Framtida n les og forst uke 41
Download
1 / 29

Framtida n les og forst Uke 41 - PowerPoint PPT Presentation


  • 151 Views
  • Uploaded on

”Framtida nå – les og forstå!” Uke 41. Lisbeth M Brevik. Agenda. Hva er en fagtekst? Kompetansemål lesing – 2., 4., 7. og 10. trinn Førlesing, underveislesing, etterlesing Leseferdigheter Lesestrategi: dybdelesing (SQ3R) Aktiviteter som motiverer til lesing. Lisbeth M Brevik.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Framtida n les og forst Uke 41' - braden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Framtida n les og forst uke 41 l.jpg

”Framtida nå – les og forstå!”Uke 41

Lisbeth M Brevik


Agenda l.jpg

Agenda

Hva er en fagtekst?

Kompetansemål lesing – 2., 4., 7. og 10. trinn

Førlesing, underveislesing, etterlesing

Leseferdigheter

Lesestrategi: dybdelesing (SQ3R)

Aktiviteter som motiverer til lesing

Lisbeth M Brevik

Aktivitet bilder l.jpg

Aktivitet: Bilder

Tenk på et fag + et trinn + et tema

Forkunnskaper:

Tenk på hva du allerede vet om temaet

Velg et bilde som illustrerer det du vet

Beskriv + begrunn

Passer det til alle fag?

Lisbeth M Brevik


Aktivitet ordbank l.jpg

Aktivitet: Ordbank

Egen bok (Ordbank / Word Wall)

Forkunnskaper:

Samle ord og uttrykk

Del og stjel

Lag en loop

Elevene lager ut fra egne ord og uttrykk

Passer det til alle fag?

Lisbeth M Brevik


F rlesing l.jpg

Førlesing

Elevene

aktiviserer forkunnskaper

visualiserer forkunnskaper

velger bilder de er trygge på

bruker eget ordforråd

får tilpasset opplæring

(lav + middels + høy måloppnåelse)

Lisbeth M Brevik


L ringsstrategi v l skjema l.jpg

Læringsstrategi: VØL-skjema

Lisbeth M Brevik


Kompetansem l lesing 2 4 7 og 10 trinn l.jpg

Lese og forstå hovedinnholdet i tekster

Tekst

Bilder

Figurer

Tabeller

Utvikling fra 1. til 10. trinn

Mengde (leser mer etter hvert)

Dybde (forstår flere detaljer, leser mellom linjene)

Tekst – tekst (ser sammenhenger mellom tekster)

Tekst – jeg (ser ut over teksten)

Kompetansemål lesing – 2., 4., 7. og 10. trinn

Lisbeth M Brevik


Slide11 l.jpg

Lese-ferdigheterÅ forstå postkortet vs. å forstå konteksten.

Lisbeth M Brevik


Slide12 l.jpg

Lese-ferdigheterElevene kan forstå at det handler om krig og fred uten å forstå alt..

Lisbeth M Brevik


Slide13 l.jpg

Lese-ferdigheterGi elevene honnør for det de forstår, ikke det de ikke forstår.


Leseferdigheter l.jpg

Leseferdigheter

Elevene

leser bilder, overskrifter og tekst

leser på sitt nivå

leser ulikt

kan forstå deler uten å forstå alt

trenger ikke ”fasit”, men feil må korrigeres

bruker læringsstrategier

Lisbeth M Brevik


Aktivitet puslespill l.jpg

Aktivitet: Puslespill

Dann grupper på 3-4

Legg puslespill

Beskriv + begrunn

Hvilke strategier brukte dere?

hjørner

kanter

farger

motiv

Viktig å kunne velge mellom strategier

Lisbeth M Brevik


Underveislesing l.jpg

Underveislesing

Elevene

bruker ulike læringsstrategier

ser et bilde

ser en helhet?

får tilpasset opplæring

(lav + middels + høy måloppnåelse)

Lisbeth M Brevik


Stalsberg sysle nmu l.jpg
Stalsberg, Sysle & NMU

Lisbeth M Brevik


F rlesing underveislesing etterlesing l.jpg

Førlesing: Aktivisere elevenes forkunnskaper

Underveislesing: Lese på eget nivå

Etterlesing: Bearbeide fagteksten

Førlesing, underveislesing, etterlesing

Lisbeth M Brevik


L ringsstrategi dybdelesing sq3r l.jpg

Læringsstrategi: dybdelesing (SQ3R)

Lisbeth M Brevik

I 1946 ble SQ3R-teknikken introdusert av Francis Pleasant Robinson.


F rlesing20 l.jpg

SQ3R

Survey (undersøke teksten)

Skum og skan teksten først

Les overskrifter

Se på bilder (evt egen aktivitet)

VØL-skjema (kolonne 1)

Questions (lage spørsmål)

Ordbank (egen aktivitet)

Loop (egen aktivitet)

VØL-skjema (kolonne 2)

Del spørsmålene med hverandre

Førlesing

Lisbeth M Brevik


Underveislesing21 l.jpg

SQ3R

Read (selve lesingen)

Lese i eget tempo

Tilpasse mengden (lese litt – mer – alt)

Ta notater (grafiske diagrammer)

Underveislesing

Lisbeth M Brevik


Etterlesing l.jpg

SQ3R

Recall

Tenk gjennom innholdet

Svar på spørsmålene (del med andre)

Utvikle notatene

Utvide Ordbanken

VØL-skjema (kolonne 3)

Review

Se over notatene

Husker elevene innholdet?

30 sekunder om teksten pr elev

Etterlesing

Lisbeth M Brevik
Aktiviteter m motivere til lesing l.jpg

Aktiviteter til denne teksten?må motivere til lesing!

Bilder

Puslespill

Ordbank

Loop

VØL-skjema

Grafiske skjemaer

Lisbeth M Brevik


Tilpasset oppl ring l.jpg

Tilpasset opplæring til denne teksten?

Lisbeth M Brevik


Bruk varierte l ringsstiler l.jpg
Bruk varierte læringsstiler til denne teksten?

  • Visuell (V) – lese/skrive

  • Auditiv (A) – lytte/snakke

  • Kinestetisk (K) – bruke kroppen

  • Taktil (T) – bruke hendene

Lisbeth M Brevik


Slide28 l.jpg

”Tilpasset opplæring for den enkelte elev kjennetegnes ved variasjon i bruk av lærestoff, arbeidsmåter, læremidler samt variasjon i organisering av og intensitet i opplæringen.”

Lisbeth M Brevikad