PaedDr. Jozef Beňuška
Download
1 / 24

PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk - PowerPoint PPT Presentation


 • 210 Views
 • Uploaded on

PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk. Hrebeň po prečesaní priťahuje vodný lúč. Balón po pošúchaní priľne k stene. „Elektrizovanie“ vlasov trením. Pri vzájomnom styku niektorých telies (napríklad pri trení) vzniká na ich povrchu elektrický náboj .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk' - braima


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

PaedDr. Jozef Beňuška

[email protected]


Hrebeň po prečesaní

priťahuje vodný lúč...

Balón po pošúchaní

priľne k stene...

„Elektrizovanie“

vlasov trením...


 • Pri vzájomnom styku niektorých telies (napríklad pri

 • trení) vzniká na ich povrchu elektrický náboj.

 • Teleso, ktoré má elektrický náboj je zelektrizované,

 • alebo elektrický nabité.

 • Pojem elektrický náboj:

 • vyjadruje stav elektricky nabitých telies,

 • vyjadruje fyzikálnu veličinu, ktorá je mierou tohto

 • stavu.

 • Značka veličiny elektrický náboj je Q.

 • [Q]=1 C = 1 coulomb

 • Elektrický náboj je viazaný na častice látky.

 • Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc.


Vlastnosti elektrického náboja

1. Elektricky nabité teleso pôsobí silou na iné telesá.

Pravítko po pošúchaní priťahuje drobné papieriky.


Vlastnosti elektrického náboja

1. Elektricky nabité teleso pôsobí silou na iné telesá.

Na zistenie elektrického náboja sa používa elektromer.

Elektromer po dotyku nabitým telesom ukáže výchylku.


-

-

-

-

-

-

Vlastnosti elektrického náboja

2. Elektricky náboj sa dá prenášať z povrchu jedného

telesa na povrch iného telesa.

Elektricky náboj sa dotykom prenesie na elektroskop, ru-

čička a tyčka sa nabijú rovnakým nábojom a odpudia.


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vlastnosti elektrického náboja

3. Elektrický náboj sa môže premiestňovať v telese.

Vodiče sú látky, v ktorých sa náboj ľahko premiestňuje.

Izolanty sú látky, v ktorých sa náboje nepremiestňujú.


Vlastnosti elektrického náboja

4. Existujú dva druhy elektrického náboja.

+

kladný elektrický náboj

-

záporný elektrický náboj

Kladný náboj má sklenená tyč, ktorú trieme kožou


-

+

+

+

Vlastnosti elektrického náboja

5.Elektrické silové pôsobenie môže byť príťažlivé alebo

odpudivé.

Dve telesá s nesúhlasnými elektrickými nábojmi sa na-

vzájom priťahujú.

Dve telesá so súhlasnými elektrickými nábojmi sa navzá-

jom odpudzujú.


-

-

-

-

-

-

Vlastnosti elektrického náboja

6. Elektrický náboj je deliteľný.

e = 1,602.10-19 C

Najmenší elektrický náboj, ktorý sa podľa súčasných

predstáv nedá deliť, je elementárnyelektrický náboj


Vlastnosti elektrického náboja

7.Každý atóm je sústava kladných a záporných nábojov.

Qprotónu= +e = +1,602.10-19 C

Qelektrónu= -e = -1,602.10-19 C

V jadre atómu sú protóny - nositelia kladného náboja

V elektrónovom obale sú elektróny - nositelia záporného

elektrického náboja.


Vlastnosti elektrického náboja

7. Atóm je navonok elektricky neutrálny.

Qprotónu= +e = +1,602.10-19 C

Qelektrónu= -e = -1,602.10-19 C

QC+ = QC-

Celkový kladný náboj všetkých protónov v atóme je rov-

ný celkovému zápornému náboju všetkých elektrónov.


Vlastnosti elektrického náboja

8. Z neutrálneho atómu sa môže stať ión.

kladný ión

záporný ión

Kladný ión vznikne odpútaním elektrónov z obalu.

Záporný ión vznikne pripojením elektrónov k obalu.


Vlastnosti elektrického náboja

9. V kovoch sa elektróny od jadier ľahko odpútajú.

V kovoch sú najvzdialenejšie elektróny od jadra viazané

malými silami - odpútajú sa a tvoria voľné elektróny.


Vlastnosti elektrického náboja

10. Trením dvoch telies sa premiestňujú elektróny.

Ak ebonit trieme textilom,

ebonit prijme elektróny a textil ich stratí

Ak sklo trieme textilom,

sklo stratí elektróny a textil ich získa

Teleso s nadbytkom elektrónov sa nabíja záporne, teleso

s nedostatkom elektrónov sa nabíja kladne.


Riešte úlohu:

Vyjadrite elektrický náboj 1 C počtom elementárnych

nábojov.

N= 6,24.1018


Test

Elektrický náboj je:

a) silové pôsobenie medzi časticami,

b) elektrón a protón,

c) základná vlastnosť častíc,

d) náboj telesa, ktorý vznikne napríklad pri trení

telies.

1


Test

Zelektrizované, alebo elektricky nabité teleso je

teleso:

a) pripojené k elektrickej sieti,

b) teleso, ktoré má elektrický náboj,

c) ktoré sa dotýka povrchu Zeme,

d) ktoré sa nedotýka povrchu Zeme.

2


Test

Medzi vlastnosti elektrického náboja nepatrí:

a) existujú dva druhy elektrického náboja,

b) elektricky nabité teleso pôsobí silou na iné telesá,

c) elektrický náboj nie je deliteľný,

d) elektrický náboj sa môže premiestňovať v telese.

3


Test

Dve telesá so súhlasnými elektrickými nábojmi:

a) sa navzájom priťahujú,

b) sa navzájom odpudzujú,

c) silovo na seba navzájom nepôsobia,

d) sa navzájom priťahujú, alebo odpudzujú,

v závislosti od ich vzdialenosti.

4


Test

Dve telesá s nesúhlasnými elektrickými nábojmi:

a) sa navzájom priťahujú,

b) sa navzájom odpudzujú,

c) silovo na seba navzájom nepôsobia,

d) sa navzájom priťahujú, alebo odpudzujú,

v závislosti od ich vzdialenosti.

5


Test

Atóm je navonok elektrický neutrálny, lebo:

a) jeho celkový elektrický náboj je rovný nule,

b) má rovnaký počet protónov ako neutrónov,

c) má rovnaký počet elektrónov a protónov,

d) má rovnaký počet elektrónov a neutrónov.

6


Test

V kovoch elektróny tvoria elektrónový plyn, lebo:

a) sú viazané v elektrónovom obale,

b) sa ľahko odpútajú od jadier atómov,

c) pohybujú sa v elektrónov obale ako molekuly

plynu,

d) plyny a kovy majú spoločné vlastnosti.

7


Test

 • Ióny z atómov vzniknú:

 • a) spojením dvoch atómov,

 • b) pridaním elektrónu do obalu atómu,

 • odobratím elektrónu z obalu atómu,

 • d) odtrhnutím elektrónového obalu od jadra atómu.

8


ad