Framtida n les og forst uke 41 l.jpg
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

”Framtida nå – les og forstå!” Uke 41 PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

”Framtida nå – les og forstå!” Uke 41. Lisbeth M Brevik. Agenda. Hva er en fagtekst? Kompetansemål lesing – 2., 4., 7. og 10. trinn Førlesing, underveislesing, etterlesing Leseferdigheter Lesestrategi: dybdelesing (SQ3R) Aktiviteter som motiverer til lesing. Lisbeth M Brevik.

Download Presentation

”Framtida nå – les og forstå!” Uke 41

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


”Framtida nå – les og forstå!”Uke 41

Lisbeth M Brevik


Agenda

Hva er en fagtekst?

Kompetansemål lesing – 2., 4., 7. og 10. trinn

Førlesing, underveislesing, etterlesing

Leseferdigheter

Lesestrategi: dybdelesing (SQ3R)

Aktiviteter som motiverer til lesing

Lisbeth M Brevik


Lisbeth M Brevik


Lisbeth M Brevik


Lisbeth M Brevik


Aktivitet: Bilder

Tenk på et fag + et trinn + et tema

Forkunnskaper:

Tenk på hva du allerede vet om temaet

Velg et bilde som illustrerer det du vet

Beskriv + begrunn

Passer det til alle fag?

Lisbeth M Brevik


Aktivitet: Ordbank

Egen bok (Ordbank / Word Wall)

Forkunnskaper:

Samle ord og uttrykk

Del og stjel

Lag en loop

Elevene lager ut fra egne ord og uttrykk

Passer det til alle fag?

Lisbeth M Brevik


Førlesing

Elevene

aktiviserer forkunnskaper

visualiserer forkunnskaper

velger bilder de er trygge på

bruker eget ordforråd

får tilpasset opplæring

(lav + middels + høy måloppnåelse)

Lisbeth M Brevik


Læringsstrategi: VØL-skjema

Lisbeth M Brevik


Lese og forstå hovedinnholdet i tekster

Tekst

Bilder

Figurer

Tabeller

Utvikling fra 1. til 10. trinn

Mengde (leser mer etter hvert)

Dybde (forstår flere detaljer, leser mellom linjene)

Tekst – tekst (ser sammenhenger mellom tekster)

Tekst – jeg (ser ut over teksten)

Kompetansemål lesing – 2., 4., 7. og 10. trinn

Lisbeth M Brevik


Lese-ferdigheterÅ forstå postkortet vs. å forstå konteksten.

Lisbeth M Brevik


Lese-ferdigheterElevene kan forstå at det handler om krig og fred uten å forstå alt..

Lisbeth M Brevik


Lese-ferdigheterGi elevene honnør for det de forstår, ikke det de ikke forstår.


Leseferdigheter

Elevene

leser bilder, overskrifter og tekst

leser på sitt nivå

leser ulikt

kan forstå deler uten å forstå alt

trenger ikke ”fasit”, men feil må korrigeres

bruker læringsstrategier

Lisbeth M Brevik


Aktivitet: Puslespill

Dann grupper på 3-4

Legg puslespill

Beskriv + begrunn

Hvilke strategier brukte dere?

hjørner

kanter

farger

motiv

Viktig å kunne velge mellom strategier

Lisbeth M Brevik


Underveislesing

Elevene

bruker ulike læringsstrategier

ser et bilde

ser en helhet?

får tilpasset opplæring

(lav + middels + høy måloppnåelse)

Lisbeth M Brevik


Stalsberg, Sysle & NMU

Lisbeth M Brevik


Førlesing: Aktivisere elevenes forkunnskaper

Underveislesing: Lese på eget nivå

Etterlesing: Bearbeide fagteksten

Førlesing, underveislesing, etterlesing

Lisbeth M Brevik


Læringsstrategi: dybdelesing (SQ3R)

Lisbeth M Brevik

I 1946 ble SQ3R-teknikken introdusert av Francis Pleasant Robinson.


SQ3R

Survey (undersøke teksten)

Skum og skan teksten først

Les overskrifter

Se på bilder (evt egen aktivitet)

VØL-skjema (kolonne 1)

Questions (lage spørsmål)

Ordbank (egen aktivitet)

Loop (egen aktivitet)

VØL-skjema (kolonne 2)

Del spørsmålene med hverandre

Førlesing

Lisbeth M Brevik


SQ3R

Read (selve lesingen)

Lese i eget tempo

Tilpasse mengden (lese litt – mer – alt)

Ta notater (grafiske diagrammer)

Underveislesing

Lisbeth M Brevik


SQ3R

Recall

Tenk gjennom innholdet

Svar på spørsmålene (del med andre)

Utvikle notatene

Utvide Ordbanken

VØL-skjema (kolonne 3)

Review

Se over notatene

Husker elevene innholdet?

30 sekunder om teksten pr elev

Etterlesing

Lisbeth M Brevik


 • Hvilken lesestrategi bør modelleres før elevenes inngang til denne teksten?

 • FØRLESING


 • Hvilken lesestrategi bør modelleres før elevenes inngang til denne teksten?

 • FØRLESING


Aktiviteter må motivere til lesing!

Bilder

Puslespill

Ordbank

Loop

VØL-skjema

Grafiske skjemaer

Lisbeth M Brevik


Tilpasset opplæring

Lisbeth M Brevik


Bruk varierte læringsstiler

 • Visuell (V) – lese/skrive

 • Auditiv (A) – lytte/snakke

 • Kinestetisk (K) – bruke kroppen

 • Taktil (T) – bruke hendene

Lisbeth M Brevik


”Tilpasset opplæring for den enkelte elev kjennetegnes ved variasjon i bruk av lærestoff, arbeidsmåter, læremidler samt variasjon i organisering av og intensitet i opplæringen.”

Lisbeth M Brevik


Kontakt meg gjerne!

[email protected]

Lisbeth M Brevik


 • Login