Behandling av psoriasis
Download
1 / 98

Behandling av Psoriasis - PowerPoint PPT Presentation


 • 875 Views
 • Uploaded on

Behandling av Psoriasis. Rekommendationer efter workshop april 2006. Bakgrund. Epidemiologi. Debut alla åldrar, två toppar: puberteten efter 40 års ålder Punktprevalens ca 3 % norra Europa lägre i t.ex. Asien Ingen skillnad mellan könen. Ärftlighet. Genetiska faktorer stor betydelse

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Behandling av Psoriasis' - brad


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Behandling av psoriasis

Behandling av Psoriasis

Rekommendationer efter workshop april 2006Epidemiologi
Epidemiologi

 • Debut alla åldrar, två toppar:

  • puberteten

  • efter 40 års ålder

 • Punktprevalens ca 3 % norra Europa lägre i t.ex. Asien

 • Ingen skillnad mellan könen


Rftlighet
Ärftlighet

 • Genetiska faktorer stor betydelse

 • Stark koppling till HLA-regionen, kromosom 6

 • Olika fenotyper, skilda behandlingsstrategierPatogenes
Patogenes

 • Immunologisk systemsjukdom, huden målorgan

 • Genetiskt programmerad inflammation ger störd differentiering och hyperproliferation av keratinocyter

 • T-celler


Klinisk bild
Klinisk bild

 • Kliniskt heterogen hudsjukdom

 • Diagnos baseras på utseende och lokalisation av hudförändringarna

 • Cirka 20–40 % har led- eller ryggbesvär


Plackpsoriasis
Plackpsoriasis

 • Kraftigt fjällande, välavgränsade hudförändringar

 • Armbågar och knän

 • Stearinliknande hudfjäll

 • Rodnad, lättblödande hudyta

 • Ofta samtidigt i hårbotten


Invers psoriasis
Invers psoriasis

 • Välavgränsad rodnad utan fjällbildning i hudveck

 • Ljumskar, vulva, navel, axiller, submammärt


Guttat psoriasis
Guttat psoriasis

 • Droppstora förändringar

 • Stor del av kroppsytan

 • Efter halsinfektion med streptokocker


Sv ra former med allm nsymtom
Svåra former med allmänsymtom

 • Generell pustulös psoriasis

  • Ovanlig, akut form

  • Utsådd av sterila pustler på rodnad hud

  • Annulära lesioner som gradvis konfluerar

 • Psoriasiserytrodermi

  • Intensiv rodnad nästan hela hudytan


Acrodermatitis continua hallopeau
Acrodermatitis continua (Hallopeau)

 • Avgränsad form av pustulös psoriasis

 • Distalt på fingrar, tår och naglar

 • Kan övergå i generell pustulös sjukdom


Nagelf r ndringar
Nagelförändringar

 • Hos minst 25 %

 • Små gropar i nagelytan, förtjockade ogenomskinliga naglar eller en psoriasisförändring som lyfter upp nageln (s.k. onykolys)


Pustulosis palmoplantaris ppp
Pustulosis palmoplantaris (PPP)

 • Genetiskt skild från psoriasis

 • Recidiverande pustler i handflatan och/eller fotsulan


Utl sande faktorer
Utlösande faktorer

 • Skada mot huden, Köbnerfenomen

 • Streptokockinfektion – guttat psoriasis

 • Akut krisreaktion – plackpsoriasis

 • Alkohol och rökning?

 • Läkemedel: Litium, klorokin, betablockerare, ACE-hämmare och IFN-α


Differentialdiagnostik
Differentialdiagnostik

 • Eksem

 • Ringorm

 • Pityriasis rosea

 • Sekundärsyfilitiskt roseol

 • Hudtumör


Associerade sjukdomar psoriasisartrit psa
Associerade sjukdomar, Psoriasisartrit (PsA)

 • Inflammatorisk led/ryggsjukdom

 • Mild artrit, enstaka leder - mycket svår, destruktiv sjukdom, risk för funktionshandikapp

 • Entesit, inflammation i muskelfäste


Associerade sjukdomar ii
Associerade sjukdomar, II

 • Hjärt-kärlsjukdom

 • Crohn’s sjukdom

 • Ulcerös kolit

 • Multipel skleros


Prognos och f rlopp
Prognos och förlopp

 • Studier om långtidsförlopp saknas

 • Mer än 50% kontinuerliga besvär

 • Guttat psoriasis, bättre prognos än plackpsoriasis

 • Medelsvår till svår psoriasis – ofta recidiv inom några månader


Prognos och f rlopp ii
Prognos och förlopp, II

 • Obehandlad psoriasisartrit - bestående leddeformiteter och funktionsstörningar

 • Sjukhusvårdade patienter med svår psoriasis - ökad kardiovaskulär mortalitet


Livskvalitet
Livskvalitet

 • Utfallsmått i kliniska prövningar, definierar svårighetsgrad

 • Dermatology Life Quality Index (DLQI)

 • Utbredning och förekomst av ledbesvär

 • Handpsoriasis negativ inverkan


Utv rdering av behandlingseffekt i huden
Utvärdering av behandlingseffekt i huden

 • PASI ”Psoriasis Area and Severity Index”

 • Utbredning och grad av rodnad, infiltration och fjällning

 • Faktaruta om PASI finns i behandlingsrekommendationen
Mjukg rande och avfj llande preparat
Mjukgörande och avfjällande preparat

 • Ökar hydreringsgraden

 • Förbättrar barriärfunktionen

 • Avfjällande effekt

  →ökad penetration läkemedel, UV-ljus


Mjukg rande och avfj llande preparat ii
Mjukgörande och avfjällande preparat, II

 • Salicylsyra

  • Ökar keratolytisk effekt

  • Ej före ljusbehandling

  • Risk för salicylsyraintoxikation – stora områden, barn

  • Graviditet, begränsade områden


Glukokortikoider
Glukokortikoider

 • Antiinflammatoriska, immunmodulerande

 • Milda (I), medelstarka (II), starka (III) och extra starka (IV)

 • Ocklusion ökar penetration

 • Vehikeln påverkar penetration


Glukokortikoider ii
Glukokortikoider, II

 • Initialt 1-2 ggr/d, senare nedtrappning

 • Ansiktet och intertriginöst: grupp I-II

 • Övrigt: grupp III (-IV) till vuxna

 • Rebound-effekt vid abrupt utsättning


Glukokortikoider iii
Glukokortikoider, III

 • Graviditet:

  • Hydrokortison, OK

  • Grupp II-IV, undvik stora kroppsytor

 • Biverkningar:

  • Hudatrofi, telangiektasier, striae, hypertrikos, rosacea och perioral dermatit

  • Systemeffekter

  • Sensibilisering


Kalcipotriol
Kalcipotriol

 • Vitamin D3-analog

 • Hämmar keratinocytproliferationen och stimulerar keratinocytdifferentieringen

 • Effekt jämförbar med grupp III glukokortikoider, kommer långsammare

 • OK vid graviditet


Kalcipotriol ii
Kalcipotriol, II

 • 1-2 ggr/dag

 • Vuxna: Max 100g/vecka

 • Barn: Veckodos åldersberoende, max 30% av kroppsytan

 • Biverkningar:

  • hudirritation, hyperkalcemi (ökad risk vid nedsatt njurfunktion)


Betametason kalcipotriol
Betametason-kalcipotriol

 • Snabbare insättande effekt än enbart kalcipotriol

 • 1 gång/dag. Rekommenderad behandlingstid 4 veckor

 • Max 100g/vecka, max 30% kroppsyta


Betametason kalcipotriol ii
Betametason-kalcipotriol, II

 • Inte i ansiktet och intertriginöst

 • Graviditet, som glukokortikoider

 • Biverkningar: som glukokortikoider respektive kalcipotriol


Ditranol
Ditranol

 • Proliferationshämmare

 • Ej intertriginöst, ej labil psoriasis

 • OK vid graviditet

 • Längre remissionstid jämfört med kortison och kalcipotriol


Ditranol ii
Ditranol, II

 • 20-30 min applikation - avtvättning

 • Biverkningar: Lokal irritation, missfärgning av hud, hår och textilierMetotrexat
Metotrexat

 • Folsyraantagonist

 • Immunosuppressiv, antiinflammatorisk

 • God effekt. Använd vid svårare former och psoriasisartrit

 • Antikonception

  • 3 mån efter seponering

  • män och kvinnor


Metotrexat ii
Metotrexat, II

 • Start: 7,5 till 10 mg/v → 20 mg/v

 • En dos per vecka

 • Tillägg folsyra, ej metotrexatdagen

 • Biverkningar:

  • Benmärgssuppression, leverfibros/cirros samt pneumonit

  • Illamående


Acitretin
Acitretin

 • Retinoid, syntetiskt A-vitaminderivat

 • Antiproliferativ och immunmodulerande effekt

 • God effekt vid pustulös psoriasis och hyperkeratotisk hand- och fotpsoriasis


Acitretin ii
Acitretin, II

 • Kombination med UVB (ReUVB) eller PUVA (RePUVA) ger bättre effekt

 • Bra vid malignitetsrisk

 • Antikonception: 4 v före, 2 år efter (kvinnor)

 • Vanlig dos: 25–50 mg per dag


Acitretin iii
Acitretin, III

 • Biverkningar:

  • Starkt teratogen

  • Som vid hypervitaminos A (mukokutan torrhet, hårförlust och hypertriglyceridemi)

  • Muskuloskeletala förändringar

  • Leverpåverkan


Ciklosporin
Ciklosporin

 • Immunosuppressiv, antiinflammatorisk

 • Korttidsbehandling av svår psoriasis - god effekt

 • Psoriasisartrit - viss effekt

 • Försiktighet vid graviditet


Ciklosporin ii
Ciklosporin, II

 • 2,5–5 mg/kg/dag

 • Biverkningar:

  • Funktionell och morfologisk nefrotoxicitet

  • Hypertoni

  • Hypertrikos

  • Gingivahypertrofi

  • Tremor


Biologiska l kemedel
Biologiska läkemedel

 • Infliximab, etanercept och efalizumab

 • Måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna där annan systemisk behandling:

  • inte givit effekt / gett svåra biverkningar / är kontraindicerad

 • Tremånadersstudier har visat effekt på PASI 75 och DLQI


Biologiska l kemedel ii
Biologiska läkemedel, II

 • Stor erfarenhet av etanercept och infliximab vid RA

 • Ej till gravida och ammande kvinnor eller till barn

 • Långtidsrisker – malignitet?


Etanercept biverkningar
Etanercept, biverkningar

Vanligast:

 • hudreaktioner på injektionsstället

  Vanliga:

 • infektioner, allergiska reaktioner, bildning av autoantikroppar, klåda, feber

  Allvarliga:

 • TBC, opportunistiska infektioner, demyeliniserande tillstånd, LE


Infliximab biverkningar
Infliximab, biverkningar

Vanligast:

 • infusionsreaktioner

  Vanliga:

 • infektioner, serumsjuka (pga. förlängt uppehåll mellan infusionerna), huvudvärk, yrsel, dyspné, illamående, diarré, buksmärta, klåda, ökad svettning, torr hud, smärta i bröstkorgen, feber och förhöjda aminotransferaser

  Allvarliga:

 • TBC, demyeliniserande tillstånd, LE, autoantikroppar


Efalizumab biverkningar
Efalizumab, biverkningar

Vanliga:

 • Akuta influensaliknande symtom. Förhöjda nivåer av aminotranaferaser. Konstant lymfocytos (45%).

  Mindre vanliga:

 • Trombocytopeni

 • Akut kliande utslag med pustler och plack på ej psoriasis- engagerad hud i hudveck, på armar, hals och bål

 • Hastigt uppblossande av psoriasis och psoriasisartritDosering etanercept
Dosering, etanercept

 • 25 mg 2 ggr/v. subkutant

 • Alt. 50 mg 2 ggr/v. i 12 v.

 • Fortsätt tills remission, max 24 v.

 • Ingen effekt 12 v.- avsluta


Dosering infliximab
Dosering, infliximab

 • 5 mg/kg, iv infusion under 2 tim.

 • Ny infusion 2 och 6 v. efter den första, sedan var 8:e v.

 • Ingen effekt 4 beh.- avsluta

 • Behandlingsuppehåll 20 v. → minskad effekt, infusionsreaktioner


Dosering efalizumab
Dosering, efalizumab

 • Första dos 0,7 mg/kg sedan 1,0 mg/kg (maxdos 200 mg)

 • Subkutant 1 gång/v.

 • 12 veckor, kan förlängas om effekt

 • Ingen effekt 12 v. - avsluta


Kontroller f re behandling etanercept och infliximab
Kontroller före behandling, etanercept och infliximab

 • Aktiv och inaktiv tbc

 • Anamnes, lungröntgen

 • PPD - under diskussion
Ljusbehandling1
Ljusbehandling

 • Minskad DNA-syntes, påverkar immunsystemet, inflammatoriska mediatorer och vit. D-metabolism

 • Mjukgörande medel ökar transmissionen

 • Salicylsyra och tjocka lager av vaselin blockerar UV-ljus


UVB

 • Bredbands-UVB (290-320nm)

  • Ca 80 % av pat. läker efter 25 beh.

  • Remissionstid 2–3 mån.

 • Smalbands-UVB (311nm)

  • Bättre effekt, snabbare läkning än bredbands-UVB

  • Remissionstid 3 mån.


Uvb ii
UVB, II

 • Biverkningar:

  • Bredbands-UVB säker m.a.p. hudcancer

  • Smalbands-UVB ev. ökad cancerrisk jämfört med bredbands-UVB (djurstudier)

 • OK vid graviditet


Kombinationsbehandling med uvb
Kombinationsbehandling med UVB

 • Kalcipotriol + UVB → ev. ↓ UVB-dos

 • Glukokortikoider + UVB → ej bättre effekt, ev.↓ remission

 • Acitretin + UVB (Re-UVB) → positiv effekt

 • Metotrexat + UVB → synergistisk effekt


Puva psoralen uva 320 400nm
PUVA (psoralen + UVA 320-400nm)

 • Psoralener (furokumariner) och UVA-ljus

 • Perorala: 8-MOP och 5-MOP

 • Topikala (bad-PUVA): TMP

 • PUVA effektivare än UVB, remission över ett år


Puva ii
PUVA, II

 • Biverkningar:

  • peroral PUVA: skivepitelcancer

  • ökad cancerrisk är inte visat för bad-PUVA med tripsoralen

 • Graviditet: Peroral PUVA bör undvikas


Kombinationsbehandling med puva
Kombinationsbehandling med PUVA

 • Kalcipotriol + PUVA → viss ↑ effekt , ↓UVA-dos

 • Glukokortikoider + PUVA → snabbare läkning, ↓ UVA-doser, men snabbare recidiv

 • Acitretin + PUVA (Re-PUVA) →↑ effekt, ↓↓ ackumulerad UVA-dos


Bucky behandling
Bucky-behandling

 • Lågenergetisk, mellan UV och röntgen

 • Hälften av given dos absorberas i hudens yttersta 0,5 mm

 • Hårbotten och terapiresistenta plaques

 • Låg risk hudcancerutveckling

 • Ej gravidaVal av behandling och behandlingsm l
Val av behandling och behandlingsmål

 • Ålder

 • Kön

 • Sjukdomens svårighetsgrad

 • Patientens allmänna hälsoläge

 • Samtidig medicinering

 • Resultat av tidigare behandlingar

 • Patientens preferenser och förväntningar


Val av behandling och behandlingsm l ii
Val av behandling och behandlingsmål, II

 • Specialistvård:

  • svårbehandlade patienter

  • barn

  • gravida kvinnor

  • utbredd plackpsoriasis, pustulös psoriasis, psoriasiserytrodermi och svår handpsoriasis

  • psoriasisartrit – samråd reumatolog


Behandling av mildare former av psoriasis
Behandling av mildare former av psoriasis

 • Guttat psoriasis

  • Streptokockinfektion, uteslut och behandla

  • God prognos

  • Mjukgörande behandling

  • Vid klåda: Initialt grupp III-glukokortikoider eller UVB-behandling


Behandling av mildare former av psoriasis ii
Behandling av mildare former av psoriasis, II

 • Plackpsoriasis (begränsad utbredning)

  • Kalcipotriol eller utvärtes glukokortikoider grupp III(–IV), ev. kombination

  • Ditranol


Behandling av mildare former av psoriasis iii
Behandling av mildare former av psoriasis, III

 • Hårbottenpsoriasis

  • Intermittent terapi, långa tider

  • Salicylsyra i krämbas eller olja är avfjällande

  • Glukokortikoidlösning/emulsion grupp III–IV dagligen 3-4 veckor, glesa ut

  • Kalcipotriol / Ditranol / Buckybehandling


Behandling av mildare former av psoriasis iv
Behandling av mildare former av psoriasis, IV

 • Invers psoriasis

  • Glukokortikoidkrämer grupp I–II 1-2 ggr/dag ca 2 v. – utglesning

  • Intermittent terapi

  • Ev. kombinationspreparat med antibakteriella och antimykotiska substanser

  • Bucky-behandling


Behandling av mildare former av psoriasis v
Behandling av mildare former av psoriasis, V

 • Ansiktspsoriasis

  • Glukokortikoider grupp I–II och/eller UVB

  • Risk för rosacea och perioral dermatit

 • Hand- och fotpsoriasis

  • Glukokortikoider grupp III–IV / kalcipotriol

  • Hydrokolloidalt förband + glukokortikoid III–IV

  • Acitretin / peroral PUVA / Bucky


Behandling av mildare former av psoriasis vi
Behandling av mildare former av psoriasis, VI

 • Nagelpsoriasis

  • Svårbehandlad – nagelvård

  • Intralesionella glukokortikoidinjektioner eller Bucky-behandling – marginell effekt


Behandling av mildare former av psoriasis vii
Behandling av mildare former av psoriasis, VII

 • Barn

  • Sällsynt, svårdiagnostiserat – dermatolog

  • Grupp II-glukokortikoider, försiktighet med starka glukokortikoider

  • Kalcipotriolbehandling

  • UVB vid terapisvikt – försiktighet, ev. långtidseffekter


Behandling av sv rare psoriasisformer
Behandling av svårare psoriasisformer

 • Specialistvård

 • Individualiserad terapi:

  • tidigare behandlingar, patientens önskemål, typ av psoriasis, tillgänglighet av t ex ljusbehandlingsformer samt patientens ålder, kön och hälsotillstånd

 • Lokalbehandling är basbehandling


Utbredd plackpsoriasis
Utbredd plackpsoriasis

 • UVB prövas först

 • Om UVB ej fungerar väljs systembeh. 1:a hand:

  Metotrexat

  (+) väl utprovat, billigt, lättadministrerat

  (-) leverskada, benmärgssuppression, teratogenicitet


Utbredd plackpsoriasis ii
Utbredd plackpsoriasis, II

 • 2:a hand:

  PUVA:

  (+) effekt, lång remissionstid

  (-) hudmalignitet

  Ciklosporin:

  (+) effekt

  (-) njurskada, hypertoni, hudmalignitet


Utbredd plackpsorasis iii
Utbredd plackpsorasis, III

Acitretin:

ReUVB / RePUVA

(+) till pat. med malignitetsrisk

(-) måttlig effekt plackpsoriasis, teratogen effekt


Utbredd plackpsorasis iv
Utbredd plackpsorasis, IV

 • 3:e hand:

  Biologiska läkemedel:

  (etanercept, infliximab, efalizumab)

  • typ av psoriasis, co-morbiditet, patientens preferens och lokala sjukvårdsförhållanden

  • efalizumab, färre säkerhetsdata


Pustul s psoriasis
Pustulös psoriasis

 • Generaliserad form

  • Pat. behandlas inneliggande initialt

  • Acitretin hög startdos, isotretinoin fertila kvinnor

  • Metotrexat / ciklosporin vid utebliven effekt

  • Infliximab


Pustul s psoriasis ii
Pustulös psoriasis, II

 • Akral form (acrodermatitis continua på fingrar, tår och naglar)

  • Acitretin

  • Metotrexat / ciklosporin vid utebliven effekt


Psoriasiserytrodermi
Psoriasiserytrodermi

 • Pat. behandlas inneliggande initialt

 • Lokalbehandling

 • Tillägg metotrexat / acitretin lågdos

 • Ciklosporin vid terapiresistens

 • Infliximab


Sv r handpsoriasis
Svår handpsoriasis

 • Traumata kan försämra

 • Om lokalbehandling sviktar:

  PUVA, oral

  (+) god effekt plackpsoriasis, lång remission

  (-) sämre effekt kraftigt keratotiska / exsudativa lesioner


Sv r handpsoriasis ii
Svår handpsoriasis, II

Buckybehandling

(+) inte tidskrävande

(-) sämre effekt kraftigt keratotiska / exsudativa lesioner

Acitretin (med eller utan ljusbehandling)

(+) god effekt på keratotiska och pustulösa lesioner

(-) teratogen effekt


Sv r handpsoriasis iii
Svår handpsoriasis, III

Metotrexat

(+) god effekt på vätskande, söndersprickande former

(-) leverskada, benmärgssuppression och teratogenicitet

Ciklosporin

(+) god effekt vid pustulöst inslag

(-) njurskada, hypertoni, hudmalignitet


Rekommendationer ljusbehandling uvb behandling
Rekommendationer ljusbehandlingUVB-behandling

 • Indikation: Utbredd psoriasis

 • Smalbands-UVB

 • 2–3 behandlingar/vecka

 • Mjukgörande medel appliceras före

 • Ljusdos efter hudtyp


Rekommendationer ljusbehandling uvb behandling ii
Rekommendationer ljusbehandlingUVB-behandling, II

 • Initialt 20 % dosökning/behandling, sedan 10 %

 • Underbenen högre ljusdos

 • Manliga genitalia skyddas

 • 25 behandlingar

 • Inte underhållsbehandling


Rekommendationer ljusbehandling uvb behandling iii
Rekommendationer ljusbehandlingUVB-behandling, III

 • Läkarbesök varje behandlingsomgång

 • Hembehandling

 • Acitretin (Re-UVB) kan förbättra effekten

 • Kalcipotriol, applicera efter ljusbehandling


Puva behandling
PUVA- behandling

 • Indikation: Svår psoriasis där UVB inte ger effekt, äldre patienter

 • Bad-PUVA (tripsoralen) första hand pga. mindre cancerrisk

 • 2 gånger/vecka


Puva behandling ii
PUVA- behandling, II

 • Inte underhållsbehandling

 • Manliga genitalia skyddas

 • > 200 behandlingar – långvarig uppföljning

 • Acitretin (Re-PUVA)


Behandling av psoriasisartrit
Behandling av psoriasisartrit

 • NSAID-preparat

 • Artrit/tenosynovit/entesit – lokal steroidinjektion

 • Utvärdera efter 1-3 månader


Behandling av psoriasisartrit ii
Behandling av psoriasisartrit, II

 • Reumatolog:

  • Inflammatoriska ledsymtom / förhöjd SR och CRP trots NSAID

  • Begynnande leddeformiteter, funktionsinskränkning

  • Röntgenologiska leddestruktioner


Behandling av psoriasisartrit iii
Behandling av psoriasisartrit, III

 • Lindrigt hudengagemang – sulfasalazin / metotrexat

 • Uttalat hudengagemang – metotrexat Alternativt ciklosporin / leflunomid

 • Svåra ledbesvär – p.o. glukokortikoider i tillägg 2-3 mån. seponera gradvis, rebound


Behandling av psoriasisartrit iv
Behandling av psoriasisartrit, IV

 • Vid utebliven effekt – Infliximab, etanercept eller adalimumab

  • TNF-alfaantagonister

  • Seponering efter 3 mån. om ingen effekt

 • Intraartikulära glukokortikoider

  • Vid kvarstående besvär i enstaka leder

  • Intakt hud


Behandling av psoriasisartrit v
Behandling av psoriasisartrit, V

 • Reumatologisk rehabilitering, multidisciplinärt team

 • Smärtproblematik och/eller entesiter

  • Symtomatisk behandling (NSAID, analgetika, steroidinjektioner, fysikalisk terapi)


ad