Reforma gospodarki wodnej za o enia nowego prawa wodnego wroc aw 18 03 2014
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Reforma gospodarki wodnej – założenia nowego prawa wodnego WROCŁAW 18 .03.2014 PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Reforma gospodarki wodnej – założenia nowego prawa wodnego WROCŁAW 18 .03.2014. Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. REFORMA GOSPODARKI WODNEJ. Cele. I. Pełna realizacji polityki zlewniowej II. Realna władza wodna III. Efektywny system finansowania

Download Presentation

Reforma gospodarki wodnej – założenia nowego prawa wodnego WROCŁAW 18 .03.2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Reforma gospodarki wodnej za o enia nowego prawa wodnego wroc aw 18 03 2014

Reforma gospodarki wodnej – założenia nowego prawa wodnegoWROCŁAW 18 .03.2014

Stanisław Gawłowski

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska


Reforma gospodarki wodnej

REFORMA GOSPODARKI WODNEJ

Cele

 • I. Pełna realizacji polityki zlewniowej

 • II. Realna władza wodna

 • III. Efektywny system finansowania

 • IV. Transpozycja prawa UE


Reforma gospodarki wodnej1

Obszary zmian

REFORMA GOSPODARKI WODNEJ

3

I. Struktura administrowania gospodarką wodną

II. System finansowania

III. Zwrot kosztów za usługi wodne


Reforma gospodarki wodnej za o enia nowego prawa wodnego wroc aw 18 03 2014

Zarządzanie zasobami wodnymi jest realizowane z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne

Obecny system administrowania gospodarką wodną

1) obszar dorzecza Wisły

2) obszar dorzecza Odry

3) obszary dorzeczy: Dniestru, Dunaju, Jarft, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej, Ücker

- obejmujące znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej części międzynarodowych dorzeczy

http://www.rzgw.szczecin.pl


Reforma gospodarki wodnej za o enia nowego prawa wodnego wroc aw 18 03 2014

Obecny system administrowania gospodarką wodną


Reforma gospodarki wodnej za o enia nowego prawa wodnego wroc aw 18 03 2014

Obecny system administrowania gospodarką wodną


Reforma gospodarki wodnej za o enia nowego prawa wodnego wroc aw 18 03 2014

Niedociągnięcia obecnego systemu

Rozmycie odpowiedzialności za utrzymanie wód i inwestycje wynikające z rozdrobnienia kompetencji w dziedzinie gospodarki wodnej na wiele jednostek;

Zbędne rozciągnięcie procesu decyzyjnego;

Nieprzejrzysty podział kompetencji – zarządzanie jednym odcinkiem rzeki przez wiele podmiotów;

Brak możliwości zapewnienia ciągłości finansowania gospodarki wodnej;

Niedostateczne środki na inwestycje w gospodarce wodnej.

Zdjęcie: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej


Reforma gospodarki wodnej za o enia nowego prawa wodnego wroc aw 18 03 2014

Nowa struktura organów administracji publicznej

 • Oddzielenie kompetencji w zakresie:

  • inwestycji w gospodarce wodnej oraz utrzymania mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną (zarządy dorzeczy);

  • od administrowania i planowania (urzędy gospodarki wodnej regionów wodnych);

 • Zniesienie:

  • dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz likwidacja rzgw;

  • dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej oraz likwidacja urzędów żeglugi śródlądowej;

 • Utworzenie:

  • urzędów gospodarki wodnej regionów wodnych;

  • zarządów dorzecza Wisły i Odry jako państwowych osób prawnych;

 • Kompetencje dyrektorów rzgw i użś dyrektorzy urzędów gospodarki wodnej regionów wodnych.


Reforma gospodarki wodnej za o enia nowego prawa wodnego wroc aw 18 03 2014

Nowa struktura organów administracji publicznej

12


Reforma gospodarki wodnej za o enia nowego prawa wodnego wroc aw 18 03 2014

Nowa struktura organów administracji publicznej

13


Reforma gospodarki wodnej za o enia nowego prawa wodnego wroc aw 18 03 2014

Nowa struktura organów administracji publicznej

14


Reforma gospodarki wodnej za o enia nowego prawa wodnego wroc aw 18 03 2014

Nowa struktura organów administracji publicznej

15


Reforma gospodarki wodnej za o enia nowego prawa wodnego wroc aw 18 03 2014

Nowa struktura organów administracji publicznej

 • wprowadzenie podziału wód publicznych będących własnością Skarbu państwa na:

 • tzw. „wody rządowe” oraz „wody samorządowe”


Reforma gospodarki wodnej za o enia nowego prawa wodnego wroc aw 18 03 2014

Transpozycja prawa UE

 • Zasada zwrotu kosztów usług wodnych:

 • zasada „zanieczyszczający płaci/użytkownik płaci”;

 • zastosowanie instrumentów ekonomicznych w celu racjonalizacji użytkowania zasobów i wynikających z tego strat w środowisku;

 • opracowanie analiz ekonomicznych korzystania z wody dla każdego obszaru dorzecza;

 • uwzględnienie kosztów środowiskowych oraz zasobowych;

 • działania zachęcające użytkowników do efektywnego wykorzystania zasobów wodnych;

 • warunkowość ex-ante na lata 2014-2020;

 • dostosowanie zakresu korzystania z wód do df. korzystania z wód w rozumieniu RDW;

 • transpozycja dyrektywy o substancjach priorytetowych (do 14.09.2015).


Dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

www.mos.gov.pl

Ministerstwo Środowiska


 • Login