slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ОКРУГЛИ СТО – Новија искуства урбанистичког планирања већих градова Србије

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

ОКРУГЛИ СТО – Новија искуства урбанистичког планирања већих градова Србије - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Систем планова, основни проблеми планирања на подручју града Ниша и израде планова генералне регулације. ОКРУГЛИ СТО – Новија искуства урбанистичког планирања већих градова Србије ЈУП Урбанистички завод Београда, 1. март 2013. др Милица Максић, дипл.инж.арх.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ОКРУГЛИ СТО – Новија искуства урбанистичког планирања већих градова Србије' - bradley-manning


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Систем планова, основни проблеми планирања на подручју града Ниша и израде планова генералне регулације

ОКРУГЛИ СТО – Новија искуства урбанистичког планирања већих градова Србије

ЈУП Урбанистички завод Београда, 1. март 2013.

др Милица Максић, дипл.инж.арх.

мр Милена Станојевић, дипл.инж.арх.

Тамара Јовановић, дипл.инж.арх.

slide2

ПРОСТОРНИ ПЛАН АП ГРАДА НИША И ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НИША

slide6

ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ И ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЖЕГ ПОДРУЧЈА

slide7

ГРАНИЦЕ, ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ, ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

slide8

ШИРЕЊЕ ГРАДА ДУЖ ГЛАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПРАВАЦА, ДОМИНАНТНЕ НАМЕНЕ

slide9

НЕКИ ОД ПРОБЛЕМА ПЛАНИРАЊА

 • Ширењеграђевинскогподручјанарубовимаградауношењем у планспонтанихнасеља;
 • Унутарсамогграда, јављасевишакстамбенихјединица и “пражњење” града;
 • У ужемцентру, настављасеосвајањетериторије и борбазасвакиквадратниметарстамбеногпростора;
 • Парцијалнеизменепланованалокацијама у изградњи;
slide10

ЗАКЉУЧЦИ

 • Неопходнајеурбанистичкасанацијанепланскихнасеља;
 • Легализацијакаопрви а неконачанкорак у решавањупроблема;
 • Неопходнојестварањемера и програмаувођењајавнихпростора и зеленила;
 • Задатак савремене праксе је повратак концепту ПЛАНИРАЊА
 • (са додатком свих интересних уплитања), уместо концепту нужности.
slide11
П1 : ИЗРАДА И СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНОВА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ?
 • КАРАКТЕРИСТИКЕ
 • Обухват 10 km2 .
 • Израда ПГР-а у кратким роковима?
 • Концепт ПГР-а је намена ГУП-а на нивоу детаљности ПДР-а.
 • Нацрт ПГР-а мора бити усаглашен са 28 правила грађења ГУП-а.
 • Могућности преиспитивања постојећих решења и усаглашавање нових?
 • Престаје важност свим ранијим плановима детаљне регулације.
 • Аналитика за спровођење инфраструктурних планова детаљне регулације?
 • АКЦИЈЕ

АКТИВНИЈЕ СЕ УКЉУЧИТИ У ОДЛУЧИВАЊУ О ИЗРАДИ ПГР-а

ИЗМЕНИТИ ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ ГУП-а

ПРЕФОРМУЛИСАТИ ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ ПГР-а

slide12
П2:СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНОВА НА АДМИНИСТРАТИВНОМПОДРУЧЈУ ?
 • АКЦИЈЕ

ИЗРАДА ПЛАНА

ДИНАМИКЕ СПРОВОЂЕЊА

slide13
П3 : ФУНКЦИОНАЛНО УРБАНО ПОДРУЧЈЕ?
 • Просторни план административног подручја града Ниша?
slide14
П3 : ФУНКЦИОНАЛНО УРБАНО ПОДРУЧЈЕ?
 • Регионални план нишавског, топличког и пиротског управног округа ?
slide15
П3: ФУНКЦИОНАЛНО УРБАНО ПОДРУЧЈЕ?
 • АКЦИЈЕ

ИЗРАДА ПП ФУП-а НИША Р 1: 50 000

slide16

П4 : УЛОГА НИША У РАЗВОЈУ РЕГИОНА ЈУЖНЕ И ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ ?

slide17
П4 : УЛОГА НИША У РАЗВОЈУ РЕГИОНА ЈУЖНЕ И ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ ?
 • АКЦИЈЕ

ИЗРАДА НЕДОСТАЈУЋИХ РЕГИОНАЛНИХ ПЛАНОВА

slide18

ХВАЛА!

др Милица Максић, дипл.инж.арх.

мр Милена Станојевић, дипл.инж.арх.

Тамара Јовановић, дипл.инж.арх.

ad