Reforma gospodarki wodnej za o enia nowego prawa wodnego wroc aw 18 03 2014
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Reforma gospodarki wodnej – założenia nowego prawa wodnego WROCŁAW 18 .03.2014 PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Reforma gospodarki wodnej – założenia nowego prawa wodnego WROCŁAW 18 .03.2014. Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. REFORMA GOSPODARKI WODNEJ. Cele. I. Pełna realizacji polityki zlewniowej II. Realna władza wodna III. Efektywny system finansowania

Download Presentation

Reforma gospodarki wodnej – założenia nowego prawa wodnego WROCŁAW 18 .03.2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Reforma gospodarki wodnej – założenia nowego prawa wodnegoWROCŁAW 18 .03.2014

Stanisław Gawłowski

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska


REFORMA GOSPODARKI WODNEJ

Cele

 • I. Pełna realizacji polityki zlewniowej

 • II. Realna władza wodna

 • III. Efektywny system finansowania

 • IV. Transpozycja prawa UE


Obszary zmian

REFORMA GOSPODARKI WODNEJ

3

I. Struktura administrowania gospodarką wodną

II. System finansowania

III. Zwrot kosztów za usługi wodne


Zarządzanie zasobami wodnymi jest realizowane z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne

Obecny system administrowania gospodarką wodną

1) obszar dorzecza Wisły

2) obszar dorzecza Odry

3) obszary dorzeczy: Dniestru, Dunaju, Jarft, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej, Ücker

- obejmujące znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej części międzynarodowych dorzeczy

http://www.rzgw.szczecin.pl


Obecny system administrowania gospodarką wodną


Obecny system administrowania gospodarką wodną


Niedociągnięcia obecnego systemu

Rozmycie odpowiedzialności za utrzymanie wód i inwestycje wynikające z rozdrobnienia kompetencji w dziedzinie gospodarki wodnej na wiele jednostek;

Zbędne rozciągnięcie procesu decyzyjnego;

Nieprzejrzysty podział kompetencji – zarządzanie jednym odcinkiem rzeki przez wiele podmiotów;

Brak możliwości zapewnienia ciągłości finansowania gospodarki wodnej;

Niedostateczne środki na inwestycje w gospodarce wodnej.

Zdjęcie: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej


Nowa struktura organów administracji publicznej

 • Oddzielenie kompetencji w zakresie:

  • inwestycji w gospodarce wodnej oraz utrzymania mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną (zarządy dorzeczy);

  • od administrowania i planowania (urzędy gospodarki wodnej regionów wodnych);

 • Zniesienie:

  • dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz likwidacja rzgw;

  • dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej oraz likwidacja urzędów żeglugi śródlądowej;

 • Utworzenie:

  • urzędów gospodarki wodnej regionów wodnych;

  • zarządów dorzecza Wisły i Odry jako państwowych osób prawnych;

 • Kompetencje dyrektorów rzgw i użś dyrektorzy urzędów gospodarki wodnej regionów wodnych.


Nowa struktura organów administracji publicznej

12


Nowa struktura organów administracji publicznej

13


Nowa struktura organów administracji publicznej

14


Nowa struktura organów administracji publicznej

15


Nowa struktura organów administracji publicznej

 • wprowadzenie podziału wód publicznych będących własnością Skarbu państwa na:

 • tzw. „wody rządowe” oraz „wody samorządowe”


Transpozycja prawa UE

 • Zasada zwrotu kosztów usług wodnych:

 • zasada „zanieczyszczający płaci/użytkownik płaci”;

 • zastosowanie instrumentów ekonomicznych w celu racjonalizacji użytkowania zasobów i wynikających z tego strat w środowisku;

 • opracowanie analiz ekonomicznych korzystania z wody dla każdego obszaru dorzecza;

 • uwzględnienie kosztów środowiskowych oraz zasobowych;

 • działania zachęcające użytkowników do efektywnego wykorzystania zasobów wodnych;

 • warunkowość ex-ante na lata 2014-2020;

 • dostosowanie zakresu korzystania z wód do df. korzystania z wód w rozumieniu RDW;

 • transpozycja dyrektywy o substancjach priorytetowych (do 14.09.2015).


Dziękuję za uwagę

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

www.mos.gov.pl

Ministerstwo Środowiska


 • Login