville markkinoille

Uudet jäsenmaat ja Venäjä

Kiina ja muu Kaukoitä

Kotimaiset kalat

Superlaadukkaat kestävästi tuotetut

tuotteet tuorekalamarkkinoille

Resurssipolitiikasta kauppapolitiikkaan

Markkinat- ja tutkimustiedon hyödyntäminen

Aktiivinen kansainvälinen vaikuttaminen

Yhteistyön lisääminen


Suomen kalamarkkinat globalisoituvassa kalakaupassa

Hintakilpailun

3. aalto

Suomessa


Suomen kalamarkkinat globalisoituvassa kalakaupassa

Kalateollisuuden sopeutuminen

Laukaisevia tekijöitä:

Edullisten kalajalosteiden tuonti

Ulkomaiset vähittäiskauppaketjut

*Ranskalainen Carrefour (Champion), Saksalainen Aldi,

Tanskalainen Super Marked (Netto)

Kalanjalostusteollisuuden siirtyminen

ulkomaiseen omistukseen

Viron ja Suomen hintojen yhdentyminen


Suomen kalamarkkinat globalisoituvassa kalakaupassa

Viron ja Suomen hinnat

yhdentyvät


Suomen kalamarkkinat globalisoituvassa kalakaupassa

Suomalaisen

kalaelinkeinon

mahdollisuudet


Suomen kalamarkkinat globalisoituvassa kalakaupassa

Suomen kalaelinkeinon

mahdollisuudet

Tuotannon tehostaminen:

Automaatio, teollisuuden työnjaon

tehostaminen,erikoistuminen

Kotimarkkinoille räätälöidyt tuotteet

Kotimaisten tuotteiden laadun

parantaminen koko tarjontaketjussa


Suomen kalamarkkinat globalisoituvassa kalakaupassa

Suomen kalaelinkeinon

mahdollisuudet

Viennin lisääminen:

Kasvua lähimarkkinaosaamista ja suomalaisia

markkinakanavien (Kesko, SOK, Stockmann)

hyödyntämällä, kotimaan kilpailun väheneminen

Vrt. lihateollisuus:

HK > Baltia, Puola

Atria > Ruotsi, Baltia, Venäjä

Virolaisilla raaka-ainetta, halvemmat kustannukset

ja markkinaosaamista


Suomen kalamarkkinat globalisoituvassa kalakaupassa

Suomen kalaelinkeinon

mahdollisuudet

  • Tiiviimpi yhteistyö

  • Alan sisällä

  • 2) Alan ulkopuolelle

  • 3) Kansainvälisesti


  • Login