Систем планова, основни проблеми планирања
Download
1 / 18

ОКРУГЛИ СТО – Новија искуства урбанистичког планирања већих градова Србије - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Систем планова, основни проблеми планирања на подручју града Ниша и израде планова генералне регулације. ОКРУГЛИ СТО – Новија искуства урбанистичког планирања већих градова Србије ЈУП Урбанистички завод Београда, 1. март 2013. др Милица Максић, дипл.инж.арх.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ОКРУГЛИ СТО – Новија искуства урбанистичког планирања већих градова Србије' - bradley-manning


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Систем планова, основни проблеми планирања на подручју града Ниша и израде планова генералне регулације

ОКРУГЛИ СТО – Новија искуства урбанистичког планирања већих градова Србије

ЈУП Урбанистички завод Београда, 1. март 2013.

др Милица Максић, дипл.инж.арх.

мр Милена Станојевић, дипл.инж.арх.

Тамара Јовановић, дипл.инж.арх.


ПРОСТОРНИ ПЛАН АП ГРАДА НИША И ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НИША

ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ И ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЖЕГ ПОДРУЧЈА


ГРАНИЦЕ, ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ, ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ


ШИРЕЊЕ ГРАДА ДУЖ ГЛАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПРАВАЦА, ДОМИНАНТНЕ НАМЕНЕ


 • Ширењеграђевинскогподручјанарубовимаградауношењем у планспонтанихнасеља;

 • Унутарсамогграда, јављасевишакстамбенихјединица и “пражњење” града;

 • У ужемцентру, настављасеосвајањетериторије и борбазасвакиквадратниметарстамбеногпростора;

 • Парцијалнеизменепланованалокацијама у изградњи;


 • ЗАКЉУЧЦИ САОБРАЋАЈНИХ ПРАВАЦА, ДОМИНАНТНЕ НАМЕНЕ

 • Неопходнајеурбанистичкасанацијанепланскихнасеља;

 • Легализацијакаопрви а неконачанкорак у решавањупроблема;

 • Неопходнојестварањемера и програмаувођењајавнихпростора и зеленила;

 • Задатак савремене праксе је повратак концепту ПЛАНИРАЊА

 • (са додатком свих интересних уплитања), уместо концепту нужности.


П1 САОБРАЋАЈНИХ ПРАВАЦА, ДОМИНАНТНЕ НАМЕНЕ: ИЗРАДА И СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНОВА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ?

 • КАРАКТЕРИСТИКЕ

 • Обухват 10 km2 .

 • Израда ПГР-а у кратким роковима?

 • Концепт ПГР-а је намена ГУП-а на нивоу детаљности ПДР-а.

 • Нацрт ПГР-а мора бити усаглашен са 28 правила грађења ГУП-а.

 • Могућности преиспитивања постојећих решења и усаглашавање нових?

 • Престаје важност свим ранијим плановима детаљне регулације.

 • Аналитика за спровођење инфраструктурних планова детаљне регулације?

 • АКЦИЈЕ

АКТИВНИЈЕ СЕ УКЉУЧИТИ У ОДЛУЧИВАЊУ О ИЗРАДИ ПГР-а

ИЗМЕНИТИ ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ ГУП-а

ПРЕФОРМУЛИСАТИ ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ ПГР-а


П САОБРАЋАЈНИХ ПРАВАЦА, ДОМИНАНТНЕ НАМЕНЕ2:СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНОВА НА АДМИНИСТРАТИВНОМПОДРУЧЈУ ?

 • АКЦИЈЕ

ИЗРАДА ПЛАНА

ДИНАМИКЕ СПРОВОЂЕЊА


П3 САОБРАЋАЈНИХ ПРАВАЦА, ДОМИНАНТНЕ НАМЕНЕ: ФУНКЦИОНАЛНО УРБАНО ПОДРУЧЈЕ?

 • Просторни план административног подручја града Ниша?


П3 САОБРАЋАЈНИХ ПРАВАЦА, ДОМИНАНТНЕ НАМЕНЕ: ФУНКЦИОНАЛНО УРБАНО ПОДРУЧЈЕ?

 • Регионални план нишавског, топличког и пиротског управног округа ?


П3 САОБРАЋАЈНИХ ПРАВАЦА, ДОМИНАНТНЕ НАМЕНЕ: ФУНКЦИОНАЛНО УРБАНО ПОДРУЧЈЕ?

 • АКЦИЈЕ

ИЗРАДА ПП ФУП-а НИША Р 1: 50 000


П САОБРАЋАЈНИХ ПРАВАЦА, ДОМИНАНТНЕ НАМЕНЕ4 : УЛОГА НИША У РАЗВОЈУ РЕГИОНА ЈУЖНЕ И ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ ?


П САОБРАЋАЈНИХ ПРАВАЦА, ДОМИНАНТНЕ НАМЕНЕ4 : УЛОГА НИША У РАЗВОЈУ РЕГИОНА ЈУЖНЕ И ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ ?

 • АКЦИЈЕ

ИЗРАДА НЕДОСТАЈУЋИХ РЕГИОНАЛНИХ ПЛАНОВА


ХВАЛА! САОБРАЋАЈНИХ ПРАВАЦА, ДОМИНАНТНЕ НАМЕНЕ

др Милица Максић, дипл.инж.арх.

мр Милена Станојевић, дипл.инж.арх.

Тамара Јовановић, дипл.инж.арх.


ad