Alapelvek
Download
1 / 16

Alapelvek - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Alapelvek. Dr. Horváth H. Attila. Antagonizmusok. Eszmény ↔ valóság Természetes ↔ mesterséges nevelés Szabadság ↔ beavatkozás Jog a neveléshez ↔ gyermeki jogok Szabályozottság ↔ mozgástér Kollektivista ↔ individualista Magán ↔ intézményi Közösségelvűség ↔ pluralizmus.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Alapelvek

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Alapelvek

Dr. Horváth H. Attila

.

2012. 03. 06.


Antagonizmusok

 • Eszmény ↔ valóság

 • Természetes ↔ mesterséges nevelés

 • Szabadság ↔ beavatkozás

 • Jog a neveléshez ↔ gyermeki jogok

 • Szabályozottság ↔ mozgástér

 • Kollektivista ↔ individualista

 • Magán ↔ intézményi

 • Közösségelvűség ↔ pluralizmus

2012. 03. 06.


Embereszmény és nevelés

 • Az embereszmény mintaképfunkciója

  Összhangban

  • a normarendszerrel,

  • a tudatosult aktuális és távlati érdekekkel,

  • a saját tevékenységek magatartásszabályozó erejével.

   ← elvonatkoztatás

   ← valós példák

2012. 03. 06.


Eszmény és példa/1

 • Az identifikáció folyamata bonyolult

  • Gyermekkori kritikátlan utánzás

  • Serdülőkori ‘minden érték átértékelése’

  • Ifjúkori tudatos és differenciált eszményválasztás v. eszménytagadás

 • Eszmény és példa kölcsönhatásban épül

  • Az elvont minta kiegészül a példaképek sajátosságaival

2012. 03. 06.


Eszmény és példa/2

 • Az eszmény pozitív jelentőségű, ha

  megfelelő modellt tud adni az önneveléshez.

 • Ifjúkor

  • Valóságos – illuzórikus nyitottság

   sokféle minta, sokféle szerep

2012. 03. 06.


Az eszmény mint viszonyítási alap

 • Erkölcsi, esztétikai, egyéb értékítéletek

 • Embereszmény közeledik a létező valósághoz

  • „Abszolút jellegét megenyhítik a tapasztalati valóság viszonylagosságai”

  • Konkrétabb forma: szerepmodell (partnerideál, tanáreszmény, stb.)

 • Szerepelvárások az ember eszményi képében

  • Nemzet, osztály, család, stb.

 • Az eszményt a növendék választja (a többszörös meghatározottság ellenére)

 • 2012. 03. 06.


  Kompenzációs funkció

  • Lelki háztartás egyensúlya (serdülők)

  • ‘Vorbild’ ↔ ‘Wunschbild’

   ↓↓

   Aktivizáló mintaképVágykép

   Követésre serkentFantáziálás

   Hatékony önnevelésLeszerel, bénít

  2012. 03. 06.


  Új tendenciák

  • Az egyetlen, univerziális, absztrakt képzet

  • Sokféleeszmény és értékvilág egyenrangúsága

  • Hatalmi, politikai centrum → helyi szint

  2012. 03. 06.


  Természetes ↔ mesterséges nevelés

  • Nem távolít el a természeti környezettől, és megfelel az emberi természetnek

  • Ami túlmegy a gondoskodáson, az ösztönös tanításon, az már „mesterséges”

  • Család – iskola

  2012. 03. 06.


  Szabadság ↔ beavatkozás

  • Tanár – diák hierarchikus kapcsolata

  • Szabadság (a pedagógus szempontjából)

   • Miben és mekkora szabadsággal rendelkezik a ~ növendékeihez fűződő viszony meghatározásában?

   • Mennyiben biztosít/hat/ szabadságot a ~ növendékeinek?

   • Milyen a formális és informális csoportok kollektív szabadsága, és benne az egyéneké?

  2012. 03. 06.


  Szabadság

  • Ha a szabadság a kötöttség minimuma

  • A nevelés megkötés, kötelességek meghatározója, az alkalmazkodás terepe

  • „Hol találjam meg a határt a szabadság és a között az engedelmesség között, amelynek korai megszokása a társaséletben szükséges?”

   /Pestalozzi/

  2012. 03. 06.


  Gyermeki jogok

  „A gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget

  kapjon saját családjában történő nevelkedéséhez,

  személyiségének kibontakoztatásához, a

  fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához,

  a társadalomba való beilleszkedéséhez,

  valamint önálló életvitelének megteremtéséhez.”

  /Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről/

  2012. 03. 06.


  A nevelés joga

  Ki dönthet az egyes gyermek nevelésének alapvető irányáról?

  Hagyományosan három felfogás

  • Az állam

  • A szülők

  • A pedagógus

  • A nevelés szabályozása egyedül a jogi normákon alapulhat.

   /Mihály Ottó/

  2012. 03. 06.


  Kollektivista ↔ individualistamegközelítés

  „Az együttesség valamilyen többletet képvisel, amely nem vezethető vissza az együttesben részt vevő személyek bármelyikének készségeire, tulajdonságaira …”

  /Mérei Ferenc/

  Egyén – csoport – társadalom

  2012. 03. 06.


  Közösségelvűség ↔ pluralizmus

  • Az egyén eleve szociális és szervezeti meghatározottságaiban jelenik meg.

  • „…csak az individuum, pontosabban szólva a személyiség nevelhető. Minden más idomítás.”

   /Gabriel Marcel/

  • A pluralizmus „a nevelés értéktartalmát /…/ alanyi jogként kezeli”

   /Mihály Ottó/

  2012. 03. 06.


  Alkotmányos pluralizmus

  A közösségek (nemzeti, vallási, szakmai etc.) a

  személyiségformálásra irányuló tevékenységüket

  csak az ~ talaján fejthetik ki.

  2012. 03. 06.


 • Login