Kidung 32 - PowerPoint PPT Presentation

Kidung 32
Download
1 / 7

  • 138 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Kidung 32. Masmur 112. Masmur 112. Rahayu wong wedi asih Mring Yehuwah Allahe Kasengsem mring pepakone Turune wong kang jujur Kanggep ana ing tanah Wis mesthi oleh berkah. 2. Omahe wong kang pracaya Kanggonan kaluberan Jujuring atine ulus Tumekeng kalanggengan Samangsa kepetengan

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kidung 32

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kidung 32

Kidung 32

Masmur 112


Kidung 32

Masmur 112

Rahayu wong wedi asih

Mring Yehuwah Allahe

Kasengsem mring pepakone

Turune wong kang jujur

Kanggep ana ing tanah

Wis mesthi oleh berkah


Kidung 32

2.

Omahe wong kang pracaya

Kanggonan kaluberan

Jujuring atine ulus

Tumekeng kalanggengan

Samangsa kepetengan

Mesthi oleh pepadhang


Kidung 32

3.

Angger wong dhemen aweweh

Tan sepi ing ganjaran

Wong kang loma dhatan rubuh

Ngarsane pangadilan

Wong mursid lan welasan

Slamanya ingelingan


Kidung 32

4.

Atine salir wong mursid

Tan kuwatir, tan keguh

Panglipur aneng Allah

Ngunggul sakehing mungsuh

Lan jujuring atine

Tulus ing salawase


Kidung 32

5.

Wong wedi-asih mring Allah

Bakal kaluhurake

Nadyan nepsua wong ala

Katona kamerene

Karepe wong duraka

Denlebur dening Allah


  • Login